Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení: Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.

Městská část Praha 15 z titulu zadavatele oznamuje, že dne 26. 8. 2016 byla na profilu zadavatele uveřejněna „Výzva“ na podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám..

Veškeré informace a dokumentaci k tomuto zadávacímu řízení naleznete na této webové stránce (www.praha15.cz), v sekci „Praktické informace“, levá část úvodní stránky, osmý modrý obdélník (Profil zadavatele), popř. informace a dokumentaci poskytne Ing. Kotasová, tel. 281003602.

Toto oznámení má pouze informativní charakter, závazné informace a dokumenty je nutné čerpat na www.tenderarena.cz.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový