Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Janovská č. p. 486, Praha 10 (kadeřnictví, pedikúra, manikúra, ...)

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor o výměře 63,12 m2, v 1. podlaží objektu Janovská 486, Praha 10, na další období 5 let, za účelem provozování kadeřnictví, pedikúry, manikúry, piercingu, solária, kosmetiky a masáží, stávajícímu nájemci, paní Markétě Dufkové, IČO: 16101448.

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro

 


Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 7. 2. 2019 do 22. 2. 2019


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 5. 2. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 180,25kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno