Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zamer pronajem NP a pozemky Golfova 910 Norana

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15

Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e

ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R

p r o n a j m o u t

nebytový prostor o výměře 121,90 m2, v 1. podlaží objektu
Golfová 910/10,
Praha 10 a s ním související pozemky o výměře
6,00 m2 a 30,00 m2, na dobu určitou, do 30. 4. 2019
, za účelem provozování jako solné lázně - středisko služeb pro podporu zdraví obyvatel, stávajícímu nájemci, Norana Invest s.r.o.,
IČO: 28505310.

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro

 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

Záměr bude zveřejněn po dobu od 3. 1. 2019 do 18. 1. 2019

.........................................

Milan Wenzl

starosta MČ Praha 15

 

V Praze dne 2. 1. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

zamer_NP_Golfova

Velikost souboru: 181,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno