Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

Správní úkony nelze hradit platební kartou.
 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

13.11.2019 doklad ve výrobě   13.11.2019 doklad ve výrobě  
12.11.2019 doklad ve výrobě   12.11.2019 doklad ve výrobě  
11.11.2019 doklad ve výrobě   11.11.2019 doklad ve výrobě  
7.11.2019 doklad ve výrobě   7.11.2019 doklad ve výrobě  
6.11.2019 doklad ve výrobě   6.11.2019 doklad ve výrobě  
5.11.2019 doklad ve výrobě   5.11.2019 doklad ve výrobě  
4.11.2019 doklad ve výrobě   4.11.2019 doklad ve výrobě  
31.10.2019 doklad vyroben 13.11.2019 31.10.2019 doklad vyroben 13.11.2019
30.10.2019 doklad vyroben 13.11.2019 30.10.2019 doklad vyroben 13.11.2019
29.10.2019 doklad vyroben 11.11.2019 29.10.2019 doklad vyroben 11.11.2019
24.10.2019 doklad vyroben 6.11.2019 24.10.2019 doklad vyroben 6.11.2019
23.10.2019 doklad vyroben 6.11.2019 23.10.2019 doklad vyroben 6.11.2019
22.10.2019 doklad vyroben 6.11.2019 22.10.2019 doklad vyroben 6.11.2019

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.