Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Omezení silničního provozu - Hornoměcholupská x U Golfu, Edisonova

Omezení silničního provozu → sportovní akce – běžecký závod „Hostivařská 15“
Termín:     15.09.2019    od 1100 hod.    do 1300 hod.
Pořadatel: Topsports Czech s.r.o.

1/ Komunikace Hornoměcholupská x U Golfu, Praha 10 - Horní Měcholupy
   (u přechodu pro chodce) provoz pouze řízen (pozastaven)
   po dobu přeběhnutí závodníků pořadatelem akce, příp. Městskou policií hl. m. Prahy, orientační čas: 1105 – 1110 hod.
2/ Komunikace Edisonova, Praha 10 - Petrovice nebude průjezdná v úseku Gaussova - Einsteinova.

Objízdná trasa je navržena ulicemi Novopetrovická → Archimédova.
Autobusy MHD č. 154 a 240 - beze změny

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy