Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 12/2017

Obsah

Prázdninový provoz PID 1.7.2017 – 2.9.2017
Trvalé změny PID od 1.7.2017
Prázdninové posílení přívozu P5
Rozšíření integrace PID na lince S88
Regionální den PID v Berouně 17.6.2017


Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017

   Každý rok cestuje o letních prázdninách pražskou hromadnou dopravou méně cestujících. Řada Pražanů je na dovolených, žáci a studenti na prázdninách a tento počet cestujících zdaleka nedorovná rostoucí počet turistů, kteří do hlavního města přijíždějí. Téměř jedinou možnost, jak si vzít volno, má i skupina několika tisíc řidičů metra, tramvají i autobusů. Právě z těchto důvodů jsou prázdniny obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení intervalů na většině linek PID a současně probíhá větší množství rekonstrukcí komunikační i kolejové sítě.
   Úpravy v jízdních řádech o letošních prázdninách jsou podobná těm, která proběhla v loňském roce. K prodloužení intervalů dochází zejména v období přepravních špiček pracovních dnů, kdy je patrný největší pokles poptávky.

Metro
   Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1-2 minuty. Počátkem července (od 1. 7. do 10. 7.) bude z důvodu výměny pražců uzavřen úsek na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Od 11. 7. začne první etapa rekonstrukce stanice Muzeum na lince A, při níž bude uzavřeno její nástupiště ve směru Depo Hostivař. 7. srpna bude naopak po sedmiměsíční rekonstrukci znovu otevřena stanice Jinonice na lince B.

Tramvaje
   Po dobu prázdnin nebudou v provozu doplňkové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut.
   Linka 16 pojede celotýdenně jen v trase Lehovec – Kotlářka.
   V souvislosti s vyšším počtem návštěvníků okolí Malé Strany budou od 1. 7. na linku 15 nasazovány v pracovní dny i o víkendech dvouvozové či kloubové tramvaje. Pokračuje tak trend snižování počtu sólo vozů na tramvajových linkách. Zatímco v loňském roce jezdilo o víkendech 87 sólo tramvají, v letošním roce 19 z nich již vyjede v dvouvozové či kloubové podobě. Snížení počtu vypravovaných sólo tramvají o víkendu přispívá k nárůstu podílu bezbariérových spojů v tramvajové síti a k většímu využití nejnovějších tramvají 15T.
   O letošních prázdninách mohou turisté směřující na Pražský hrad také poprvé využít v březnu zavedenou nostalgickou tramvajovou linku 23, která v úseku I. P. Pavlova – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka posiluje provoz linky 22. V pracovní dny jezdí v intervalu 30 minut, o víkendech a svátcích má interval 15 minut.
   Provoz tramvají ovlivní v létě také několik oprav tratí, které chystá Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Na počátku prázdnin proběhne oprava trati v Seifertově ulici, v srpnu bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce tratí v Nuselském údolí, která se protáhne až do podzimních měsíců. Konkrétní dopravní opatření budou zveřejněna s dostatečným předstihem.

Autobusy
   Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě jízdních řádů na prázdninový provoz. V ranní špičce pracovních dnů se prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na 10 minut. O letních prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové linky 305, 343, 451 a 465. Školní linky vyjedou opět až 4. září a v souvislosti s postupující integrací regionálních autobusových linek dostanou nová čísla. Číselnou řadu 551 až 575 nahradí čísla 251 až 275.

Vlaky
   Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají (jen v ojedinělých případech je zrušen školní spoj).


Trvalé změny PID od 1. 7. 2017

   Od 1. 7. 2017 současně se zahájením prázdninového provozu dojde k drobným trvalým úpravám vybraných linek PID. Kromě trvalého posílení kapacity tramvajové linky 15 o víkendech bude na základě žádosti MČ Praha 13 stávající autobusová linka 142 rozdělena na linky dvě. Část s původním číslem 142 bude vedena mezi Novými Butovicemi a Velkou Ohradou a budou na ní nově nasazeny kloubové vozy. V úseku Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice pojede linka pod staronovým číslem 225. Vzhledem k tomu, že vozy linek 142 a 225 využijí veškeré dostupné odstavné plochy v obratišti Velká Ohrada, dojde ke změně trasy linky 137, která ve směru od metra Luka pojede do konečné zastávky Malá Ohrada (dříve Nad Malou Ohradou).
   V souvislosti s připravovanou změnou čísel školních linek z 551-575 na 251-275 dojde od začátku prázdnin ke změně čísla městské linky 255 na 246.
   Po znovuotevření stanice metra Jinonice dostane začátkem srpna finální podobu obsluha areálu Nové Waltrovky v Praze 5 a nejbližšího okolí.


Prázdninové posílení přívozu P5

   Na letošní prázdniny připravujeme posílení provozu přívozu P5 spojujícího náplavku na Výtoni, na Smíchově a Císařskou louku. Už loni v září jsme ho posílili tak, že i v pátek odpoledne začal jezdit každých 15 minut místo tradiční půlhodiny. S tím jak v sezoně na náplavkách přibývá lidí, zavedeme na červenec a srpen odpoledne čtvrthodinový interval po celý týden (tedy nejen v pátek a o víkendu). Nově tak bude jezdit tento přívoz každých 15 minut i v pondělí, úterý ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Dobře je to vidět ze současného jízdního řádu: http://jrportal.dpp.cz/DataFTP/JRPortalData/1805/20170512/1805_(2993_11)T.pdf Zatím jezdí v pracovní dny odpoledne po 15 min přívoz jen v pátek, nově tak pojede ale každý pracovní den. Při intervalu 15 minut jsou na této lince nasazeny dvě lodě, což při zvýšené poptávce umožňuje vložení dalších plaveb nad rámec jízdního řádu, aby dokázaly všechny zájemce přes řeku převést.


Rozšíření integrace PID na lince S88

   Díky osazení označovačů jízdenek PID bude od 1. 7. 2017 možné využívat papírové jízdenky PID pro jednotlivou jízdu bez předchozího označení jinde i na vlakové lince S88 v úseku Měchenice – Dobříš. Označovače jízdenek PID budou nově umístěny ve stanicích Čisovice, Mníšek pod Brdy a Dobříš. Ve zbylých zastávkách bude prováděno náhradní označení jízdenek průvodčím ve vlaku.
   Ze všech zastávek na lince S88 tak bude možné v rámci PID využívat na stejnou jízdenku jak vlaky, tak autobusy. Vlaky linky S88 jezdí ve špičkách pracovních dnů cca v hodinovém intervalu, mimo špičku a o víkendech pak cca každé dvě až tři hodiny.

Příklady cen jízdného PID - viz. originál dokumentu.


Regionální den PID v Berouně 17. 6. 2017

   Další regionální den Pražské integrované dopravy se bude konat v sobotu 17. června 2017 v Berouně. Hlavním centrem dění bude zdejší vlakové a autobusové nádraží, odkud se budou rozjíždět historické vlaky i autobusy do širokého okolí. Místní autobusový dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY zpřístupní svůj areál v Králově Dvoře a vybraným zájemcům nabídne možnost vyzkoušet si řidičský autobusový trenažér.
   Speciální vlak s občerstvením vás sveze po nákladní vlečce až k velkolomu Čertovy schody, jiný historický motorák spojí berounské nádraží s železničním muzeem Výtopna Zdice. Autobusy vás odvezou do Bubovic ke skanzenu Solvayovy lomy, kde můžete kromě muzea těžby a dopravy vápence zažít dobrodružnou jízdu úzkorozchodným vláčkem. Historickými vozy Bai nebo „Žabotlamem“ se do Berouna dostanete až z Prahy za běžné jízdné PID nebo ČD.

Na co se můžete těšit
- historické vlaky kolem Berounky (přes Karlštejn i přes Rudnou)
- historické motorové vlaky z Berouna do Zdic a z Berouna do velkolomu Čertovy schody.
- historická autobusová linka po Berouně (mezi nádražím, centrem a areálem Probo Bus)
- historická autobusová linka ke skanzenu Solvayovy lomy
- prohlídka areálu dopravce Arriva Střední Čechy (Probo Bus) v Králově Dvoře
- pivovar Berounský medvěd u berounského nádraží (stánek u nádraží, exkurze v pivovaru)
- skanzen Solvayovy lomy (doprava autobusem PID2 z Berouna)
- muzeum Výtopna Zdice (doprava vlakem z Berouna)

Čím vším se můžete svézt
- Bardotka + zelené vozy Bai (tzv. Baiky)
- Motorák 830+831+Bix+831
- Elektrická jednotka 451 tzv. Žabotlam
- Historický autobus Škoda RTO
- Historický autobus Ikarus 280
- Historický autobus Karosa ŠD 11
- Autobus Karosa B932, dříve provozovaná MHD Beroun – Králův Dvůr

Jízdné na speciálních linkách
- Vlakové linky ČD i KŽC – jízdné dle tarifu Českých Drah a v integrovaných úsecích i Tarifu PID
- Vlakové linky KŽC v úseku Beroun – Zdice a Beroun – Velkolom Čertovy schody – zdarma
- Historické autobusy (PID1, PID2) – zdarma

Bližší informace včetně jízdních řádů naleznete na stránkách https://ropid.cz/regionalni-den-pidv-beroune-17-6-2017/

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno