Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Občanskosprávních agend

Podrobný popis činnosti odboru

Jak postupovat v různých životních situacích najdete zejména zde (na portálu veřejné správy) popř. na následujích stránkách:

nebo přes odkaz u služby.

Vícejazyčné standardní formuláře

Dne 16.02.2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

Podrobnosti

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., 'o státní statistické službě , ve znění pozdějš ích předpisů , každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2018"

Podrobnosti

Nalezeny klíče

Během voleb se v ZŠ Křimická našly klíče. Kdo je ztratil, ať kontaktuje na úřadě MČ Praha 15 pí. Kalousovou. Tel. 281 003 218.

Podrobnosti