Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Janovská č. p. 486, Praha 10 (ordinace praktického lékaře)

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor o výměře 88,29 m2 v 1. podlaží objektu Janovská 486, v Praze 10, na období 5 let, za účelem pokračování provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé, MUDr. Heleně Sedlákové, Švehlova 1900/3, Praha 10, a to na základě žádosti stávajícího nájemce o převedení ordinace svému nástupci.


 
Veškeré  informace  podá  OM ÚMČ  Praha 15, Boloňská  478/1, Praha 10, 6. patro


 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději
do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 07.02.2019 do 25.02.2019


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 06.02.2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 186,55kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno