Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Občanskosprávních agend

Podrobný popis činnosti odboru

Jak postupovat v různých životních situacích najdete zejména zde (na portálu veřejné správy) popř. na následujích stránkách:

nebo přes odkaz u služby.

Nová služba CzechPoint

V pilotním provozu odstartovala nová služba CzechPoint. Tato služba Vám umožní otestovat Váš dokument, zda je možná autorizovaná konverze z elektronické podoby do podoby listinné na místech CzechPoint.

Podrobnosti