Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Komplexní úklid komunikací pro rok 2019

I v letošním roce proběhne na území městské části Praha 15 komplexní úklid komunikací. Žádáme proto motoristy, aby respektovali osazené přenosné dopravní značení s vyznačením termínů čištění v ulicích a odstranili na tuto nezbytně nutnou dobu úklidu svůj automobil. Svislé přenosné dopravní značení musí být osazeno nejméně 7 dní před dnem čištění. Jestliže je ulice bez parkujících aut, její úklid probíhá plynule. Čistící vozy vyčistí vozovku dokonaleji a rychleji než prováděné ruční čištění.  Věříme, že společným úsilím se nám i v letošním roce podaří zajistit čistotu komunikací a též zlepšit životní prostředí v naší městské části.
Termíny úklidu komunikací budou do 05. 09. 2019 vyvěšeny na internetových stránkách ÚMČ  Praha  15.

Blok č. 1
komunikace:
Boloňská + parkoviště a spojky, Pod Vartou (Milánská – Neapolská), Neapolská, Hornoměcholupská (K Měcholupům – Na  Křečku; v úsecích parkovacího stání), Hornoměcholupská (zast. MHD Na Křečku- zast MHD Janovská; v úsecích parkovacího stání, Dýšinská (NN 2791 – Milánská), NN 2791, Ravennská (Holoubkovská – NN 5368)
Termín:     3.4.2019 a 20.8.2019

Blok č. 2
komunikace:
Nad Přehradou, Bolevecká, Milánská – parkoviště 2x (NN 3168, NN 1785, NN 1825, NN 1824 – část), Livornská + parkoviště (NN 3506), NN 3507 (část), NN 3504 (Livornská – slepý konec), Milánská – 2 zálivy (u ul. Nad Přehradou a Livornská)
Termín:     4.4.2019 a 21.8.2019

Blok č. 3
komunikace:
Holoubkovská, Ravennská (Holoubkovská – Milánská), Hornoměcholupská (zast MHD Janovská – Janovská; v úsecích parkovacího stání), Na Křečku + parkoviště, Parmská, Janovská, NN 1571 (spojka ul. Parmská a Janovská), Veronské náměstí vč. vybr. zálivů (bez slepého úseku)
Termín:     5.4.2019 a 22.8.2019

Blok č. 4
komunikace:
Herbenova (Hornoměcholupská – Kobylákova), NN 1642 + NN 1643 (otočka u kom. Plk. Mráze), Pod Stanicí (Hornoměcholupská – Plk. Mráze), Proti Proudu (Herbenova – Weilova), Štěrboholská (úseky V Chotejně – U Továren a U Továren – Za Drahou), U Branek, U Továren (U  Branek – slepý úsek), V Chotejně (U Branek – slepý úsek), V Nové čtvrti, V Nových domcích, Weilova, Za Drahou (Štěrboholská – konec u č.p. 15), Kytínská + slepý úsek (60m)  
Termín:     8.4.2019 a 23.8.2019

Blok č. 5
komunikace: Lochotínská, Evy Olmerové (Lochotínská – R. A. Dvorského), R. A. Dvorského, Bratislavská, Hornoměcholupská (Milánská – K Měcholupům; v úsecích parkovacího stání), Hornoměcholupská (Hostivař – Plk. Mráze), K Horkám (zálivy), Na Košíku, Doupovská (přilehlé parkoviště)
Termín:     9.4.2019 a 26.8.2019

Blok č. 6
komunikace:
Frostova + parkoviště mezi ul. Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště, Kurčatovova, Edisonova (Bellova – Milánská), Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova; jen ručně)
Termín:     10.4.2019 a 27.8.2019

Blok č. 7
komunikace:
Archimédova (Novopetrovická – Ohmova), Rezlerova vč. parkovišť, Lessnerova + parkoviště, Ohmova (Galvaniho – Archimédova vč. zálivů), Bellova, Dopplerova (část kom. od  ul.  Bellova), Morseova (Milánská – Galileova), Galileova (Morseova – Galvaniho), Galvaniho vč. zálivů, Janovská (Rezlerova – Hornoměcholupská),  NN 1822 (část parkoviště u ul. Janovská), NN 1823 (část- parkoviště u ul. Janovská), NN 1818 (část- parkoviště u ul. Janovská), NN 1819 (část – parkoviště u ul. Janovská), NN 1821 (část)
Termín:     11.4.2019 a 28.8.2019

Blok č. 8
komunikace:
Daliborova, Hornoměcholupská (Hostivařská – U Potoka), Hostivařská, Hostivařské náměstí (část + chodník - pouze ruční č.), Miranova, Na Plískavě + 2 x schody do ul. Hostivařská, NN 1639, NN 1640, NN 5436 (Hornoměcholupská – Průmyslová), Pod Plískavou, Poplužní, Purkrabská (Miranova – Daliborova), Stavovská, Šafářova, Trhanovské náměstí + schody do  ul.  Hostivařská, U Hostivařského nádraží (Šafářova – Hostivařská), Zemské právo, U Hostivařského nádraží ( Hostivařská – konec u zast. ČD)
Termín:     12.4.2019 a 29.8.2019

Blok č. 9
komunikace:
Brumovická, Gercenova (U Dvojdomů – Plk. Mráze), Herbenova (Kobylákova – U  Dvojdomů), Horolezecká (U Dvojdomů - Plk. Mráze), Hostišovská, Kobylákova, K Lesoparku (Řepčická – Hornoměcholupská), Na Vlastní půdě, Plk. Mráze (Bělinského – Hornoměcholupská; pravá strana), Řepčická (K Lesoparku – Hornoměcholupská + kom.  rovnoběžná s  ul.  Hornoměcholupská), Tenisová (U Dvojdomů – Plk. Mráze), U Dvojdomů
Termín:     15.4.2019 a 30.8.2019

Blok č. 10
komunikace:
Bělinského (bez úseku Bruslařská - NN 3500), Bruslařská, Gercenova (plk. Mráze – Bruslařská), Golfová, Hokejová, Horolezecká (Plk. Mráze - Bruslařská), Lyžařská, NN 1559 (Tenisová – Bruslařská), Plk. Mráze (Hornoměcholupská – Bělinského; pravá strana), Sáňkařská, Tenisová (Plk.  Mráze – Bruslařská), Zápasnická
Termín:     16.4.2019 a 3.9.2019

Blok č. 11
komunikace:
Dobropolská (Doupovská – Mezi Potoky), Chudenická + parkoviště, Přeštická + slepý úsek,  Mračnická, Tesaříkova, Libkovská, Vajdova, Doupovská (Tesaříkova – NN 3495; v úsecích parkovacího stání)
Termín:     18.4.2019 a 5.9.2019

Blok č. 12
komunikace:
Pražská (U Průseku – Švehlova), U Průseku, Strašnická (Pražská – Pražská), NN  2767, Záveská, Pod Štěpem, U Štěpu, Pod Průsekem, Azalková, Na Groši
Termín:     17.4.2019 a 4.9.2019

Blok č. 13
komunikace:
Domkářská + chodník a schody ke kom. NN 3494, Chalupnická + chodník a schody k ul. Doupovská, Kozinova (Kozinovo nám. – slepý úsek, + chodník a schody k ul. Doupovská + lávka přes Botič), Kozinovo nám. (část 37m pouze ruční č.), Kubatova, Mezi Potoky (Selská – konec. živič. povrchu), Přibíkova (pouze ruční č.), Selská  
Termín:     18.4.2019 a 5.9.2019


                                                                                                                                                                 Odbor dopravy
                                                                                                                                                                 ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy