Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 2/2019

Obsah

Přijďte diskutovat do pražského CAMP o nové podobě informačního systému Prahy
Jízdní řády a zpoždění v síti PID na Mapách Google
Nové označovače jízdenek na Benešovsku
Pokuta za půlku pokračuje, počet černých pasažérů v Praze klesá
ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let – historický seriál – 5. díl
Kde si můžete zakoupit jízdenku na Pražskou integrovanou dopravu?


Přijďte diskutovat do pražského CAMP o nové podobě informačního systému Prahy

   Pokud vás zajímá nový jednotný informační systém Prahy a chtěli byste řešitelskému týmu sdělit své připomínky, přijďte 16. ledna 2019 od 19:00 na veřejnou diskuzi do pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP). Tým, který na projektu pracuje, představí výsledky své dosavadní činnosti. Poslechněte si konkrétní návrhy na zlepšení a diskutujte s autory. Debaty se zúčastní také čelní představitelé města a městských organizací.
   Od začátku projektu sbíral realizační tým, složený z velkých městských organizací a zpracovatele studie, připomínky veřejnosti skrze webové stránky, kde se za čtyři měsíce sešlo přes 130 návrhů. Drtivá většina příspěvků požadovala zlepšení orientace zejména ve veřejné dopravě, a to na základě zahraniční zkušenosti z jiných světových metropolí. Na další otázky odpověděl průzkum veřejného mínění a návazná diskusní skupina. Z těchto vstupů získali autoři studie představu o nedostatcích současného řešení, jak je vnímají obyvatelé a návštěvníci Prahy. Další inspirací byla dobrá praxe v zahraničí. Nyní je čas poslechnout si, jak si s tím řešitelé poradili.

   Diskuse v pražském CAMP
   Chcete vědět, jestli bude pražský informační systém lepší než ten v Londýně? Jaké kroky je třeba udělat, aby se návrh stal skutečností? Kolik bude stát a kdy se ho dočkáme? Organizátoři připravili již druhou veřejnou diskusi v pražském Centru architektury a městského plánování, kam může přijít každý a dozvědět se odpovědi na své dotazy. Přímý přenos z akce můžete sledovat na Facebooku CAMP, přes který nám můžete také položit dotazy.
   Kdy: středa 16. ledna 2019 od 19:00
   Kde: CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2

   O studii
   Samotnou studii pro ROPID zpracovávají společnosti EY a PRO CEDOP ve spolupráci s odborníky z ČVUT. Projekt má za úkol vyřešit celkovou prezentaci města a jeho informační a orientační systém v rámci všech druhů mobility.
   Cílem první části projektu studie nejsou grafické návrhy. Studie bude sloužit jako podklad zadávací dokumentace pro budoucí designérskou soutěž na jednotný informační systém Prahy. Tento postup reflektuje skutečnost, že implementace JIS je stejně důležitá jako jeho návrh.
   Realizační studie projektu bude vycházet také z již schválených a používaných dokumentů města Prahy. Bude zohledňovat současné grafické manuály například Pražské integrované dopravy, stanic metra, zastávek povrchové dopravy atd. Dále bude pracovat s jednotným vizuálním stylem hl. m. Prahy, s koncepcí informačního a orientačního značení v Pražské památkové rezervaci a jejím okolí a s mnoha dalšími souvisejícími projekty.
   Schvalovací proces doporučení ze studie by měl probíhat na jaře letošního roku. Z toho by měla vzejít volba konečné strategie implementace. Následně zpracovatel připraví koncept zadávacích podmínek související kreativní soutěže.


Jízdní řády a zpoždění v síti PID na Mapách Google

   Organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a dalšími partnery připravila během listopadu 2018 hned několik novinek v oblasti dopravních informací. Cestující si nyní mohou na mapách Google vyhledat spojení v celé síti Pražské integrované dopravy, nově i včetně vlaků a informací o mimořádnostech na všech linkách v síti PID. V odjezdech autobusových linek soukromých dopravců se pak začínají objevovat informace o aktuálních zpožděních spojů. Data o jízdních řádech jsou zároveň dostupná veřejně každému, objevují se tak i v mnoha dalších aplikacích, například v mapách nebo mobilní aplikaci od Seznamu.
   „Pražská integrovaná doprava je tak prvním systémem v ČR a jedním z mála dopravních systémů ve střední Evropě, který poskytuje aktuální reálná data o provozu ve strojově čitelném formátu,“ informuje ředitel ROPID Petr Tomčík.
   „Naší prioritou je co největší otevřenost dat o životě ve městě, proto chceme v tomto nastoleném trendu pokračovat, zejména v otázce co nejrychlejšího zpřístupnění aktuálních dat o polohách vozidel pražského Dopravního podniku, což je pro cestující naprosto zásadní informace,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

   Jízdní řády
   „Základem je soubor s jízdními řády, který poskytujeme ve formátu GTFS, který je asi nejvyužívanějším otevřeným formátem popisujícím jízdní řády. Při jeho tvorbě jsme vyšli z datového formátu, který publikuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, a vylepšili jej o další důležité funkce, jako jsou jízdní řády vlaků nebo informace o ceně jízdného. Po domluvě s DPP jsme použili tento vylepšený datový zdroj i na mapu Google,“ popisuje Zbyněk Jiráček, specialista ROPID na problematiku otevřených dat.
   Nové funkce pro cestující:
   •    Jízdní řády vlakových linek v PID (Praha + Středočeský kraj)
   •    Informace o jízdném (zobrazuje se cena spojení dle tarifu PID)
   •    Garantované přestupy (kde navazující spoje vyčkávají)
   •    Upraveny barvy dopravních prostředků dle grafického manuálu (odpovídají prvkům použitým na zastávkách a v letácích)

   Aktuální informace (zpoždění, mimořádnosti)
   Díky napojení na databázi mimořádných událostí v provozu, kterou společně využívají dispečinky ROPIDu a Dopravního podniku hl. m. Prahy, též publikujeme tzv. „realtime“ data o aktuálním provozu v podobě textových upozornění u dotčených linek (tzv. „travel alerts“), takže cestující plánující si svou cestu je v případě mimořádnosti upozorněn, že na jeho trase hrozí problémy.
   Autobusové linky soukromých dopravců, které jsou zapojeny do dispečerského systému ROPIDu (tj. zejména příměstské linky), zobrazují nyní i přímo v mapách aktuální zpoždění. Co se týká vlaků a linek tramvají a autobusů Dopravního podniku, jejich data o polohách vozidel teprve integrovat budeme. U vlakových linek máme již dnes data o polohách k dispozici pro účely dispečinku, jsou však ve velmi odlišném formátu a jejich zpracování ještě nějaký čas potrvá. Ohledně poloh vozů Dopravního podniku pak čekáme, až dopravce tato data uvolní.

   Co ani IDOS neumí
   Hlavními uživateli dat v mapách Google jsou především turisté, kteří nepoužívají lokální aplikace a své trasy si plánují na mapách. Ti mohou nyní těžit z nově dostupných informací a být na svých cestách upozorněni na problémy.
   Nová data nicméně mohou být zajímavá i pro místní uživatele prostředků PID, kteří dnes využívají převážně služeb celostátní aplikace IDOS. Zatímco zpoždění již dnes v IDOSu zjistíte, upozornění na problémy na trase nebo na neodjetí spoje v něm prozatím nenajdete. Vyhledávač spojení Googlu navíc umí informace o mimořádnostech a zpožděních započítat i do samotného plánování trasy a může Vám tak navrhnout alternativu.

   Data jsou otevřená
   Data o jízdních řádech ve formátu GTFS jsou veřejně dostupná každému. Díky tomu již dnes vzniká mnoho zajímavých aplikací, z nichž si každý může vybrat svou oblíbenou. Data o aktuálních mimořádnostech a polohách spojů plánujeme zveřejnit v nejbližší době v rámci Datové platformy Operátora ICT „Golemio“. Věříme, že informace jsou v dnešní době základem kvalitního a moderního dopravního systému, kromě aplikací pro uživatele je lze využít také k výzkumu, sledování ukazatelů v provozu a tvorbě statistik. Zároveň chceme pracovat i na dalším zdokonalování datových zdrojů, které poskytujeme. Podrobné informace a kontakty na podporu pro uživatele těchto dat naleznete na stránce https://pid.cz/opendata.


Nové označovače jízdenek PID na Benešovsku

   Od 20. 1. 2019 bude díky osazení označovačů jízdenek možné využívat papírové jízdenky PID pro jednotlivou jízdu bez předchozího označení jinde i na vlakových linkách R17, R49 a S9 nově v úseku Čerčany – Benešov u Prahy.
   Označovače jízdenek PID budou nově umístěny v těchto stanicích / zastávkách:
   •    Mrač
   •    Benešov u Prahy
   Nemá-li cestující jízdenku PID pro jednotlivou jízdu z předprodeje, bude ve vlaku PID odbaven dle platného tarifu železničního dopravce.
   V osobní pokladně stanice Benešov u Prahy bude i nadále možno zakoupit jízdenky PID pro jednotlivou jízdu s předem zvoleným počátkem platnosti.


Pokuta za půlku pokračuje, počet černých pasažérů v Praze klesá

   „Pokuta za půlku“ funguje od 23. října 2017 v rámci kampaně „Nejedeš načerno?“. Aktuálně využilo pokutu za půlku cca 5400 černých pasažérů, ze kterých se stali roční předplatitelé Pražské integrované dopravy. Pražští radní proto prodloužili pokutu za půlku na dobu neurčitou a ukončili tak její dosavadní testovací provoz. Revizoři zároveň spočítali čísla uložených pokut za rok 2018 s velmi dobrým výsledkem – počet černých pasažérů klesl meziročně o 14,4 %.
   Černý pasažér si může snížit pokutu za jízdu bez platné jízdenky jen na 400 korun, pokud si zároveň koupí roční kupon za 3 650 Kč. „Pokuta za půlku je mimořádně úspěšná, více než pět tisíc černých pasažérů motivovala ke koupi ročního kuponu. Sami mohou celý rok jezdit jen za 10 korun za den a pro město to znamená dlouhodobé snižování celkového počtu černých pasažérů. Čísla nám ukázala, že má rozhodně smysl pokračovat,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.
 
   Počet černých pasažérů v Praze meziročně klesl o 14,4 %
   Počet černých pasažérů v Praze dál výrazně klesá. „V roce 2018 bylo v rámci Pražské integrované dopravy odhaleno revizory bez platné jízdenky jen 232 852 černých pasažérů, o rok dříve jich bylo 272 010. Aktivita revizorů přitom nijak nepolevuje, je vidět, že zlevnění ročního kuponu i kampaň ‚Nejedeš načerno?‘ mají své výsledky,“ říká vedoucí odboru přepravní kontroly pražského Dopravního podniku Pavel Kurka.
   „Černých pasažérů v Praze ubývá každým rokem, jsem rád, že si lidé raději koupí roční kupon a cestují v klidu, než aby se neustále museli ohlížet přes rameno, jestli někde nepřistoupil revizor,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

   Jak vyřídit pokutu za půlku
   Pokuta za jízdu načerno je v systému Pražské integrované dopravy 1 500 Kč. Pokud ji černý pasažér zaplatí revizorovi na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně, snižuje se na 800 Kč. V rámci pokuty za půlku platí, že černý pasažér má možnost si pokutu snížit až na 400 Kč, pokud se rozhodne polepšit se a stát se poctivým platícím cestujícím. Podmínkou je, že si koupí roční kupon za 3 650 Kč a spolu s ním a se zápisem o provedené přepravní kontrole od revizora přijde do pěti pracovních dnů do doplatkové pokladny Dopravního podniku. Ta je otevřena v ulici Na Bojišti v pondělí a úterý od 10 do 17:30, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 hodin.


ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let – historický seriál – 5. díl

   Nástup do autobusů pouze předními dveřmi od roku 1997
   Od roku 1974 se do městských autobusů nastupovalo všemi dveřmi, pryč byla doba průvodčích a kupování jízdenek ve vozidlech. Z tohoto důvodu přetrval nástup všemi dveřmi i v autobusových linkách jedoucích za hranice Prahy. Tam byli cestující dlouhá léta zvyklí na možnost nástupu pouze předními dveřmi okolo řidiče, což je na dálkových linkách běžným standardem i v současnosti.
   Uvolnění podmínek u nástupu do vozidel vedlo k tomu, že začaly klesat tržby z dopravy, proto od 10. února 1997 zavedl ROPID nástup pouze předními dveřmi zatím pouze ve vnějších pásmech 1 až 4. Jaký vliv toto opatření mělo, se můžeme dočíst v dobových obecních zpravodajích. V Mníšku pod Brdy se psalo: „V prvních měsících jsme byli překvapeni, jak nízké jsou tržby na linkách, až po zavedení nástupu předními dveřmi se situace podstatně zlepšila.“ V jílovišťské Zvonici starostka Marie Ulbrichová napsala: „V lednu a únoru 1997 se ukázalo, že provoz linky 360 vykazuje větší ztráty, než odpovídalo odhadu, na kterém byla postavena smlouva (v lednu o 1700 Kč, v únoru o 2000 Kč). V únoru byl přikázán nástup předními dveřmi u řidiče a byly zahájeny revize jízdenek. A víte, co se stalo? Snížily se ztráty oproti smluvní částce o 2500 a 2100 Kč v březnu a dubnu. V květnu a v červnu pak dokonce o 4900 Kč a 3600 Kč!“
   Pozitivní zkušenosti s nástupem předními dveřmi pokračovaly také v dalších měsících, a tak od roku 1999 se na linkách řady 300 nastupovalo i v Praze předními dveřmi. Výjimkou v prvních měsících byly pouze linky 331 až 335, kde platil nástup předem pouze na Budějovické. Až do roku 2001 se o nástupu a výstupu stále diskutovalo, neboť na některých linkách byl usměrněný nástup zaváděn, na jiných rušen. Od 1. července 2001 bylo definitivně rozhodnuto, že se do autobusů řady 300 a 400 ve všech zastávkách bude nastupovat pouze předními dveřmi.
   Čas ukázal, že nástup předními dveřmi je pozitivní, proto trvá na všech příměstských a regionálních linkách do dnešních dnů. Výjimkou jsou pouze příměstské linky jedoucí do Prahy, do těch můžete pouze v pražských zastávkách nastoupit všemi dveřmi. Pokud se nastupovalo pouze předem, tak tyto linky někteří cestující ke svým cestám nepoužívali.
   Do městských autobusových linek se dlouhou dobu předními dveřmi nastupovat nemohlo, aby cestující nebránili řidičům ve výhledu. Od 1. října 1999 došlo ke změně a opět se mohlo předními dveřmi nastupovat. Tento krok byl přípravou na zavedení doplňkového prodeje jízdenek řidiči autobusů.

   Zařazení parkovišť P+R do systému Pražské integrované dopravy od roku 1998
   Stále více obyvatel středních Čech, ale i dalších oblastí České republiky míří do Prahy, ať už pravidelně nebo jednou za čas osobním vozem. Není divu, do některých především menších obcí není možné zavést kvalitní hromadnou dopravu v období celého dne. V Praze kvalitní hromadná doprava osob funguje, a tak je výhodné zaparkovat na okraji a do centra se dovézt metrem, tramvají, vlakem nebo autobusem. Cestující zůstává vně města velmi flexibilní a ve městě má k dispozici rychlejší a méně komplikovaný způsob dopravy, navíc za parkování se obvykle v centru platí daleko více než na parkovištích P+R.
   K parkování u kvalitní veřejné dopravy se zřizují parkoviště typu P+R, což vychází z anglického Park and Ride, zaparkuj a jeď.
   V první polovině roku 1998 bylo v Praze pět parkovišť P+R, tři u stanic linky B metra (Zličín, Nové Butovice a Radlická), jedno u stanice metra Skalka a poslední u stanice metra Opatov, nedaleko od dálnice D1. Tato parkoviště byla zařazena do systému, který byl úzce provázán s Pražskou integrovanou dopravou. Celodenní parkovné na těchto parkovištích stálo 10 korun a mohli jste parkovat od ráno až do jedné hodiny po půlnoci. Zavírací doba byla určena v závislosti na jízdách posledních vlaků metra. Kdo nechal auto zaparkované na parkovišti přes celou noc, zaplatil 100 korun.
   Rozvoj parkovišť P+R pokračoval i v následujících letech a ke konci roku 2017 bylo v Praze 13 parkovišť s regulovanou provozní dobou a placených (poplatek za jeden provozní den je v současnosti 20 Kč) a 6 parkovišť neplacených, ale také nehlídaných, kde je maximální doba pobytu 12 hodin.
   Kde najdeme pražská parkoviště P+R (v závorce je uvedena jejich kapacita)? Celkem se jedná o 19 parkovišť v 16 lokalitách.
   Běchovice, u železniční stanice (92); Černý Most 1 (294); Černý Most 2 (131); Depo Hostivař (169); Nádraží Holešovice (74); Chodov (653); Kotlářka (184); Ládví (78); Letňany (633); Nové Butovice (57); Opatov (208); Písnice (95); Radotín, u železniční stanice (36); Rajská zahrada (88); Skalka 1 (63); Skalka 2 (74); Švehlova (128); Zličín 1 (83); Zličín 2 (61). Tučně uvedena jsou parkoviště neplacená a nehlídaná, kde můžete zaparkovat maximálně na 12 hodin.
Celkem je na pražských parkovištích P+R k dispozici 3433 stání, 3201 míst je využitelných pro všechny uživatele, 147 míst mohou využívat vozidla přepravující osobu těžce postiženou a 85 míst je využitých pro rezidenty s dlouhodobě s uzavřenou smlouvou. V roce 2017 využil parkoviště P+R v Praze téměř milión zákazníků.


Kde si můžete zakoupit jízdenku na Pražskou integrovanou dopravu?

   Rok 2018 přinesl několik změn v nákupu jízdenek v systému Pražské integrované dopravy. Nyní nebude řeč o dlouhodobých jízdenkách na 30 dní až jeden rok, ale pouze o těch krátkodobých, které platí několik minut, maximálně tři dny a využívají je spíše náhodní cestující než pravidelní. Stejně jako v jiných případech, je i při nákupu jízdenek dobré si hned na začátku odpovědět, kde budu cestovat, případně, kde si jízdenku můžete koupit?
   Musíte si odpovědět, zda v Praze, nebo ve Středočeském kraji. Třetí variantou je cesta z Prahy na území Středočeského kraje nebo naopak. Pro účel prodeje krátkodobých jízdenek jsme systém Pražské integrované dopravy rozdělili na Prahu a území Středočeského kraje. V Praze je více možností, kde koupit jízdenku i pro vnější pásma, než je tomu v současnosti ve středních Čechách, ale situace se postupně zlepšuje.

   Cestuji po Praze nebo z Prahy vyrážím
   Pokud budu cestovat pouze v Praze, nebo moje cesta do Středočeského kraje začíná v metropoli, mám tyto možnosti, kde si koupit jízdenky:
   1. Automaty na jízdenky
   Automatů na jízdenky najdete v současné době na území Prahy několik typů. Ve stanicích metra najdete převážně dva starší typy pouze na kovové mince. Červené nabízejí pouze vybrané typy jízdenek, žluté celý sortiment, který můžete využít i při cestách za Prahou. Na ulicích najdete modernější typy jízdenkových automatů s dotykovým displejem, kde si můžete koupit celý sortiment jízdenek, a kromě mincí můžete platit i bezdotykovou platební kartou. Na vybraných místech především s velkým výskytem turistů (letiště Václava Havla a hlavní nádraží) najdete nejmodernější automaty, které dokáží vyhledat cestu mezi vámi vybranými body a podle toho nabídnou jízdenku. Možnost zaplacení je mincemi, papírovými bankovkami, kontaktními i bezkontaktními kartami.
   2. Trafiky nebo obchody
   V současné době už mnoho trafik a obchodů jízdenky nenabízí, ale přesto najdete na území Prahy několik míst, kde prodávají především jízdenky za 24 nebo 32 korun.
   3. Infocentra nebo předprodejní místa Dopravního podniku
   V současnosti najdete Praze deset infocenter. Jedno na hlavním nádraží provozuje ROPID, zbylé Dopravní podnik hlavního města Prahy. Sedm z infocenter je otevřeno celoročně sedm dní v týdnu. Na těchto místech si můžete zakoupit kompletní sortiment krátkodobých jízdenek nejen pro Prahu, ale i všechna vnější pásma. Infocentra najdete na hlavním nádraží (3), letišti Václava Havla (2) a ve stanicích metra (Anděl, Hradčanská, Nádraží Veleslavín a Můstek). V pracovní dny je otevřeno ještě infocentrum v budově Magistrátu hl. m. Prahy v Jungmannově ulici.
   Ve 32 stanicích pražského metra jsou umístěna předprodejní místa Dopravního podniku. Jsou otevřená v pracovní dny a vybraná také v sobotu od 7 do 14 hodin. Také v předprodejích koupíte kompletní sortiment jízdenek nejen pro cestování po Praze, ale i po Středočeském kraji. Na všech místech je možné platit nejen hotově, ale také bezkontaktními, ale i kontaktními platebními kartami.
   4. U řidiče autobusu (s přirážkou)
   Na městských autobusových linkách (číselná řada 100 až 250) si můžete koupit u řidiče autobusu jízdenku za 40 korun, která platí 90 minut. Tuto variantu můžeme označit jako nouzovou, když nemáte jinou z nabízených možností.
   5. Aplikace PID Lítačka
   Aplikace v mobilu je naopak nejmodernější způsob, jak si pořídit krátkodobé jízdenky. Pokud máte moderní mobilní telefon, tak se stáhnete bezplatnou aplikaci PID Lítačka a cestování v celém systému nejen v Praze je pak velmi jednoduché. Aplikace vám nabídne nejen spojení do vybraného cíle, ale také si můžete koupit libovolnou jízdenku. Navíc si jízdenky můžete koupit dopředu (platba probíhá přes platební kartu) a v případě potřeby je aktivovat. Pokud nejvíce používáte jízdenky za 24 korun, tak si jich třeba deset koupíte do zásoby. Postupně je budete aktivovat, a pokud náhodou bude tuto jízdenku potřebovat někdo z blízkých či přátel, vy mu ji neaktivovanou můžete přeposlat. Navíc nemáte problém s tím, kde jízdenku označit. Pokud máte jízdenku aktivovanou, nastoupíte a při kontrole ukážete displej svého mobilního zařízení. Na rozdíl od SMS jízdenky platí tyto jízdenky i ve vlacích a všech vnějších pásmech!
   6. SMS jízdenka
   SMS jízdenky byly před několika lety revolučním řešením, které si získalo velké množství příznivců. I v současnosti si posláním SMS zprávy můžete koupit čtyři druhy jízdenek, které ovšem platí pouze na území Prahy, ale nikoliv ve vlacích a v autobusech řady 300. Vaše mobilní zařízení musí umožňovat zasílání mobilních zpráv SMS premium.
Jízdenku zakoupenou prvními čtyřmi způsoby si musíte před nástupem či při nástupu do vozidla označit! Jízdenku koupenou přes aplikaci PID Lítačka musíte mít při nástupu aktivovánu (pozor, aktivace trvá 2 minuty), stejně jako SMS jízdenku musíte mít při nástupu již obdrženou ve svém mobilním zařízení.

   Cestuji ve Středočeském kraji nebo odtud jedu do Prahy
   Pokud se nacházíte na území Středočeského kraje, máte k nákupu krátkodobých jízdenek tyto možnosti:
   1. Automaty na jízdenky
   Zde platí drtivá většina informací o prodejních automatech, která byla uvedena v bodě 1. při cestování po Praze. Jenom si dejte pozor, na území Středočeského kraje najdete pouze 40 jízdenkových automatů, jejich síť není tak bohatá jako je tomu v Praze a možnost platby je pouze mincemi.
   2. Aplikace PID Lítačka
   Aplikace PID Lítačka je pro území Středočeského kraje ideální možností nákupu jízdenek vzhledem k tomu, že síť automatů a dalších možností prodeje není zdaleka tak široká jako v Praze. Navíc si vyberete jízdenku podle vaší potřeby a nemusíte hledat označovač (platí pro vlaky), které ve Středočeském kraji také nejsou takovou samozřejmostí. Další detaily jsou stejné jako v bodě 5. u cestování v Praze. V aplikaci PID Lítačka si kupujete jízdenku stejně jako v celém systému PID na celou cestu z nástupní do cílové stanice s libovolným počtem přestupů, nikoliv pouze na jeden spoj.
   3. Řidiči příměstských autobusů
   Prodej jízdenek u řidiče autobusu je klasická možnost, která funguje od nepaměti. Na linkách příměstských i regionálních vám řidič prodá libovolnou jízdenku nikoliv jen na použitý spoj. Hlavní rozdíl oproti minulosti? Řidič v systému Pražské integrované dopravy vám vydá jízdenku i na návazný spoj, ať už je to vlak, autobus, metro, tramvaj, lanovka nebo přívoz zařazený do PID. V systému „ČSAD“ si kupujete jízdenku pouze na spoj, kterým jedete, v integrované dopravě si kupujete jízdenku až do cílové zastávky bez ohledu na počet přestupů! To je hlavní rozdíl a výhoda Pražské integrované dopravy. Na tuto možnost je dobré se připravit dopředu a řidiči říci o jízdenku na požadovaný počet pásem. Znát všechny zastávky v systému je nemožné.
   4. Pokladny ČD
   Od roku 2018 prodávají jízdenky Pražské integrované dopravy také všechny pokladny Českých drah nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji. V posledních letech pokladen Českých drah ovšem ubylo a jejich otvírací doba není jednotná. Jízdenky zakoupené v pokladnách Českých drah se již neoznačují, všechny potřebné údaje jsou již uvedeny. V tomto případě platí, že si o jízdenku Pražské integrované dopravy musíte výslovně říci a pokladník nebo pokladnice se vás zeptá, od kdy má platit. Vy mu sdělíte čas a ten je potom uveden na jízdence. Stejně jako při prodeji u řidičů autobusů platí, že si můžete koupit jízdenku až do cíle cesty bez ohledu na počet přestupů. Pokud pojedete do Prahy a koupíte si jízdenku na dostatečný počet pásem, můžete dále cestovat metrem, tramvají, lanovkou nebo městskými autobusy. Pokud si například v Českém Brodě koupíte jízdenku na 7 pásem (3 vnější + 4 v Praze; pro dospělé za 54 korun) dojedete s ní například až do ZOO v Troji.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 997,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno