Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Možnost řešení poplatků z prodlení za pronájem bytu

Nezbytnou součástí majetkových Zásad jsou také postupy pro zajišťování dlužného nájemného, úhrad za služby a řešení poplatků z prodlení. Nynější zákonná norma stanovení výše poplatků z prodlení byla v Zásadách, dočasně do 31.12.2014, doplněna možností nájemce bytu jednorázově požádat o prominutí části poplatků z prodlení.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový