Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr vypůjčit nebytové prostory ve 2. a 3. NP, v objektu Boloňská č. p. 310, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
v y p ů j č i t

nebytové prostory ve 2. a 3. NP, v objektu Boloňská č. p. 310, Praha 10, na dobu určitou, 2 roky, za účelem využití pro spolkovou činnost, stávajícím vypůjčitelům.

2. NP
Senioři ČR, z.s. (dříve Svaz důchodců ČR, z.s.) IČO: 04754298
SK Olympia Praha sluchově postižených sportovců, z.s., IČO: 62935984
Společnost Antonína Švehly, z.s., IČO: 26629496
Liga Lesní moudrosti-kmen Tančící Lososi, IČO: 06259693
Sbor Křesťanské společenství Praha, region Hostivař, IČO: 73631043

3. NP
Český svaz bojovníků za svobodu, IČO: 00442755

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro.


Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 17. 1. 2020 do 3. 2. 2020.

 


.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 17. 1. 2020

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 29,64kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno