Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 11/2018

Obsah

Prázdninový provoz PID 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Trvalé změny PID od 30. 6. 2018
Praha schválila nové standardy kvality pro autobusy
Integrace autobusů na Nymbursku a Mladoboleslavsku

 
Prázdninový provoz PID 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018

   Každý rok cestuje o letních prázdninách pražskou hromadnou dopravou méně cestujících. Řada Pražanů je na dovolených, žáci a studenti na prázdninách a tento počet cestujících zdaleka nedorovná rostoucí počet turistů, kteří do hlavního města přijíždějí. Téměř jedinou možnost, jak si vzít volno, má i skupina několika tisíc řidičů metra, tramvají i autobusů. Právě z těchto důvodů jsou prázdniny obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení intervalů na většině linek PID a současně probíhá větší množství rekonstrukcí komunikační i kolejové sítě.
   Úpravy v jízdních řádech o letošních prázdninách jsou takřka shodná s těmi, které proběhly v loňském roce. K prodloužení intervalů dochází zejména v období přepravních špiček pracovních dnů, kdy je patrný největší pokles poptávky.

   Metro
   Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1–2 minuty. Počátkem července (od 5. 7. do 8. 7.) bude uzavřen na lince C úsek mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X-C a posíleny budou autobusové linky 135 (interval) a 196 (kloubové vozy). O víkendu 21. 7. – 22. 7. bude na lince A uzavřena obousměrně stanice Muzeum.

   Tramvaje
   Po dobu prázdnin nebudou v provozu doplňkové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut.
   Provoz tramvají ovlivní v létě také několik výluk, které chystá Dopravní podnik hl. m. Prahy:
       • Palmovka – Kobylisy (2. 1. – listopad 2018)
       • Vinohradská ulice: Želivského – Muzeum – I. P. Pavlova (1. 7. – podzim 2018, dle jednotlivých etap)

   Autobusy
   Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě jízdních řádů na prázdninový provoz. U páteřních linek se v ranní špičce pracovních dnů se prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na 10 minut. Na lince 236 bude na letní prázdniny posílen provoz v pracovní dny odpoledne mezi Bohnicemi a Zoologickou zahradou sezónními vloženými spoji. Na lince 168 bude v úseku Nové Butovice – Nemocnice na Homolce prodloužen interval v přepravních špičkách pracovního dne z 15 minut na 30 minut. O letních prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové linky 343, 451 a 465 (školní linka 305 bude trvale zrušena od 30. 6. 2018). Školní linky vyjedou opět až 3. září.
I autobusů se bude týkat zvýšený počet uzavírek a výluk, jak na území Prahy tak Středočeského kraje. Nejzásadnější letní omezení bude v Praze v ulici Českobrodská mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi. Jednotlivé výluky budou průběžně zveřejňovány na www.pid.cz.

   Vlaky
   Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají (jen v ojedinělých případech je zrušen školní spoj).


Trvalé změny PID od 30. 6. 2018

   K termínu zahájení letního prázdninového provozu dochází zejména na území Prahy k několika trvalým změnám linkového vedení. V Praze 6 bude rozšířena dopravní obsluha širšího okolí Vítězného náměstí, další etapou testování elektrobusů a trolejbusů je vznik první novodobé trolejbusové linky č. 58 mezi Palmovkou a Letňany.

   Změny na jednotlivých linkách
58    Nová trolejbusová linka v trase Palmovka – Prosek – Letňany (v provozu celodenně, celotýdenně cca od 9:00 do 18:00 v intervalu 60 minut; v pátek je rozsah provozu z technologických důvodů upraven na 12:00 – 19:00).
137    Spoje ukončené v zastávce Jinonice jsou zkrácena o úsek Jinonice – U Waltrovky.
305    Školní linka v trase Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice je zrušena a od září 2018 nahrazena novým spojem linky 351.
351    Pro vybrané spoje v pracovní dny ráno a odpoledne zřízena zastávka Neratovice, III. ZŠ; nový spoj v pracovní dny ráno z Hovorčovic do Letňan.
355 Spoje ukončené v zastávce Horoměřice, V Lipkách prodlouženy do nové zastávky Horoměřice, LIDL.

   Změna zastávek
Hotel Golf    tramvajová zastávka je nově na znamení
Horoměřice, LIDL    nová zastávka pro část spojů linek 355, 359 (stálá)
Poštovka    tramvajová zastávka je nově na znamení
Pražského povstání    autobusová zastávka (do centra) pro noční linky je nově na znamení
Vyšehrad    autobusová zastávka pro noční linky je nově na znamení


Praha schválila nové standardy kvality pro autobusy

   Celovozová klimatizace, nízkopodlažnost, dostatek místa na kočárky i maximum pohodlných sedadel, moderní informační a odbavovací systém, jednotný vzhled. To jsou jen některé z nových požadavků na nově pořizované autobusy v systému Pražské integrované dopravy. Standardy kvality PID, jak se dokument předepisující pravidla pro jednotlivé dopravce nazývá, schválila dne 5. června 2018 Rada hl. m. Prahy.
   „Dlouhodobým cílem hl. m. Prahy je neustálé zvyšování kvality veřejné dopravy, která je na území Prahy a přilehlých částí Středočeského kraje reprezentována systémem Pražské integrované dopravy. Do tohoto systému je v současné době zapojeno celkem 19 autobusových dopravců od největšího Dopravního podniku hl. m. Prahy s více než tisícovkou autobusů, přes střední soukromé dopravce až po malé dopravce s několika autobusy,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. Tito dopravci provozují celkem 153 městských a 223 příměstských nebo regionálních linek. Díky jednotným standardům kvality by však neměl cestující poznat rozdíl mezi jednotlivými dopravci – na všech linkách stejného typu by měla být poskytována jednotná minimální úroveň kvality. A právě tu definuje nově schválený dokument, který bude závazný pro všechny dopravce zapojené v systému PID nejpozději od počátku roku 2020. „Aby se dopravci mohli na nové, v mnoha ohledech přísnější, požadavky připravit, jsou tyto podmínky schvalovány jak Hl. m. Prahou, tak i Středočeským krajem už v těchto měsících. Standardy budou základem nově vznikajícího společného dopravního systému pro Prahu a celý Středočeský kraj,“ dodává Petr Dolínek.
   Oproti stávajícím standardům, které platí už od roku 2009, jsou nové požadavky v mnoha ohledech přísnější a odpovídají aktuálním požadavkům cestujících i moderním technologickým trendům. „Všechny nově nakupované autobusy budou muset být alespoň částečně nízkopodlažní, budou vybaveny celovozovou klimatizací, moderním informačním a odbavovacím systémem umožňujícím získat všechny potřebné informace v reálném čase a zakoupit si jízdenku za hotové či platební kartou,“ říká Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, která nové standardy ve spolupráci se středočeským organizátorem IDSK připravila. Prioritou je také uspořádání interiéru – na příměstských linkách co nejvíce sedadel, na městských linkách zase dostatečný prostor pro kočárky nebo vozíky pro invalidy. „Nové autobusy budou také vybaveny moderními technologiemi, které umožní sledovat pohyb vozidla v reálném čase, preferovat autobusy na světelných křižovatkách nebo třeba zjišťovat aktuální obsazenost vozidla. Propracovanější bude také systém kontrol a vyhodnocování jednotlivých standardů, od čeho si slibujeme méně závad, vstřícnější provozní personál nebo třeba vyšší čistotu a důkladnější údržbu vozidel,“ dodává Petr Tomčík.
   Autobusy by neměly být starší než 15 let, průměrný věk vozového parku by neměl přesáhnout 9 let a dopravce by měl průběžně obnovovat svoji flotilu pouze novými autobusy. Novými pravidly se ROPID inspiroval v ostatních krajích České republiky i v zahraničí, přípravě nových standardů předcházely jak konzultace s veřejností a jednotlivými speciálními skupinami cestujících, tak i s dopravci či výrobci autobusů.
   Spolu s blížícím se koncem stávajících smluv s dopravci se aktuálně připravuje také nová verze standardů pro ostatní druhy dopravy (železnice, tramvaje, metro i přívozy). Stejně jako u autobusů bude i zde cílem zvýšit kvalitu, spolehlivost a atraktivitu cestování veřejnou dopravou a zvýšit tak konkurenceschopnost vůči individuální dopravě, kde právě pohodlí a spolehlivost hrají při rozhodování lidí, čím pojedou do práce či do školy, velkou roli.


Integrace autobusů na Nymbursku a Mladoboleslavsku

   Od 11. srpna 2018 dojde k dalšímu rozšíření systému Pražské integrované dopravy v oblasti Nymburska, Kolínska a Mladoboleslavska. Cílem je kromě zjednodušení linkového vedení zejména provázání autobusů s vlaky, rozšíření počtu spojů a možnost cestovat na jednu jízdenku autobusem, vlakem i pražskou MHD.

   1)    Oblast Poděbradsko – Kolínsko
V oblasti mezi Kolínem, Pečkami a Poděbrady vzniknou 3 nové linky PID (675, 678 a 679), které nahradí stávající linky SID G55, G56 a H39. V Kolíně, Poděbradech i Pečkách bude zajištěna návaznost na vlaky.
   Nové autobusové linky PID:
   675 Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhenice, Cerhýnky – Dobřichov – Pečky
Linka 675 pojede až do Dobřichova po stávající trase linky G55, avšak namísto do Radimi a Chotutic bude od Dobřichova odkloněna do Peček k železničnímu nádraží. Vybrané spoje z Kolína budou ukončeny v zastávce Cerhenice, Náměstí Míru, kde bude zajištěna návaznost na autobusovou linku 678 do Peček. V úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována s linkou 678.
   678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhenice, Cerhýnky – Dobřichov – Pečky
Linka 678 částečně nahrazuje linku H39 s tím, že jsou zrušené varianty tras přes zastávku Sokoleč, u pekárny (bude obslouženo novou autobusovou linkou 679) a Ratenice (již obsluhovány linkou PID 498 v trase Poděbrady – Pečky).
   679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Velim, Vítězov – Kolín
Linka 679 částečně nahrazuje linky H39 a G56 a nově propojí obec Sokoleč s Kolínem přímým spojením. Ruší se varianta trasy přes Novou Ves (bude obsloužena novou linkou 675), naopak se zřizuje zajíždění do Osečku.

   2)    Oblast Nymbursko – Křinecko + Vlkava – Mladá Boleslav
   V oblasti mezi Nymburkem, Křincem, Louční a Rožďalovicemi vzniknou 3 nové linky PID (673, 674 a 680), které nahradí linky SID H13, H14, H15, H17 a částečně i H12. Linka 432 se prodlouží po trase dnešní linky 260432 z Vlkavy do Mladé Boleslavi, přičemž bude výrazně posílena ve všední dny a zcela nově bude jezdit i o víkendu. Nové linky budou v Nymburku navazovat na vlaky do Prahy i do Kolína.
   Nové autobusové linky PID:
   673 Nymburk – Budiměřice – Chleby – (Nový Dvůr) – Oskořínek – Hrubý Jeseník – Křinec, Mečíř – Křinec – Křinec, Bošín – Křinec, Sovenice
Linka 673 jednotnou trasou částečně nahradí současné linky H13, H14 a H15. Ačkoli místo tří linek pojede pouze jedna, zjednoduší se tím orientace pro cestující, a současně dojde k celkovému navýšení počtu spojů. V obci Hrubý Jeseník budou všechny spoje vedeny přes zastávku Hrubý Jeseník, Kovárna, bude zrušena zastávka Hrubý Jeseník. Linka bude i nadále zajištovat školní spoje do Nymburka i Křince s okolními obcemi.
   674 Nymburk – Budiměřice – Budiměřice, Rašovice – Netřebice – Vestec, Malý Vestec – Vestec – Křinec
Autobusová linka 674 kopíruje současnou linku H12 s tím, že v úseku Křinec – Rožďalovice bude platit tzv. lomený tarif PID/SID. V praxi tento postup znamená, že při příjezdu do Křince bude linka dále vedena jako linka 270012, nicméně cestující využijí přímého spojení (bez nutnosti přestupu) a již v Nymburce si mohou zakoupit jízdenku až do Rožďalovic. Linka 674 v úseku Křinec – Rožďalovice převezme i stávající spoje linky H15. Po zřízení dalších tarifních pásem PID bude dointegrován i zbývající úsek z Křince do Rožďalovic.
   680 Nymburk – Bobnice, Kovansko – Bobnice – Jíkev – Loučeň, Studce – Loučeň
Linka 680 nahradí současnou linku H17 s tím, že v úseku Nymburk – Bobnice nahradí i současnou linku H15, tj. spoje z této linky budou převedeny na linku 680 a nedojde tak k úbytku spojů pro obec Bobnice. Naopak v celé trase dojde k nárůstu počtu spojů. Všechny spoje budou vedeny přes Bobnici, Kovansko, čímž dojde pro tuto lokalitu k výraznému zlepšení dopravní obsluhy.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 335,72kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno