Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Částečná uzavírka křižovatky komunikací Kobylákova x Horolezecká x U Dvojdomů

Odbor dopravy ÚMČ Prahy 15 oznamuje, že z důvodu demontáže jeřábu dojde ve dnech 16.02.2019 a 17.02.2019 (vždy cca od 07:00 hod. do 17:00 hod.) k částečné uzavírce křižovatky místních komunikací Kobylákova x Horolezecká x U Dvojdomů.

Komunikace Kobylákova v prostoru křižovatky U Dvojdomů x Horolezecká nebude průjezdná. Objízdná trasa není stanovena.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy