Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zamer pronajmout NP Livornska 422 sklad

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15

Boloňská 478/1, Praha 10

 

o z n a m u j e

ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

 

Z   Á  M   Ě   R

p r o n a j m o u t

 

současnému nájemci, panu Vladimíru Havlíčkovi, bytem Stříbrského 680, Praha 4, nebytový prostor, jednotku č. 422/101,
o výměře 17,60 m2, v 1. podlaží objektu Livornská 422, v
 Praze 10, za účelem užívání jako sklad, na dobu určitou, do 31. 3. 2019.

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro

 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

Záměr bude zveřejněn po dobu od 3. 1. 2019 do 18. 1. 2019

 

                                                               .........................................

        Milan Wenzl

       starosta MČ Praha 15

 

      V Praze dne 2. 1. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Zamer_NP_Livornska_422_sklad

Velikost souboru: 172,20kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno