Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 1/2018

Obsah

Prázdninové omezení počátkem ledna 2018
Náhradní přívoz P8 za zřícenou lávku pro pěší v Troji
Ohlédnutí za rokem 2017 v Pražské integrované dopravě
Trvalé změny PID od 3.1.2018

 
Prázdninové omezení počátkem ledna 2018

   Od 2. 1. do 12. 1. 2018 pojedou spoje PID v mírně omezeném režimu, přibližně v rozsahu prázdninového provozu. Oproti běžným prázdninám jsou však v provozu všechny školní linky, posílený počet spojů jezdí na studentských linkách typu 107 či 143 a žádná omezení nejsou zavedena v příměstské dopravě a na městských linkách, jejichž spoje jsou s provozem příměstských linek koordinovány.
   Zavedení těchto omezení nesouvisí s nutností uspořit finanční prostředky, ale vychází z dlouhodobě nepříznivé situace s dostupnými počty řidičů, průřezově u všech dopravců i druhů PID. Přestože všichni dopravci zahájili v průběhu roku 2017 rozsáhlé nábory nových pracovníků, nízká nezaměstnanost způsobuje, že se na pracovním trhu noví řidiči hledají nesmírně těžko. Vzhledem k této situaci stávající řidiči hromadné dopravy v uplynulém roce zajišťovali přepravu Pražanů s obrovským nasazením na hranici svých možností. V závěru roku mnohdy zcela vyčerpali maximální počty přesčasových hodin, a protože by jejich absence již měla vliv na možnosti vypravení některých spojů, téměř neměli možnost si vybrat jakékoli volno. „Poloprázdninový“ provoz PID v prvních dvou lednových týdnech je tak zaveden proto, aby od začátku nového roku byly sníženy požadavky na odpracované hodiny řidičů, případně aby byla některým z nich nabídnuta možnost dovybrat si volno, k čemuž jen cca týden trvající vánoční svátky neposkytovaly dostatek prostoru.
   Vzhledem k tomu, že v lednu klesá vytížení spojů PID v ranní špičce o 10–20 %, je toto období jediným v roce, kdy je možné takové opatření realizovat a předejít situaci, kdy by po vyčerpání všech zákonem stanovených limitů pracovní doby řidiči naopak nemohli nastoupit do práce v závěru roku, kdy hromadnou dopravou cestuje lidí nejvíce. Proto doufáme, že přijmete toto opatření s pochopením.


Náhradní přívoz P8 za zřícenou lávku pro pěší v Troji

   Organizace ROPID ve spolupráci s hl. m. Prahou a Pražskou paroplavební společností zahájila 23. 12. 2017 provoz náhradního přívozu P8 za zřícenou lávku pro pěší mezi Trojou a Císařským ostrovem. Nový přívoz bude v provozu každý den do doby zajištění spojení obou vltavských břehů v této oblasti jiným způsobem.
   Linka P8 je v provozu mezi přístavišti Troja a Císařský ostrov v pracovní dny od 7:00 do 19:00, o víkendech a svátcích od 8:00 do 19:00. Interval v ranní a odpolední špičce pracovních dnů je 10 minut, v ostatních obdobích 20 minut. Přeprava přívozem je bezplatná. Kapacita lodi je cca 30 cestujících, naložit je možné i dětský kočárek nebo kolo, vždy však s dopomocí, loď není bezbariérová.


Ohlédnutí za rokem 2017 v Pražské integrované dopravě

   Uplynulý rok 2017 se nesl především ve znamení rozšiřování integrace do Středočeského kraje. V průběhu roku byly integrovány následující oblasti:
   • Podřipsko – 3. 1. 2017
   • Nymbursko – 26. 3. 2017
   • Neveklovsko a Sedlčansko – 1. 4. 2017
   • Kladensko – 26. 8. 2017
   • Mladoboleslavsko (vlaky) – 1. 10. 2017
   • Kouřimsko – 11. 11. 2017
   • Byšicko a Velvarsko – 10. 12. 2017
   • Kolínsko (vlaky), Kutnohorsko (vlaky), Benešovsko (vlaky) – 10. 12. 2017

   Celkem se v roce 2017 systém PID rozšířil o 52 regionálních autobusových a 22 vlakových linek (z toho 8 rychlíkových). Autobusy PID nově obsluhují dalších 130 měst a obcí Středočeského kraje, v dalších 155 železničních stanicích a zastávkách jsou nově uznávány jízdenky PID.
   V městské dopravě v Praze byly změny následující:
   • Především došlo k důležitému přečíslování všech nočních tramvají a autobusů, školních linek, části městských autobusových linek začínajících dvojkou a také části regionálních autobusů začínajících čtyřkou, a to z důvodu nutnosti uvolnění číselných řad pro nové příměstské a regionální linky ve Středočeském kraji.
   • V březnu vyjela nová nostalgická linka 23 provozovaná legendárními tramvajemi T3, jejichž standardní nasazení na ostatní linky bylo tímto ukončeno. V březnu byla také posílena tramvajová linka 15 nasazením kloubových tramvají a s tím souvisely úpravy tras linek 13 a 21.
   • V dubnu bylo posíleno metro ve večerním období a v pátek odpoledne, na lince C byl v ranní špičce zrušen pásmový provoz mezi Ládvím a Letňany (zdvojnásobení nabízené kapacity).
   • V říjnu byla významně posílena noční autobusová doprava v Praze, nově je noční dopravou obslouženo dalších 10 okrajových čtvrtí Prahy, jednotlivé linky končící na okraji centra byly propojeny skrz centrum a tím ulehčily přetíženým nočním tramvajím.
   • Další drobné úpravy autobusů PID během roku 2017:
     • začlenění linky 221 pod linku 353 v lednu;
     • zavedení nové příměstské linky 386 ze Zličína do Hostivice v březnu;
     • od konce dubna byla provedena reorganizace linek v oblasti Uhříněveska a posíleny byly páteřní linky 100, 119, 125, 136 či 180;
     • v červenci byla upravena trasa autobusových linek v oblasti Velké Ohrady – linka 142 byla rozdělena na 142 a 225;
     • v srpnu došlo v souvislosti se znovuotevřením stanice metra Jinonice k trvalé úpravě trasy linky 137 (Nová Waltrovka);
   • v září došlo k výraznému posílení linky 138 a zároveň zrušení linky 114, v oblasti Prahy 10 byly vzájemně prohozeny trasy linek 101 a 138. Zkušebně byla zavedena linka 239 mezi Palmovkou a Rohožníkem a zavedeny byly dvě nové příměstské školní linky 482 a 671.
   Přívozy se v roce 2017 rozrostly o další sezónní přívoz PID, a to sice P4 mezi Kazínem a Lipencemi, v závěru roku byl spuštěn dočasný přívoz P8 v Troji jako náhrada za zřícenou lávku pro pěší a původně sezónní přívoz P5 na Výtoni byl do doby znovuzprovoznění pěších lávek na výtoňském železničním mostě zaveden jako celoroční.
   Co se týče zastávek, byla například zprovozněna tramvajová zastávka Štvanice (v březnu), pro noční autobusy byla zřízena nová přestupní zastávka Myslíkova poblíž tramvajové zastávky Lazarská, v oblasti nové výstavby v lokalitě Nová Waltrovka vznikla zastávka U Trezorky. Plošně byl rozšířen počet autobusových zastávek na znamení v oblasti Horních Počernic.

   Plány pro rok 2018
   Pro rok 2018 předpokládáme další rozšiřování integrace ve Středočeském kraji, na cestování s jednou jízdenkou vlakem, autobusem i městskou dopravou se mohou těšit cestujících na Berounsku či Příbramsku, v plánu je také dokončení integrace v oblastech Nymburska, Mělnicka, Slánska či Benešovska. Již v únoru by mělo dojít k rozšíření platnosti jízdenek PID na další železniční stanice a zastávky v oblasti Berounska, Rakovnicka a Příbramska. Také by měl být plošně rozšířen prodej papírových jízdenek PID pro jednotlivou jízdu ve všech pokladnách ČD.
   V městské dopravě v Praze bude pokračovat naplňování již schválených požadavků na posílení přetížených autobusových linek v jednotlivých městských částech. Realizace těchto opatření však bude záviset na dostatku provozního personálu, především řidičů. Také předpokládáme další zlepšování spolehlivosti autobusových linek díky rozšiřování počtu vyhrazených pruhů i počtu světelně řízených křižovatek s preferencí MHD.


Trvalé změny PID od 3.1.2018

   K termínu 3. 1. 2018 dochází k několika drobným úpravám v provozu autobusových linek PID, zejména ve Středočeském kraji v oblastech severně od Prahy.

   Změny na jednotlivých linkách:
239 Provoz zrušen a spoje převedeny zpět na linku 109.
368 Prodloužení všech spojů v pracovní dny dopoledne a části spojů v pracovní dny večer o úsek Líbeznice, II – Ládví.
371 Rozšíření počtu spojů zajíždějících do zastávky Klecany, Astrapark.
617 Pro 1 školní spoj v pracovní dny ráno zřízena zastávka Velvary, škola.

   Změny zastávek:
Vinořský zámek – nová obousměrná zastávka pro linky 375, 376, 378, 396, 953 (na znamení)

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 202,91kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno