Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Prodej areálu bývalé vodárny V Chotejně

Městská část Praha 15, se, i přes štvavou kampaň rozpoutanou v souvislosti se záměrem prodat shora označený areál, léta nepoužívaný a chátrající, rozhodla na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15, ze dne 27. 3. 2019 č. Z – 35, vyhlásit výběrové řízení na prodej za minimální kupní cenu, vycházející z revizního znaleckého posudku, oceňujícího předmětný majetek k 8. 3. 2019 na 28 mil., za cenu 28,4 mil. Kč. Výběrové řízení bude uveřejněno dne 4. 4. 2019 na webových stránkách MČ Praha 15, úřední desce a v dalších dnech též na realitním portálu hl. m. Prahy.

Cílem je získané finanční prostředky následně zapojit do rozpočtu městské části na připravované investiční akce a současně přispět k vyřešení polemiky ve věci hodnoty majetku na realitním trhu.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový