Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 3/2019

Obsah

Integrace dalších oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku od 10. března 2019
Anketa mezi dopravci: Lidé si na platby kartou v autobusech už začínají zvykat
Změna jízdního řádu vlaků na Pražském semmeringu od 2. 2. 2019

 
Integrace dalších oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku od 10. března 2019

   Od neděle 10. března 2019 bude spuštěna integrace veřejné dopravy v oblasti Poděbradska a Kolínska (Velimsko) a Nymburska (Křinecko), současně bude prodloužena stávající linka 432 z Vlkavy do Mladé Boleslavi. Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které budou navazovat na vlaky v Nymburce, Poděbradech, Kolíně, Pečkách, Cerhenicích nebo Velimi, a které nahradí 8 stávajících linek SID. Na nových linkách i na prodloužené lince 432 do Mladé Boleslavi bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

   1)    Oblast Nymbursko – Křinecko a prodloužení linky 432
   Ruší se linky SID a PAD:
•    260432    Vlkava – Mladá Boleslav
•    270013    (H13)    Nymburk – Oskořínek – Křinec – Loučeň
•    270014    (H14)    Chleby – Křinec
•    270015    (H15)    Nymburk – Oskořínek – Rožďalovice
•    270017    (H17)    Nymburk – Loučeň
   Zkracuje se linka SID:
•    270012    (H12)    Rožďalovice – Křinec    (v úseku do Nymburka nahrazena novou linkou 674)
   Prodlužuje se autobusová linka PID:
   432 Lysá nad Labem – Milovice – Vlkava – o úsek do Mladé Boleslavi
   V současnosti jezdí linka 432 z Lysé nad Labem přes Milovice do Vlkavy, odkud vybrané spoje pokračují po nezaintegrované lince 260432 dále do Mladé Boleslavi. Tyto spoje budou nově převedeny na linku 432, a tudíž dojde k faktickému prodloužení linky 432 až do Mladé Boleslavi, a to obousměrně přes Mladou Boleslav, Bezděčín. Díky této skutečnosti bude odstraněn tzv. lomený tarif a cestující budou moci již využívat pro celou cestu pouze jednu jízdenku PID podle potřebného času a počtu tarifních pásem.
   Prodloužená linka 432 pojede po hlavní komunikaci I/38 přímou trasou bez zajíždění do Němčic a do zastávek Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční. Linka 260432 bude zrušena a zbývající spoje převedeny na linku 270020 (H20), která jezdí z Loučeně do Mladé Boleslavi, přičemž vybrané spoje obsluhují zastávky Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční, Němčice i Luštěnice.
   Provoz v úseku Milovice – Vlkava – Mladá Boleslav bude výrazně navýšen novými spoji, díky nimž bude souhrnný interval do Mladé Boleslavi činit v ranní a odpolední špičce 60 min. a dopoledne 120 min. Nově bude zaveden i víkendový provoz v intervalu 4 hod.
   Zřizují se nové autobusové linky PID:
   673 Nymburk – Budiměřice – Chleby – (Nový Dvůr) – Oskořínek – Hrubý Jeseník – Mečíř – Křinec – Bošín – Sovenice
   Linka 673 jednotnou trasou částečně nahradí současné linky H13, H14 a H15. Ačkoli místo tří linek pojede pouze jedna, zjednoduší se tím orientace pro cestující a současně dojde k celkovému navýšení počtu spojů. V obci Hrubý Jeseník budou všechny spoje vedeny přes zastávku Hrubý Jeseník, Kovárna, bude zrušena zastávka Hrubý Jeseník. Linka bude i nadále zajištovat školní spoje do Nymburka i Křince s okolními obcemi. Pro zlepšení dopravní obslužnosti a umožnění cest za nákupy pojede linka v Nymburce přes zastávku Albert Hypermarket.
   674 Nymburk – Budiměřice – Rašovice – Netřebice – Malý Vestec – Vestec – Křinec
   Autobusová linka 674 kopíruje současnou linku H12 s tím, že v úseku Křinec – Rožďalovice bude platit tzv. lomený tarif PID/SID. V praxi tento postup znamená, že při příjezdu do Křince bude linka dále vedena jako linka 270012, nicméně cestující využijí přímého spojení (bez nutnosti přestupu) a již v Nymburce si mohou zakoupit jízdenku až do Rožďalovic. Linka 674 v úseku Křinec – Rožďalovice převezme i stávající spoje linky H15. V další etapě integrace PID bude dointegrován i zbývající úsek z Křince do Rožďalovic. Pro zlepšení dopravní obslužnosti a umožnění cest za nákupy pojede linka v Nymburce přes zastávku Albert Hypermarket.
   676 Nymburk – Kovansko – Bobnice – Jíkev – Studce – Loučeň
   Linka 676 nahradí současnou linku H17 s tím, že v úseku Nymburk – Bobnice nahradí i současnou linku H15, tj. spoje z této linky budou převedeny na linku 676 a nedojde tak k úbytku spojů pro obec Bobnice. Naopak v celé trase dojde k nárůstu počtu spojů. Všechny spoje budou vedeny přes Bobnici, Kovansko, čímž dojde pro tuto lokalitu k výraznému zlepšení dopravní obsluhy. Stejně jako již integrované linky 436 a 499 budou v úseku Nymburk, Hl. nádr. – Nymburk, Průmyslová zóna sever vedeny po shodné trase, tj. obousměrně přes zastávku Nymburk, Havlíčkova VZP.
   Stručný popis jednotlivých opatření
   Základem sestavy JŘ bylo navázání autobusových linek 673, 674 a 676 v Nymburce na vlaky. Díky tomu budou všechny linky obousměrně po celý provozní den většinou spojů navazovat na rychlíky i osobní vlaky z/do Prahy a na osobní vlaky z/do Kolína.
   Obec Budiměřice i městys Křinec budou nově obsluhovány linkami 673 a 674, které zajistí pravidelný interval do Nymburka ráno každých 30 min. (z Křince 30–60 min.) a dopoledne i odpoledne každou hodinu.
   Dopravní obslužnost obcí Chleby, Hrubý Jeseník, Mečíř, Bošín a Sovenice bude zajištěna novou linkou 673, obcí Netřebice, Rašovice, Vestec a Malý Vestec linkou 674. Obě linky pojedou ráno do Nymburka v intervalu 60 min. (na lince 674 v úseku Křinec – Netřebice interval 60 120  min.) a odpoledne každé dvě hodiny.
   Linka 676 bude obsluhovat obce Kovansko, Bobnici a Jíkev a vybranými spoji městys Loučeň, jehož spojení s Nymburkem již dnes zajišťuje linka PID 499. V úseku Jíkev – Bobnice – Kovansko – Nymburk pojedou ráno do Nymburka autobusy každou hodinu, dopoledne z/do Nymburka každé dvě hodiny a odpoledne do Bobnice každou hodinu, do Jíkve a Loučeně v intervalu 60 až 120 min.
   Pro všechny obce se díky integraci zlepšuje dopravní obslužnost novými spoji po celý provozní den. Zřizují se spoje mezi šestou a sedmou ranní, nové spoje mohou cestující využívat i dopoledne. Dále se prodlužuje rozsah provozního období i večer. Aktuálně je provoz linek ukončen mezi 17. a 18. hod., nově bude spojení do obcí zajišťováno i mezi 18. a 20. hod. večerní.
   Obyvatelé Bobnice, Budiměřic, Chleb, Rašovic a Netřebic budou moci cestovat do Nymburka nově i o víkendu. Linka 673 bude v provozu v sobotu a neděli každé dvě hodiny v úseku Nymburk – Chleby, linka 674 v intervalu 4 hodiny v úseku Nymburk – Netřebice a linka 676 rovněž v intervalu 4 hodiny v úseku Nymburk – Bobnice.
   Změny názvů zastávek
   V rámci zlepšení orientace cestujících a zpřehlednění jízdních řádů budou v souvislosti s integrací upraveny rovněž názvy vybraných zastávek, např.:
Bobnice    →    Bobnice, Škola
Bobnice, pož. zbroj.    →    Bobnice
Budiměřice, host.    →    Budiměřice
Budiměřice, u mostu    →    Budiměřice
Hrubý Jeseník, host.    →    Hrubý Jeseník, U Parku

   2)    Oblast Poděbradsko – Kolínsko
   Ruší se linky SID:
•    230055 (G55)    Kolín – Nová Ves I – Chotutice
•    230056 (G56)    Kolín – Velim – Poděbrady
•    270039 (H39)    Poděbrady – Cerhenice – Pečky
   Zřizují se nové autobusové linky PID:
   675 Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhenice, Cerhýnky – Dobřichov – Pečky
   Linka 675 pojede až do Dobřichova po stávající trase linky G55, avšak namísto do Radimi a Chotutic bude od Dobřichova odkloněna do Peček k železničnímu nádraží. Vybrané spoje z Kolína budou ukončeny v zastávce Cerhenice, Náměstí Míru, kde bude zajištěna návaznost na autobusovou linku 678 do Peček. V úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována s linkou 678. Jeden ranní vybraný spoj do Kolína bude veden ze zastávky Radim.
   Zrušení autobusové dopravy v Chotuticích a Radimi (v Radimi zůstane v provozu pouze jediný spoj) je navrženo na základě přepravních průzkumů, které vykazovaly minimální vytížení, a souběhu s plně integrovanou železniční tratí S11, kdy jsou finanční prostředky na souběžnou autobusovou linku vynakládány neefektivně. Jízdní doba z Chotutic do Kolína autobusovou linkou činí 40–50 min. dle příslušného spoje, vlakem s přestupem v Pečkách 28 až 48 min.
   678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhenice, Cerhýnky – Dobřichov – Pečky
   Linka 678 částečně nahrazuje linku H39 s tím, že jsou zrušené varianty tras přes zastávku Sokoleč, u pekárny (bude obslouženo novou autobusovou linkou 679) a Ratenice (již obsluhovány linkou PID 498 v trase Poděbrady – Pečky). Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována s linkou 679, v úseku Cerhenice – Pečky bude koordinována s linkou 675.
   679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Velim, Vítězov – Kolín
   Linka 679 částečně nahrazuje linky H39 a G56 a nově propojí obec Sokoleč s Kolínem přímým spojením. Ruší se varianta trasy přes Novou Ves (bude obsloužena novou linkou 675), naopak se zřizuje zajíždění do Osečku. Z Poděbrad do Sokolče, resp. Osečku bude koordinována s linkou 678.
   Stručný popis jednotlivých opatření
   Základním faktorem pro projektování jízdních řádů bylo navázání linek na vlaky, a to:
•    na lince 675
o    v Pečkách na osobní či spěšné vlaky z/do Prahy
•    na lince 678
o    v Poděbradech na rychlíky z/od Prahy
o    v Cerhenicích na osobní vlaky z/do Kolína
o    v Pečkách na osobní a spěšné vlaky z/do Prahy
•    na lince 679
o    v Poděbradech na rychlíky z/od Prahy
o    ve Velimi na osobní vlaky z/do Prahy
   Linky 678 a 679 jsou proloženy v úseku Poděbrady – Oseček – Sokoleč, čímž obce Sokoleč, Oseček a Pňov, Předhradí získávají díky pravidelnému intervalu výrazné zlepšení dopravní obsluhy z/do Poděbrad, a to ráno každých 30 až 60 min., dopoledne a odpoledne každou hodinu. Autobusy budou navíc u železničního nádraží v Poděbradech navazovat na rychlíky z/do Prahy.
   Díky rovnoměrnému prokladu a návaznostem na vlaky ve Velimi či Cerhenicích jsou výše uvedené obce napojeny na vlakovou dopravu z/do Prahy. Ráno ve směru do Prahy lze každých 30 min. dojet linkou 678 a 679 do Velimi či Cerhenic, kde navazují vlaky do Prahy, odpoledne lze v lichou hodinu vystoupit v Cerhenicích, sudou ve Velimi, odkud budou navazovat spoje zmíněných linek ve směru Poděbrady.
   Sokoleč díky nové lince 679 získává přímé spojení s Kolínem, které dosud nebylo zajišťováno, a to ráno v intervalu 60–90 min., dopoledne a odpoledne každé dvě hodiny.
   Cerhenice, Cerhýnky a Dobřichov díky prokladu linek 675 a 678 rovněž mohou využívat pravidelného spojení do Prahy. V zastávce Pečky, Žel. st. budou autobusy ráno i odpoledne navazovat z/na osobní či spěšné vlaky každou hodinu, dopoledne cca každé dvě hodiny.
   Zlepší se také přímé spojení do Kolína z Cerhenic, Velimi a Nové Vsi I. Z Cerhenic a Nové Vsi I pojede linka 675 do Kolína ráno po 90 min., odpoledne pravidelně každou hodinu. Spojení z Velimi do Kolína bude nově zajišťováno linkami 675 a 679, jejichž spoje budou koordinovány tak, aby zajistily přímé spojení do Kolína ráno i odpoledne v intervalu 30–60 min.
   Pro všechny obce se díky integraci zlepšuje dopravní obslužnost novými spoji po celý provozní den. Zřizují se spoje mezi šestou a sedmou ranní, nové spoje mohou cestující využívat i dopoledne. Dále se prodlužuje rozsah provozního období i večer. Aktuálně je provoz linek ukončen mezi 17. a 18. hod., nově bude spojení do obcí zajišťováno i mezi 18. a 20. hod.
   Obyvatelé obcí Sokoleč, Oseček, Pňov-Předhradí, Velim a Vítězov nově budou moci využívat i víkendového spojení do Poděbrad i Kolína díky sobotnímu a nedělnímu provozu na lince 679.
   Změny názvů zastávek
   V rámci zlepšení orientace cestujících a zpřehlednění jízdních řádů budou v souvislosti s integrací upraveny názvy vybraných zastávek, např.:
Cerhenice, nám. Míru    →    Cerhenice, Náměstí Míru
Cerhenice, u školy    →    Cerhenice, Škola
Cerhenice, VÚŽ    →    Cerhenice, Za Dráhou
Cerhenice, žel. st.    →    Cerhenice
Křečhoř, rozc. 2.0    →    Křečhoř, Kamhajek
Pečky, u přejezdu    →    Pečky, Palackého
Pečky, ZPA    →    Pečky, Tahiti
Pečky, rozc. Dobřichov    →    Pečky, Hynkův mlýn
Poděbrady, hřbitov odb. Kluk    →    Poděbrady, Kluk, Hřbitov
Poděbrady, Kluk, u pomníku    →    Poděbrady, Kluk
Velim, ObÚ    →    Velim, Obecní úřad
Velim, ÚNZ    →    Velim, Karlova
Velim, záv.    →    Velim, Novoveská


Anketa mezi dopravci: Lidé si na platby kartou v autobusech už začínají zvykat

   Už několik měsíců mohou lidé platit jízdné u řidiče v příměstských autobusech Pražské integrované dopravy také platební kartou. Cestující tak nemusí lovit v kapse nebo peněžence drobné. Jednoduše přiloží k terminálu u řidiče bezkontaktní bankovní kartu a pípne s ní stejně jako třeba v supermarketu. V anketě oslovil organizátor integrované dopravy šest autobusových dopravců, kteří zajišťují dopravu na příměstských linkách v Praze a ve Středočeském kraji. Z výsledků je vidět, že lidé zatím o této novince ještě příliš nevědí.
   „Kartou místo drobných dnes už zaplatíte za jízdenku skutečně ve všech příměstských autobusech Pražské integrované dopravy a nezáleží, jestli jedete z Kladna do Prahy, nebo z Jílového u Prahy na Budějovickou. Při nástupu stačí říct řidiči, že chcete místo drobných platit kartou, každý autobus je na to už dnes vybavený a každý řidič musí vědět, jak platbu kartou přijmout,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.
   Z výsledků ankety mezi šesti dopravci lze odvodit, že počty cestujících, kteří chtějí zaplatit v autobuse kartou, se budou každý měsíc počítat v systému PID už v tisících, v celkovém počtu prodaných jízdenek je to ale stále jen kapka v moři, která se vyjadřuje v promile.
   „Jsem rád, že je tato možnost i pro cestující ve Středočeském kraji, a jednoznačně bych platby kartou v autobusech všem doporučil, je to pohodlnější a nemusíte myslet na to, jestli vám drobné vyjdou. Je vidět, že si lidé teprve zvykají, ale jsem přesvědčený, že platit kartou za lístek v autobuse ve Středočeském kraji bude brzy stejně běžné jako platit v obchodě kartou za nákup,“ doplnil ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

   Výsledky ankety
   Počty jízdenek, které cestující na linkách PID zaplatili v autobuse bankovní kartou ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018:
•    ČSAD POLKOST: 759 jízdenek
•    ČSAD Střední Čechy: 1 219 jízdenek
•    OAD Kolín: 58 jízdenek
•    ČSAD MHD Kladno: 930 jízdenek
•    ARRIVA CITY: 745 jízdenek
•    ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY: 2 209 jízdenek

   Jízdenky v mobilu
   Ještě jednodušší možností než si kupovat jízdenku v autobuse u řidiče je její nákup z mobilního telefonu přes aplikaci PID Lítačka. Cestující si tu najde spojení odkud, kam a kdy pojede a rovnou si v aplikaci jízdenku na tuto trasu také koupí. Stačí k tomu platební karta, která umožňuje platby na internetu. Pak už jen nastoupí se zakoupenou jízdenkou na displeji telefonu do autobusu, metra, tramvaje, vlaku nebo třeba i na přívoz.


Změna jízdního řádu vlaků na Pražském semmeringu od 2. 2. 2019

   Na železniční trati Pražského semmeringu z Hostivice přes Zličín, Jinonice a Smíchov na hlavní nádraží se v sobotu 2. února 2019 změní jízdní řád. Přibude tu nový ranní vlak ve špičce všedních dní a zlepší se návaznosti některých spojů. Úpravu jízdních řádů umožnila velká podzimní rekonstrukce tratě, kterou zajistila Správa železniční dopravní cesty.
   Podzimní oprava tratě vyšla na více než 63 milionů korun. Vznikla při ní nová zastávka Praha-Jinonice přímo u stanice metra a několikanásobně se zvýšila kapacita této jednokolejné tratě. Nově se mohou vlaky potkávat mezi Zličínem a Smíchovem také ve Stodůlkách, v Jinonicích a na Žvahově, což dříve nešlo. Díky tomu může po trati projet více vlaků a je možné jízdní řád vylepšit.
   Největší novinkou je prodloužení ranního vlaku, který dosud končil na Zličíně, až do centra Prahy. „Jde o vlak, který teď jede z Noutonic přes Středokluky a Hostivici na Zličín. Opravená trať ale umožní jeho další cestu ze Zličína přes Cibulku, Jinonice a Žvahov až na Smíchov a na hlavní nádraží. Díky tomu pojedou ráno mezi 7. a 9. hodinou z Hostivice přes Zličín do centra vlaky každých 30 minut,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy, s tím, že přímé spojení s centrem Prahy ocení i obyvatelé obcí jako jsou Hostouň, Dobrovíz, Středokluky či Tuchoměřice nebo Noutonice, které přímé vlakové spojení do centra hlavního města neměly v pracovní dny ráno už dlouhá léta. „Velký dík patří Správě železniční dopravní cesty, že se pustila do intenzivních oprav tratí v celém Středočeském kraji. Opravuje se na desítkách míst a opravovat se bude i nadále, je to veliká změna k lepšímu,“ dodal Petrtýl.

   Lepší přípoje z Kladna
   Další změny na trati Pražského semmeringu ocení ti, kteří cestují z Kladna nebo naopak do Kladna. Ranní vlak z Hostivice na Smíchov bude nově navazovat těsně před sedmou hodinou v Hostivici na rychlejší spěšný vlak od Kladna a není to jediná novinka. „O víkendu jezdí na této trati také Pražský motoráček KŽC. Nově bude na Zličíně navazovat na spoje Českých drah od Hostivice, a tedy i od Kladna. Dosud si tyto vlaky na Zličíně těsně ujížděly, ale trať před rekonstrukcí to bohužel neumožňovala jinak. Nově mezi nimi budou moci lidé pohodlně přestoupit. To znamená, že o víkendu bude po většinu dne možné cestovat z Prahy 5 do Kladna vlakem každou hodinu, dosud to šlo jen jednou za dvě hodiny,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík. „Pokud využijete jízdenky Pražské integrované dopravy, nemusíte řešit, se kterým dopravcem jedete, platí u obou,“ doplnil Tomčík.

   Trať si našla své cestující
   Pražský semmering patří mezi tratě, na kterých narostl počet vlaků v posledních letech několikanásobně. „Pokud byste se podívali do deset let starého jízdního řádu v roce 2009, našli byste tu z pražského hlavního nádraží do Hostivice jen čtyři vlaky za celý pracovní den. Dnes tu jezdí linka S65, která je plnohodnotnou součástí systému Pražské integrované dopravy a má v tomto směru 17 spojů denně. Řada lidí dříve říkala, že Pražský semmering je pro osobní vlaky mrtvý a že už nikdy nevstane z popela. Ukázalo se, že během pár let je všechno jinak, Praha se Středočeským krajem tu objednávají osobní vlaky tak často jako nikdy předtím a lidé se s nimi rychle naučili jezdit,“ říká Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 460,65kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno