Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 5/2019

Obsah

Trvalé změny PID od 3. 3. 2019
Integrace dalších oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku od 10. března 2019
Jízdenky PID snadno a rychle s mobilní aplikací PID lítačka
Cyklohráček oslaví 5 let své existence
Zážitkový průvodce PID opět nabídne zajímavé akce i výlety

 
Trvalé změny PID od 3. 3. 2019

   K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 3. března 2019 dochází k drobnějším úpravám autobusových linek PID zejména ve Středočeském kraji. K rozšíření nabídky dojde například v Mělníku, kde bude současná linka 474 rozdělena na dvě (474 a 747) a zároveň nově obslouží místí oblast Brabčov, posílení provozu se dočkají také cestující na linkách 371 do Klecan nebo 448 mezi Mníškem pod Brdy, Dobřichovicemi a Lety. Naopak méně spojů vyjede do Outletu Tuchoměřice.

   Změny na jednotlivých linkách
161    Linka je posílena o převedené spoje z linky 312 (jejich zkrácení o úsek Přední Kopanina – Tuchoměřice, Outlet).
203    Nový školní spoj v pracovní dny ráno v trase Petýrkova – Nemocnice Krč.
213    Prodloužení 1 spoje celotýdenně o půlnoci o úsek Jižní Město – Nádraží Uhříněves.
312    Zrušení části vložených spojů do/ze zastávky Tuchoměřice, Outlet v pracovní dny dopoledne a o víkendech večer, tyto spoje zkráceny do Přední Kopaniny a převedeny na linku 161.
319    Obousměrně zřízena zastávka Tuchoměřice, Outlet, nový spoj v pracovní dny ráno z Unhoště do Pavlova a večer z Pavlova do Unhoště, nové víkendové spoje Terminál 1 – Hostouň.
322    Zrušeny všechny spoje vedené v trase Terminál 1 – Tuchoměřice, Outlet (částečně nahrazeno linkou 319). Zrušena část spojů v trase Terminál 1 – Kladno, Aut. nádr.
371    Posílení provozu v ranní i odpolední špičce pracovních dnů, zkrácení intervalu o víkendech odpoledne ze 120 na 60 minut.
448    Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a večer v úseku Lety, Na Návsi – Mníšek pod Brdy, náměstí, část stávajících spojů také prodloužena o úsek Dobřichovice, Pošta – Lety, Na Návsi. Rozšíření provozu v neděli. Během sezónního provozu Cyklobusu bude linka 448 o víkendu mimo provoz a v ostatních obdobích roku bude provoz linky 448 zajištěn v přibližných časových polohách Cyklobusu.
461    Pro vybrané spoje celotýdenně se zřizují zastávky Kunice, Dolní Lomnice; Kunice, Dolní Lomnice, Lomnická a Kunice, Rozcestí Vidovice (náhrada za zrušenou linku 463).
463    Linka je zrušena (Strančice, Žel. st. – Mirošovice) a částečně nahrazena úpravou trasy linky 461.
474    Rozdělení linky na 474 a 747, linka je nově ukončena v nové zastávce Mělník, Na Brabčově.
666    Nový 1 pár spojů v pracovní dny ráno a o víkendech večer v úseku Stará Boleslav, Aut. st. – Káraný, Pošta.
668    Nový spoj v pracovní dny odpoledne v trase Všetaty, Žel. st. – Byšice, Pošta (převeden z linky PAD).
747    Nová linka v trase Mělník, Aut. st. – Byšice, škola, která vznikla rozdělením linky 474 na dvě trasy včetně posílení provozu.

   Nové zastávky
Jirny, Luční    obousměrně pro linky 343, 344, 353, 655 (na znamení)


Integrace dalších oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku od 10. března 2019

   Od neděle 10. března 2019 bude spuštěna integrace veřejné dopravy v oblasti Poděbradska a Kolínska (Velimsko) a Nymburska (Křinecko), současně bude prodloužena stávající linka 432 z Vlkavy do Mladé Boleslavi. Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které budou navazovat na vlaky v Nymburce, Poděbradech, Kolíně, Pečkách, Cerhenicích nebo Velimi, a které nahradí 8 stávajících linek SID. Na nových linkách i na prodloužené lince 432 do Mladé Boleslavi bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo předem přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

   Změny na jednotlivých linkách PID:
432    Linka je prodloužena o úsek Vlkava, Náves – Mladá Boleslav, Aut. st. (náhrada za linku 260432), celotýdenní posílení v úseku Milovice – Mladá Boleslav.
673    Nová linka v trase Nymburk, Hl. nádr. – Chleby – Křinec, Sovenice (náhrada za linky H13, H14, H15).
674    Nová linka v trase Nymburk, Hl. nádr. – Netřebice – Křinec, Náměstí (náhrada za linky H12, H15).
675    Nová linka v trase Kolín, Nádraží – Cerhenice, Náměstí Míru – Pečky, Žel. st. (náhrada za linku G55).
676    Nová linka v trase Nymburk, Hl. nádr. – Bobnice – Jíkev – Loučeň (náhrada za linky H15, H17).
678    Nová linka v trase Poděbrady, Žel. st. – Oseček – Cerhenice – Dobřichov – Pečky, Žel. st. (náhrada za linku H39).
679    Nová linka v trase Poděbrady, Žel. st. – Sokoleč – Oseček – Velim, Žel. st. – Kolín, Nádraží (náhrada za linky G56, H39).

   Změny na jednotlivých linkách SID / PAD:
230055 (G55)    Linka je zrušena (Kolín – Nová Ves I – Chotutice) a nahrazena linkou PID 675.
230056 (G56)    Linka je zrušena (Kolín – Velim – Poděbrady) a nahrazena linkou PID 679.
260432             Linka je zrušena (Vlkava – Mladá Boleslav) a nahrazena linkami PID 432 a SID H20.
270012 (H12)    Linka je zkrácena o úsek Nymburk – Křinec (nahrazena linkou PID 674).
270013 (H13)    Linka je zrušena (Nymburk – Oskořínek – Křinec – Loučeň) a nahrazena linkou PID 673.
270014 (H14)    Linka je zrušena (Chleby – Křinec) a nahrazena linkou PID 673.
270015 (H15)    Linka je zrušena (Nymburk – Oskořínek – Rožďalovice) a nahrazena linkami PID 673, 674, 676.
270017 (H17)    Linka je zrušena (Nymburk – Loučeň) a nahrazena linkou PID 676.
270020 (H20)    Linka je posílena o část spojů ze zrušené linky 260432.
270039 (H39)    Linka je zrušena (Poděbrady – Cerhenice – Pečky) a nahrazena linkami PID 678, 679.


Jízdenky PID snadno a rychle s mobilní aplikací PID lítačka

   Nyní už nemusíte shánět jízdenkový automat, označovač jízdenek ani drobné pro nákup jízdenky u řidiče – na jakoukoli cestu Pražskou integrovanou dopravou, ať už v Praze nebo Středočeském kraji, si můžete zakoupit jízdenku pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. A dokonce ani nemusíte znát dopředu cenu jízdenky – tu Vám aplikace sama nabídne pro aktuálně vyhledané spojení. Nakupovat můžete jízdenky od nejlevnější 15minutové až po třídenní, a to včetně zlevněných jízdenek pro děti či seniory. Jízdenku také můžete koupit svým blízkým.

   Jak si koupím jízdenku v mobilní aplikaci?
   V aplikaci je možné vybrat konkrétní jízdenku přímo z nabídky v sekci „Jízdenky“, nebo zakoupit doporučenou jízdenku k vyhledanému spojení. V obou případech zvolenou jízdenku zaplatíte svojí platební kartou. Aby byla jízdenka platná, je nutné ji nejdříve aktivovat.

   Jak se jízdenka aktivuje?
   Jízdenku můžete po nákupu kdykoliv aktivovat a tím označit její začátek platnosti (ihned při nákupu, nebo později). Pro nákup i aktivaci jízdenky je nutné mít připojení k internetu. Kontrola už následně samozřejmě probíhá offline, bez připojení.
   Jízdenka je po dobu prvních 2 minut po aktivaci neplatná pro revizorskou kontrolu nebo kontrolu průvodčím. Nechceme černým pasažérům usnadnit zakoupení „na poslední chvíli“ před revizorem. Aplikace také poskytuje možnost aktivace jízdenky na určitý čas. V příměstských autobusech s nástupem předními dveřmi však i tato jízdenka první 2 minuty platí – řidič autobusu Vás zkontroluje, že ji máte platnou před nástupem.
   Nově je možné jízdenku aktivovat i dopředu na libovolný čas (např. dle vyhledaného spojení). Jízdenka pak automaticky začne platit od tohoto času a už nemusíte být online, ani se dále starat o aktivaci.

   Kde jízdenka platí?
   Jízdenky platí ve všech linkách PID, včetně vlaků a příměstských autobusů. Výjimkou jsou pouze 15minutové jízdenky, které neplatí ve vlacích – ale aplikace Vás v těchto případech při jejich nákupu vždy upozorní.

   Co dělat v případě problému s jízdenkou?
   Jízdenky je možné reklamovat, nebo nahlásit jiný problém. Napište na informační kontakt info@pidlitacka.cz. V případě, že Vám jízdenka neprávem nebyla uznána, Vám budou vráceny peníze. Ideální je poslat informace o jízdence, účtu, případně spoji a čase a v případě, že jste si museli koupit náhradní jízdenku (papírovou), její sken nebo fotku – jsme podle toho schopni dohledat potřebné informace, vč. například konkrétního řidiče.

   Co když se mi vybije telefon?
   Je odpovědností cestujícího, pokud není schopen předložit platný jízdní doklad – v tomto případě není zaručena úspěšná přepravní kontrola a cestující je posuzovat jako by jel bez platného jízdního dokladu.

   Jsou v aplikaci dlouhodobé kupóny?
   Nejsou, je to plánovaná funkcionalita pro další připravované aktualizace PID Lítačky. Musí tomu ale předcházet řádné ověření funkčnosti a dostatečné bezpečnosti systému na krátkodobých jízdenkách, stejně tak jako dovybavení všech kontrolních zařízení pro čtení QR kódů či NFC.


Cyklohráček oslaví 5 let své existence

   Výletní vlak pro malé i velké Cyklohráček vyjíždí letos 23. března již do své 6. sezóny. Opět vás o sobotách, nedělích a státních svátcích až do konce října sveze dvakrát denně z pražského hlavního nádraží do Slaného a zpět a nově bude každou druhou sobotu zajíždět až k Železničnímu muzeu ve Zlonicích.
   Týden po zahájení, v sobotu 30. března 2019, proběhne symbolicky oslava jeho 5. narozenin při komorní akci PID nazvané Den Cyklohráčku, a to na nádraží ve Slaném. Výletní vlak bude v tento den mimořádně svěšen s retro motorovým vozem řady 854, který Cyklohráčku zajistí kapacitní posilu. Nejen pro všechny nadšence historické dopravní techniky budou připraveny speciální jízdy dalším motorovým vozem 831.043 přezdívaným Kredenc, jenž letos slaví 70 let své existence. Těšit se však můžete i na bohatý doprovodný program nejen na nádraží ve Slaném, ale také v Železničním muzeu Zlonice, které v tento den zahajuje svou letošní sezónu.

   Na co se můžete těšit na nádraží ve Slaném:
•    tradiční informační stánky PID a Českých drah
•    informační stánek města Slaný
•    dětský workshop Cyklohráčku
•    loutková divadelní představení Divadla DamDam „Husy na tahu“
•    vystoupení slánské hudební kapely BG – Swing
•    možnost prohlídky nových autobusů PID dopravce ČSAD Slaný
•    komentované prohlídky dopravní kanceláře na nádraží Slaný
•    stánky s občerstvením a kolotoče pro malé cestovatele
•    jízdy historickými autobusy po městě Slaný (a také do Vinařic a do Zlonic)
•    speciální jízdy motorovým vozem 831.043 do Zlonic a Kralup nad Vltavou


Zážitkový průvodce PID opět nabídne zajímavé akce i výlety

   Ve druhé polovině března 2019 bude k dispozici již druhé vydání informační brožury Zážitkový průvodce PID 2019, ve které stejně jako v minulém roce najdete mnoho zajímavých tipů na výlety po turisticky významných destinacích nejen v hlavním městě Praze, ale také ve Středočeském kraji. Brožura vám opět nabídne přehledný soupis jednorázových významných dopravních akcí, které pořádají nejen organizace ROPID a IDSK, ale také národní dopravce České dráhy a. s. či Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Tipy na výlety jsou pak zaměřeny na destinace, kam se můžete vydat pomocí dopravních prostředků Pražské integrované dopravy. Díky rozšíření systému PID do celého Středočeského kraje je letošní průvodce částečně zaměřen i na vzdálenější místa, kam lze vyrazit především po železnici, ať už běžnými linkami nebo sezónními výletními vlaky Českých drah nebo dopravce KŽC Doprava. Každý výletník určitě ocení výběr zajímavých míst, jakými jsou hrady, zámky, města, muzea, skanzeny či rozhledny.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 709,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno