Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 17/2017

Obsah

Do školy s Pražskou integrovanou dopravou
Trvalé změny PID od 3.9.2017
Přečíslování školních linek v Praze od září 2017
Plošné rozšíření zastávek „na znamení“ v oblasti Horních Počernic
Metro S aneb nový železniční tunel pod Prahou
Den pro Prahu
Pražský železniční den na Smíchově 23.9.2017
Praha si posvítí na černé pasažéry

 
Do školy s Pražskou integrovanou dopravou

   Prázdniny se chýlí ke konci a mnoho žáků a studentů tak čeká návrat do škol. Podstatná část z nich přitom řeší otázky, jak budou do školy dojíždět, kolik zaplatí za jízdné, na jaké slevy mají nárok a jaké průkazy k tomu potřebují.

   Jízdní řády
   Prázdninové jízdní řády končí již v pátek 1. 9. Od pondělí 4. 9. začnou všechny linky jezdit ve svých obvyklých intervalech.
Jakou cestu zvolit do školy a ze školy poradí vyhledávač spojení http://pid.idos.cz. Na webu si též můžete stáhnout a vytisknout zastávkové jízdní řády.

   Žáci do 15 let

   Praha
   Všechny děti do 15 let mohou po Praze cestovat za zvláštní cenu 0 Kč, pokud vlastní příslušnou legitimaci. Tou je buď aplikace nahraná na čipové kartě, nebo Průkaz PID. Do 10 let postačuje i libovolná jiná průkazka, na které je alespoň jméno, fotografie a datum narození, potvrzená školou nebo některým z dopravců.

   Region
   Na příměstských linkách platí děti od 6 do 15 let poloviční jízdné, pokud prokáží svůj věk. Pro cestu do školy a ze školy lze s žákovským průkazem využít speciální žákovské jízdné, které sníží cenu jízdného ještě přibližně o třetinu.

   Studenti od 15 do 26 let

   Praha
   V Praze je poskytována sleva na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 19 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie „Junior“.
   Studenti od 19 let mají nadále nárok slevu na předplatném jízdném až do 26 let. Musí se ale předepsaným způsobem prokázat při nákupu jízdného a při případné přepravní kontrole.
   Předplatné jízdné se pořizuje buď k čipové kartě, nebo k Průkazce PID. U některých vysokých škol je možné průkazku PID nahradit také studentským průkazem ISIC nebo školním průkazem.

   Region
   V Regionu platí cestující od 15 let plnou cenu jízdného. Žáci a studenti do 26 let mohou pro cesty mezi školou a bydlištěm využít s žákovským průkazem žákovské jízdné a ušetřit tak přibližně třetinu ceny.

   Další informace
   Pokud potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit. K dispozici je naše facebooková stránka PID (www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava) nebo infolinka PID na čísle 234 704 560. Zeptat se můžete také osobně na infocentru ROPID na Hlavním nádraží v Praze nebo na infocentrech a prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy a dalších dopravců.


Trvalé změny PID od 3. 9. 2017

   K termínu zahájení nového školního roku 2017/2018 dochází kromě přečíslování školních linek také k některým dalším trvalým úpravám vybraných autobusových linek PID na území Prahy i Středočeského kraje. Nejvýznamnější změnou v Praze je celkové posílení midibusové linky 138 a její prodloužení do nové trasy Ústavy Akademie věd – Sídliště Skalka. S tím souvisí zrušení linky 114 a přetrasování linky 101. Ve východní části Prahy vzniká nová linka 239 prodloužením části spojů stávající linky 109 na Sídliště Rohožník. Ve Středočeském kraji bude k tomuto termínu nejvíce změn realizováno v oblasti Nymburska, kde došlo k vyhodnocení další etapy integrace z dubna 2017.

   Změny na jednotlivých linkách
101 Část spojů ve špičkách pracovní dnů a vybrané spoje večer jsou ze zastávky Skalka nově vedeny do zastávky Zentiva místo linky 138. Ve zrušeném úseku Skalka – Sídliště Skalka je nahrazena linkou 138.
109 Vybrané spoje jsou převedeny na novou linku 239.
114 Linka je zrušena (Kačerov – Ústavy Akademie věd) a nahrazena posílenou a prodlouženou linkou 138.
138 Část spojů celodenně a celotýdenně je prodloužena o úsek Skalka – Sídliště Skalka, ve zrušeném úseku Skalka – Zentiva je nahrazena linkou 101. Dále dochází k prodloužení o úsek Nemocnice Krč – Ústavy Akademie věd. Výrazně je posílen provoz v úseku Skalka – Nemocnice Krč, resp. Ústavy Akademie věd (zkrácení intervalů ve většině období na polovinu).
148 Prodloužení provozu celotýdenně na období cca od 5:30 do 19:30.
164 Ze zastávky Sídliště Řepy jsou vybrané spoje vedeny v nové trase do Sobína. Linka již neobsluhuje zastávky Sídliště Zličín a Zličín.
225 Zavedena v pracovní dny dopolední obsluha úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice v intervalu 60 minut.
239 Nová linka v trase Palmovka – Sídliště Rohožník, v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů.
257 Linka je zrušena (Zličín – Sobín) a nahrazena vybranými spoji linky 164.
343 Zřízena zastávka Nehvizdy, Škola; zrušeny zastávky Vyšehořovice; Nehvizdy, U Studánky a Nehvizdy.
346 Zavedení dopoledního provozu v pracovní dny v intervalu 60 minut.
432 Obousměrně zrušena zastávka Milovice, škola.
433 Obousměrně zřízena zastávka Nymburk, Jankovice Šeříková.
434 Obousměrně zřízeny zastávky Nymburk, Jankovice Šeříková a Milovice, škola; zrušeny zastávky Milovice, Balonka a Milovice, Letecká.
436 Zřízeny zastávky Milovice, Balonka a Milovice, Letecká; prodloužení linky o úsek Milovice, Tyršova – Milovice, Park Mirakulum.
443 Ve směru Čelákovice zřízena zastávka Nymburk, Nemocnice. Zrušena zastávka Nymburk, Vyrolat.
469 Ve směru Říčany, resp. Březí zřízena zastávka Svojšovice s jejím přemístěním pro opačný směr do centra obce.
480 Zkrácení linky o úsek Kostomlaty nad Labem – Nymburk, Hl. nádr.; zřízena nová konečná zastávka Kostomlaty nad Labem, Žel. st. (ve zrušeném úseku nahrazena posílenou linkou 497).
482 Nová školní linka v trase: Úvaly, Žel. st. – Tuklaty – Vyšehořovice – Mochov – Nehvizdy, Škola (v provozu 1 spoj ráno tam a 3 spoje odpoledne zpět).
493 Ve směru Poděbrady zřízena zastávka Nymburk, Nemocnice.
497 Zřízeny zastávky: Nymburk, Letců R.A.F.; Nymburk, Poliklinika; Nymburk, Lipová a Milovice, škola. Zrušeny zastávky: Nymburk, Zimní stadion; Nymburk, U Růžáku; Milovice, Balonka a Milovice, Letecká. Posílení linky v úseku Nymburk – Kostomlaty nad Labem jako náhrada za zkrácenou linku 480.
498 Ve směru Pečky zřízeny zastávky Poděbrady, Přední Lhota, Spolkový dům a Poděbrady, Přední Lhota, U Kopečků.
655 Spoje ukončené v zastávce Nehvizdy prodlouženy do zastávky Nehvizdy, Škola.
671 Nová školní linka v trase: Jenštejn, Hradní – Přezletice, Kocanda – Podolanka – Brandýs n. L.-St. Boleslav, U Soudu (v provozu 1 spoj ráno tam a 2 spoje odpoledne zpět).

   Zastávky
   Přejmenovává se zastávka Kostomlaty nad Labem, prodejna na Kostomlaty nad Labem, Železniční stanice na linkách 480 a 497.


Přečíslování školních linek v Praze od září 2017

   Od 4. září 2017 dojde z důvodu uvolnění číselné řady pro budoucí rozšiřování regionálních linek Pražské integrované dopravy ve Středočeském kraji k přečíslování stávajících školních linek v Praze. Původní čísla 551–575 se změní na 251–275.

   Aktuální seznam školních linek v Praze od 4. 9. 2017
251    Sídliště Čimice – Vozovna Kobylisy – Šimůnkova
252    Ústřední – Dolní Měcholupy – Boloňská – Morseova
253    Štěrboholy – Škola Dubeč
255    Nebušice – Jenerálka – Na Santince – Dejvická
256    Knovízská – Brodského – Mokrá
257    Miškovice – Náměstí Jiřího Berana
258    Žvahov – Hlubočepy – Štěpařská – Hlubočepy
259    Hostavice – Za Horou – Kyje – Hloubětínská
260    Bílá Hora – Vypich – Sídliště Petřiny – Na Okraji
261    Sídliště Zbraslav – Škola Radotín – Velká Chuchle
262    Sídliště Rohožník – Běchovice – Čertousy – Ratibořická
264    Sudějovická – Sídliště Rohožník – Hulická / Polesná
265    Stadion Strahov – Klamovka – Kotlářka – Weberova
266    Nové Butovice – Řeporyjské náměstí – Zadní Kopanina
267    Habrová – Basilejské náměstí – Olšanské náměstí
269    Otěšínská – Nádraží Radotín – Škola Radotín
270    Pitkovice – Křeslice – Sídliště Petrovice – Na Vartě
271    Správa sociálního zabezpečení – Dívčí hrady – Škola Radlice
272    Dolnokřeslická – Křeslice – Uhříněves – Nádraží Uhříněves
275    Sídliště Čakovice – Náměstí Jiřího Berana


Plošné rozšíření zastávek „na znamení“ v oblasti Horních Počernic

   V rámci postupného sjednocování charakterů zastávek PID a z důvodu zvýšení přehlednosti a plynulosti provozu dojde od zahájení poprázdninového provozu dne 3. 9. 2017 k celoplošnému zavedení charakteru zastávek „na znamení“ v oblasti Horních Počernic. K většině zastávek, které jsou již dnes v této oblasti na znamení, se přidá 12 dalších. Tím dojde zejména k větší přehlednosti pro cestující, neboť všechny zastávky budou mít stejný charakter.

   Nové zastávky na znamení od 3. 9. 2017 v oblasti Horních Počernic:
   Čertousy, Františka Veselého, Jeřická, K Zelenči, Libošovická, Na Kovárně, Nádraží Horní Počernice, Ratibořická, Sezemická, Svépravice, Vojická, Ve Žlíbku.

   Jak se chovat na autobusových zastávkách na znamení?

   Chci nastupovat:
   Zaujmu na nástupišti takové místo, abych mohl být řidičem včas spatřen (nemusím na přijíždějící autobus či tramvaj mávat), řidič musí zastavit i pokud již v zastávce zastavilo jiné vozidlo veřejné dopravy a cestující by mohl být přehlédnut.

   Chci vystupovat:
   Stisknu tlačítko „znamení k řidiči“ (obvykle umístěné na přidržovacích tyčích) nebo poptávkové tlačítko dveří dostatečně včas, aby řidič stihl bezpečně zastavit (před každou zastávkou „na znamení“ na ni upozorňuje akustický hlásič, v případě, že hlášení zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je povinen řidič zastavit v takové zastávce vždy).


Metro S aneb nový železniční tunel pod Prahou

   Pondělí 18. 9. 2017, Karlovo náměstí, 10:00–18:00
   „Nové spojení 2“ je tady! Zajímá vás, kudy a kam dojedou rychlovlaky z Vídně, Berlína či Mnichova do centra Prahy? Jak je možné vytvořit z pražské železnice systém podobný S-Bahnu v Berlíně, kdy budou vlaky jezdit stejně často jako metro? Jak půjde zkrátit dojezdové časy ze středních Čech do centra Prahy na polovinu?
   Dokážete si představit, že na vlak nastoupíte na Karlově náměstí či uprostřed Václavského náměstí a za pár minut budete z Prahy venku?
   Nejen na všechny tyto otázky pro Vás budeme mít odpověď v pondělí 18. 9. 2017 na Karlově náměstí, kde pro Vás ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy otevřeme zcela novou stanici nové linky metra S neboli nového železničního tunelu pod centrem Prahy.
Nestihnete se za námi zastavit v průběhu dne? Nevadí! Prezentace a diskuze s odborníky budou připraveny i pro pondělní večer.


Den pro Prahu

   Pátek 22. 9. 2017, Štefánikova ulice, Praha 5, 8:00–20:00
   Jste pro město bez přemíry aut? Tak to přijďte ukázat v pátek 22. září 2017 do Štefánikovy ulice, která se na jeden den promění v pěší zónu. Čeká vás tam čistý vzduch, skvělá atmosféra a spousta aktivit, jimiž město Praha oslaví mezinárodní Den bez aut.
   Den pro Prahu proběhne 22. září 2017 jako oslava mezinárodního dne Dne bez aut. Smyslem aktivit je upozornit na enormní nárůst automobilismu ve městě a vyjádřit podporu MHD, cyklistické dopravě, chůzi a dalším alternativám k motorové dopravě. S tím souvisí i podpora zkvalitňování veřejných prostranství v duchu proměny z „města pro auta“ v „město pro lidi“. Stejně jako v jiných evropských metropolích vznikne v tento den i v Praze pěší zóna, na které budou probíhat nejrůznější aktivity ve prospěch udržitelné dopravy a kvalitního veřejného prostoru.
   Centrum oslav: Štefánikova ulice
   Štefánikova ulice bude po 24 hodin patřit všem, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého o dopravě ve městě, užít si příjemnou procházku v centru města bez motorových vozidel a také se dobře bavit. Po tuto dobu tam bude také upraven dopravní režim a pro automobily zřízeny objízdné trasy. Provoz MHD na ulici bude samozřejmě zachován. Bude pro vás připravena řada lákavých akcí, do nichž se můžete zapojit od 8.00 až do 20.00.


Pražský železniční den na Smíchově 23. 9. 2017

   V rámci oslav 25. výročí zapojení železnice do systému pražské městské hromadné dopravy se bude v sobotu 23. září 2017 konat na pražském smíchovském nádraží Pražský železniční den. Na své si přijdou malí i velcí fanoušci nejen železnice, ale i městské hromadné dopravy. Bohatý program se bude odehrávat cca mezi 9:00 a 18:00 nejen na smíchovském nádraží, ale na dalších místech v Praze. Návštěvníci se mohou těšit na jízdy historickými i moderními vozidly, prohlídky technického zázemí pražské železnice, jízdy šlapací drezínou a mnoho dalšího.
    Svézt se budete moci parním vlakem, historickým motorákem či moderními nízkopodlažními jednotkami. Nebudou chybět ani historické tramvaje a autobusy. Zpřístupněné budou prostory lokomotivního depa ve Vršovicích i zázemí pro údržbu vlaků v Michli. Prohlédnout si budete moci také Výtopnu Zlíchov nebo Království železnic za zvýhodněné vstupné. Po celý den bude na smíchovském nádraží bohatý doprovodný program včetně výstavy o historii i budoucnosti železnice v Praze.


Praha si posvítí na černé pasažéry

   Komunikační kampaň zaměřenou na černé pasažéry spustili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy a organizace ROPID. Společný projekt všech tří institucí si klade za cíl snížení počtu černých pasažérů v prostředcích městské hromadné a integrované dopravy v Praze. Zároveň chce pozitivně komunikovat s poctivými cestujícími a ocenit, že nejezdí načerno.
   Novou komunikační kampaň s heslem „Normální je zaplatit!“ společně zahájili náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek, dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek a ředitel organizace ROPID Petr Tomčík. Shodli se, že podle statistik počet černých pasažérů v hlavním městě trvale roste a je potřeba začít tuto situaci aktivně řešit.
   Představili proto prvních několik opatření, která chtějí pro boj s černými pasažéry zavést. „Chceme především mladší generaci ukázat, že jezdit načerno není cool. Všichni by si měli uvědomit, že cestovat na úkor ostatních je naopak hloupé a trapné. Černý pasažér je na podobné úrovni jako někdo, kdo si zajde do obchodu a za službu, kterou získá, nezaplatí,“ sdělil náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro dopravu Petr Dolínek.
   Kampaň bude v první fázi zaměřena na zapomnětlivce a bude velmi edukativní a preventivní. Není cílem někoho nachytat, naopak by cestující měli být více informováni. „Při zaplacení celoroční jízdenky jezdí cestující za 10 korun denně. Ve srovnání s jinými evropskými, a dokonce i některými českými městy je to maximálně výhodná cena,“ řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.
   Ve vybraných prostředcích městské hromadné dopravy se cestující budou setkávat s oboustrannými samolepkami, které zapomnětlivce upozorní, že si musí koupit jízdenku. „V Praze máme čtvrtou nejlepší městskou dopravu v Evropě. Má-li to tak zůstat, musíme se na tom podílet všichni,“ uvedl dopravní ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Ladislav Urbánek.
   Nejzajímavější novinkou, která v rámci kampaně vznikne, bude pokuta za půlku. Pokud se cestující při přepravní kontrole neprokážou platným jízdním dokladem, budou mít možnost místo 800 korun pokuty zaplatit pouze 400 korun. Podmínkou bude, že pokutu nezaplatí revizorovi na místě, ale nechají si vypsat na základě dokladu totožnosti Zápis o provedené přepravní kontrole a zakoupí si roční občanský kupon v hodnotě 3650 korun s platností ode dne nákupu. „Zasadím se o to, aby rada toto opatření projednala v nejbližší době a začalo tak platit co nejdříve,“ upozornil na další kroky Dolínek.
   Poctivým cestujícím, kteří se při přepravní kontrole prokážou platným jízdním dokladem, budou revizoři rozdávat tzv. placky za odměnu. Děti pak od revizorů dostanou dětské lístky, aby si je mohly označit stejně jako dospělí cestující a učily se tak odmala správným návykům. Součástí kampaně budou i fotopříběhy s tematikou hromadné dopravy, umístěné na reklamních plochách v metru.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 549,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno