Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 2/2020

Obsah

Nové dopravní infocentrum na Černém Mostě
DPP informuje veřejnost o skutečném odjezdu svých autobusů ze zastávek
Aplikaci PID Lítačka si v prosinci stáhl rekordní počet lidí
Změna zastávek na Malé Straně na midibusové lince 194
Nová zastávka Na Fabiánce v Březiněvsi od 24. 1. 2020
Nová linka 688 z Nehvizd na vlak do Mstětic od 1. 2. 2020

 
Nové dopravní infocentrum na Černém Mostě

   V autobusovém terminálu Černý Most otevřela počátkem ledna 2020 organizace ROPID nové dopravní infocentrum. Cestujícím poskytne aktuální informace o dopravní situaci, zdarma všechny potřebné informační materiály a také zde bude možné koupit jízdenku včetně místenky na vnitrostátní i mezinárodní autobusové spoje.
   „Veřejná doprava musí být atraktivní nejen z hlediska četnosti spojů a komfortu dopravních prostředků. Nesmírně důležité je, jak se cestující cítí už v nástupní zastávce. Proto Praha aktivně řeší neutěšený stav některých autobusových terminálů, prioritou jsou v tomto případě Černý Most a Zličín. Nová informační služba pro cestující na Černém Mostě je prvním krokem pro celkové zlepšení informačního servisu na autobusových terminálech v Praze,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.
   „V rámci Černého Mostu by se měli cestující ještě během letošního roku setkat s kvalitnější navigací na jednotlivá odjezdová stanoviště a instalovány by měly být také elektronické informační panely zobrazující aktuální odjezdy z celého terminálu,“ uvádí ředitel ROPID Petr Tomčík. Nově zřízená dispečerská služba ROPID zajistí lepší kontrolu nad dodržováním pravidel v rámci autobusových terminálů a také aktuální informace o dopravní situaci. „Stejného zlepšení informačního komfortu by se měli ještě v letošním roce dočkat cestující městskou, regionální, dálkovou i mezinárodní dopravou na autobusovém terminálu Zličín,“ dodává Petr Tomčík.
   „Jsem rád, že dlouhodobě neřešená záležitost kolem stavu terminálu Černý Most se konečně dává do pohybu. Tuto první vlaštovku v podobě kvalitnějších informací jistě ocení i místní obyvatelé, kteří přes Černý Most denně cestují. Společně s hlavním městem Prahou ale řešíme celkovou revitalizaci tohoto terminálu, aby se stal důstojným dopravním uzlem hodným 21. století,“ dodává starosta městské části Praha 14 Radek Vondra.
Nové dopravní infocentrum je umístěno v prostorách odbavovací haly autobusového nádraží hned u výstupu z metra na místě původní prodejny jízdenek. Otevřeno je v pracovní dny od 8:00 do 18:00 s polední přestávkou 12:00–12:30 a nabízí tyto služby:
   • informace o aktuálních jízdních řádech a spojeních v rámci celé České republiky
   • informace o aktuální provozní situaci a případných mimořádnostech hlášených jednotlivými dopravci
   • zdarma informační materiály Pražské integrované dopravy včetně jízdních řádů z celostátního informačního systému
   • prodej vnitrostátních i mezinárodních jízdenek a místenek ze systému AMSBUS
   Organizace ROPID přebírá od ledna 2020 po Technické správě komunikací hl. m. Prahy správu vybraných autobusových terminálů v Praze (Černý Most, Zličín, Na Knížecí, Roztyly a Želivského), zároveň spravuje nácestné autobusové zastávky na území Prahy pro autobusové linky mimo systém PID (zajišťuje údržbu zastávkových označníků a aktualizaci informací pro cestující včetně vývěsu jízdních řádů).


DPP informuje veřejnost o skutečném odjezdu svých autobusů ze zastávek

   Informace o skutečném čase odjezdu všech autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy z jednotlivých zastávek jsou k dispozici veřejnosti v pilotním provozu na webových stránkách kdymitojede.cz, které spravuje společnost ROPID. V následujících týdnech se tyto údaje postupně objeví ve vyhledávačích spojení a mapových serverech jak na webových stránkách DPP a ROPIDu, tak i v aplikaci PID Lítačka nebo v IDOSu apod. DPP v současnosti pracuje na zpřístupnění stejných informací i u tramvají, které by cestující mohli začít využívat ještě v průběhu letošního roku.
   Potřebujete si ověřit, kdy vám z požadované zastávky skutečně odjíždí nejbližší autobusový spoj DPP? Tyto informace ode dneška naleznete na webu kdymitojede.cz, stačí zadat název zastávky, která vás zajímá, případně si vybrat číslo linky a požadovaný směr. Údaje jsou zatím zobrazovány v pilotním provozu, během kterého budou DPP a ROPID odlaďovat kvalitu zveřejňovaných dat. Postupně, v průběhu následujících týdnů se tyto údaje dostanou do mapových podkladů na webových stránkách obou společnosti na dpp.cz resp. pid.cz, kde budou cestujícím k dispozici také informace o online poloze všech autobusů DPP, které jsou aktuálně v provozu na jednotlivých linkách. Skutečné odjezdy autobusů DPP z jednotlivých zastávek zaintegruje Operátor ICT také do aplikace PID Lítačka, objeví se ve vyhledávači spojení IDOS a na dalších místech.
   „Podařilo se udělat významný krok k vyřešení problému, kdy Praha na rozdíl od mnoha jiných měst nedokázala poskytovat data o poloze svých vozů MHD. Po dlouhých vyjednáváních teď máme náhradní řešení, díky kterému máme k dispozici veřejná data o času odjezdu autobusů ze zastávek. Do konce roku pak chceme zpřístupnit i další data včetně těch o aktuální poloze tramvají,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.
   „Městská hromadná doprava musí být pohodlná a uživatelsky přívětivá nejen v dopravních prostředních a na zastávkách. V metru jsme monitory se skutečným příjezdem vlaků nainstalovali na konci prosince, nyní jsme začali zveřejňovat aktuální odjezdy autobusů DPP ze zastávek a během roku 2020 začneme také poskytovat cestujícím informace o skutečných příjezdech všech tramvají,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.
   „Podařilo se nám v DPP vyřešit další letitý problém – zveřejňování informací o skutečných odjezdech našich autobusů z jednotlivých zastávek v termínu, ke kterému jsme se zavázali. Je to další z příspěvků DPP k projektu smart city a naplňování jednoho z našich cílů: poskytovat zákazníkům maximum užitečných dopravních informací, které zjednodušují cestování po Praze a zatraktivňují MHD. Chtěl bych poděkovat všem, kteří k úspěšné realizaci tohoto projektu přispěli,“ doplnil Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Data, která o odjezdech našich spojů poskytujeme společnosti ROPID, jsou otevřená a přístupná, mohou je pro další dopravní aplikace nekomerčně využívat i jiné subjekty. Stejným směrem chceme jít i u tramvajových linek, na tomto projektu intenzivně pracujeme. Předpokládáme, že cestující si budou moci vyhledat skutečný odjezd jednotlivých tramvajových spojů ze zvolené zastávky ještě v průběhu letošního roku.“
   „Oceňuji, že se společným úsilím podařilo pražskému Dopravnímu podniku přidat se k ostatním dopravcům, kteří polohy svých vozidel již zveřejňují. Cestující tak konečně dostanou informace o odjezdech všech autobusů PID, a to bez ohledu na dopravce. S touto datovou základnou pak můžeme výrazně lépe informovat cestující o aktuální dopravní situaci, a to jak ve svých telefonech, tak i přímo na zastávkách,“ řekl Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID).
   „Rozvoj aplikace PID Lítačka patří mezi jednu z priorit naší společnosti pro rok 2020. Informace o reálném čase odjezdů autobusů je jednou z plánovaných novinek, další budou v blízké době následovat,“ dodal Michal Fišer, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Operátor ICT.
   Pilotní provoz zobrazování příjezdů nejbližších souprav metra
   Krátce před Vánoci 2019 uvedl DPP do pilotního provozu v pěti stanicích metra (Florenc B, Chodov, Kobylisy, Staroměstská a Zličín) nové monitory zobrazující příjezd nejbližších dvou souprav metra do stanice, a to pro oba směry. Monitory jsou nainstalovány ve vestibulech stanic nad čárou odbavení, a také na začátku přestupní chodby ze stanice Florenc C na Florenc B. Cestující díky tomu dostávají spolehlivou informaci o tom, za jak dlouho jim přijede nejbližší souprava metra. Po vyhodnocení pilotního provozu, který potrvá do konce letošního června, plánuje DPP monitory postupně osadit do dalších stanic pražského metra.


Aplikaci PID Lítačka si v prosinci stáhl rekordní počet lidí

   Na sklonku loňského roku zaznamenala aplikace PID Lítačka rekordní nárůst stažení. Uživatelé si ji nově nainstalovali do svých téměř 32 tisíc mobilních zařízení. Aplikaci PID Lítačka si od jejího spuštění stáhlo více než 630 tisíc uživatelů, pravidelně ji využívá přes 170 tisíc uživatelů.
   Aplikace PID Lítačka od prosince loňského roku umožňuje cestujícím v Praze a Středočeském kraji nahrát si dlouhodobý časový kupón přímo do aplikace a prokazovat se při přepravní kontrole prostřednictvím mobilního telefonu. Aplikace PID Lítačka se tak stala nosičem dlouhodobého kupónu a alternativou ke stávající plastové kartě Lítačka, bankovní kartě a In Kartě ČD. Právě to bylo zřejmě hlavní motivací rekordního počtu nových stažení. Měsíc od spuštění nové funkce tuto službu využívá už přes 40 tisíc Pražanů, což jen potvrzuje velký zájem o digitalizaci služeb.
   „Z velkého zájmu o novinku se ukazuje, že Pražané na tuto službu čekali a neváhali ji využít od prvních dnů od jejího uvedení do provozu. Velmi nás tento zájem těší a jen dokazuje, že směr digitalizace, kterým se městská doprava ubírá, je správný,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, která má na starosti provoz a rozvoj regionálního dopravního systému PID Lítačka.
   Funkcionalita byla uvedena do provozu díky spolupráci s organizátorem Pražské integrované dopravy ROPID, Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Českými drahami, Středočeským krajem a organizátorem Integrované dopravy Středočeského kraje.
   „I díky této spolupráci můžeme pracovat na dalších vylepšeních mobilní aplikace PID Lítačka. V první čtvrtině tohoto roku budou v mobilní aplikaci k dispozici funkce e-shopu pid.litacka.cz, a cestující si tak budou moci nakoupit dlouhodobé časové kupóny jen z mobilu,“ doplnil další plány vývoje mobilní aplikace PID Lítačka Michal Fišer.
   Mobilní aplikaci PID Lítačka si cestující mohou stáhnout zdarma na App Store a Google Play.
   Veškeré důležité informace o aplikaci jsou rovněž dostupné na stránkách www.pidlitacka.cz.


Změna zastávek na Malé Straně na midibusové lince 194

   Od 15. ledna 2020 dochází k úpravě zastávek minibusové linky 194 v oblasti Malé Strany. Stávající zastávka Malostranské náměstí ve směru Nemocnice pod Petřínem se přesouvá na tramvajové koleje před stejnojmennou zastávku tramvají. Z tohoto důvodu se ruší zastávka Nerudova.


Nová zastávka Na Fabiánce v Březiněvsi od 24. 1. 2020

   Od 24. ledna 2020 získá městská část Praha-Březiněves novou autobusovou zastávku. Na jižním okraji Březiněvsi bude zřízena obousměrně zastávka Na Fabiánce, a to pro autobusové linky 103, 348, 368, 369 a 914. Zastávka bude v režimu na znamení.


Nová linka 688 z Nehvizd na vlak do Mstětic od 1. 2. 2020

   Od 1. února 2020 bude zavedena nová autobusová linka 688, která spojí městys Nehvizdy s vlakovým nádražím ve Mstěticích. Nová linka bude zastavovat v těchto zastávkách:
   Zeleneč, Mstětice, Žel. st. – Nehvizdy, Na Bulánce – Nehvizdy – Nehvizdy, U Studánky.
   Linka bude v provozu v pracovní dny cca od 5:00 do 21:00 v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky a bude obousměrně navazovat na vlaky linek S2 nebo S22 ve směru do/z Prahy.
   Z Nehvizd se díky kombinaci autobusu a vlaku dostanete do centra Prahy pouze s jedním přestupem za méně než 40 minut, což je časově srovnatelné s linkami 354 a 398, které navíc zejména v ranní špičce trpí často nepravidelnostmi na příjezdu do Prahy.
   Novou linku 688 bude provozovat dopravce STENBUS.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 679,06kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno