Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 13/2019

Integrace autobusů na trase Praha – Nespeky – Benešov od 13. 7. 2019

K termínu 13. 7. 2019 se připravuje rozšíření integrace autobusové veřejné dopravy v oblasti Benešovska. Tato etapa obsahuje rozšíření integrace do úseku Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Benešov a zároveň vyhodnocení provozu stávajících linek PID v oblasti Kamenice, které jsou často přetěžované. Páteřní linkou se stane linka 337 v trase Praha – Nespeky – Benešov s výhledovým provozem kloubových autobusů. Na trase Praha – Jesenice – Kamenice se výrazně zkrátí intervaly jak v pracovní dny dopoledne, tak o víkendech (ze 60 na 30 minut). Výrazně se posílí také provoz na linkách 339 (Praha – Týnec nad Sázavou) a 444 (Kamenice – Jílové u Prahy – Davle).

Změny jednotlivých linek PID

335      Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.

337      Linka je v úseku Nespeky – Pyšely zrušena (nahrazena linkou 651) a odkloněna přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň je linka posílena celodenně a celotýdenně.

339      Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.

444      Posílení provozu celodenně, celotýdenně, většina spojů je nově vedena v trase Kamenice – Davle.

651      Celkové posílení linky (náhrada za odkloněnou linku 337), vybrané školní spoje jsou vedeny jako přímé v trase Benešov – Nespeky – Pyšely (v úseku Benešov – Nespeky jako linka 337).

Změny jednotlivých linek mimo PID

160570                Omezení vybraných spojů v úseku Praha – Benešov.

176101                V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.

200086 (E86)      Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.

200087 (E87)      Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.

200091 (E91)  Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.

200092 (E92)  Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.

350920 (E17)  V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.

Spojení Benešov – Praha

Spojení Prahy s Benešovem je zajišťováno v pravidelných intervalech vlakovými spoji. Význam železnice pro spojení těchto měst v poslední době ještě vzrostl zaintegrováním rychlíků a nově od prosince 2018 také zavedením spěšných vlaků. Rychlíky zvládnou cestu mezi centrem Prahy a Benešovem již za 38 minut, což v porovnání s autobusovou dopravou na Roztyly a následným přestupem na metro představuje úsporu více než 15 minut. Celkově je na linkách S9, R17 a R49 provozováno až 55 spojů v pracovní den v každém směru.

Obsluhu obcí podél komunikace II/603 bude nově zajišťovat prodloužená linka 337. Ta nahradí i spoje linek 176101 a 350920, které jsou přetrasovány na dálnici D1, a tudíž i zrychleny. Z důvodu optimalizace přepravní nabídky autobusů dochází v úseku Praha – Benešov ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova, optimalizován je ve stejném úseku také provoz linky 160570.

Integrace Slánska od 24. 8. 2019

Od soboty 24. srpna 2019 bude zavedena integrace oblasti Slánska a k tomuto termínu dojde s ohledem na vzájemnou provázanost také k dílčím úpravám vlivem vyhodnocení integrace oblasti Kladenska. V rámci integrace dojde k úpravám současných linek a jejich číslování dle systému PID. Zapojení do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje přináší mnoho výhod:

 • Možnost cestovat na 1 jízdenku v celém systému PID, do kterého patří vlaky a příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje a pražská MHD – to většinou znamená i levnější jízdné.
 • Koordinace jízdních řádů autobusů navzájem i autobusů s vlaky (proklady linek ve společných úsecích a návaznosti v uzlových bodech). Návaznosti jsou vyznačeny v jízdních řádech a v každodenní praxi hlídány dispečinkem PID.
 • Jednodušší a přehlednější vedení linek.
 • Umožnění nákupu výhodného předplatného jízdného, které je ve Vámi zvolených pásmech PID platné na všech linkách PID a ve všech dopravních prostředcích PID. To není bez integrace často možné, neboť jednotliví dopravci si navzájem jízdenky neuznávají.
 • Informace o jízdních řádech a tarifu přehledně na jednom místě na webu dopravního systému: www.pid.cz.
 • Garance standardů kvality a zákaznického servisu – kontaktní formulář, sociální sítě, aktuální informace z provozu, informace o polohách vozidel přehledně na webu (odjezdové tabule).

Využití nově integrovaných linek pro město Slaný

Pro město Slaný tedy budou městskou dopravu tvořit nově příměstské a regionální autobusové linky i vlak, pro spojení v rámci samotného města Slaný bude možné využívat všechny linky zapojené v PID.

 • Páteřní spojení po městě Slaný zajistí linky 609 a 388 v krátkých intervalech.
 • Linka 609 bude ze zastávky „Slaný, Arbesova“ prodloužena do zastávky „Slaný, Rabasova“, čímž v úseku z autobusového nádraží až na sídliště nahradí stávající linku MHD Slaný číslo 1.
 • Linka 609 zajistí spojení ve špičkách pracovních dnů každých 20–30 minut a v sedle a o víkendu každých 60 minut.
 • Linka 388 nahradí stávající linku 220059 a zajistí pravidelné spojení sídliště (zastávka „Slaný, Arbesova“) a části města Pražské předměstí, nahrazuje tak částečně i linku MHD Slaný číslo 1.
 • Pro ostatní spojení v rámci města lze využít i ostatních linek, a to především 456, 590, 592, 593 a 617.
 • Vybrané regionální linky zajistí místní spojení lokalit V Ráji, Masarykovo náměstí, Gymnázium, Nemocnice, Na Háji s ostatními částmi města.
 • Nabídka městského spojení oproti stávajícím dvěma linkám tak bude celkově výrazně navýšenazpravidelněna.
 • U páteřních linek bude využit formát jízdních řádu typu MHD, který zajistí přehlednost pro cestující.

Zlepšení na nově integrovaných regionální linek v oblasti Slánska

 • Pravidelné přestupní vazby na autobusovém nádraží ve Slaném. Spoje z Prahy a Kladna budou navazovat na regionální autobusy do většiny směrů.
 • Doplnění chybějících spojů především v mimošpičkových obdobích (výchozí nabídka spojů byla velmi nízká – dlouhé prodlevy mezi spoji v dopoledních hodinách, brzké ukončení provozu).
 • Zavedení víkendového spojení pro obce Vraný, Páleč, Zlonice, Beřovice s městy Slaný a Nové Strašecí, nové víkendové spojení obcí Nové Strašecí, Rynholec, Lány, Stochov, Kačice s městem Slaný, zavedení víkendového spojení pro obce Tuřany, Studeněves, Libovice, Jedomělice, Mšec, Třtice, Řevničov, Krušovice, Krupá, Lišany s městy Slaný a Rakovník, posílení víkendového provozu na trasách Slaný – Kladno a Slaný – Praha.
 • Nové přímé propojení měst Slaný a Rakovník.

Test nového navigačního systému v metru, východy dostanou svá čísla podobně jako exity na dálnicích

Stanice metra C Nádraží Holešovice dostala v těchto dnech novou verzi navigačního systému výstupů. Po I. P. Pavlova je druhou stanicí, ve které bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s ROPIDem pilotní projekt testovat. Dnes dvojici testovacích stanic doplní ještě Náměstí Míru. Hlavní novinkou je označování jednotlivých východů čísly, podle stejné logiky jako u exitů na dálnicích. Opatření má ulehčit a zrychlit orientaci v systému východů z metra. Testování ukáže, jestli se nové označení bude v této podobě instalovat do všech 61 stanic metra. Čísla východů budou následně doplněna také do vyhledávačů spojení. Potřebu lepšího značení výstupů z metra prokázal i běžící projekt „Jednotného informačního systému hl. m. Prahy“.

V systému pražského metra existuje více než 300 výstupů na povrch. Se čtvrtou trasou metra D jich v následujících letech přibydou další desítky. Rekordmankou je přestupní stanice Můstek na lince A, ze které vede 17 výstupů.

„Přemýšleli jsme, jak zpříjemnit cestování pražským metrem, jak cestujícím ulehčit orientaci a ušetřit jim tak čas. Zejména zahraniční turisté častokrát váhají nad správným výstupem, obzvláště pokud dále pokračují povrchovou MHD. V místních názvech směrů se moc neorientují. Aby se všichni v dnešním rychlém světě mohli jednodušeji orientovat, inovovali jsme navigační systém a doplnili jej o čísla výstupů ze stanice. Inspirovali jsme se v zahraničí, ale také u číslování sjezdů z dálnic. Pro řidiče je jednodušší si zapamatovat, že má sjet na exitu č. 14, to je jednoznačná informace, než být v rozpacích, jestli má jet na Beroun-Východ, Střed nebo Západ. Stejnou logiku má i číslování výstupů z metra, které jsme v testovacím provozu zavedli v březnu ve stanici I. P. Pavlova, před pár dny jsme jej dokončili také na Nádraží Holešovice a dnes na Náměstí Míru. Pevně věříme, že číslování výstupů bude fungovat stejně i v metru a cestujícím to pomůže,“ řekl Jiří Černík, vedoucí odboru Dopravně provozní informace DPP.

„Jsem rád, že projekt Jednotného informačního systému hl. m. Prahy, na němž úzce spolupracují Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy i další městské instituce, začíná mít konkrétní výstupy v podobě zlepšování navigace pro Pražany i návštěvníky naší metropole. Tato novinka je první vlaštovkou celé řady námětů na zlepšení, která již brzy představíme veřejnosti. Naším cílem je nejen zlepšit přehlednost při cestování veřejnou dopravou, ale také propojit jednotlivé druhy zdravé mobility mezi sebou a například mnohem více podpořit pěší dopravu nebo lépe provázat MHD s železnicí,“ řekl Petr Tomčík, ředitel ROPID.

Číslování výstupů je vždy z pohledu cestujícího vystupujícího z metra. Ve stanici má každý výstup svoje jedinečné číslo, v jednotlivých stanicích začínáme vždy od čísla E1 (E = Exit, z anglického výrazu pro východ, výstup). Symbolem E1 je označen první výstup ve vestibulu úplně vpravo, další výstupy jsou vzestupně číslovány proti směru hodinových ručiček. V protilehlém vestibulu číslování navazuje, nejnižším číslem je opět označen výstup úplně vpravo.

Čísla výstupů jsou také vyznačena v nové orientační mapě okolí dané stanice metra, kterou cestující najdou v klasických žlutých vitrínách na nástupištích a ve vestibulu metra. Čísla výstupů DPP a ROPID plánují vložit také do vyhledávačů spojení. Cestující pak dostane informaci, že má např. jet metrem do stanice I. P. Pavlova, použít východ E3, a dále pokračovat tramvajovou linkou č. 4, 10 nebo 16 do zastávky Štěpánská.

„Stávající navigaci instalujeme v rámci plánované obměny. Současné tabule jsou za hranicí své životností. Obměna tedy nepředstavuje žádné extra náklady navíc,“ dále upřesňuje Jiří Černík. Grafika ani piktogramy navigačních tabulí se nemění, pouze struktura informací a logika jejich uspořádání, abychom pro ně získali větší prostor. V průběhu letošních letních prázdnin DPP chystá k novému navigačnímu systému provést anketu mezi cestujícími na svém webu a sociálních sítích. Po jejím vyhodnocení plánuje nový systém doinstalovat do zbylých stanic metra.

„Výslednou podobu navigace v metru pak určí plánovaná graficko-designérská soutěž v rámci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy,“ dodává Petr Tomčík.

Pražská integrovaná doprava dostane novou vizuální identitu, zdůrazní rozšiřování do Středočeského kraje

Na pondělní Radě hl. m. Prahy dne 24. 6. 2019 pražští radní schválili vypsání designérské soutěže na sjednocení vizuální identity Pražské integrované dopravy a dopravy Středočeského kraje, se kterou se pražská doprava stále intenzivněji překrývá. Současná vizuální identita PID je už z roku 2008. Soutěž připraví Praha ve spolupráci se společností Czech Design

„Chci, aby pražská hromadná doprava byla komfortní, moderní, měla silný brand a byla nejen co do kvality služeb, ale také vizuálně na úrovni 21. století. Proto vypisujeme designérskou soutěž, která zajistí nový vizuální manuál identity systému PID, nová loga Regionálního organizátora pražské integrované dopravy i Integrované dopravy Středočeského kraje, které budou společně vysílat jasný signál postupné integrace,“ popsal Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

„Soutěž na novou kvalitní podobu společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje nám pomůže posunout prezentaci veřejné dopravy zas o kus dál a sjednotí dopravu v Praze a ve středních Čechách i vizuálně. To je důležitou vstupní podmínkou pro kvalitní a sebevědomý integrovaný systém, který bude při pokrytí území se třemi miliony obyvatel, největším ve střední Evropě,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Středočeský kraj jako významný objednatel dopravní obslužnosti má také zájem na jednotné a moderní prezentaci nově provozovaného společného integrovaného systému. Středočeský kraj i Praha budou díky nové vizuální identitě vystupovat jednotně a rovnocenně,“ uvedl Michal Štěpán, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje.

Nová vizuální identita zdůrazní propojení systému veřejné dopravy hl. m. Prahy a Středočeského kraje a jeho postupné prohlubování. Zároveň posoudí, zda současné logo PID zůstane v aktuální formě, případně se upraví, nebo se za něj najde náhrada.

„Vizuální proměny se také dočkají autobusy, vlaky, tramvaje i uniformy personálu. Výsledek soutěže zajistí moderní, ale zároveň nadčasovou identitu systému PID, integrované veřejné dopravy Prahy a Středočeského kraje,“ řekl Adam Scheinherr.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 469,08kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno