Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Komplexní úklid jaro 2019

I v letošním roce proběhne na území městské části Praha 15 jarní komplexní úklid. Žádáme proto motoristy, aby respektovali osazené přenosné dopravní značení s vyznačením termínů čištění v ulicích a na parkovištích a odstranili na tuto nezbytně nutnou dobu úklidu svůj automobil. Svislé přenosné dopravní značení musí být osazeno nejméně 7 dní před dnem čištění. Jestliže je ulice a parkoviště bez parkujících aut, úklid probíhá plynule.  

Doba platnosti dočasného zákazu zastavení:

Blok č. 1
komunikace:
ul. Přeštická, ul. Boloňská parkoviště u ÚMČ P15
termín:     15. 04. 2019

Blok č. 2
komunikace:
ul. Stadická, parkoviště Veronské náměstí
termín:     23. 04. 2019

Blok č. 3
komunikace:
ul. Bělinského, ul. NN3500 (parkoviště)
termín:     29. 04. 2019

Blok č. 4
komunikace:
ul. Milánská (parkoviště rampa)
termín:     06. 05. 2019

Vždy v časovém rozmezí od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 

                                                                                                                          Odbor dopravy
                                                                                                                          ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy