Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 1/2019

Obsah

Trvalé změny PID v lednu 2019
MHD v Roudnici nad Labem nově součástí DÚK i PID
Nejvýznamnější události PID v roce 2018
Vlakem z Prahy ze zábavy
Veřejná debata k novému informačnímu a navigačnímu systému Prahy 16. 1. 2019 aneb jak se v Praze neztratit
ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let – historický seriál – 4. díl

 
Trvalé změny PID v lednu 2019

   3. 1. 2019
   Změny jednotlivých linek:
316    1 pár spojů v pracovní dny v podvečer je prodloužen o úsek Holubice – Kralupy nad Vltavou, Žel. st.
348    Časový posun 1 spoje v pracovní dny ráno z Chlumína.
354    Časový posun 1 spoje v pracovní dny ráno z Černého Mostu.
422    Nový školní spoj v pracovní dny ráno Vitice, Močedník – Český Brod, Žel. st.
445    Časový posun 1 spoje v pracovní dny odpoledne z Vraného nad Vltavou.
448    Časový posun školního spoje v pracovní dny po poledni z Dobřichovic.
664    Nové školní spoje v pracovní dny odpoledne v trase Černošice, Žel. zast. – Černošice, Škola a zpět, časové posuny vybraných spojů.
953    Změna trasy v oblasti Libně, linka je nově vedena ulicí Čuprova a nejede přes zastávky Palmovka v Zenklově ulici, Divadlo pod Palmovkou a Libeňský zámek.
   Změny zastávek:
Ve směru do centra Prahy se zřizuje zastávka Vinořský zámek pro linky 375, 376, 378, 396 a 953. Pro linku 396 se ruší zastávka Vinořská ve směru Hloubětínská.
7. 1. 2019
   Změny jednotlivých linek:
108    Časové posuny vybraných spojů v pracovní dny ráno ze zastávky Brodecká.
168    2 nové spoje v pracovní dny ráno z Jivin, resp. Bílé Hory ve směru Petřiny, 2 spoje z Nemocnice Motol v pracovní dny ráno ve směru Nové Butovice jsou zkráceny a jedou až ze zastávky Šafránkova.
175    Časové posuny většiny víkendových spojů.
183    Časové posuny většiny víkendových spojů.


MHD v Roudnici nad Labem nově součástí DÚK i PID

   Od 1. ledna 2019 dochází k integraci linky městské hromadné dopravy v Roudnici nad Labem do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK) a zároveň se v ní nově uznávají papírové jízdní doklady PID. Linka MHD zároveň získává novou přehlednější trasu, více spojů a nové číslo DÚK 368 a možnost vydávání jednotlivých i časových jízdenek DÚK. V MHD bude stejně jako ve vybraných linkách DÚK navíc možné i využití papírových jízdních dokladů Pražské integrované dopravy (PID), které jsou vhodné pro cestování do Prahy, Mělníku či jiných míst ve Středočeském kraji.
   Nový jízdní řád a trasa linky DÚK MHD 368 zohledňují rozložení osídlení města. Rozšiřuje se tak obsluha zejména nemocnice a sídliště, kde vznikají nové zastávky, a to na úkor Podlusk, Čihadel či lokality u hřbitova, které dlouhodobě vykazují nižší využití cestujícími. I jim se ale spojení díky integraci s linkami DÚK a prodloužení trasy linky PID 467 z Mělníku zlepší. Jízdní řád MHD byl sestaven s ohledem na návaznosti mezi autobusy a vlaky v železniční stanici Roudnice n. L. (zejména na rychlíky ve směru na Prahu), přičemž případné chybějící návaznosti v časech, kdy linka MHD nemůže jet, doplní přidané spoje linky 672, které díky tarifní integraci mohou cestující bez obav využít k cestám po území města stejně jako již zmíněnou linku PID 467 a dále linky DÚK 635, 646, 672, 680 a 683.
   Při použití jednotlivých jízdenek PID musí mít cestující potřebnou jízdenku PID před nástupem do vozidla předem označenu, resp. zakoupenu v jiném dopravním prostředku PID nebo na železniční stanici zařazené do PID. Při použití předplatního časového jízdného (kupónů) PID je takový kupón uznán jen tehdy, pokud je v papírové podobě. Neuznávají se elektronické časové kupóny PID nahrané na čipové kartě. Ve vozidle (u řidiče) se vydávají pouze jízdenky dle Tarifu DÚK.


Nejvýznamnější události PID v roce 2018

   Rok 2018 byl pro systém Pražské integrované dopravy klíčový v oblasti rozšiřování integrace na železnici, kdy bylo dokončeno zapojení vlaků v celém Středočeském kraji. Zásadní zlom nastal také v oblasti odbavovacího systému, kdy byl spuštěn zcela nový systém umožňující nahrávání předplatných kuponů na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní platební kartu včetně možnosti nákupu jízdních dokladů na novém e-shopu i v mobilní aplikaci PID Lítačka. Junioři, studenti i senioři nově ušetří díky celostátním slevám v příměstské dopravě a díky levnějším předplatním kuponům i v Praze. Cestující v regionu si mohou nově kupovat také roční kupony pro vnější pásma.
   Pokračovalo další zlepšování služeb – v rámci městské dopravy se podařilo významně posílit provoz metra o víkendech, nových spojů i zastávek se dočkali cestující především v oblasti Malešic a Radotína. Vznikly další midibusové linky, například na sídliště Baba nebo z Malešic do Benic. Postupně se podařilo posílit také některé příměstské autobusy.
   Celým rokem Vás provázela také řada akcí pro malé i velké. Pokračovala příprava nových standardů kvality nebo plánu udržitelné mobility a rozeběhl se například významný projekt Jednotný informační systém hl. m. Prahy.

   Výběr nejvýznamnějších událostí roku 2018:
3. 1.    Zrušení autobusové linky 239 (Palmovka – Sídliště Rohožník).
25. 1.    Předčasné vyplutí sezonního přívozu P7 kvůli dočasně uzavřenému Libeňskému mostu.
4. 2.    Rozšíření integrace PID na železnici v oblasti Rakovnicka a Hořovicka včetně rychlíků.
12. 2.    Spuštění ostrého provozu mobilní aplikace PID info.
4. 3.    Nová linka 357 (Nádraží Uhříněves – Nupaky, hotel). Změna trasy linky 330 v Kladně.
11. 3.    Změna dopravce linky 155 (nově STENBUS).
1. 4.    Rozšíření prodeje jízdenek PID pro jednotlivou jízdu na všech 93 stanic náležejících do PID s pokladnami ČD v Praze a Středočeském kraji.
3. 4.    Výrazné posílení autobusové linky 119 na letiště Václava Havla Praha. Nová midibusová linka 216 (Bořislavka – Sídliště Baba). Obnovení pravidelného provozu na železniční trati Čelákovice – Mochov (linka S24), nové sezonní vlaky dopravců České dráhy a KŽC Doprava.
14. 4.    Autobusový den PID v Letňanech: výstava současných autobusů dopravců PID, jízdy historickými autobusy.
29. 4.    Změna dopravce linky 155 (nově ARRIVA CITY).
11. 5.    Zavedení obsluhy zastávky Tuchoměřice, Outlet.
12. 5.    Středočeský železniční den v Mladé Boleslavi: jízdy historickými i moderními vlaky a autobusy.
2. 6.    Den dětí v Braníku a na Kačerově: jízdy historickými vlaky, metrem, tramvajemi a autobusy.
30. 6.    Zavedení první trolejbusové linky 58 (Palmovka – Letňany), změna tras autobusových linek 108, 216 v Praze 6, zrušení autobusové linky 305 (Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice).
1. 8.    Zavedení nástupu všemi dveřmi na linkách MHD Kladno.
3. 8.    Vyplutí nové kapacitní lodi pro 100 cestujících na přívozu P8 nahrazujícím zřícenou lávku pro pěší v Troji.
27. 8.    Přechod na nový odbavovací systém PID Lítačka (možnost nahrát jízdné na platební kartu, In Kartu Českých drah, nová mobilní aplikace pro nákup jízdenek pro jednotlivou jízdu).
1. 9.    Zkrácení víkendových intervalů metra, zrušení pásmového provozu na lince C v úseku Ládví – Letňany, změna linkového vedení v oblasti Malešic a Radotína, nové linky 199 (Želivského – Sídliště Malešice), 228 (Poliklinika Malešice – Benice), 247 (Nádraží Radotín – Sídliště Zbraslav) a 248 (Nádraží Radotín – Viničky – Nádraží Radotín). Zrušení linky 357 (Nádraží Uhříněves – Nupaky, hotel). Zavedení celostátní slev v příměstské dopravě pro děti (6–15 let), juniory (15–18 let), studenty (18–26 let) a seniory (65–70 let). Změna cen a druhů síťových jednodenních jízdenek PID.
8. 9.    Regionální den PID v Čelákovicích: jízdy historických i moderních vozidel.
15. 9.    Pražský železniční den na Smíchově a v Uhříněvsi: jízdy historických i moderních vozidel.
1. 10.    Dokončení integrace železnice do systému PID ve Středočeském kraji zapojením zbylých 96 stanic a zastávek. Zřízení tarifních pásem 8 a 9. Zlevnění předplatních jízdenek na území Prahy pro juniory (15–18 let), studenty (18–26 let) a seniory (60–65 let). Zavedení ročních kuponů pro vnější tarifní pásma.
1. 11.    Změna dopravců na linkách 117 (nově ABOUT ME), 222 (nově STENBUS) a 302 (nově ČSAD Střední Čechy). Ukončení nahrávání jízdenek PID na Opencard.
1. 12.    Oslavy 25 let ROPID: speciální mikulášské jízdy vlaků, tramvají a autobusů.
9. 12.    Celostátní termín změn jízdních řádů: zavedení nových spěšných vlaků R41 Kutná Hora – Kolín – Praha a R49 Benešov – Praha. Přečíslování vlakové linky S41 na S49 (nový dopravce ARRIVA Vlaky). Nová autobusová linka 672 (Vrané nad Vltavou, Žel. st. – Zvole, Nová Zvole), zrušení autobusové linky 955 (Modrá škola – Čestlice).
18. 12.    Přesunutí železniční zastávky Praha-Jinonice do nové polohy blíže stanici metra.


Vlakem z Prahy ze zábavy

   Začátek roku je tradičně spojen s různými plesy a tanečními zábavami. Několik minut před půlnocí už návštěvníci koukají na hodinky, aby stihli poslední spoje veřejné dopravy. Většina návštěvníků společenských akcí si dává za cíl stihnout poslední spoje metra. Na lince A odjíždějí poslední spoje z centra na obě konečné (Depo Hostivař a Nemocnice Motol) okolo 0:15. Na linkách B a C máte několik minut rezervu, neboť poslední spoje odjíždějí okolo 0:20 z centra Prahy. Potom už je k dispozici systém noční dopravy, tramvajové (čísla 91 až 99) a autobusové (čísla 901 až 915 a 951 až 960) linky. První ranní spoje pražského metra jezdí okolo 4:45, to je informace, pro ty, kteří si chtějí zábavu pořádně užít.
   Na společenské akce do centra Prahy nesměřují jen Pražané, ale také mnozí obyvatelé středních Čech. Pokud k dopravě využívají železniční dopravu, nemusí zábavu opouštět mezi prvními, noční vlakové spoje jsou již několik let samozřejmostí. Kromě tratě z Buben přes Dejvice a Veleslavín do Hostivic (jen po dobu výluky Negrelliho viaduktu), na každé další vyjíždějící z Prahy odjíždějí vlakové spoje z hlavního nádraží mezi 0:15 a 0:30. Od prosince 2017 jezdí další spoje také v sobotu a v neděli velmi brzy ráno, zpravidla v půl třetí. Krátce po čtvrté hodině už na většině tratí jezdí první ranní spoje.
   Rozjezd vlaků z hlavního nádraží ve 2:30 do osmi směrů byl v prosinci 2017 revoluční novinkou, ale své příznivce si našel, zejména na nejvytíženějších tratích z Prahy. „Novinka se samozřejmě setkala s kladným hodnocením. Přišlo několik pozitivních ohlasů včetně požadavku na rozšíření na všechny dny v týdnu,“ sdělil Václav Haas, který má železniční dopravu v ROPIDu na starosti. Od prosince 2018 byl zaveden noční vlak také na lince S6 z hlavního nádraží přes Smíchov a Hlubočepy do Rudné, Nučic, Loděnic a Berouna.

   Jak odjíždějí vlaky z Prahy mezi půlnocí a pátou hodinou ranní?
Poznámka: Není-li uvedeno jinak, vlak odjíždí z pražského hlavního nádraží!
Linka S1 Praha – Úvaly – Český Brod – Poříčany – Velim – Kolín:
•    0:30 (každý den); 2:30 (sobota, neděle); 3:41 (každý den – Masarykovo nádraží); 4:28 (pracovní dny, sobota – Masarykovo nádraží), 5:01 (každý den – Masarykovo nádraží)
Linky S2 a S22 Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem (– Nymburk – Poděbrady – Kolín):
•    0:30 (každý den); 2:30 (sobota, neděle); 4:22 (pracovní dny; sobota); 4:53 (každý den); 5:23 (pracovní dny)
Linka S3 Praha – Neratovice – Všetaty:
•    0:18 (každý den); 2:33 (sobota, neděle); 4:47 (pracovní dny); 5:47 (každý den)
Linka S4 Praha – Roztoky u Prahy – Kralupy nad Vltavou:
•    0:30 (každý den); 2:30 (sobota, neděle); 4:35 (každý den – Masarykovo nádraží); 5:05 (pracovní dny, sobota – Masarykovo nádraží)
Linka S5 Praha – Hostivice – Kladno (platí po dobu výluky Negrelliho viaduktu):
•    0:19 (každý den); 2:30 (sobota, neděle); 5:29 (pracovní dny – Praha-Dejvice); 5:37 (sobota, neděle – Praha-Dejvice)
Linka S6 Praha – Rudná u Prahy – Nučice (– Beroun):
•    0:38 (každý den – Praha-Smíchov); 2:34 (sobota, neděle); 5:16 (pracovní dny – Praha-Smíchov); 5:46 (každý den – Praha-Smíchov)
Linka S7 Praha – Řevnice (– Beroun):
•    0:30 (každý den); 2:30 (sobota, neděle); 4:20 (každý den); 4:50 (pracovní dny); 4:59 (pracovní dny); 5:20 (každý den)
Linky S8 a S88 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš:
•    0:30 (každý den); 2:30 (sobota, neděle – směr Čerčany); 5:25 (pracovní dny – směr Dobříš); 5:55 (každý den – směr Čerčany)
Linka S9 Praha – Strančice (– Benešov u Prahy):
•    0:30 (každý den); 2:30 (sobota, neděle); 4:05 (každý den); 4:35 (pracovní dny, sobota); 4:47 (pracovní dny); 5:05 (každý den)


Veřejná debata k novému informačnímu a navigačnímu systému Prahy 16. 1. 2019 aneb jak se v Praze neztratit

   Ve středu 16. ledna 2019 od 19:00 se bude v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze 2, Vyšehradské ulici, konat další veřejná debata nad nově vznikajícím jednotným informačním a navigačním systémem hlavního města Prahy. Cílem toho projektu je sjednotit a zlepšit podobu informačních a navigačních tabulí v metru, na zastávkách povrchové dopravy, na vlakových nádražích i v ulicích města pro zlepšení orientace pravidelných i náhodných cestujících, místních obyvatel i turistů a lépe mezi sebou propojit jednotlivé druhy mobility.
   V současné době se dokončuje Realizační studie, která shrnuje současný stav v Praze, potřeby a přání jednotlivých uživatelů veřejného prostoru, čerpá inspiraci z jiných měst v ČR i zahraničí a na základě těchto vstupů navrhuje jednotlivá zlepšení pro každodenní cesty po Praze i jejím okolí.
   Přijďte se seznámit s aktuálními poznatky a přispějte do již probíhající diskuze nad podobou nového informačního a navigačního systému. Aktuální poznatky a podněty od veřejnosti shrnuje webová stránka www.pid.cz/jis.


ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let – historický seriál – 4. díl

   Plná integrace železnice do systému Pražské integrované dopravy
   Ještě před založením ROPIDu došlo k zapojení železnice do systému integrované dopravy, což přivítali a mohli využívat, především ti, kdo měli zakoupené předplatní jízdné na měsíc a déle. Předplatní jízdenky v Praze využívalo dvě třetiny až tři čtvrtiny cestujících, a tak uznávání dlouhodobých jízdenek bylo významným krokem vpřed i když to můžeme brát jako samozřejmost.
   S používáním jízdenek pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobých to bylo mnohem složitější. První vlaštovkou byla trať 171 mezi Černošicemi a pražským hlavním nádražím. Dne 1. května 1996 byly zavedeny autobusové linky č. 314 a 315, které jako první z „třístovek“ do Prahy nezajížděly a obsluhovaly pouze region. O měsíc později, kdy byl zaveden nový odbavovací systém, došlo k první plné integraci železniční dopravy. Cestující, kteří si jízdenku označili v uvedených linkách, mohli na ni pokračovat i vlakem. Platilo to i obráceně, že označená jízdenka z pražské MHD platila i ve zmiňovaných autobusových linkách odjíždějících od železniční zastávky Černošice.
   Další rozšíření plné integrace nese datum 31. května 1999. Od toho dne byla na trati 171 plná integrace rozšířena až do Řevnic a vzhledem k zavedení autobusové linky č. 361 z Velkých Popovic, Lojovic ke strančickému nádraží byla plná integrace zavedena také na trati 221 z Prahy do Senohrab.

   Další termíny zavedení plné integrace v železniční dopravě:
30. září 2001    trať 011 z Prahy do Poříčan
26. srpna 2002    trať 231 z centra Prahy do Horních Počernic a trať 071 z centra Prahy do Vysočan
15. prosince 2002    trať 231 z Horních Počernic do Lysé nad Labem a trať 232 z Lysé nad Labem do Milovic
15. června 2003    tratě 120 a 093 z Prahy do Kladna-Ostrovce
14. prosince 2003    trať 091 z Prahy do Kralup nad Vltavou
12. prosince 2004    trať 011 v úseku Poříčany – Pečky a trať 060 v úseku Poříčany – Sadská
28. listopadu 2005    trať 070 z Vysočan do Čakovic a trať 210 z Prahy do Davle, resp. Měchenic
1. června 2010    trať 122 z Prahy do Hostivice
1. října 2010    trať 173 z Prahy do Řeporyj
1. ledna 2011    trať 173 z Řeporyj do Nučic a trať 122 z Rudné do Hostivice
1. června 2012    trať 070 z Čakovic do Všetat
1. října 2012    plná integrace železniční zastávky Stratov na trati 231, linka S2
1. června 2013    trať 221 (linka S9) Senohraby – Čerčany
1. února 2014    plná integrace železničních stanic a zastávek Kladno-Rozdělov, Kladno-Švermov, Kladno-Dubí a Kralupy nad Vltavou předměstí
8. října 2014    na linkách S23, S40, S43 a S44 byla zavedena možnost označení jízdenky až ve vlaku.
14. prosince 2014    plná integrace železniční zastávky Nučice zastávka
1. července 2015    trať 072 v úseku Všetaty – Mělník
1. února 2016    zaniká termín „plná integrace“, protože je povolena přeprava na jízdenky pro jednotlivou jízdu na všech tratích v systému PID, byť na některých z nich si zatím nelze jízdenky nijak označit a ty musí být označeny již z jiného dopravního prostředku nebo stanice

   Od prvního dubnového dne roku 2018 došlo k rozšíření možnosti nákupu jízdenek Pražské integrované dopravy pro jednotlivou jízdu do všech osobních pokladen Českých drah v rámci stanic zapojených do systému PID. Od dubna bylo možné si zakoupit jednotlivé i předplatní jízdenky PID v pokladnách 93 železničních stanic.

   Nové železniční zastávky v Praze
   Ve druhé polovině devadesátých let si železniční doprava pomalu budovala své místo v rámci Pražské integrované dopravy. Rozvoj železniční dopravy v Praze probíhal dlouhou dobu bez ohledu na to, jaké jsou potřeby města, nebo jak by se dalo lépe cestovat po městě vlakem.
   První vlaštovkou na lepší zapojení železnice do systému integrované dopravy, bylo otevření zastávky Praha-Komořany od 24. ledna 1997. Zastávka Komořany leží na trati tzv. „Posázavského pacifiku“ mezi modřanskou zastávkou a stanicí Praha-Zbraslav. Už při otevření tramvajové tratě do Modřan došlo k lepšímu propojení modřanské zastávky a tramvajových zastávek, aby byl přestup, co možná nejpohodlnější. Otevřením komořanské zastávky bylo zrušeno pro osobní dopravu nádraží Praha-Modřany.
   Od roku 1998 je na všech pěti dvoukolejných tratích do Prahy zaveden taktový provoz v pravidelném intervalu.
   Další nové nebo přesunuté zastávky na sebe nechaly poměrně dlouho čekat. Zásadní stavbou, která umožnila zlepšení železniční dopravy v Praze, bylo tzv. Nové spojení mezi hlavním nádražím, Libní, Holešovicemi, Vysočany a Masarykovým nádražím. Jeho výstavba probíhala v letech 2004 až 2008, kdy začalo sloužit železniční dopravě. Další drobné úpravy probíhaly až do roku 2010. Nové spojení umožnilo výrazné zlepšení dopravy především východním a severním směrem.
   V roce 2010 byla zásadně rekonstruována tramvajová trať v Plzeňské ulici, a tak jako jedna z možností náhradní dopravy byla zřízena železniční zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí, která byla umístěna v blízkosti výstupů metra ze stanice Anděl do prostoru Na Knížecí. Zastávka si během svého provozu získala mnoho příznivců, celou trať zatraktivnila, ale bohužel v prosinci 2016 byla zrušena z důvodu připravované výstavby Smíchov City.
   Dne 29. srpna 2014 byla zprovozněna nová zastávka Praha-Podbaba, která navazuje na tramvajovou smyčku Podbaba. Praha-Podbaba leží na jedné z nejvytíženějších pražských železničních tratí směřující do Kralup nad Vltavou a dále do Ústí nad Labem a Děčína. Po otevření zastávky došlo k uzavření nádraží Praha-Bubeneč.
   Od 14. prosince 2014 mohou cestující využívat zastávku Praha-Kačerov, která byla vybudována na železniční trati 210 směřující do Vraného nad Vltavou a dále do Dobříše nebo Čerčan. Zastávka je v blízkosti stanice metra Kačerov a umožňuje bezproblémový přestup ať už z metra nebo autobusových linek na vlakové spoje do rekreačních oblastí podél Vltavy a Sázavy.
   V roce 2015 začala sloužit na trati 173 ze smíchovského nádraží do Rudné u Prahy a Berouna nová zastávka Praha-Hlubočepy, která nahradila původní nádraží Praha-Hlubočepy umístěné západně od té současné na okraji Prokopského údolí. Nová zastávka je umístěna uprostřed obce a umožňuje lepší využití železničních spojů a dobrý přestup na autobusovou dopravu. Lepší využívání vlakových spojů umožňuje obyvatelům Běchovic zastávka Praha-Běchovice střed, která je funkční od 13. prosince 2015.
   V prosinci 2018 byla na trati Pražského Semmeringu otevřena nová zastávka Praha-Jinonice, která nahradila stejnojmenné nádraží v jiné poloze. Nová zastávka je podstatně blíže stanici metra a také nově vybudované rozsáhlé zástavbě na plochách bývalé Waltrovky.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 453,16kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno