Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 7/2016

Obsah

Tři návrhy tramvajových změn k diskusi s městskými částmi
Trvalé změny PID od 1.5.2016
Jednodušší nástup do metra Anděl na invalidním vozíku
Pražští cestující si mohou koupit jízdenku v tramvaji bezkontaktní kartou

 
   Tři návrhy tramvajových změn k diskusi s městskými částmi

   Dva hlavní návrhy nové podoby tramvajových linek v Praze a jeden doplňkový vypracoval ROPID na základě výsledků jarní ankety mezi cestujícími, nových podnětů od městských částí a na základě podzimních přepravních průzkumů. Nyní se rozeběhnou diskuse s městskými částmi, které si řeknou, jaké řešení by na svém území pro své obyvatele preferovaly.
 
   „Řekl jsem ROPIDu, aby připravil návrhy tramvajových změn i na základě toho, co budou chtít cestující, kteří městskou hromadnou dopravu v Praze každý den používají. Skoro dva tisíce podnětů, které lidé poslali, jasně ukázalo, že se v Praze řeší, jak by měly tramvaje jezdit,“ říká náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek. „Teď dostanou slovo městské části, bez nich nemá smysl změny dělat. Právě ty nejlépe vědí, odkud kam lidé nejčastěji cestují a co potřebují.“
   Nad dvěma hlavními a jedním doplňkovým návrhem se teď rozeběhnou intenzivní jednání s městskými částmi, kterým mohou lidé říci svoje připomínky, stejně jako je mohou poslat ROPIDu na adresu tramvaje@ropid.cz.
   „Tyto návrhy nejsou finální. Ukazují, jakým směrem by se mohla podoba pražské tramvajové sítě v dalších měsících či letech vyvíjet. Až po diskusi s městskými částmi z nich vznikne v dalších týdnech jedno finální řešení,“ říká Petr Tomčík, ředitel ROPID. „Výslednou podobu nového linkového vedení pražských tramvají bychom rádi představili během června a změny by mohly platit od září. Ale stane se tak pouze v případě, že na nich bude panovat shoda.“

   2 + 1 návrh
   Návrhy pro další diskusi jsou tři. Dva z nich (modrý Návrh základních úprav a oranžový Návrh příležitostí) ve větší míře zohledňují přání cestujících a městských částí. Třetí doplňkový Návrh vídeňský ROPID vypracoval, protože po nastínění možností páteřního řešení tramvajové sítě v Praze řada odborníků dlouhodobě volala. V praxi se ale ukazuje, že pro Prahu není příliš vhodný, protože by výrazně vzrostl počet přestupů i nároky na městský rozpočet.

   Návrh základních úprav (modrý)
   Návrh základních úprav je charakteristický menším počtem změn s důrazem na zachování převážné většiny současných spojení. Zachovává současný rozsah provozu v pražské tramvajové síti. Soustřeďuje se především na posílení přetížených centrálních úseků v centru města, ale proto také mírně omezuje provoz na některých okrajových tratích a dopoledne prodlužuje interval.

   Počet denních tramvajových linek:    25 (o čtyři více než dnes)
   Bez změny trasy:                           11 linek (z toho dvě linky jen prodlouženy)
   Změna trasy:                                  10 linek
   Nové linky:                                      4

   Nově zavedená přímá spojení:
      • I. P. Pavlova – Bruselská – Nádraží Vršovice – Strašnice (linka 6)
      • Sídliště Barrandov – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Žižkov (linka 16)
      • Václavské náměstí – Těšnov – Vltavská – Maniny (linka 14)
      • Nádraží Vysočany – Palmovka – Holešovice (linka 14)
      • I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí (linka 6)

   Posílené úseky:
      • Karlovo náměstí – I. P. Pavlova (dnes 4 linky, nově 6 linek)
      • Hlavní nádraží – Biskupcova – Olšanské náměstí (dnes 3 linky, nově 4 linky)
      • Vltavská – Letenské náměstí – Hradčanská (dnes 2 linky, nově 3 linky)
      • Vltavská – Maniny – Palmovka (dnes 2 linky, nově 3)
      • Nádraží Vysočany – Palmovka (dnes 1 linka, nově 2 linky)

   Oslabené úseky:
      • Kolbenova – Starý Hloubětín (o víkendech provoz sólo vozů místo souprav se dvěma vozy)
      • Vozovna Střešovice – Petřiny (celotýdenně linka 5 v sólo vozech, jde o reakci na snížení poptávky
        po tramvajovém spojení v této oblasti po otevření metra A na Petřinách)
      • Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař (dnešní interval 2–3 minuty ve špičce bude zachován jen
        v ranní špičce, odpolední interval se prodlouží z 2–3 na 4 minuty)

   Návrh příležitostí (oranžový)
Návrh příležitostí respektuje cca 70 % přání městských částí a cestujících, má však několik rizik, které je třeba v diskusi s městskými částmi podrobně projednat. Zabývá se posílením kapacitně přetížených úseků a zavedením nových přímých spojení, která dnes neexistují. Koncepce linkového vedení je založena na 23 linkách, které mají shodný interval ve špičkách pracovních dnů 8 minut, okolo poledne 10 minut, večer 20 minut a o víkendech 15 minut. Tyto linky jsou doplněny o dvě páteřní tramvajové linky (9 a 11) v polovičních intervalech.

   Počet denních tramvajových linek:    25 (o čtyři více než dnes)
   Bez změny trasy:                           7 linek (z toho 1 linka jen prodloužena)
   Změna trasy:                                  13 linek
   Nové linky:                                      5
   Zrušené linky:                                  1

   Nově zavedená přímá spojení:
      • I. P. Pavlova – Bruselská – Nádraží Vršovice – Strašnice (linka 6)
      • Sídliště Barrandov – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Žižkov (linka 16)
      • Václavské náměstí – Těšnov – Vltavská – Maniny (linka 14)
      • Nádraží Vysočany – Palmovka – Holešovice (linka 14)
      • I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Náměstí Republiky (linka 6)
      • Vysočanská – Palmovka – Želivského – Nádraží Hostivař (linka 19)
      • Modřany – Podolí – Anděl (linka 21)
      • Staroměstská – Pražský hrad (linka 18)
      • Vítězné náměstí – Vltavská (linka 1)

   Zrušená přímá spojení:
      • Dejvice – Anděl (linka 20 by byla nahrazena v úseku Dejvice – Hradčanská – Újezd linkou 23, přímé
        spojení Vítězného náměstí a Anděla by případně mohla zajistit přímá autobusová linka přes Strahov)
      • Letenské náměstí – Veletržní – Výstaviště Holešovice (linka 12 nově vedena po nábřeží, nikoliv přes
        Letnou jako dnes)
      • Sídliště Barrandov – Václavské náměstí (linka 14 by jela z Anděla na Radlickou a z Barrandova
        ve směru Karlovo náměstí by ji nahradila linka 16).

   Posílené úseky:
      • Karlovo náměstí – I. P. Pavlova (dnes 4 linky, nově 6 linek)
      • Hlavní nádraží – Biskupcova – Olšanské náměstí (dnes 3 linky, nově 4 linky)
      • Vltavská – Letenské náměstí – Hradčanská (dnes 2 linky, nově 3 linky)
      • Vltavská – Maniny – Palmovka (dnes 2 linky, nově 3)
      • Nádraží Vysočany – Palmovka (dnes 1 linka, nově 2 linky)

Oslabené úseky:
      • Kolbenova – Starý Hloubětín (celotýdenně provoz sólo spojů místo souprav se dvěma vozy)
      • Vozovna Střešovice – Petřiny (o víkendech linky 2 a 20 se sólo vozy)
      • Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař (dnešní interval 2,6 min ve špičkách se prodlouží na 4 minuty)

   Doplňkový návrh vídeňský (zelený)
   Návrh reprezentuje celkovou koncepční změnu, která spočívá v zásadním zkrácení intervalů řady linek, snížení jejich počtu a zavedení většího počtu přestupů. Aby byl tento návrh pro Prahu vhodný, vyžadoval by zvýšení objemu finančních prostředků na provoz. Za současných podmínek je předkládán v kontroverzní podobě s různými intervaly skupin páteřních linek – tím u tohoto návrhu převyšují negativa počet pozitiv. K systému páteřních linek se rovněž odmítavě vyjádřila podstatná většina respondentů v tramvajové anketě.

   Počet denních tramvajových linek:    17 (o čtyři méně než dnes)
   Bez změny trasy:                            7 linek
   Změna trasy:                                   7 linek
   Nové linky:                                      3
   Zrušené linky:                                  7, z toho dvě jen přečíslovány (22=2 a 26=5A)
   Počet páteřních linek, které by
   měly ve špičce kratší interval než
   standardních 8 minut:                       12
   Veškeré podklady k jednotlivým návrhům jsou zveřejněny na adrese www.ropid.cz/tramvaje2016.


   Trvalé změny PID od 1. 5. 2016

   Změna tras autobusových linek na Jihozápadním Městě, přečíslování příměstských autobusů v části jejich trasy mezi Vypichem a Stodůlkami a také prodloužení autobusové linky 172 z Velké Chuchle na Smíchov, to jsou hlavní trvalé změny na autobusových linkách od 1. května 2016.

   1) Zjednodušení cestování mezi Vypichem a Stodůlkami
   Úprava v provozu autobusových linek 179, 301 a 352 umožní cestujícím na území hl. m. Prahy v úseku Vypich – Luka i ve směru Luka nastupovat do všech spojů všemi dveřmi. Opatření nespočívá ve změně tras linek, ale zejména v jejich novém označení a změně způsobu odbavení.
   Dopravním opatřením je primárně reagováno na skutečnost, že na příměstských linkách 301 a 352 probíhá při jízdě ve směru z Prahy nástup cestujících pouze předními dveřmi za účelem prokázání se řidiči platným jízdním dokladem. V oblasti Jihozápadního Města skládajícího se ze sídlištních komplexů, jež generují vysoký počet cestujících, byla tato praxe cestujícími i příslušnou městskou částí od zahájení provozu kritizována. Často totiž dochází k nepřehledné situaci pro cestující, kteří musí rozlišovat, zda se jedná o městskou linku 179 nebo příměstské linky 301 či 352, čímž dochází ke zdržení při odbavování, které se následně odráží ve zpožďování a sjíždění spojů daných linek a v jejich nerovnoměrné obsazenosti.
   Prvním opatřením je přečíslování stávající autobusové linky 179 na 174, která historicky patří na území Jihozápadního Města, a MČ Praha 13 si dlouhodobě přeje její návrat do trasy Amforová – Luka – Bucharova – Motol – Nemocnice Motol – Vypich. Dosavadní trasa linky 174 z Velké Ohrady do Nových Butovic bude ke stejnému datu v plném rozsahu spojů propojena v Nových Butovicích se spoji linky 137 pod číslem 137, tj. cestující z oblasti Nárožní se bez přestupu dostanou např. na Malvazinky nebo do zastávky Na Knížecí.
   Druhé opatření se týká příměstských autobusových linek 301 a 352, které pojedou ve směru dopravy stejně jako dnes, pouze budou formálně ukončeny v zastávce Luka, v níž dojde ke změně jejich čísla na městskou linku 174. Jako linka 174 budou všechny jejich spoje pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Informace bude umístěna i na čelním i bočním transparentu vozu.
   Mezi zastávkami Luka, Nemocnice Motol a Vypich bude v provozu pouze městská linka 174. Při cestě z Prahy pojede část jejích spojů jako dnes do Řeporyj či Třebonic, část spojů bude pokračovat jako linky 301 do Chýnice či 352 do Jinočan ve stávajících parametrech i polohách spojů. Tyto spoje budou v jízdním řádu i na transparentech označeny, tudíž cestující využívající příměstské linky dále do regionu budou i nadále o přímém spojení adekvátně informováni.
   Navrhované řešení přinese urychlení odbavování cestujících na pražských zastávkách mezi Vypichem a zastávkou Luka, povede k vyšší spokojenosti cestujících i řidičů, zpřehlední linkové vedení a zjednoduší orientaci v jízdních řádech, kde musí cestující jedoucí po Praze svůj spoj vyhledávat ve třech jízdních řádech. Povinnost nastupovat do příměstských linek pouze předními dveřmi s prokázáním se platným jízdním dokladem zůstane zachována ve směru z Prahy až od zastávky Luka (včetně).
   Pro cestující z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan se nemění počet ani interval spojů, mění se však počet pásem, kterými do centra při cestě dále než do zastávky Luka projedou. Dojezdové pásmo B platí nadále pro cesty po Řeporyjské náměstí, dojezdové pásmo 0 nadále platí pro cesty k metru Luka, ale pro cesty do dalších zastávek již bude od 1. 5. 2016 nutné si zakoupit jízdenku pro pražské pásmo P (pásmo P je zdvojené), neboť úsek Luka – Nemocnice Motol – Vypich již bude plnohodnotně tarifován jako úsek v Praze. Místo třípásmových jízdenek pro pásma 1, B, 0 bude pro tyto cesty z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan dále za zastávku Luka potřebná pětipásmová jízdenka platná pro pásma 1, B, 0, P, P. Tutéž jízdenku budou potřebovat i v opačném směru.
   Pro cestující z Třebonic a Řeporyj se nemění počet ani interval spojů, pouze číslo linky ze 179 na 174.
 
   2) Návazné úpravy na městských linkách 137 a 149
   Na základě podnětů cestujících na nepřehledné trasování a pásmování linky 137 (část spojů vždy jen v části trasy) bude stávající linka 137 vždy v pracovních dnech cca od 6 do 20 hod. v intervalu 30 min. od Nových Butovic vedena po trase dnešní linky 174 na Velkou Ohradu. Opatření zachovává přímé spojení Velké Ohrady se starými Stodůlkami, a zároveň starých Stodůlek s Novými Butovicemi, rovněž nabízí přímé spojení oblastí Prahy 13 s novou zástavbou v okolí Waltrovky, s finančním úřadem v Peroutkově ulici a s nemocnicí Na Malvazinkách. Mezi Waltrovkou a Novými Butovicemi bude celotýdenně večer a v neděli dopoledne zkrácen interval z 60 na 40 minut a zlepšen intervalový proklad s linkou 149.
   Zrušený úsek linky 137 od Nových Butovic na Bavorskou nahradí celodenně a celotýdenně prodloužená linka 149, která v současnosti na Nových Butovicích ve směru od Jinonic končí. Cestující od Bavorské budou moci i nadále dojet do Jinonic, ale nově i přímo do oblasti Košíř, Strahova, Střešovic a Dejvic. V ranním období dojde v úseku Nové Butovice – Bavorská k prodloužení intervalu z 10 na 12 až 15 min., celotýdenně večer, v sobotu ráno a v neděli dopoledne ke zkrácení intervalu z dnešních 60 na 30 až 40 min., v ostatních obdobích zůstane současný interval zachován.

   3) Vyřešení obslužnosti Velké Chuchle
   Od 4. ledna 2016 bylo zrušeno zajíždění linky 244 do Velké Chuchle na základě stanovení místní úpravy vydaného příslušným silničním správním úřadem v Radotíně. V něm je zakázáno odbočení vozidel delších než 9 metrů ve směru od Radotína přes železniční přejezd do Velké Chuchle a zpět. Stanovení bylo vydáno na podnět Policie ČR. Od počátku ledna jednali intenzivně zástupci organizace ROPID i Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. se zástupci Velké Chuchle i Radotína, kde sídlí správní úřady, aby bylo možné zatím alespoň částečně obsluhu velké Chuchle linkou 244 obnovit.
   Výsledkem jednání je k termínu 1. 5. 2016 prodloužení dosavadní autobusové linky 172 na Smíchovské nádraží a úplné zrušení zajíždění linky 244 do Velké Chuchle, tedy přes železniční přejezd. Zároveň dojde s ohledem na nutnost úhrady zvýšených nákladů na prodloužení linky 172 k mírnému prodloužení intervalů na lince 244.

   Souhrn nejvýznamnějších změn jednotlivých linek k 1. 5. 2016
   137 Linka je sloučena s původní trasou linky 174 do trasy Na Knížecí – U Waltrovky – Jinonice – Nové
         Butovice – Mládí – Luka – Velká Ohrada (v úseku Nové Butovice – Velká Ohrada jede pouze
         v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00). Původní úsek Bucharova – Bavorská nahrazen linkou 149.
   149 Linka je celodenně a celotýdenně prodloužena o úsek Nové Butovice – Bavorská v trase původní
         linky 137.
   172 Linka je odkloněna do zastávky Smíchovské nádraží, ruší se zastávky Radotínská a Závodiště
         Chuchle. V úseku Velká Chuchle – Na Hvězdárně jede pouze část spojů.
   174 Původní trasa linky je převedena na linku 137. Nová trasa linky (Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol
         – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice) vzniká přečíslováním současné linky 179, posílené o spoje
         linek 301 a 352 v úseku Kukulova/Vypich – Luka.
   179 Linka je zrušena, resp. přečíslována na 174 a zároveň posílena o přečíslované spoje linek 301 a 352
         v úseku Kukulova/Vypich – Luka.
   244 Zrušeny zastávky Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle, Starochuchelská, prodloužení
         intervalů v pracovní dny ráno z 12 na 15 minut.
   301 Zkrácení linky o úsek Luka – Kukulova/Vypich (autobusy linky 301 budou v tomto úseku nově
         označeny jako linka 174 a bude zde umožněn nástup všemi dveřmi i ve směru z Prahy).
   352 Zkrácení linky o úsek Luka – Kukulova/Vypich (autobusy linky 352 budou v tomto úseku nově
         označeny jako linka 174 a bude zde umožněn nástup všemi dveřmi i ve směru z Prahy).


   Jednodušší nástup do metra Anděl na invalidním vozíku

   Dopravní podnik hl. m. Prahy připravil ve stanici metra Anděl novinku, která usnadní nastupování a vystupování ze souprav metra především osobám na invalidním vozíku. Hranu nástupiště upravil speciálním pryžovým hřebenovým profilem. Tato úprava umožní lépe překonat horizontální mezeru mezi hranou nástupiště a vlakovou soupravou.
   Mezera mezi nástupištěm metra a vozem metra dlouhodobě znepříjemňovala cestování především cestujícím na invalidním vozíku. Pracovníkům DPP se v loňském roce podařilo zkontaktovat výrobce speciálního hřebenového profilu PGF (Platform Gap Filler), který výrazným způsobem mezeru zmenšuje.
Pryžový profil je široký 90 mm a vysoký 50 mm. Na straně k vlaku je v šířce 35 mm hřebenově nařezán tak, aby se mohl ohnout ve vodorovném směru v případě dotyku s vozovou skříní vlaku. Součástí prvku je i ocelová deska, ke které je pryžový profil připevněn. Pro zkušební provoz byly profily umístěny ve stanici Anděl u obou kolejí v místě zastavení prvních a posledních dveří vlaku metra, a to v délce 4 m.


   Pražští cestující si mohou koupit jízdenku v tramvaji bezkontaktní kartou

   Poprvé v historii si mohou cestující v Praze zakoupit jízdenku v tramvajích bezkontaktní platební kartou. Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci s firmou Mikroelektronika, MasterCard a ČSOB spustil od 12. 4. 2016 zkušební provoz na tramvajové lince č. 22.
   Během ročního pilotního provozu budou terminály umístěny ve dvou tramvajích 15T na lince č. 22 vedoucí z Bílé Hory na Nádraží Hostivař. Prodejní automaty dodá zdarma firma Mikroelektronika. SIM karty, které jsou potřebné k validaci bankovních karet, dodá ČSOB a zároveň bude během zkušebního období hradit jejich provoz. Cestující si tak mohou pořídit jízdenku snadno a rychle pouhým přiložením své platební karty MasterCard či Visa k prodejnímu terminálu.
   Dopravní podnik osadí soupravy vždy 3 jízdenkovými automaty s možností bezkontaktní platby, a to u vstupu prvními, třetími a pátými dveřmi. Cestující mají na výběr ze základních jízdenek za 24 Kč, 32 Kč, celodenní za 110 Kč, i zlevněných pro děti i seniory za 12 Kč, 16 Kč a 55 Kč. Jízdenka se z automatu vytiskne již označená, tudíž ji dále není třeba označovat. Při jedné transakci lze vždy zakoupit pouze jednu jízdenku.
   Každá tramvaj s možností bezkontaktní platby za jízdné bude viditelně označena samolepkou umístěnou na každých dveřích soupravy. Pilotní projekt je naplánován na 1 rok, poté se bude projekt vyhodnocovat a rozhodovat o případném rozšíření na všechny tramvaje. Pokud se nový způsob nákupu jízdenek osvědčí, dojde ještě během zkušebního období k rozšíření prodejních terminálů do všech moderních tramvají 15T linky č. 18. V případě funkčního a bezproblémového pilotního provozu plánuje DPP plošné zavedení moderního způsobu nákupu jízdenek v ostatních pražských tramvajích.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 2,73MB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno