Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 14/2019

Obsah

Do Posázaví o víkendech častěji od 13. 7. 2019
Vyměňte si pohodlně vaši končící Opencard za Lítačku
Integrace Slánska od 24. 8. 2019

 
Do Posázaví o víkendech častěji od 13. 7. 2019

   Od soboty 13. července 2019 byla spuštěna další etapa integrace autobusové veřejné dopravy v oblasti Benešovska. Tato etapa obsahuje rozšíření integrace do úseku Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Benešov a zároveň posílení provozu stávajících linek PID v oblasti Kamenice, které jsou často přetěžované. Páteřní linkou se stala linka 337 v trase Praha – Nespeky – Benešov. Na trase Praha – Jesenice – Kamenice se výrazně zkrátí intervaly jak v pracovní dny dopoledne, tak o víkendech (ze 60 na 30 minut). Výrazně se posílí také provoz na linkách 339 (Praha – Týnec nad Sázavou) a 444 (Kamenice – Jílové u Prahy – Davle).
   „Integrace autobusů v trase Praha – Kamenice – Nespeky – Benešov přináší Pražanům i Středočechům kratší intervaly a přehlednější cestování díky zapojení všech autobusových spojů v oblasti do systému PID. Středočeši získají lepší možnosti dojíždění z této oblasti do Prahy a Pražané se díky rozšířené víkendové nabídce lépe dostanou za rekreací do Posázaví,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.
   „Středočeský kraj v letošním roce alokuje do veřejné autobusové dopravy 1,1 miliardy Kč, což směřuje jak do kvality poskytovaných služeb, tak do integrace jako takové. Integrace této oblasti patří k těm menším, ale i tak jsem rád, že se obyvatelé obcí na trase Kamenice – Jílové u Prahy – Davle dočkali přímého spojení bez zbytečných časových prodlev, ke kterým tady velmi často docházelo a komplikovalo to tak cestování,“ říká radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.
   U linky 444 Kamenice – Jílové u Prahy – Davle jsou spoje nově propojeny v celé trase, tím bude umožněno přímé regionální spojení jednotlivých oblastí Středočeského kraje.
   „U linky 339 z Týnce nad Sázavou do Prahy dochází o víkendech ke značnému zkrácení intervalů, a to ze 180 minut na 120 minut. Na této lince došlo také k posílení spojů v dopoledních hodinách v pracovní dny a rovněž byl rozšířen provoz ve večerních hodinách, a to po celý týden,“ konstatuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán.
   „Od 13. července se také obyvatelé Vestce, Jesenice či Kamenice dočkají tolik potřebného zkrácení intervalů. V dopoledním období pracovních dnů a o víkendech po celý den pojede autobus z Prahy do Kamenice každou půlhodinu,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro příměstskou dopravu Václav Haas.

   Změny jednotlivých linek PID
335    Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.
337    Linka je v úseku Nespeky – Pyšely zrušena (nahrazena linkou 651) a odkloněna přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň je linka posílena celodenně a celotýdenně.
339    Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.
444    Posílení provozu celodenně, celotýdenně, většina spojů je nově vedena v trase Kamenice – Davle.
651    Celkové posílení linky (náhrada za odkloněnou linku 337), vybrané školní spoje jsou vedeny jako přímé v trase Benešov – Nespeky – Pyšely (v úseku Benešov – Nespeky jako linka 337).

   Změny jednotlivých linek mimo PID
160570    Omezení vybraných spojů v úseku Praha – Benešov.
176101    V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.
200086 (E86)    Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.
200087 (E87)    Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.
200091 (E91)    Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.
200092 (E92)    Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.
350920 (E17)    V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.


Vyměňte si pohodlně vaši končící Opencard za Lítačku

   Od konce podzimu letošního roku dojde k postupnému úplnému ukončení platnosti karet Opencard, na které již nebude možné v rámci regionálního dopravního systému PID Lítačka v Praze a Středočeském kraji cestovat. Všichni cestující, kteří ještě mají na staré Opencard nahrané kupóny, si mohou kartu vyměnit již dnes za Lítačku, a to zdarma a pohodlně na pár kliknutí na e-shopu http://pid.litacka.cz.
   Letošní rok bude v pražské hromadné dopravě a ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji ve znamení definitivního konce dopravní karty Opencard. Od začátku léta bude každý měsíc postupně končit platnost asi 5000 kartám. Doporučujeme proto všem cestujícím, aby využili možnost vyměnit si propadající červenou kartu za Lítačku. Výměnu karty lze provést jednoduše a zdarma na stránkách pid.litacka.cz a novou kartu si mohou cestující nechat doručit až domů, a to bez jediné návštěvy klientského centra Lítačky ve Škodově paláci či kontaktních prodejních míst Dopravního podniku.
   „Chceme cestujícím výměnu karet co nejvíce ulehčit, a proto doporučujeme výměnu provést prostřednictvím internetu, kde lze kartu vyměnit na pár kliknutí. Cestující tak nebudou muset čekat ve frontě ve Škodově paláci, kde se standardně výměna karet provádí,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel pražské městské společnosti Operátor ICT, která má správu a provoz dopravní karty Lítačka na starosti.
   Cestující v hlavním městě a ve Středočeském kraji si kromě karty Lítačka mohou své dlouhodobé časové kupóny nahrát rovněž na bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard či na In Kartu Českých drah. V blízké době navíc přibude možnost nahrát si dlouhodobé časové kupóny do mobilní aplikace PID Lítačka a při cestování po Praze a Středočeském kraji se tak prokazovat pouze prostřednictvím obrazovky mobilního telefonu.


Integrace Slánska od 24. 8. 2019

   K termínu 24. srpna 2019 se připravuje integrace oblasti Slánska zahrnující všechny regionální autobusové linky v této oblasti včetně trasy Praha – Slaný. K tomuto termínu dojde s ohledem na vzájemnou provázanost také k dílčím úpravám vlivem vyhodnocení integrace oblasti Kladenska. V rámci integrace dojde k úpravám současných linek a jejich číslování dle systému PID. Zaveden bude jednotný Tarif PID umožňující pravidelným cestujícím výhodné cestování díky předplatním kuponům na měsíc, čtvrtletí nebo rok.

   Změny v jednotlivých oblastech:

   1)    Praha – Slaný
   Spojení mezi Slaným a Prahou zajistí tři autobusové linky – 342, 388 a 389. Linka 342 kromě Slaného a Prahy obslouží obce v okolí dálnice D7 – Knovíz, Jemníky, Pchery, Brandýsek, Stehelčeves, Středokluky a Kněževes a pojede i kolem pražského Letiště Václava Havla (zastávka „Praha, U Hangáru). Vzhledem k obsluze obcí na trase bude mít delší jízdní dobu oproti dalším dvěma linkám 388 a 389, které primárně zajistí spojení obou měst samotných.
Linka 388 pojede z největšího slánského sídliště ze zastávky Slaný, Arbesova přes slánské autobusové nádraží a kolem pražského letiště až do Prahy.
Nejrychlejší spojení zajistí linka 389 Praha – Slaný – Louny, která ve Slaném kromě autobusového nádraží obslouží zastávky „Slaný, Šultysova“, „Slaný, Sokolovna“, „Slaný, Tuřanská“ a dále bude pokračovat až do Loun.

   2)    Kladensko
   Dochází k úpravám vybraných stávajících linek a k celkovému zpřehlednění a zefektivnění systému. Zásadnější změny proběhnou u linek 300, 306, 330, 350 a 399 spojující hlavní město Prahu s největším středočeským městem Kladnem. Linky 300, 324, 330, 399 budou i nadále vzájemně koordinovány, aby ve společných úsecích tvořily proklady a tím pravidelné intervaly mezi spoji.
Linka číslo 300 bude na území města Kladna odkloněna do zastávky „Kladno, Energie“, kde nahradí linku 399, která pojede přímo přes zastávku „Kladno, Rozdělov“ a vybranými spoji v pracovní dny až do města Smečno. Naopak linka číslo 330 již do Smečna nepojede, ale bude ukončena v Libušíně. Toto opatření přinese navýšení počtu spojů v koncových úsecích této linky.
Linka číslo 306 z pražského Zličína bude z Jenče prodloužena až do Kladna, čímž bude zrušena stávající přímá návaznost v Jenči z linky 306 na linku 626 (bez přestupu), a dojde tak ke zpřehlednění pro cestující. Linka číslo 626 bude zachována pro vybrané především školní spoje jedoucí odlišnou trasou oproti lince 306.
Významnou změnou bude změna trasy linky 350 mezi obcí Číčovice a Kladnem. Nově tato linka pojede přes Libochovičky a Zájezd, čímž nahradí stávající linku 624, která dlouhodobě vykazovala velmi nízkou obsazenost.
Linka číslo 323 jedoucí z Prahy přes Středokluky do Kolče vykazuje nejnižší obsazenost ze všech linek jedoucích na dopravní terminál Nádraží Veleslavín v Praze, a proto bude ve vybraných částech dne omezena. Náhradou budou pravidelné proklady linek 322, 323 a 342 v úseku Středokluky – Praha, které obcím v tomto úseku zajistí časté spojení v pravidelných intervalech.
Na lince 323 bude zrušena varianta trasy přes Dřetovice a Stehelčeves, kde bude spojení nahrazeno linkou 604 s garantovaným přestupem ve Stehelčevsi na novou linku 342. Obec Stehelčeves bude mít s Prahou přímé spojení novou linkou 342 a obec Dřetovice bude mít namísto přímého spojení cca 4x denně zajištěnou dopravní obslužnost díky celodennímu a celotýdennímu pravidelnému spojení, byť se zmíněným přestupem.

   3)    Slaný – Kladno
   Páteřní a nejfrekventovanější linkou zůstane i nadále linka číslo 609, která bude na území Slaného prodloužena až do zastávky „Slaný, Rabasova“, a tak bude více sloužit i pro dopravu v rámci samotného města Slaný. Spojení měst Kladno a Slaný bude zajištovat i linka 617, která zde bude posílena a mezi Kladnem a Libušínem přetrasována. Více spojů linky 617 bude průjezdných přes město Slaný. Mezi Kladnem a Smečnem bude tato vedena v souběhu s linku 607, kde se budou vzájemně prokládat a tvořit pravidelné souhrnné intervaly.
   Linka číslo 607 bude ze Smečna prodloužena až do Slaného přes obce Hradečno, Ledce a Přelíc, čímž plně nahradí stávající linku 220063 (Slaný – Ledce – Kladno).
   Funkci stávající linky 608 nově převezme posílená linka 617, 399 (ze Smečna do Kladna), 609 a částečně i 607. Proto bude linka 608 zrušena. V trase Smečno – Hrdlív – Třebichovice – Libušín nově zajistí spojení linka 587.
   Zásadní změny se dočká linka 612, která bude z Knovízu odkloněna do obcí Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most a Slatina, kde nahradí zrušenou linku 622. Pro spojení města Slaného s obcemi Pchery a Jemníky bude nově sloužit linka 342 a do Knovízu a Netovic také linka 456.
Místo zajíždění linky 612 do Slaného budou v zastávce „Pchery, Theodor“ zajištěny garantované přestupy mezi linkami 342 a 612.

   4)    Velvarsko
   Na Velvarsku bude zavedeno několik nových linek v okolí města Velvary a zároveň budou provedeny dílčí úpravy linek stávajících. Linky 621 a 623 budou sloučeny pod jedinou – 623, která plošně obslouží více obcí na Velvarsku (Ješín, Neuměřice, Kamenný Most, Osluchov, Žižice a Zvoleněves). V obci Osluchov tato linka nahradí napřímenou linku 617, která pojede přes Luníkov přímo po silnici I/16. Páteřní nově zavedenou linkou bude 595, která s městem Velvary spojí obce Černuc, Kmetiněves, Hospozín, Poštovice, Jarpice, Vraný a Peruc.
   Z města Velvary budou do ostatních směrů vyjíždět také linky 596, 597 a nadále i 593. Všechny tyto linky budou ukončeny u železniční stanice ve Velvarech, kde bude zajištěn pravidelný přestup na vlaky do Kralup a dále do Prahy.

   5)    Slánsko – sever
   Páteřní regionální linkou se stane linka 590 spojující obce Vraný, Zlonice s městy Slaný, Nové Strašecí, Stochov, Smečno, a také s obcemi Lány, Rynholec a Kačice. Linka 590 bude v provozu v pravidelných intervalech po celý týden. Na vybrané spoje linky 590 bude ve Vraném přímo (bez přestupu) navazovat linka 591 jedoucí do Klobuk, kam zajistí převážně školní spojení.
   Další významná linka 650 pojede ze Slaného do Radešína, kde bude zajištěna návaznost na linku v systému Doprava Ústeckého kraje jedoucí do severočeského města Litoměřice.
   Do severních Čech bude pokračovat páteřní linka 389 od Prahy po silnici I/7 až do města Louny. Tato linka obslouží zastávky nacházející přímo na hlavní silnici. Kromě spojení velkých měst zajistí rovněž doplňkovou obslužnost obcím v okolí silnice I/7.
   Tato oblast bude dále doplněna linkami 594 a 592. Linka 594 zajistí spojení města Slaný s obcemi Žižice, Hobšovice, Skůry, Kmetiněves, Poštovice, Jarpice a Zlonice. V úseku Slaný – Skůry bude pravidelně prokládána se stávající linkou 593.
   Linka 592 spojí město Slaný s nácestnými obcemi a Panenským Týncem. V obcích Kokovice a Úherce nahradí stávající linku DÚK 707 a bude sloužit částečně i pro dopravu cestujících po Ústeckém kraji.

   6)    Slánsko – západ
   V západní části Slánska bude páteřní linkou autobus 580 v trase Slaný – Rakovník, na níž bude v obci Mšec navazovat linka 628 jedoucí z Kladna přes Mšec do obce Milý. Tato návaznost zajistí pravidelné spojení obcí Milý, Srbeč, Kalivody, Přerubenice a Bdín s okresním městem Rakovník.
   Linka 628 propojí nejen nácestné obce s Kladnem, ale díky přestupním vazbám bude mít širší využití. Kromě již zmíněné návaznosti na linku 580, bude v obci Srbeč navazovat na linku 588 přímo do Slaného a v obci Mšecké Žehrovice na linku 586 ze Slaného do Nového Strašecí, čímž bude zajištěno pravidelné spojení obce Mšec s městem Nové Strašecí.
   Linka číslo 589 zajistí spojení obcím Hořešovičky, Zichovec, Bílichov a Líský přímé spojení do města Slaný a také bezpečné spojení pro děti do základní školy v Kvílicích.
   Linka 586 v trase Slaný – Nové Strašecí obslouží obce Studeněves, Řisuty, Malíkovice, Drnek, Mšecké Žehrovice a Nové Strašecí. V úseku Slaný – Studeněves jí posílí doplňková linka 587, která bude pokračovat do Tuřan a Bysně, Malíkovic, Drnku, Nové Studnice, Smečna a dále až do Libušína. (především pro místní vazby a školní spojení).

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 422,13kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno