Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 12/2019

Obsah

Posílení letišního autobusu 119 od 15. 6. 2019
Prázdninový provoz PID 29. 6. 2019 – 31. 8. 2019
Trvalé změny PID od 29. června 2019
Slavnostní zahájení integrace Příbramska a informování cestujících
Integrace autobusů na trase Praha – Nespeky – Benešov od 13. 7. 2019

 
Posílení letištního autobusu 119 od 15. 6. 2019

   Pro hlavní návštěvnickou sezónu připravilo Hlavní město Praha společně s organizací ROPID, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Letištěm Praha posílení páteřní autobusové linky 119, která spojuje Letiště Václava Havla Praha s nejbližší stanicí metra Nádraží Veleslavín. Od 15. června do 15. září 2019 pojedou o víkendech cca mezi 9:00 a 20:00 od každého metra dva autobusy místo jednoho, ve směru z letiště bude současný interval 7,5 minuty zkrácen na polovinu.
   „Počet leteckých cestujících včetně těch, kteří se pro cestu z letiště do centra Prahy rozhodnou využít veřejnou dopravu, stále stoupá a již nyní navazuje po celý týden na každé metro jeden kloubový autobus. Při delších intervalech metra o víkendech však i toto přestává stačit, proto zde v hlavní sezóně nasadíme autobusy dva, jejichž celková kapacita je cca 200 lidí,“ uvádí náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
   „Linkou 119 jezdí každý den na letiště i z letiště cca 20 000 cestujících. Velká část z nich má objemná zavazadla, a proto je potřeba počítat i s určitou kapacitní rezervou pro pohodlné a důstojné cestování do doby, než bude vybudováno plnohodnotné kolejové spojení. Věřím, že dva autobusy místo jednoho pomůžou vyřešit nárazové přetěžování této linky,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.
   „Letiště Václava Havla Praha obsluhujeme 4 autobusovými linkami. Nejvytíženější z nich je č. 119, proto pro cestující na ní chystáme nákup 20 nových moderních velkokapacitních autobusů formou otevřeného výběrového řízení. V těchto dnech připravujeme podklady pro jeho vypsání, chceme oslovit co nejširší spektrum výrobců velkokapacitních autobusů v Evropě i mimo ni, abychom dostali nejlepší produkt za nejvýhodnější cenu. Budeme poptávat nejenom autobusy na tradiční dieselový pohon, ale i vozy na pohon hybridní. Vypsání výběrového řízení chystáme na letošní srpen, našim záměrem je na podzim vybrat vítěze a podepsat s ním smlouvu do konce letošního roku. Pevně věříme, že se první cestující budou moci svézt v nových velkokapacitních autobusech DPP na lince 119 ve druhé polovině příštího roku,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Praha.
   „Počty odbavených cestujících na Letišti Václava Havla Praha již několikátým rokem po sobě rekordně rostou. Vítáme proto jakékoliv nové opatření v rámci stávajícího autobusového spojení s centrem města, které povede k navýšení kapacity a alespoň dílčímu zvýšení komfortu cestujících. Definitivním řešením kapacitních problémů dopravy z letiště do centra Prahy se však stane až kolejové napojení, jehož neexistence tak stále zůstává překážkou dalšího možného růstu a rozvoje letiště,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.
   Letiště Václava Havla Praha odbavilo za rok 2018 přibližně 16,8 milionů cestujících. Autobusové linky přepraví denně na letiště nebo z něj cca 30 000 cestujících. Kromě páteřní linky 119 k metru Nádraží Veleslavín je k dispozici také autobusová linka 100 k metru Zličín s provozem kloubových autobusů a doplňková linka 191 ve směru Petřiny a Anděl. Rychlé spojení s Hlavním nádražím zajišťuje také speciální linka AE (Airport Express), která jezdí v hlavní sezóně v intervalu 10 minut. V noci zajišťují dopravu do centra autobusové linky 910 v intervalu 20–30 minut a 907 v intervalu 60 minut. Přímé spojení s letištěm má také největší středočeské město Kladno linkou PID 322.


Prázdninový provoz PID 29. 6. 2019 – 31. 8. 2019

   Jako každý rok, dojde i o letních prázdninách 2019 k úpravám jízdních řádů Pražské integrované dopravy. Přestože do Prahy přijíždí mnoho turistů, jejich počty jsou výrazně nižší, než počty žáků, studentů a Pražanů obvykle dojíždějících do práce. Linkami PID tak cestuje v letních měsících v pracovní dny dle přepravních průzkumů až o cca 20–25 % méně cestujících. Nejvyšší snížení poptávky vykazují online sčítače u vstupů do metra v ranní špičce.

   Metro
   Jako v uplynulém roce dojde na všech linkách v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1 2 minuty. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách také jako loni v intervalu 7,5 minuty.
   První červencový týden (od 29. 6. do 7. 7.) musí cestující počítat s již téměř pravidelnou výlukou na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov, při níž proběhne další etapa výměny dřevěných pražců sloužících v podzemí již 45 let za betonové.

   Tramvaje
   Po dobu prázdnin nebudou stejně jako v loňském roce v provozu posilové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut. Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.
   Od soboty 29. 6. se vrátí do svých pravidelných tras tramvajové linky 11 a 13. Ve Vinohradské ulici bude dokončena první etapa revitalizace – rekonstrukce tramvajové tratě, kterou se povedlo zkrátit o dva týdny. Bezbariérově zpřístupněné budou zastávky Italská a Vinohradská tržnice.
   V Nádražní ulici budou během celých prázdnin (od 8. 7.) probíhat práce na přeložkách inženýrských sítí, které umožní, aby v příštím roce došlo k dlouho očekávané rekonstrukci tramvajové tratě, která pochází ještě z 80. let. Oprava tramvajových kolejí na křižovatce Plzeňská – Radlická přeruší od 8. do 24. 7. provoz mezi Andělem a Bertramkou. Rekonstrukce plynovodu na konci července na týden přeruší provoz tramvají ve Francouzské ulici, od stejného data až do konce srpna pak budou probíhat práce na bourání stávajícího podjezdu železniční tratě na Zahradním Městě (od 25. 7.), takže tramvaje po tuto dobu nepojedou v úseku od Nádraží Strašnice po Nádraží Hostivař. Krátkodobější výměny kolejových konstrukcí proběhnou na Palackého náměstí a na Výtoni, na konci prázdnin pak bude zahájena cca měsíční rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Na Poříčí (před Bílou labutí).

   Autobusy
   Všechny potřebné rekonstrukční akce v metru, tramvajové dopravě i na železniční trati Praha-Hostivař – Praha-Vršovice vyžadují významné nasazení náhradní autobusové dopravy. Zatímco strojvůdcům metra či řidičům tramvají výluky umožní čerpat zaslouženou dovolenou, objem práce řidičům autobusů naopak významně narůstá. Aby bylo možné všechny náhradní dopravy zvládnout v potřebném rozsahu a současně měli řidiči autobusů šanci si také vybrat svůj díl dovolené, dojde na základě návrhu DPP a následné společné dohody s organizací ROPID a vedením hl. m. Prahy o prázdninách 2019 oproti loňsku k rozsáhlejším úpravám v jízdních řádech autobusových linek. Řidiči autobusů odvádějí pro hlavní město Prahu v posledním období nadstandardní práci, což je v návrhu rozsahu prázdninového provozu zohledněno.
   Kromě obvyklého prázdninového omezení o cca 15 % budou u vybraných autobusových linek sjednoceny intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či prodlouženy intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut. Cílem je, aby čerpání dovolených, fondu pracovní doby a fondu přesčasových hodin bylo u řidičů autobusů takové, aby umožnilo v síti PID po prázdninách zajistit objem dopravy v maximálním možném rozsahu.
   O letních prázdninách nebudou již tradičně v provozu školní spoje (např. na lince 177 v úseku Volha – Chodov) ani autobusové linky 182, 343 a 451. Školní linky vyjedou opět až 3. září. Linka 143 nebude v provozu o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou vložené spoje mezi Butovicemi a Nemocnicí Na Homolce, linka 185 bude zkrácena o úsek Palmovka – Letňany a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.

   Vlaky
   Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají. I na železnici se předpokládá během léta zvýšený počet výluk a omezení kvůli stavebním pracím na jednotlivých tratích. Pokračovat budou výluky kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří, kratší výluky se dotknou také tratí do Kladna, Mladé Boleslavi a do Rudné u Prahy.

   Více informací
   Prázdninové jízdní řády a podrobné informace o jednotlivých výlukách budou v dalších dnech postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.pid.cz, www.dpp.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci PID Lítačka, posléze samozřejmě i na zastávkách. K dispozici je také infolinka PID 234 704 560 nebo DPP 296 19 18 17.


Trvalé změny PID od 29. června 2019

   K termínu zahájení letních prázdnin 29. 6. 2019 dochází k několika trvalým změnám jízdních řádů vybraných autobusových a vlakových linek PID. Nejvýraznější změnou je integrace autobusů na Příbramsku a dále několik úprav denních i nočních autobusových linek v Praze.

   1) Změny jednotlivých linek – MHD Praha
130    Prodloužení večerního provozu v pracovní dny cca do 23:30.
246    Linka je ve směru od Zbraslavi vedena ze zastávky Hlávkova nově přes Stodůlky a OC Sárská do zastávky Zličín, zavedeny jsou vložené spoje celotýdenně v trase Zličín – OC Sárská.
903    Linka je z důvodu minimální vytíženosti zrušena (Chaplinovo náměstí – Sídliště Radotín).
908    Linka je prodloužena o úsek Kvasinská – Klánovice, zastávka Koloděje se neobsluhuje.
H1    Linka je z důvodu minimálního využití zkrácena do polookružní trasy Chodov – Hlavní nádraží – Florenc – Náměstí Republiky – Hlavní nádraží – Chodov.

   2) Změny zastávek – Praha:
Bazén Hloubětín – nový název pro zastávku Hloubětínská.
Holýšovská – nová zastávka obousměrně pro linky 130, 246.
Roztyly – přesunutí zastávky směr Dědinova pro linky 135 a 203, zřízení této zastávky také pro linku 911.
Sídliště Pankrác – nová zastávka ve směru Pankrác pro linky 193, 904.
Výzkumný ústav vodohospodářský – nový název pro zastávku Hydrologický ústav.

   3) Integrace autobusů na Příbramsku od 29. 6. 2019
   Nové autobusové linky PID
392    Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, nám. – Rosovice – Pičín – Příbram, Aut. nádr.
393    Praha, Smíchovské nádr. – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Drkolnov, Podbrdská.
395    Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, nám. – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Drkolnov, Podbrdská.
511    Příbram, Aut. Nádr. – Lhota u Příbramě – Obecnice – Drahlín – Sádek – (Hluboš).
512    Příbram, Aut. nádr. – Podlesí – Obecnice – Drahlín – Sádek.
531    Příbram, Zdaboř, Žežická – Příbram, Jiráskovy sady – Hluboš – Jince – Hořovice, žel. st.
   Změny stávajících linek PID
317    Linka je prodloužena o úsek Dobříš, nám. – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje, šachta 16 – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, sídl. II. poliklinika – Příbram, sídl. Archiv.
   Zrušené linky mimo PID
210031 (C31)    Hořovice – Příbram (nahrazeno linkou 531).
220031 (A31)    Kladno – Příbram (nahrazeno linkami 531, A30).
300021 (D21)    Příbram – Sádek – Pičín (nahrazeno linkou 511).
300022 (D22)    Příbram – Obecnice – Sádek – Hluboš – Příbram (nahrazeno linkou 512).
300047 (D47)    Příbram – Pičín – Dobříš (nahrazeno linkou 392).
300087 (D87)    Příbram – Pičín – Suchodol – Praha (nahrazeno linkou 392).
300085 (D85)    Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Obořiště – Praha (nahrazeno linkami 317, 393, 395, D31).
301096 (D96)    Věšín – Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Praha (nahrazeno linkami 393, D31).
303058 (D58)    Příbram – Pičín – Dobříš – Praha (nahrazeno linkou 392).
303095 (D95)    Příbram, Zdaboř – Praha, Roztyly (částečně nahrazeno linkou 395).
303097 (D97)    Příbram – Praha (nahrazeno linkou 393).
303098 (D98)    Příbram – Dobříš – Praha (nahrazeno linkou 395).
303099 (D99)    Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha (nahrazeno linkami 317, 395).
   Změny stávajících linek mimo PID
136440    Linka je zkrácena o úsek Praha – Dobříš, zachovány přímé spoje do Milevska bez přestupu s linkou 392 v úseku Praha – Dobříš.
143443    Linka je zkrácena o úsek Praha – Příbram, zachovány přímé spoje do Březnice, Blatné a Horažďovic bez přestupu s linkou 393 v úseku Praha – Příbram.
300031 (D31)    Na linku jsou převedeny spoje z linek D85 a D96, které přejíždějí bez přestupu na linku 393 v úseku Praha – Příbram.
300088 (D88)    Linka je zkrácena o úsek Praha – Dobříš, zachovány přímé spoje do Kamýku n. Vlt. bez přestupu s linkou 392 v úseku Praha – Dobříš.
301018 (D18)    Linka je zkrácena o úsek Čenkov – Příbram, spoje v tomto úseku převedeny na linku 531.


Slavnostní zahájení integrace Příbramska a informování cestujících

   V souvislosti s připravovaným spuštěním integrace autobusových linek na Příbramsku od soboty 29. června 2019 se bude ve středu 26. června v 10:00 v Příbrami na autobusovém nádraží konat slavnostní akt, na který naváže zahájení intenzivní informační kampaně pro cestující. V průběhu středy 26. 6. 2019 bude po Příbrami jezdit zdarma historický informační autobus Ikarus 280, který nabídne zdarma také informační materiály, a informátoři uvnitř autobusu poradí, jak nově cestovat linkami PID. Zároveň bude na autobusovém nádraží informační stánek PID s aktuálními informačními materiály včetně jízdních řádů.
   V dalších dnech budou informace o změnách v autobusové dopravě k dispozici na infostáncích v Praze v terminálech Na Knížecí nebo Smíchovské nádraží a také na vybraných místech v Příbrami. Informační materiály včetně jízdních řádů budou k dispozici v průběhu posledního červnového týdne také v informačních kancelářích dopravce Arriva a města Příbram.


Integrace autobusů na trase Praha – Nespeky – Benešov od 13. 7. 2019

   K termínu 13. 7. 2019 se připravuje rozšíření integrace autobusové veřejné dopravy v oblasti Benešovska. Tato etapa obsahuje rozšíření integrace do úseku Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Benešov a zároveň vyhodnocení provozu stávajících linek PID v oblasti Kamenice, které jsou často přetěžované.

   Popis úprav jízdních řádů
•    Páteřní linka 337 bude v úseku Nespeky – Pyšely zrušena a odkloněna přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň dojde k odklonění linek SID 176101 a 350920 ze silnice II/603 na D1 a ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova. Jejich spoje převezme v úseku Benešov – Nespeky – Kamenice – Jesenice – Praha právě nově trasovaná linka 337.
•    Linky SID 200086 a 200087 budou zrušeny a nahrazeny linkami 337 a 651.
•    Úsek Nespeky – Pyšely obslouží posílená linka 651 (stávající trasa linky 337 v úseku Nespeky – Pyšely není průjezdná pro kloubové vozy).
•    Obyvatelé Pyšel sice přijdou o přímé spojení do Prahy (v současné době 4 spoje každým směrem), ale posílením linky 651 v uvedeném úseku a koordinací s linkou 337 v Nespekách získají více možností cestování v trase Pyšely – Nespeky – Praha i Pyšely – Nespeky – Benešov. Dále bude linka 651 posílena v ranní špičce v úseku Pyšely – Senohraby s návaznostmi na vlaky S9, nově bude spojení v ranní špičce každých 30 minut.
•    Pro dopravu školních dětí zůstanou zachovány přímé spoje Pyšely – Nespeky – Benešov.
•    V úseku Praha – Jesenice – Kamenice bude výrazně zkrácen interval v mimošpičkových obdobích (dopoledne, víkendy) ze současných 60 minut na 30. Neustále rostoucí poptávka v tomto úseku navíc bude řešena pomocí kloubových autobusů, které oba dopravci nasadí na linky 337 a 339.
•    Na lince 339 bude upraven také rozsah provozu v úseku Kamenice – Týnec nad Sázavou, kde budou zkráceny intervaly dopoledne a o víkendech (ze 180 minut na 120) a rozšířen provoz ve večerním období.
•    V rámci úprav linky 335 dochází k rovnoměrnějšímu rozložení spojů v ranní a odpolední špičce a rozšíření provozu v dopoledním období a o víkendech.
•    U linky 444 dojde k propojení spojů v celé trase Kamenice – Jílové – Davle. Tím bude umožněno přímé regionální spojení.

   Spojení Benešov – Praha
   Spojení Prahy s Benešovem je zajišťováno v pravidelných intervalech vlakovými spoji. Význam železnice pro spojení těchto měst v poslední době ještě vzrostl zaintegrováním rychlíků a nově od prosince 2018 také zavedením spěšných vlaků. Rychlíky zvládnou cestu mezi centrem Prahy a Benešovem již za 38 minut, což v porovnání s autobusovou dopravou na Roztyly a následným přestupem na metro představuje úsporu více než 15 minut. Celkově je na linkách S9, R17 a R49 provozováno až 55 spojů v pracovní den v každém směru.
Obsluhu obcí podél komunikace II/603 bude nově zajišťovat prodloužená linka 337. Ta nahradí i spoje linek 176101 a 350920, které jsou přetrasovány na dálnici D1, a tudíž i zrychleny. Z důvodu optimalizace přepravní nabídky autobusů dochází v úseku Praha – Benešov ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova, optimalizován je ve stejném úseku také provoz linky 160570.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 514,40kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno