Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 7/2018

Obsah

Letištní autobus 119 bude navazovat na každé metro
Nová midibusová linka 216 na Babu zkušebně od 3.4.2018
Autobusová výluka v Písnici od 3.4.2018
Z Mochova do Čelákovic začnou po letech opět jezdit vlaky
Sezonní posily na příměstských autobusových linkách
Jeden lístek na vlak i bus a levnější cestování. Od 1. dubna budou jízdenky PID v prodeji i na pokladnách ČD
Autobusový den PID v Letňanech nabídne moderní i historické autobusy
Pokutu za půlku můžou cestující v pražské MHD využívat i nadále

 
Letištní autobus 119 bude navazovat na každé metro

   Rada hlavního města Prahy schválila v úterý 27. března 2018 posílení provozu autobusové linky 119, která spojuje Letiště Václava Havla Praha se stanicí metra A Nádraží Veleslavín. Tuto linku využívá ze všech autobusových linek směřujících z letiště nejvíce cestujících. Od úterý 3. dubna 2018 bude její špičkový interval zkrácen na pouhé 3 minuty, bude tak nově navazovat na každé metro.
   „Posílením autobusové linky 119 reagujeme na stále rostoucí počet přepravených cestujících – měsíčně autobus 119 odveze už téměř milion lidí. Dobrou zprávou také je, že v průběhu dubna zprovozní pražský Dopravní podnik dlouho očekávané eskalátory na Nádraží Veleslavín až na úroveň nástupišť autobusů,“ říká náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.
   „Linka 119 bude od dubna navazovat na každé metro, od rána do večera, ve všední dny i o víkendu. Tím chceme předejít nárazovému přetěžování autobusů, kdy se u jednoho spoje sejdou cestujících od dvou vlaků metra,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
   „V letošním roce očekáváme na Letišti Václava Havla Praha nárůst až na 17 milionů odbavených cestujících za rok. Tím vznikne i potřeba větší kapacity pro dopravu z centra na letiště. Vítáme tedy krok ROPIDu a Dopravního podniku hl. města Prahy, díky kterému se posílí provoz autobusových linek s lepší návazností na metro,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.
   Posílení autobusové linky 119 je dalším z řady kroků pro zlepšení podmínek dopravy lidí z ruzyňského letiště do centra metropole. Spuštění nových eskalátorů usnadní přestup z metra na autobus zejména lidem s objemnými zavazadly. Urychlení odbavení cestujících se v průběhu letošní sezony chystá také v prostoru zastávek obou letištních terminálů a Dopravní podnik hl. m. Prahy také připravuje pořízení nových velkokapacitních autobusů určených primárně pro linku 119.

Novinky v jízdním řádu linky 119:
• S posíleným provozem začínáme o měsíc dříve než v loňském roce.
• Nově bude provoz zajišťován 251 spoji v jednom směru během pracovního dne (o 30 spojů více než v letní sezóně 2017), linka 119 se tak stane autobusovou linkou s největším počtem spojů v PID.
• Všechny spoje linky 119 jsou nově navázány na všechny spoje metra linky A od 5:00 do 0:30 (přestup mezi metrem a linkou 119 v zastávce Nádraží Veleslavín bude činit 3 minuty).
• Asi nejvýznamnější novinkou je to, že již nebudeme střídat letní a zimní JŘ. Provoz 251 spojů bude zabezpečován v průběhu celého roku tak, abychom garantovali návaznost na metro i v listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu.
• Mezi 5:00 a 5:30 ve směru na letiště budou v provozu zdvojené spoje, u kterých vnímáme největší kapacitní problém (dle průzkumů až 126 cestujících na autobus + kufry).
• Počet vypravených kloubových autobusů se zvýší z loňských 15 na 17.
• Počet spojů, které projedou po komunikacích před terminály 1 a 2 během maximální hodiny, bude 68 (linky AE, 100, 119, 191 a 319).


Nová midibusová linka 216 na Babu zkušebně od 3. 4. 2018

   Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ze dne 27. 3. 2018 dojde od 3. 4. 2018 ke zkušebnímu zavedení midibusové linky 216 v trase Bořislavka – Sídliště Baba s termínem ukončení zkušebního provozu na konci června 2018.
   Trasa a zastávky linky 216: Bořislavka – Sušická – Hanspaulka – Dyrinka – Špitálka – U Matěje – Matějská – Sídliště Baba
   Rozsah provozu: pracovní dny cca 6:00 – 20:00 v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky


Autobusová výluka v Písnici od 3. 4. 2018

   Od úterý 3. 4. 2018 bude zahájena úplná rekonstrukce Libušské ulice, která bude zcela uzavřena pro veškerou dopravu. Písnici bude obsluhovat nadále linka 113, která zde bude ve směru od Kačerova ukončena. Příměstské linky 331 a 333 budou mezi Dolními Břežany a Libuší vedeny odklonem přes Vestec po Vídeňské ulici. Cestujícím ze Zvole doporučujeme s ohledem na možné kolony na objízdné trase využít speciální nově zavedenou linku 742, na kterou ve Vraném nad Vltavou navazují osobní vlaky linek S8 a S88.

   Změny jednotlivých linek:
113 Linka je zkrácena do trasy Kačerov – Sídliště Písnice – Písnice. Ruší se obousměrně zastávky Písnice (ve stávajícím umístění), Cholupický hřbitov, Cholupické náměstí, Cholupice, Hrazanská a Točná, zřizuje se obousměrně zastávka Písnice v ulici Na Konečné.
197 Ruší se zastávky U Studánky obousměrně a U Libušské sokolovny a Sídliště Písnice (obě pouze ve směru Háje), zřizují se obousměrně zastávky Libuš, Dobronická, U Tří svatých, Kunratická škola, Kunratice a Šeberák, zastávka U Libušské sokolovny pouze ve směru Smíchovské nádraží.
331, 333 Ruší se obousměrně zastávky Libuš, U Libušské sokolovny, Sídliště Písnice, Lipovická, Ke Březině, Písnice a Dolní Břežany, Na Kopečku; zřizují se obousměrně zastávky Dobronická; Pramenná; Vestec, Obchodní centrum; Zlatníky-Hodkovice, Břežanská a Dolní Břežany, Škola.
341 V úseku Točná – Na Beránku bude v pracovní den zkrácen interval v období dopoledního sedla z 60 na 30 minut.
960 Zřizují se obousměrně zastávky Točná; Hrazanská; Cholupice; Dolní Břežany, Na Spálence a Dolní Břežany, Nad Mlýnem.
913 Linka je zkrácena do trasy Dolní Chabry – Písnice. Ruší se obousměrně zastávky Písnice (ve stávajícím umístění), Cholupický hřbitov, Cholupické náměstí, Cholupice, Hrazanská a Točná; zřizuje se obousměrně zastávka Písnice v ulici Na Konečné.
X113 Je zavedena náhradní linka v trase: Točná – Hrazanská – Cholupice – Cholupický vrch – Na Beránku.
742 Je zavedena náhradní linka v trase: Vrané nad Vltavou, Žel. st. (návaznost na vlaky S8 a S88) – Zvole, Škola – Zvole.


Z Mochova do Čelákovic začnou po letech opět jezdit vlaky

   Lokálka spojující středočeský Mochov a nedaleké Čelákovice po dvanácti letech opět ožije. Na základě rozhodnutí Středočeského kraje se na trať od 3. dubna 2018 vrátí pravidelné vlaky pro cestující. Spoje nové linky S24 budou jezdit v ranní a odpolední špičce pracovních dní. Díky přípojům v Čelákovicích na vlaky do Prahy se místním zkrátí dojíždění do hlavního města o deset a více minut. Mochov tak získává nové dopravní spojení, které ušetří čas oproti cestám po přetížených silnicích na východě Prahy.
   „Vlaky pojedou od pondělí do pátku šestkrát denně – tři ráno a tři v podvečerní špičce, vždy v hodinových intervalech. Díky pohodlnému přestupu v Čelákovicích místním nabídnou velmi rychlé spojení s Prahou. Nově dojedete z Mochova až do centra Prahy na Masarykovo nádraží za 38 minut,“ popisuje projekt nové linky František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy. „Není o čem diskutovat. Je to rychlejší než cesta autem do centra Prahy a také rychlejší než cesta autobusem a metrem přes Černý Most. Vlaky tady na čas jednoznačně vítězí.“
   Linka s označením S24 doplní stávající nabídku regionálních autobusů – nejen z Mochova do Prahy, ale i do dalších destinací na Nymbursku. „Místní díky vlaku získají další alternativu k hojně využívané lince 398, navíc bez nutnosti přestupu ve frekventovaném uzlu Černý Most,“ popisuje výhody obnovené lokálky Pavel Procházka, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK).

   Rychlejší než auto, rychlejší než autobus
   Cesta autobusem do centra Prahy přes terminál Černý Most dnes trvá přibližně 45 až 50 minut při dobré dopravní situaci. Vlakem lze z Mochova na Masarykovo nádraží dojet už za 38 minut, včetně pohodlného čtyřminutového přestupu v Čelákovicích. Do pražských Vysočan cesta potrvá jenom 31 minut. Díky napojení na další příměstské linky se mochovští mohou vlakem dostat také do Lysé nad Labem, a to často až o 25 minut rychleji oproti dosavadním spojením.
   „Dopravcem na této nové lince bude společnost KŽC Doprava a ve vlacích budou samozřejmě platit jízdenky Pražské integrované dopravy. Ten, kdo využívá předplatní kupony PID, ušetří nejvíc, a navíc se může rozhodnout, jestli ráno pojede například vlakem a odpoledne pro něj bude časově výhodnější vrátit se domů autobusem. Obojí je možné s jízdenkami PID,“ dodává ředitel IDSK Pavel Procházka.
   Držitele pražské Lítačky nebo Opencard s kuponem pro Prahu vyjde měsíční dojíždění z Mochova na 460 korun.

   Návrat vlaků pro cestující po dvanácti letech
   Po čtyřkilometrové trati z Čelákovic do Mochova jezdily pravidelné vlaky naposledy v roce 2006. Od té doby zde bylo možné potkat pouze mimořádné výletní motoráčky dopravce KŽC Doprava, které firma provozovala na vlastní komerční riziko.
   „Jsme rádi, že i díky našim nostalgickým jízdám mohla zůstat trať otevřená a provozuschopná. Díky zájmu kraje teď můžeme občasné výletní vlaky změnit na každodenní provoz pro místní obyvatele,“ oceňuje rozhodnutí kraje Bohumil Augusta, majitel společnosti KŽC Doprava, která bude provoz na lince S24 zajišťovat svým motorovým vozem řady 810. Jízda z mochovského nádraží do Čelákovic potrvá sedm minut a motoráčky během ní obslouží i zastávku Mochov zastávka u místní energetické rozvodny.
   Chybějící pokladnu v Mochově zastoupí průvodčí KŽC. Cestujícím, kteří nemají kupon Pražské integrované dopravy, prodá ve vlaku jízdenku bez přirážky.
   „Železniční trať označená číslem 233 byla zprovozněna 11. února 1883 v rámci budované sítě Rakouské společnosti místních drah. Jejím primárním účelem bylo usnadnit nákladní dopravu z a do mochovského cukrovaru a později mrazíren. Osobní vlaky odtud poprvé vyjely 14. května 1939 a v různém rozsahu zde jezdily až do 9. prosince 2006,“ doplnil Bohumil Augusta.


Sezonní posily na příměstských autobusových linkách

   Podobně jako v předchozích letech dochází v období turistické sezony (od 30. března do 28. října 2018) k posílení kapacity vybraných příměstských autobusových linek, vedených zejména do turisticky atraktivních lokalit (Mníšecko, Štěchovicko, Posázaví, Jevansko). Posílení je stejně jako v předchozích letech aplikováno především nasazením kapacitnějších kloubových vozidel nebo zdvojených spojů na ty nejplnější spoje. Novinkou je zavedení víkendového provozu mezi Nymburkem, Milovicemi a Benátkami nad Jizerou a také posílení nově integrované linky z Prahy do Sedlčan a dále do Milevska.

   Konkrétní posílení jednotlivých linek:

linka    trasa    způsob posílení
317    Smíchovské nádraží – Dobříš    více kloubových autobusů místo standardních
321    Smíchovské nádraží – Stříbrná Lhota    více kloubových autobusů místo standardních
338    Smíchovské nádraží – Pikovice    kloubové autobusy místo standardních na části spojů
341    Obchodní náměstí – Točná    standardní autobus místo midibusu
360/D60    Smíchovské nádraží – Sedlčany
(– Milevsko)    nový pár spojů Praha – Milevsko (ráno z Prahy, odpoledne do Prahy)
361    Smíchovské nádraží – Štěchovice    zdvojené spoje v úseku Praha – Štěchovice
363    Opatov – Průhonice    nové vložené spoje Praha – Průhonice (pouze do konce června)
382    Háje – Sázava    kloubové autobusy místo standardních na části spojů
387    Výžerky – Háje     kloubový autobus místo standardního v sobotu ráno
390    Smíchovské nádraží – Štěchovice     zdvojený spoj odpoledne ze Štěchovic do Prahy
434    Nymburk – Benátky nad Jizerou     provoz nově i o víkendu (3 páry spojů)
654    Stříbrná Skalice – Vlkančice    kloubový autobus místo standardního v sobotu dopoledne


Jeden lístek na vlak i bus a levnější cestování. Od 1. dubna budou jízdenky PID v prodeji i na pokladnách ČD

   Koupit jízdenku na nádraží a přesednout s ní z vlaku na autobus nebo pražské metro – takovou možnost od 1. dubna 2018 získají lidé žijící v blízkosti 93 železničních stanic v Praze a Středočeském kraji. Od neděle se totiž rozšíří prodej jízdenek Pražské integrované dopravy do všech osobních pokladen Českých drah v regionu. Cesta vlakem díky tomu zlevní i o více než polovinu. Ještě více pak ušetří cestující, kteří přestupují na autobus.
   „Při cestě z Mělníka do Nymburka stojí obyčejná jízdenka Českých drah 76 Kč a se slevou IN25 zaplatí cestující 57 Kč. Pokud však použije třípásmovou jízdenku PID, vyjde ho cesta na pouhých 24 Kč,“ ukazuje výhodnost integrovaných jízdenek Pavel Procházka, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Taková jízdenka platí 60 minut a díky tarifnímu propojení ji lze použít i v regionálních autobusech. „Cestující tak může v Nymburce se stejnou jízdenkou přesednout na autobus a popojet několik zastávek, aniž by cokoliv doplácel,“ dodává Procházka.
   Prodej jízdenek PID na pokladnách Českých drah je výhodný i pro Pražany, kteří vyráží vlakem na výlety po okolí. „Pokud už mají jízdenku pro Prahu, třeba předplatní kupon na Lítačce, stačí, když si u pokladny na nádraží dokoupí pouze lístek pro potřebný počet tarifních pásem za Prahou, a můžou nasednout do vlaku. Například cesta rychlíkem z Prahy do Kutné Hory dosud vyšla na 103 Kč při běžném jízdném ČD a na 77 Kč se slevou IN25. Pokud cestující využije jízdné PID a dokoupí si k pražské Lítačce sedmipásmovou jízdenku do Kutné Hory, zaplatí jen 54 Kč,“ popisuje další výhodu systému Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID.

   Ne kilometry, ale projetá pásma
   Cena jízdenky se odvíjí od počtu pásem Pražské integrované dopravy, kterými cestující skutečně projede. Pak už si zákazník musí hlídat pouze časovou platnost, která se liší podle počtu zakoupených pásem. Nejlevnější jízdenka za 18 Kč platí 30 minut a pokrývá dvě pásma, zatímco ta nejdražší vyjde na 160 Kč a držitel s ní může cestovat až 24 hodin po celém Středočeském kraji i v Praze.
   Na rozdíl od klasických jízdenek na MHD se ty z pokladen v železničních stanicích ve vlaku už neoznačují. Jejich časová platnost je vytištěná přímo na lístku, zákazník si však začátek časové platnosti může sám vybrat během nákupu. V době platnosti jízdenky pak cestující může jezdit neomezeně ve vybraných tarifních pásmech.
   Rozšíření prodeje integrovaných jízdenek na všechny pokladny ČD přichází jen dva měsíce poté, co byly do systému zařazeny všechny rychlíkové spoje v regionu. Cestující tak mají k dispozici bezkonkurenční nabídku rychlých spojení za velmi výhodné ceny, navíc s možností bezproblémových přestupů na autobus, metro, tramvaje nebo dokonce pražské přívozy.

   Srovnání cenové výhodnosti jízdenek PID
Trasa    ČD obyčejná (Kč)    ČD se slevou IN25 (Kč)    Jízdenka PID (Kč)
Cesty mezi Středočeským krajem a Prahou
Příbram – Praha-Smíchov (rychlík)    110    83    68 / 54*
Hořovice – Praha-Smíchov (rychlík)    90    68    62 / 46*
Rakovník – Praha-Veleslavín (rychlík)    97    73    62 / 54*
Roudnice n. L.– Praha-Podbaba (rychlík)    93    70    62 / 54*
Kolín – Praha-Libeň (rychlík)    88    66    62 / 46*
Dobříš – Praha-Zbraslav (osobní vlak)    61    46    46 / 40*
Mělník – Praha-Čakovice (rychlík)    53    40    40 / 32*
Benešov u Prahy – Praha-Vršovice (rychlík)    74    56    68 / 40*
Hvězdičkou (*) je označena cena pro držitele předplatního kuponu na Lítačce/Opencard pro Prahu
Cesty v rámci Středočeského kraje
Mělník – Nymburk    76    57    24
Lysá nad Labem – Kolín    63    47    24
Nymburk – Mladá Boleslav-město    56    42    24
Kladno – Rakovník    68    51    32
Kralupy nad Vltavou – Neratovice    34    26    18
Kralupy nad Vltavou – Slaný    38    29    18
Benešov u Prahy – Sedlčany    54    41    24
Kutná Hora hl. n. – Kolín    25    19    18
Louny – Kralupy nad Vltavou    97    73    32
Všetaty – Lysá nad Labem    42    32    18


Autobusový den PID v Letňanech nabídne moderní i historické autobusy

   V sobotu 14. dubna 2018 se bude v autobusovém terminálu u stanice metra Letňany konat již druhý ročník Autobusového dne PID, na který jste všichni srdečně zváni. Návštěvníci si budou moci opět prohlédnout výstavu autobusů Pražské integrované dopravy jednotlivých dopravců nebo Koordinační dispečink PID. Chybět nebudou ani historické autobusy, s kterými se svezete do širokého okolí Letňan. Na Palmovku budou jezdit pod číslem 58 zkušební elektrobusy. Akce se bude konat cca od 10:00 do 17:00.
   Na ploše autobusového terminálu bude vystaveno cca 40 současných autobusů všech dopravců Pražské integrované dopravy. Doprovodný program pro malé i velké návštěvníky zajistí i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, BESIP, nebudou chybět ani stánky s občerstvením, skákací hrad či balónkoviště. V rámci vzájemné spolupráce budete moci za zlevněné vstupné či jiné zvýhodnění navštívit Hvězdárnu Ďáblice, Bobovou dráhu na Proseku, Zámek Ctěnice či Chvalský zámek.

   Na co se tedy můžete v Letňanech těšit:
• Přehlídka současných typů autobusů všech dopravců PID
• Den otevřených dveří na koordinačním dispečinku PID
• Ukázka hasičské techniky, prezentace městské policie i BESIPu
• Uhříněveské pivo z pivovaru Uhříněves a další občerstvení
• Aktivity pro děti – kolotoče, skákací hrad aj.
• Jízdy historickými autobusy do okolí
• Jízdy elektrobusů na lince 58 Letňany – Palmovka

   Historická vozidla k vidění a svezení:
• kloubový Ikarus 280 příměstského provedení
• kloubový Ikarus 280 městského provedení
• standardní Ikarus 260
• nízkopodlažní Ikarus 412
• Škoda 706 RTO LUX
• Škoda 706 RTO linkový s přívěsem Jelcz P-01E
• Škoda 706 RO
• Karosa ŠL 11
• Karosa ŠD 11
• Karosa LC 736
• Karosa B932E

   Trasy historických autobusů:
1    Letňany – Prosek – Kobylisy – Odra – Poliklinika Mazurská – Kobylisy – Prosek – Letňany
2    Letňany – Prosek – Květnová (Hvězdárna Ďáblice) – Ďáblice – OC Čakovice – Letňany
3    Letňany – OC Čakovice – Nádraží Čakovice – Náměstí Jiřího Berana – OC Čakovice – Letňany
4    Letňany – Letecké muzeum – Ctěnice (Zámek Ctěnice) – Nádraží Kbely – Letňany
5    Letňany – Hloubětín – Černý Most – Chvalský zámek (Zámek Chvaly)
6    Letňany – Prosek – Hlavní nádraží (Cyklohráček)


Pokutu za půlku můžou cestující v pražské MHD využívat i nadále

   Rada hlavního města Prahy schválila 27. 3. 2018 v kampani Nejedeš načerno? prodloužení tzv. pokuty za půlku, která motivuje černé pasažéry, aby se z nich stali platící cestující. Opatření, kdy si mohou černí pasažéři snížit pokutu o polovinu v případě, že si koupí roční kupon za 3 650 korun, se ukázalo během testovacího období jako velmi účinné a populární, proto jeho platnost Praha prodlužuje až do konce roku 2018.
   „Pokutu za půlku jsme spustili v rámci kampaně Nejedeš načerno? loni 23. října a k dnešnímu dni ji využilo už 2 169 cestujících. To znamená, že z 2 169 černých pasažérů se stali roční předplatitelé hromadné dopravy v Praze, a dopravnímu podniku vzrostly tržby o téměř osm milionů korun. Je to obrovský úspěch, chceme v tom s dopravním podnikem i organizací ROPID pokračovat dál,“ řekl náměstek primátorky a pražský radní pro dopravu Petr Dolínek.
   Pokutu za půlku, tedy sníženou sazbu přirážky k jízdnému ve výši 400 Kč, budou i nadále moci využít cestující, kteří si zároveň koupí do pěti pracovních dnů od uložení přirážky k jízdnému v doplatkové pokladně Dopravního podniku hl. m. Prahy nepřenosný roční kupon za 3 650 Kč. Pokladna je otevřena v ulici Na Bojišti v pondělí a úterý od 10 do 17:30, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 hodin.
   „Pokuta za půlku motivuje cestující, aby si koupili roční kupon, stali se předplatiteli Pražské integrované dopravy a vyzkoušeli si, že jezdit bez stresu a v pohodě je mnohem lepší než se neustále ohlížet, jestli někde neuvidí revizora. Při ceně ročního kuponu 3 650 Kč lidé cestují jen za 10 Kč na den. To je bezkonkurenční cena, při které se už opravdu nevyplatí jezdit bez jízdenky a riskovat setkání s revizory,“ doplnil náměstek Dolínek.
   Pokuta za jízdu načerno je v systému Pražské integrované dopravy 1 500 Kč. Pokud ji černý pasažér zaplatí revizorovi na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně, snižuje se na 800 Kč. Díky pokutě za půlku má černý pasažér možnost si pokutu snížit až na 400 Kč. Kvůli správnému spárování dokladu vydaného k pokutě se bude i nadále jednat o roční občanský kupon s evidencí osobních údajů v databázi dopravce – tedy s průkazkou, kde je fotografie cestujícího, jeho jméno a datum narození a tyto údaje jsou uvedeny v databázi dopravce nebo vydavatele karty.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 967,98kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno