Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 21/2019

Obsah

Mobilní aplikace PID Lítačka nově s dlouhodobými časovými kupóny
Rakovnicko se od 15. prosince 2019 zapojí do systému PID
Další trvalé změny PID od 15. 12. 2019
Nový silniční obchvat Slaného – změny od 18. 12. 2019
Vánoční a novoroční provoz 2020
Trvalé změny PID v lednu 2020
Nový buspruh u Nemocnice Motol
PF 2020

 
Mobilní aplikace PID Lítačka nově s dlouhodobými časovými kupóny

   V Praze a ve Středočeském kraji se mohou od 3. prosince 2019 cestující odbavit také prostřednictvím mobilního telefonu. V pilotním provozu byla vydána nová aktualizace mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní cestujícím převést si zakoupené dlouhodobé časové kupóny do mobilní aplikace a cestovat v rámci Pražské integrované dopravy jen s mobilním telefonem.
   Nová aktualizace mobilní aplikace PID Lítačka je dalším krokem ke zjednodušení a digitalizaci odbavování v regionálním dopravním systému PID Lítačka, který propojil Prahu se Středočeským krajem. Cestující budou mít vedle možnosti nahrát si dlouhodobé časové kupóny na bezkontaktní bankovní karty či In Kartu ČD nově také možnost převést si svůj dlouhodobý kupón do mobilní aplikace PID Lítačka.
   „Naší dlouhodobou prioritou je směřovat k digitalizaci odbavování v hlavním městě. Cestující mohou nechat plastovou kartu Lítačka doma a převést si dlouhodobé časové kupóny do mobilní aplikace. Snažíme se tak co nejvíce vyjít vstříc požadavkům cestujících v Praze. Naším cílem je, aby mobilní aplikace PID Lítačka byla kompletním průvodcem Pražana a turistů městskou hromadnou dopravou v Praze a dokázala naplánovat cestu z bodu A do bodu B při zohlednění preferencí jednotlivých cestujících a nabídnout nejen prostředky veřejné dopravy, ale také sdílené služby typu bikesharing či carsharing,“ říká k nové aktualizaci mobilní aplikace PID Lítačka pražský primátor Zdeněk Hřib.
   Mobilní aplikace PID Lítačka je součástí nového odbavovacího systému, který v loňském roce propojil a digitalizoval odbavování v Praze a Středočeském kraji. Jedná se o největší dopravně-odbavovací systém v České republice s dosahem na tři miliony obyvatel. Nová funkcionalita mobilní aplikace je další ze sérií aktualizací, které ji vylepšují a přizpůsobují potřebám cestujících.
   „Komfort cestujících pražské veřejné dopravy musíme neustále zvyšovat. Chceme dál pokračovat v moderním způsobu odbavování a snižování nákladů na vydávání karet Lítačka. Podařilo se nám spustit možnost převést dlouhodobý časový kupón do mobilní aplikace ještě v tomto roce a cestujícím tato novinka zase o kus víc zatraktivní a usnadní cestování po Praze. Pouze s mobilním telefonem bude nyní možné odbavit se na více než 3 000 zařízeních u 26 dopravců, kteří jsou součástí Pražské integrované dopravy. Další usnadnění bude bezesporu také možnost sledování online poloh autobusů, které plánujeme spustit začátkem příštího roku,“ uvedl k možnosti převedení dlouhodobého kupónu do aplikace PID Lítačka náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.
   Aplikaci PID Lítačka si od jejího spuštění stáhlo více než 630 000 uživatelů, pravidelně ji využívá přes 139 000 uživatelů pro cesty po hlavním městě a Středočeském kraji a prostřednictvím aplikace bylo zakoupeno 1 700 000 jízdenek. Obrovským přínosem této dopravní aplikace je vyhledání spojení a okamžitý nákup nejlevnějšího jízdného odpovídajícího zvolené cestě, nákup až 10 lístků najednou s možností jejich aktivace dle potřeby či přeposílání jízdenek třetím osobám. Aplikace rovněž obsahuje data o aktuálních příjezdech příměstských autobusů i vlaků na zastávky, aktuálních výlukách a mimořádnostech a také informace o aktuálních volných místech na parkovištích P+R či nabízí možnost zaplacení parkovného v zónách placeného stání v jednotlivých městských částech české metropole. Mobilní aplikace rovněž poprvé umožnila Středočechům zakoupit si jednorázové jízdenky prostřednictvím mobilní aplikace a následně se i těmito odbavit.
   „Funkcionalita mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní cestujícím převést si dlouhodobý časový kupón do mobilu, byla uvedena do provozu díky skvělé spolupráci s organizátorem Pražské integrované dopravy ROPID, Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Českými drahami, Středočeským krajem a experty Integrované dopravy Středočeského kraje. I díky této spolupráci můžeme začít pracovat na dalších vylepšeních mobilní aplikace PID Lítačka. V první čtvrtině příštího roku budou v mobilní aplikaci k dispozici všechny funkce e-shopu pid.litacka.cz, a cestující si tak budou moci nakoupit dlouhodobé časové kupóny jen z mobilu,“ představuje další plány vývoje mobilní aplikace PID Lítačka Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, která má na starosti provoz a rozvoj regionálního dopravního systému PID Lítačka.
   Zástupce ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje pro techniku a rozvoj Jiří Pelant dodává: „Věříme, že aplikace PID Lítačka značně přispěje ke zjednodušení každodenního cestování i pro všechny obyvatele Středočeského kraje. Naším cílem je oslovit co nejvíce občanů k využívání mobilní aplikace pro cestování Středočeským krajem i Prahou. Díky možnosti převést si dlouhodobý časový kupón ať už z karty PID Lítačka, platební karty nebo In Karty do mobilní aplikace jsme udělali další krok k modernizaci cestování v rámci regionálního dopravního systému PID a v nejbližší době nás čekají další.“
   Mobilní aplikaci PID Lítačka si cestující mohou stáhnout zdarma na App Store a Google Play. Veškeré důležité informace o aplikaci jsou rovněž dostupné na stránkách https://app.pidlitacka.cz.
 

Rakovnicko se od 15. prosince 2019 zapojí do systému PID

   Od neděle 15. 12. 2019 bude spuštěna první etapa integrace oblasti Rakovnicka, která zahrnuje autobusové linky na trase Praha – Stochov – Nové Strašecí – Rakovník, a také regionální linky v oblasti přibližně mezi městy Kladno, Beroun a Rakovník. Města a obce na trase staré karlovarské silnice (Hostivice, Jeneč, Unhošť) se dočkají sjednocení tarifních podmínek – na všech zdejších linkách bude totiž platit Tarif PID (dosud zde byla v systému PID pouze část linek).
   „Spolupráce Prahy a Středočeského kraje v oblasti veřejné dopravy je stále intenzivnější a společně zlepšujeme kvalitu přepravy obyvatel v Praze a okolí. Nově budou na Rakovnicku platit kvalitativní standardy PID například v podobě nízkopodlažních, klimatizovaných a kapacitnějších autobusů s možností větší kontroly nad čistotou, přesností provozu či dodržování návazností. Díky další etapě této integrace Prahy a Středočeského kraje do jednoho dopravního systému vznikne 16 nových autobusových linek PID, které nahradí 40 stávajících linek mimo systém PID,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr
   „V Praze pojedou autobusové linky PID z oblasti Rakovnicka primárně ke stanici metra B Zličín, část spojů linky 304 pojede dále přes zastávky Bílý Beránek a Nemocnice Motol do konečné zastávky Vypich. Díky tomu bude možné přímo přestoupit jak na metro A, tak i na tramvaje. Nová autobusová linka 365 vedená ze Stochova přes Unhošť a Hostivici po staré karlovarské silnici pojede přes Bílou Horu a Nemocnici Motol do zastávky Motol,“ přibližuje nový způsob ukončení linek v Praze ředitel ROPID Petr Tomčík.
   „Díky integraci této oblasti dojde ke zpravidelnění a zefektivnění přestupních vazeb v Rakovníku, Lužné, Krupé a Řevničově. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány a bude tak efektivnější dopravní obsluha tohoto území. Rovněž dojde k zavedení přestupních vazeb na linky směřující do Prahy,“ konstatuje radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.
   „Nově bude autobusovými linkami integrované dopravy obslouženo 40 měst a obcí Středočeského kraje, k významným změnám dopravní obsluhy dojde u dalších 17 středočeských měst a obcí. Do systému PID se zapojí další dva dopravci: ANEXIA BUS a Autobusová doprava Kohout. Spolu s novými jízdními řády dojde také k přejmenování cca 70 zastávek, aby lépe odpovídaly danému místu,“ uvedl ředitel IDSK Michal Štěpán.

   Výhody integrace
   Na nových i změněných linkách PID bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky platnosti Tarifu PID a výhodným předplatním jízdenkám ušetří cestující jak při jednorázové cestě, tak hlavně při pravidelném dojíždění. Například základní jízdenka s kuponem pro Prahu bude stát do Rakovníka 54 Kč oproti dnešním 70–77 Kč (i po slevě při platbě kartou dopravce bude jízdné výhodnější). Při využití předplatních kuponů ušetří pravidelní cestující až 20 000 Kč ročně. Oproti dnešnímu stavu bude navíc možné využít tu samou jízdenku jak pro cestu autobusem, tak vlakem – například na trase Praha – Rakovník bude o víkendech provoz vlaků a autobusů časově koordinován.
   Kromě toho je výhodou zapojení do systému PID jednodušší a přehlednější linkové vedení, garantované návaznosti mezi jednotlivými linkami a důsledná kontrola provozu koordinačním dispečinkem. Na nejvytíženějších spojích budou nasazeny nové kapacitnější 15metrové autobusy.

   Informační kampaň
   Aktuálně probíhá skrze dotčená města, obce a dopravce distribuce skládaných letáků s jízdními řády, mapou linkového vedení a základními informacemi o jízdném. Tyto letáky a další informační materiály budou k dispozici také ve dnech těsně před změnou a v prvních dnech po změně na klíčových místech (Hradčanská, Nemocnice Motol, Zličín, Rakovník), kde budou cestujícím k dispozici také informátoři ROPID a IDSK.
   Kompletní informace o změnách jsou uvedeny na webové stránce:
https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/.


Další trvalé změny PID od 15. 12. 2019

   Kromě integrace části Rakovnicka a Kladenska dojde v souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů k dalším drobnějším úpravám vybraných autobusových linek PID. Kromě posunů spojů z důvodu návaznosti na vlaky nebo na základě požadavků jednotlivých měst či obcí dochází také k následující významnějším změnám:

   Změny autobusových linek
146    Časové posuny spojů v ranní špičce pracovních dnů ze zastávky Mezitraťová.
317    1 pár spojů v pracovní dny odpoledne prodloužen o úsek Mníšek pod Brdy, U Šibence – Dobříš, Náměstí.
321    Nový spoj v pracovní dny odpoledne z Mníšku pod Brdy do Stříbrné Lhoty.
398    V zastávce Jirny, Logistický park nově zastavují všechny spoje.
423    Posílení linky v pracovní dny večer, nový půlnoční spoj z Úval do Třebohostic.
432    Zrušení zajíždění vybraných spojů do zastávky Lysá nad Labem, Škola.
448    Linka již nejede vybranými spoji do zastávky Karlík.
450    Nový školní spoj v pracovní dny ráno z Polních Voděrad do Bošic.
470    Zkrácení 1 spoje v pracovní dny ráno o úsek Veltrusy – Kralupy n. Vlt, Žel. st.
496    Zřizuje se zastávka Kralupy n. Vlt., Tesco a ruší se zastávka Kralupy n. Vlt., Kaučuk.
623    Obousměrně se ruší zastávka Kamenný Most, Křižovatka.
663    Nový spoj v pracovní dny ráno z Kozomína do Kralup n. Vlt., Žel. st.
665    Nové spoje v ranní a odpolední špičce v trase Černošice, Žel. zast. – Karlík.

   Změny autobusových zastávek
Lety, Obchodní centrum    nová zastávka pro linky 448, 451 (na znamení).
Nádraží Jinonice    nový název pro zastávku Hutmanka (realizace od 23. 12. 2019).
Nehvizdy, Na Bulánce    nová zastávka pro linky 354, 398 a 655 (na znamení).


Nový silniční obchvat Slaného – změny od 18. 12. 2019

   V souvislosti se zprovozněním nového silničního obchvatu města Slaný dochází k trvalým úpravám vybraných autobusových linek Pražské integrované dopravy. Pro linky 389, 580 a 589 se zřizuje zastávka Slaný, U Sloupu a ruší se zastávka Slaný, Tuřanská.


Vánoční a novoroční provoz 2020

I v letošním roce dojde v období Vánoc, Silvestra a Nového roku k úpravám jízdních řádů linek Pražské integrované dopravy. Zkrácen bude denní provoz na Štědrý den, posílena bude naopak silvestrovská noc. V pracovní dny mezi svátky dojde k mírnému omezení provozu na úroveň prázdninových jízdních řádů.
23. prosinec 2019 (pondělí)
•    metro + tramvaje + městské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny. Linky 4 a 21 mimo provoz, linka 16 jede pouze v úseku „Lehovec – Kotlářka“.
•    příměstské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den (vybrané linky pracovní den – prázdniny) s vyznačenými příslušnými omezeními.
•    lanovka a přívozy
Provoz bez omezení.
•    vlaky
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den.
24. prosinec 2019 (úterý)
•    metro
Provoz dle sobotních jízdních řádů do 16:00 na odjezdech z konečných stanic, poté následuje postupné prodlužování intervalu – do 17:00 interval 7,5 minuty, do cca 18:00 interval 10 minut. Od cca 18:00 na odjezdu z konečných stanic zahájen omezený provoz v intervalu 20 minut na všech trasách, provoz ukončen v časových polohách pravidelných posledních spojů.
•    tramvaje
Provoz dle sobotních jízdních řádů, denní provoz ukončen v 18:00, poté zahájen noční provoz s pravidelnými intervaly pro neposílenou noc (interval 30 minut na všech linkách) do cca 7:00 dne 25. prosince 2019.
•    městské autobusy
Provoz dle sobotních jízdních řádů, linky 119 (do ukončení provozu metra), 130, 180, 191, 208 a 246 v provozu dle zvláštních jízdních řádů. Denní provoz ukončen v 18:00, poté zahájen noční provoz s pravidelnými intervaly pro neposílenou noc do cca 7:00 dne 25. prosince 2019. Linka 902 v provozu v intervalu 30 minut, v době provozu metra zajíždí linka 908 do terminálu Skalka, linka 911 do terminálů Letňany a Roztyly.
•    příměstské autobusy
Provoz dle sobotních jízdních řádů s vyznačenými příslušnými omezeními. Noční příměstské linky v provozu dle zvláštních jízdních řádů. V době provozu metra linka 953 zajíždí do terminálu Letňany.
•    lanovka a přívozy
Provoz dle sobotních jízdních řádů ukončen v 18:00.
•    vlaky
Provoz dle nedělních jízdních řádů je ukončen cca v 18:00–20:00, poté je zachován omezený provoz v intervalu 60 min. do cca 22:00 pouze na linkách S1, S2, S4, S5, S7, S9 a S22. Vlaky s nočním rozjezdem kolem 2. hodiny ranní nejsou v noci z 24. 12. na 25. 12. v provozu.
25. prosinec 2019 (středa)
•    metro
Provoz dle nedělních jízdních řádů.
•    tramvaje + městské autobusy
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz zahájen v 7:00. Linky 130, 180, 191, 208 a 246 v provozu dle zvláštních jízdních řádů. Linka 119 je v provozu již od zahájení provozu metra.
•    příměstské autobusy
Provoz dle nedělních jízdních řádů s vyznačenými příslušnými omezeními.
•    lanovka a přívozy
Provoz dle nedělních jízdních řádů.
•    vlaky
Provoz dle nedělních jízdních řádů (resp. pro státní svátek). Vlaky s nočním rozjezdem kolem 2. hodiny ranní nejsou v provozu.
26. prosinec 2019 (čtvrtek)
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 180, 191 a 208 v provozu dle zvláštních jízdních řádů.
27. prosinec 2019 (pátek)
•    metro + tramvaje + městské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny. Linky 4 a 21 mimo provoz, linka 16 jede pouze v úseku „Lehovec – Kotlářka“.
•    příměstské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den (vybrané linky pracovní den – prázdniny) s vyznačenými příslušnými omezeními.
•    lanovka a přívozy
Provoz bez omezení.
•    vlaky
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den.
28. a 29. prosinec 2019 (sobota a neděle)
Provoz dle sobotních a nedělních jízdních řádů pro prázdniny.
30. prosinec 2019 (pondělí)
•    metro + tramvaje + městské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny. Linky 4 a 21 mimo provoz, linka 16 jede pouze v úseku „Lehovec – Kotlářka“.
•    příměstské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den (vybrané linky pracovní den – prázdniny) s vyznačenými příslušnými omezeními.
•    lanovka a přívozy
Provoz bez omezení.
•    vlaky
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den.
31. prosinec 2019 (úterý)
•    metro
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny, večer postupné prodloužení provozu v intervalu 10 minut na všech linkách s ukončením provozu tak, aby poslední spoje projížděly přestupními stanicemi okolo 2:00.
•    tramvaje
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny. Denní provoz ukončen cca ve 22:00, poté zahájen posílený noční provoz s intervalem 15 minut na všech linkách do cca 3:30, poté přechod na interval 20 minut až do cca 7:00 dne 1. ledna 2020. Na všechny noční linky jsou nasazeny dvouvozové nebo kloubové tramvaje. Ruší se všechny garantované přestupy.
•    městské autobusy
Od zahájení provozu do cca 12:00 provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny, od cca 12:00 provoz v sobotním rozsahu (mimo dále uvedené): linky 111, 156, 161, 174, 210, 211, 212, 228, 229, 242 a 243 v provozu i po 12:00 hod. dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny, linka 119 je navázána na spoje metra, linky 130, 180, 185, 191, 200, 208, 220 a 246 v provozu dle zvláštních jízdních řádů.
Denní provoz ukončen spoji odjíždějícími z konečných zastávek do 22:00, poté do cca 2:00 v provozu následující linky dle zvláštních jízdních řádů: 100, 103, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 123, 125, 129, 131, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 145, 154, 161, 162, 163, 174, 176, 177, 180, 190, 191, 193, 197, 199, 201, 207, 213, 215, 221, 226, 227, 229 a 241.
Noční linky v provozu od cca 2:30 do cca 7:00:
o    interval 60 minut: linky 901, 906, 914
o    interval 30 minut: linky 902, 907, 908, 909, 912, 913
o    interval 15 minut: linky 904, 905, 910, 911+915
o    v době provozu metra zajíždí linka 908 do terminálu Skalka, linka 911 do terminálů Letňany a Roztyly
o    ruší se garantované přestupy
•    příměstské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny, s vyznačenými příslušnými omezeními v platných jízdních řádech. Vybrané linky jedou ve večerním období podle zvláštních jízdních řádů. Noční příměstské linky v provozu dle zvláštních jízdních řádů. Obsluha MČ Vinoř je zajištěna linkou 375 do cca 2:00
•    lanovka
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny ukončen ve 22:00.
•    přívozy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny.
•    vlaky
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den je ukončen cca v 20:00, poté je zachován omezený provoz v intervalu 60 minut do cca 22:00 na všech linkách vyjma linky S34 (její provoz ukončen cca v 18:00). Vlaky s nočním rozjezdem kolem 2. hodiny ranní v noci z 31.12. na 1.1. jsou v provozu.
1. leden 2020 (středa)
•    metro
Provoz dle nedělních jízdních řádů.
•    tramvaje + městské autobusy
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Denní provoz zahájen v cca 7:00, linky 130, 180, 191, 208 a 246 v provozu dle zvláštních jízdních řádů. Linka 119 je v provozu již od zahájení provozu metra.
•    příměstské autobusy
Provoz dle nedělních jízdních řádů s vyznačenými příslušnými omezeními.
•    lanovka a přívozy
Provoz dle nedělních jízdních řádů zahájen dle pravidelných jízdních řádů.
•    vlaky
Provoz dle nedělních jízdních řádů (resp. pro státní svátek).
2. a 3. leden 2020 (čtvrtek a pátek)
•    metro + tramvaje + městské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den – prázdniny. Linky 4 a 21 mimo provoz, linka 16 jede pouze v úseku „Lehovec – Kotlářka“.
•    příměstské autobusy
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den (vybrané linky pracovní den – prázdniny) s vyznačenými příslušnými omezeními.
•    vlaky
Provoz dle jízdních řádů pro pracovní den.
4. a 5. leden 2020 (sobota a neděle)
Provoz dle sobotních a nedělních jízdních řádů pro prázdniny.


Trvalé změny PID v lednu 2020

   Od 1. ledna 2020 dochází k několika trvalým změnám na autobusových linkách PID v Praze i ve Středočeském kraji. Midibusová linka 117 je prodloužena do nové zástavby v Komořanech, je zavedena nová midibusová linka 186 z Hloubětína do Satalic, zavedena je nová noční linka 903 z Palmovky do Uhříněvsi a Královic, vznikají také dvě nové školní linky v oblasti Prahy 6 a 10. Zároveň je dočasně od 6. 1. 2019 do 28. 2. 2019 z důvodu nižší poptávky počátkem roku a přetrvávajícího nedostatku řidičů autobusů zaveden mírně omezený jízdní řád na vybraných městských autobusových linkách v Praze.

   Změny na jednotlivých linkách
117    Linka je ze zastávky Čechova čtvrť prodloužena přes zastávky Cukrovar Modřany a Komořany do nové konečné zastávky Nové Komořany.
165    Zřízena zastávka Mílová také ve směru Sídliště Zbraslav (na znamení).
186    Nová midibusová linka v trase Bazén Hloubětín – Hloubětín – Lehovec – Hutě – Satalická obora (v provozu pouze v pracovní dny cca do 20:00).
201    Linka nově v pracovních dnech cca do 20:00 nezajíždí do zastávky Satalická obora (nahrazeno linkou 186).
227    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
230    Nový spoj na začátku odpolední špičky pracovních dnů v trase Slivenec – Holyně.
268    Nová školní linka v trase Na Pískách – Macharovo náměstí – Vozovna Střešovice – Norbertov – Vojenská nemocnice
         (1 spoj v pracovní dny ráno, v provozu od 6. 1. 2020.
270    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
273    Nová školní linka v trase Depo Hostivař – Donatellova – Sídliště Skalka (1 spoj v pracovní dny ráno, v provozu od 6. 1. 2020).
369    Spoje ukončené v zastávce Štětí, aut. nádr. jsou prodlouženy do zastávky Štětí, závod.
396    Linka je zkrácena o úsek Bazén Hloubětín – Nádraží Satalice (nahrazeno linkou 186), prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 30 na 60 minut.
903    Nová noční linka v trase Palmovka – Novovysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Černokostelecká – Štěrboholy – Dolní Měcholupy
         – Uhříněves – Netluky – Hájek – Královice (v provozu 2 páry spojů celotýdenně v intervalu 120 minut).
908    Poslední pár spojů je nově veden přes zastávku Nádraží Klánovice-sever (změna realizována od 6. 1. 2020).
959    Noční linka je v Praze nově ukončena v zastávce Háje. V úseku mezi Palmovkou a Uhříněvsí je nahrazena novou linkou 903.


Nový buspruh u Nemocnice Motol

   Od začátku prosince 2019 funguje nový vyhrazený pruh pro autobusy v Kukulově ulici v Motole ve stoupání k zastávce Nemocnice Motol. Nový buspruh o celkové délce 200 metrů vedoucí uprostřed stávajících jízdních pruhů pomůže cca 50 autobusovým spojům každou hodinu ve špičce, a to bez újmy ostatním uživatelům Kukulovy ulice. A co víc, od 15. prosince 2019 pomůže i novým linkám 304 a 365, které sem budou zavedeny v rámci integrace Rakovnicka. V Kukulově ulici existuje již delší dobu vyhrazený pruh ve stoupání od zastávky Šafránecká směrem na Vypich ke křižovatce s ulicí Podbělohorskou. Obě tato opatření zrychlují průjezd autobusům až o 10 minut.


PF 2020

   Vážení cestující, vážíme si Vaší přízně po celý letošní rok a doufáme, že pro Vás zůstává cestování Pražskou integrovanou dopravou stále první volbou. Budeme se maximálně snažit, aby i v příštím roce byly Vaše cesty co nejpohodlnější bez neočekávaných komplikací. I v roce 2020 na Vás čeká mnoho novinek, které zlepší cestování po Praze i středních Čechách. Přejeme Vám úspěšný a spokojený nový rok 2020.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 793,46kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno