Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 13/2017

Obsah

Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017
Trvalé změny PID od 1. 7. 2017
Prázdninové posílení přívozu P5
Rozšíření integrace PID na lince S88
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu omezí provoz vlaků
Novinky v jízdním řádu vlaků na rok 2018

 
Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017

   Každý rok cestuje o letních prázdninách pražskou hromadnou dopravou méně cestujících. Řada Pražanů je na dovolených, žáci a studenti na prázdninách a tento počet cestujících zdaleka nedorovná rostoucí počet turistů, kteří do hlavního města přijíždějí. Téměř jedinou možnost, jak si vzít volno, má i skupina několika tisíc řidičů metra, tramvají i autobusů. Právě z těchto důvodů jsou prázdniny obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení intervalů na většině linek PID a současně probíhá větší množství rekonstrukcí komunikační i kolejové sítě.
   Úpravy v jízdních řádech o letošních prázdninách jsou podobná těm, která proběhla v loňském roce. K prodloužení intervalů dochází zejména v období přepravních špiček pracovních dnů, kdy je patrný největší pokles poptávky.
   Ke stejnému termínu jako začátek prázdninového provozu dojde také k několika drobnějším trvalým změnám v síti linek tramvají a autobusů v Praze.

Metro
Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1-2 minuty. Počátkem července (od 1. 7. do 10. 7.) bude z důvodu výměny pražců uzavřen úsek na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Od 11. 7. začne první etapa rekonstrukce stanice Muzeum na lince A, při níž bude uzavřeno její nástupiště ve směru Depo Hostivař. V průběhu srpna bude naopak po sedmiměsíční rekonstrukci znovu otevřena stanice Jinonice na lince B.

Tramvaje
   Po dobu prázdnin nebudou v provozu doplňkové linky 4 a 21. Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut.
   Linka 16 pojede celotýdenně jen v trase Lehovec – Kotlářka.
   V souvislosti s vyšším počtem návštěvníků okolí Malé Strany budou od 1. 7. na linku 15 nasazovány v pracovní dny i o víkendech dvouvozové či kloubové tramvaje. Pokračuje tak trend snižování počtu sólo vozů na tramvajových linkách. Zatímco v loňském roce jezdilo o víkendech 87 sólo tramvají, v letošním roce 19 z nich již vyjede v dvouvozové či kloubové podobě. Snížení počtu vypravovaných sólo tramvají o víkendu přispívá k nárůstu podílu bezbariérových spojů v tramvajové síti a k většímu využití nejnovějších tramvají 15T.
   O letošních prázdninách mohou turisté směřující na Pražský hrad také poprvé využít v březnu zavedenou nostalgickou tramvajovou linku 23, která v úseku I. P. Pavlova – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka posiluje provoz linky 22. V pracovní dny jezdí v intervalu 30 minut, o víkendech a svátcích má interval 15 minut.

Provoz tramvají ovlivní v létě také několik výluk, které chystá Dopravní podnik hl. m. Prahy:
• Březiněveská – Vozovna Kobylisy (celková rekonstrukce trati, 1. 7. – 31. 8.)
• Moráň – Albertov (rekonstrukce kanalizace a plynovodu, 1. 7. – 2. 9.)
• Strossmayerovo náměstí – Hradčanská (rekonstrukce teplovodu, 1. 7. – 9. 7.)
• Olšanské nám. – Nákladové nádr. Žižkov a Ohrada – Spojovací (oprava tratí, 1. 7. – 4. 7.)
• Biskupcova – Nákladové nádraží Žižkov (oprava trati, 5. 7. – 9. 7.)
• Zenklova ulice mezi Sokolovskou a Na Žertvách (celková rekonstrukce trati, 10. 7. – 1. 8.)
• Strossmayerovo náměstí – Vltavská (oprava trati, 1. 8. – 26. 8.)
• Albertov – Svatoplukova – Otakarova (celková rekonstrukce trati, 9. 8. – 9. 12.)
• Čechův most – Letenský tunel (oprava trati, 27. 8. – 2. 9.)

Autobusy
Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě jízdních řádů na prázdninový provoz. V ranní špičce pracovních dnů se prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na 10 minut. O letních prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové linky 305, 343, 451 a 465. Školní linky vyjedou opět až 4. září a v souvislosti s postupující integrací regionálních autobusových linek dostanou nová čísla. Číselnou řadu 551 až 575 nahradí čísla 251 až 275.

Vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají (jen v ojedinělých případech je zrušen školní spoj).


Trvalé změny PID od 1. 7. 2017

   Od 1. 7. 2017 současně se zahájením prázdninového provozu dojde k drobným trvalým úpravám vybraných linek PID. Kromě posílení kapacity tramvajové linky 15 o víkendech bude na základě žádosti MČ Praha 13 stávající autobusová linka 142 rozdělena na linky dvě. Část s původním číslem 142 bude vedena mezi Novými Butovicemi a Velkou Ohradou a budou na ní nově nasazeny kloubové vozy. V úseku Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice pojede linka pod staronovým číslem 225. Vzhledem k tomu, že vozy linek 142 a 225 využijí veškeré dostupné odstavné plochy v obratišti Velká Ohrada, dojde ke změně trasy linky 137, která ve směru od metra Luka pojede do konečné zastávky Malá Ohrada (dříve Nad Malou Ohradou).
   Po znovuotevření stanice metra Jinonice dostane ve druhé polovině srpna finální podobu obsluha areálu Nové Waltrovky v Praze 5 a nejbližšího okolí. Posílen bude provoz linky 137 v nové trvalé trase mezi zastávkami U Waltrovky a Jinonice.


Prázdninové posílení přívozu P5

   Pro letošní prázdniny (od 1. 7. 2017 do 2. 9. 2017) bude posílen provoz přívozu P5 spojujícího náplavku na Výtoni, na Smíchově a Císařskou louku. Už loni v září byl posílen tak, že i v pátek odpoledne začal jezdit každých 15 minut místo tradiční půlhodiny. S tím, jak v sezoně na náplavkách přibývá lidí,  bude pro červenec a srpen zaveden odpoledne čtvrthodinový interval po celý týden (tedy nejen v pátek a o víkendu). Zatím jezdí v pracovní dny odpoledne po 15 minutách přívoz jen v pátek, nově tak pojede ale každý pracovní den. Při intervalu 15 minut jsou na této lince nasazeny dvě lodě, což při zvýšené poptávce umožňuje vložení dalších plaveb nad rámec jízdního řádu, aby dokázaly všechny zájemce přes řeku převézt.


Rozšíření integrace PID na lince S88

   Díky osazení označovačů jízdenek PID bude od 1. 7. 2017 možné využívat papírové jízdenky PID pro jednotlivou jízdu bez předchozího označení jinde i na vlakové lince S88 v úseku Měchenice – Dobříš. Označovače jízdenek PID budou nově umístěny ve stanicích Čisovice, Mníšek pod Brdy a Dobříš. Ve zbylých zastávkách bude prováděno náhradní označení jízdenek průvodčím ve vlaku.
   Ze všech zastávek na lince S88 tak bude možné v rámci PID využívat na stejnou jízdenku jak vlaky, tak autobusy. Vlaky linky S88 jezdí ve špičkách pracovních dnů cca v hodinovém intervalu, mimo špičku a o víkendech pak cca každé dvě až tři hodiny.


Rekonstrukce Negrelliho viaduktu omezí provoz vlaků

   Od 4. července 2017 dojde v návaznosti na již probíhající rekonstrukci Negrelliho viaduktu k omezení provozu vlaků PID. Výluka se přímo dotkne vlaků od Kladna a od Kralup nad Vltavou do Prahy, nepřímo ovlivní ale i provoz na dalších tratích.

Kralupy nad Vltavou – Praha
   Osobní vlaky z Kralup do Prahy minou vlakovou zastávku v Holešovicích, místo toho zastaví na velkém holešovickém nádraží a  odklonem dojedou na Masarykovo nádraží o několik minut později, než dnes. V opačném směru bude platit, že z Masarykova nádraží vyrazí vlaky do Kralup a Ústí nad Labem o několik minut dříve, než dnes. Rychlíky od Děčína, které jezdí také přes Negrelliho viadukt, pojedou také do Holešovic a dále odklonem na Masarykovo nádraží.
   Spěšný vlak Luna z Loun a Slaného do Prahy bude končit už ve stanici Praha-Holešovice.

Kladno – Praha
   Osobní i spěšné vlaky a také rychlíky z Rakovníka a z Kladna budou ukončeny v nové provizorní zastávce Praha-Bubny, Vltavská, přímo u metra C. Spěšné vlaky, které jezdí z Masarykova nádraží k Amazonu do Dobrovíze a dále do Středokluk, budou začínat a končit ve stanici Praha-Dejvice.
   Poslední noční vlak z Prahy do Kladna (odjezd z Hlavního nádraží v 0:32) pojede z pražského Hlavního nádraží do Hostivice odklonem přes Pražský Semmering. V úseku Praha-Bubny, Vltavská – Hostivice místo něj pojede náhradní autobus.

Drobnosti na dalších tratích
   Pět spěšných vlaků (tři ráno do Prahy a dva odpoledne z Prahy), které přijíždí do metropole po hlavní trati od Českého Brodu, budou v Praze končit mimořádně na hlavním nádraží místo nádraží Masarykova. Některé osobní vlaky na trati Hostivice – Praha-Zličín – Praha hl.n., které jezdí po tzv. Pražském Semmeringu přes Žvahov, budou končit mimořádně už na Smíchově (v době od 4. července do 3. září). Zároveň nepojedou v pracovní dny tři vlaky linky S9 v úseku Praha hl.n. – Praha-Horní Počernice.

Metro a tramvaje jako náhrada za viadukt
   Z Vltavské jede přímo k Masarykovu nádraží tramvajová linka číslo 14, vzhledem k této výluce na ní budou i o letních prázdninách jezdit dvouvozové nebo kloubové tramvaje. Cestující s jízdenkami ČD mohou na jízdenky ČD cestovat z Vltavské tramvají č. 14 na Masarykovo nádraží nebo využít linek metra B a C v úseku Vltavská – Florenc – Náměstí Republiky.


Novinky v jízdním řádu vlaků na rok 2018

   Na webových stránkách www.ropid.cz byl zveřejněn návrh nového jízdního řádu vlaků, který bude v Praze a Středních Čechách platit od prosince letošního roku. Nejpodstatnějšími novinkami je zavedení nočního rozjezdu vlaků z Prahy do vybraných příměstských lokalit včetně rozšíření počtu večerních vlaků na více tratích ve Středočeském kraji a další posilování provozu na nejvytíženějších tratích ve Středočeském kraji ve směru na Kolín, Beroun, Benešov, Lysou nad Labem či Milovice v rámci kapacitních možností kolejové infrastruktury.

Posílení provozu a zkrácení intervalů na hlavních příměstských tratích
• Prodloužením „krátkých“ spojů do vzdálenějších stanic dojde k posílení přeplněných „dlouhých“ spojů, a též ke zvýšení atraktivity železniční dopravy zkrácením intervalu
• K rozšíření rozsahu provozu dochází dle možností kapacity infrastruktury (především na začátku nebo konci přepravní špičky resp. ve večerním období, na lince S9 též o víkendu v letní sezoně)
• Týká se linek S1 Praha – Kolín (vč. S12 Poříčany – Nymburk), S2 Praha – Lysá n. L. – Kolín (včetně S22 Lysá nad Labem – Milovice), S7 Praha – Beroun a S9 Praha – Benešov
• Zkvalitnění nabídky spojů na ostatních příměstských tratích do Prahy
• Odstranění dlouhých prodlev mezi spoji a zpravidelnění intervalu na lince S8/S88 Praha – Vrané n. Vltavou – Čerčany / Dobříš (díky nedávné rekonstrukci trati)
• Posílení provozu na linkách S3+R21+R43 Praha – Všetaty – Mladá Boleslav (nový pár osobních a spěšných vlaků, rozšíření počtu spojů do Mělníka)
• Zavedení resp. prodloužení večerních vlaků na tratích Praha – Kladno, Praha – Hostivice – Rudná u Prahy, Praha – Rudná u Prahy – Beroun

Zkvalitnění nabídky spojů na regionálních tratích
• Zavedení intervalu 30 minut na lince S40 z Kralup nad Vltavou do Slaného i v odpolední špičce (návaznosti na rychlíky)
• Posílení dopravy na lince S76 ze Zadní Třebaně do Litně (problémy s parkováním automobilů v Řevnicích)
• Posílení kapacity a zkrácení intervalů na lince S75 Beroun – Rakovník (včetně víkendových vlaků v letním období)
• Odstranění dlouhých mezer mezi spoji a zavedení cca dvouhodinového intervalu na lince S33 Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník
• Další drobné úpravy jízdních řádů na regionálních tratích (např. sjednocení provozu večerních spojů na celotýdenně nebo rozšíření rozsahu víkendových letních vlaků)

Nový noční rozjezd vlaků na hlavních tratích o víkendových nocích
• Realizace dlouhodobého požadavku pro zlepšení spojení v nočním období z Prahy, ale i ze středočeských měst pro regionální přepravní vazby, zajistí se tím též dopravní obsluha pražských městských částí
• S ohledem na minimalizaci nákladů a maximální efektivitu využití by tyto noční vlaky byly v provozu pouze o víkendových nocích, a to ve vozidlech s menší kapacitou
• Jedná se vždy o jeden spoj ze středočeského města po 1:00 a zpět z Prahy cca ve 2:30, tím se doplní stávající 4hodinová mezera mezi půlnočními a prvními ranními spoji
• Týká se linek S1 Praha – Kolín, S2 Praha – Lysá nad Labem –  Kolín, S22 Lysá nad Labem – Milovice, S3 Praha – Všetaty (včetně navazujícího úseku do Mělníka), S4 Praha – Kralupy nad Vltavou, S5 Praha – Kladno, S7 Praha – Beroun, S8 Praha – Vrané n. Vlt. – Čerčany a S9 Praha – Benešov u Prahy

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 615,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno