Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Komplexní úklid - jaro 2018

Komplexní úklid

jaro 2018

I v letošním roce proběhne na území městské části Praha 15 jarní komplexní úklid. Žádáme proto motoristy, aby respektovali osazené přenosné dopravní značení s vyznačením termínů čištění v ulicích a na parkovištích a odstranili na tuto nezbytně nutnou dobu úklidu svůj automobil. Svislé přenosné dopravní značení musí být osazeno nejméně 7 dní před dnem čištění. Jestliže je ulice a parkoviště bez parkujících aut, úklid probíhá plynule.  

 

Doba platnosti dočasného zákazu zastavení:

Blok č. 1

komunikace: ul. Milánská (parkoviště rampa)

termín:    25. 04. 2018

 

Blok č. 2

komunikace: ul. Janovská (parkoviště u DPS), ul. Přeštická parkoviště, parkoviště Veronské náměstí

termín:    03. 05. 2018

 

Blok č. 3

komunikace: ul. Stadická, ul. Boloňská parkoviště u ÚMČ P15

termín:    11. 05. 2018

 

Vždy v časovém rozmezí od 8:00 hod. do 15:00 hod. 

 

 

 

 Odbor dopravy

  ÚMČ Praha 15

 

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy