Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Aktuální informace k osvobození od daně z nemovitostí

Na základě několika dotazů občanů, jejichž nemovitosti byly postiženy povodní, Vám sdělujeme následující:

Na základě informace Finančního úřadu pro hl.m. Prahu je nutné, aby každý poplatník, jehož nemovitosti byly zasaženy povodní 2013 a jsou uvedeny v seznamu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/2013 ze dne 12.12.2013, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou, podal dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro nemovitosti na území Městské části Praha 15 je osvobození na dobu 5 let.

Řádný termín pro podání daňového přiznání na Finanční úřad pro hl.m. Prahu nebo místně či osobně příslušné územní pracoviště konkrétního poplatníka je 31.1.2014, nejzazší termín podání je do 7.2.2014.

Bližší informace k postupu uplatnění osvobození od daně z nemovitých věcí vám poskytne příslušný finanční úřad - územní pracoviště pro Prahu 10 (kontakty: pan Brožák - tel. 267 273 019 a paní Černá - tel. 267 271 525).

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor ekonomický