Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 20/2018

Obsah

Konec nahrávání nových kupónů na Opencard
Největší autobusový veletrh CZECHBUS se blíží
Mikulášské jízdy a oslavy 25 let ROPID 1. a 2. 12. 2018
ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let

 
Konec nahrávání nových kupónů na Opencard

   Cestující městskou hromadnou dopravou v Praze a příměstskou dopravou ve Středočeském kraji v rámci Pražské integrované dopravy si již od 1. listopadu 2018 nebudou moci nahrávat nové dlouhodobé časové kupóny na kartu Opencard. Ti, kteří si nahráli dlouhodobé kupóny do 31. října 2018, ovšem můžou bez jakýchkoliv starostí jezdit dál.
   Konec možnosti nahrávání dlouhodobých časových kupónu na kartu Opencard je posledním krokem ke kompletnímu konci této dopravní karty v hlavním městě. Od konce srpna je v provozu nový odbavovací systém PID Lítačka, který cestujícím významným způsobem rozšířil možnosti, na které nosiče si mohou nahrát dlouhodobé časové kupóny – kromě karty Lítačka také nově na bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard či na In Kartu Českých drah.
   Od letošního prvního listopadu již nelze nahrávat nové časové kupóny na kartu Opencard. Cestující, kteří si před tímto datem zakoupili časový kupón, samozřejmě mohou s Opencard dál jezdit, dokud jim kupón nevyprší. Nový si ale již nenahrají. V současné chvíli má asi 90 000 cestujících na své Opencardě nahrán dlouhodobý časový kupón. Do tohoto čísla jsou ovšem započteni i cestující, kteří mají nárok na bezplatnou přepravu, to znamená děti do 15 let a senioři. Kartu Lítačka dnes využívá okolo 670 tisíc cestujících. Karta Lítačka zůstává samozřejmě nadále v platnosti. Pokud ji budou chtít její stávající držitelé používat i dále, nic se pro ně nemění. Cestující, kteří používají nyní Opencard, si budou muset vybrat jeden z nabízených nosičů. Pokud si vyberou Lítačku, výměnu karty poskytne město bezplatně, a to až do 30. 9. 2019.


Největší autobusový veletrh CZECHBUS se blíží

   Již poosmé rozzáří pražské Výstaviště v Holešovicích lesk nablýskaných autobusů téměř všech značek aktivních v regionu střední Evropy. Od úterý 20. listopadu do čtvrtka 22. listopadu 2018 ovládne vnitřní i venkovní prostory tradiční veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS.
   Dá se říci, že na každém stánku bude nějaká větší či menší novinka. Například SOR Libchavy přijde dokonce se světovou premiérou – představí nový typ městského autobusu SOR NS 18 – diesel, nízkopodlažní kloubový autobus. Značka VOLVO přiveze úplně nový coach, obdobně jako VDL BUS & Coach nabídne novou generaci autokarů FUTURA. Po roční pauze se na veletrh zase velkou expozicí vrací polský SOLARIS, po šesti letech dokonce španělský BEULAS a úplně nově ukrajinský ETALON kooperující se značkou DAF.
   Na veletrhu budou k vidění minimálně tyto značky autobusů:
   SOLARIS, SOR, SCANIA, VDL Bus & Coach, IVECO Bus, MAN Truck & Bus, MERCEDES, SETRA, VOLVO, BEULAS, MERCUS Bus, ETALON, ŠKODA Electric, TURANCAR – ISUZU, ROŠERO-P, KHMC, Dekstra Bus, BUSPLAN, Sprint Car Bus.
   Spousta dalších firem je i z oblasti garážové a servisní techniky, komponentů pro autobusy a IT a informačních technologií. Na velké ploše v závěru Levého křídla připravuje tradiční velkolepou prezentaci RTO klub (a nepůjde jen o klasická „ertéóčka“) a navíc zde bude k vidění i unikátní trambus Š 706 RTTN s cestovním návěsem NO 80, vyrobený a také po dlouhé rekonstrukci navrácený k životu jako jediný prototyp a také historický motor a převodovka – to vše v expozici ČSAP – Alois Koutek.
   Poslední den konferencí, čtvrtek, bude patřit také veteránům – uskuteční se vždy hodně očekávané Setkání mistrů renovací, připravované ve spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR a přístupné všem, kteří na veletrh zavítají, bez registrace.
   Tradiční záštity veletrhu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a také Rada Asociace krajů ČR. Generálním partnerem pro letošní ročník se stává Dopravní podnik hl. m. Prahy. Odborným partnerem je tradičně Sdružení dopravních podniků ČR, Sdružení pro dopravní telematiku a samozřejmě také ROPID, který na veletrhu oslaví své čtvrtstoletí.
   Poslední novinky a zajímavosti i zlevněné elektronické vstupenky, aktuálně na www.czechbus.eu.


Mikulášské jízdy a oslavy 25 let ROPID 1. a 2. 12. 2018

   Organizace ROPID slaví 25 let své existence, a tak ve spolupráci nejen s Českými drahami chystáme na první adventní víkend velkou dopravní akci k tomu významnému jubileu.
   V sobotu 1. prosince 2018 se můžete těšit na tradiční Mikulášské jízdy parního vlaku a Cyklohráčku, který se opět promění v Čertohráček. Hrajvedoucí tak doplní mikulášská družina, která navodí atmosféru blížících se Vánoc. Speciální vlaky budou vyjíždět z Prahy-Smíchova na různé tratě po Praze i jejím okolí. Po setmění vás ještě navíc čeká jízda na nádraží Praha-Krč, která bude zakončena slavnostním ohňostrojem.
   Na smíchovském nádraží bude v rámci výročí připraven bohatý program. Těšit se tak můžete opět na jízdy historickými autobusy nebo na vyhlídkovou jízdu Měsíčkem, tedy speciální tramvají s programem pro děti. Doprovodný program připravuje i Dům dětí a mládeže Praha 5 či Výtopna Zlíchov. Další dějiště mikulášských oslav – střešovickou vozovnu s muzeem MHD – spojí se Smíchovem speciální tramvajová linka.
   V neděli 2. prosince 2018 budou z Prahy-Smíchova pokračovat další jízdy Čertohráčkem a parním vlakem po Praze a okolí v zajímavých trasách. I v tento den bude na děti čekat Mikuláš s andělem a čertem.
   V Čertohráčku a parním vlaku bude platit zvláštní jízdné. Jízdenky je možné od 12. 11. 2018 zakoupit v předprodeji v železničních stanicích Praha-Braník, tel. 725 859 462 a Praha Masarykovo nádraží, tel. 972 246 161. Při nákupu jízdenky v předprodeji bude místenka zdarma. V historických tramvajích a autobusech bude přeprava zdarma.


ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let

   Jak to vlastně celé začalo?
   Okamžitě po listopadových politických změnách v roce 1989 začala diskuze o novém uspořádání Dopravního podniku, dominantního dopravce v pražské městské hromadné dopravě. V roce 1992 vznikly z dosavadních organizačních jednotek v Dopravním podniku odštěpné závody. Až do roku 1995 docházelo ke změnám v Dopravním podniku téměř nepřetržitě, poté se situace přece jen uklidnila.
   Byl to právě Dopravní podnik hlavního města Prahy, který stál na prahu myšlenky integrované dopravy v Praze a okolí. Osobně se v záležitosti integrované dopravy angažoval také náměstek primátora Ing. František Polák. Především jeho zásluhou byla 20. prosince 1991 podepsána dohoda o experimentálním zavedení integrovaného dopravního systému mezi hlavním městem Prahou, okresními úřady Praha-východ a Praha-západ a obcemi Hovorčovice a Ořech.

   První náznaky integrace – linky 351 a 352
   Dne 11. ledna 1992 se rozjely do obcí Hovorčovice a Ořech autobusové linky č. 351 a 352. Na těchto linkách platil tarif pražské městské hromadné dopravy, ale zároveň na nich platily předplatní jízdenky (dělnické a žákovské) ČSAD. „Třístovkové“ linky doplňovaly spoje provozované ČSAD Klíčov, respektive ČSAD Praha-západ, na kterých naopak platily předplatní jízdenky vydávané Dopravním podnikem.

   Vstup soukromých dopravců do pražské MHD
   Další situace, kterou bylo nutné řešit, bylo zapojení dalších dopravců, jejichž ambicí bylo provozovat městskou hromadnou dopravu po boku Dopravního podniku. Vůdčí společností byla firma FEDOS, ale nebyla spokojena se smlouvou, kterou měla uzavřenou s Dopravním podnikem. V roce 1992 byl schválen závěr, že vstup soukromých dopravců do systému bude možný až po zřízení dopravního svazu, který bude místo Dopravního podniku jediným partnerem města při zajišťování veřejné dopravy osob, nejen z hlediska provozního, ale zejména ekonomického.
   V roce 1993 měl Dopravní podnik uzavřenu smlouvu s několika soukromými dopravci, kteří provozovali autobusovou dopravu. Několik smluv bylo v průběhu roku vypovězeno především kvůli špatné kvalitě poskytovaných služeb, částečně bylo snahou Dopravního podniku zachování co nejvyšších výkonů vlastními prostředky. Kromě Dopravního podniku provozovaly městskou hromadnou dopravu tyto firmy: Berka + Konečný + Nepraš + Štěpánek (linka č. 110), ČSAD Ingsped (linka č. 165, částečně linka č. 173, linka č. 192, částečně linka č. 243), Šlechta (linka č. 172), Uher (linka č. 255), Dohnalík (částečně linka č. 265, částečně linka č. 268) a Bado (částečně linka č. 268).

   Vznik ROPIDu 1. 12. 1993
   V roce 1993 nepřestávaly městské orgány řešit otázku systému řízení veřejné dopravy ve městě a jeho blízkém okolí. Postupně byla opuštěna myšlenka vzniku integrovaného systému ve formě dopravního a tarifního sdružení, neboť transformace Dopravního podniku neprobíhala potřebným tempem. Usnesením rady zastupitelstva č. 842 z 31. srpna 1993 byl schválen záměr a usnesením 33. zasedání zastupitelstva byla zřízena samostatná příspěvková organizace ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy).
   Fakticky začal ROPID fungovat od 1. prosince 1993, ale kromě ředitele, Ing. Zdeňka Strádala, neměl žádné zaměstnance. Až v prvních lednových dnech roku 1994 mohl začít plnit své poslání, ke kterému byl založen.
   Na začátek prosince 2018 připravujeme vydání speciální brožury, která připomene hlavní milníky čtvrtstoletí vzniku a vývoje Pražské integrované dopravy.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 703,05kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno