Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

Správní úkony nelze hradit platební kartou.
 

Občanské průkazy Cestovní doklady s biometrickými údaji
žádost
podána dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
žádost podána
dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
27.01.2020 doklad ve výrobě   27.01.2020 doklad ve výrobě  
23.01.2020 doklad ve výrobě   23.01.2020 doklad ve výrobě  
22.01.2020 doklad ve výrobě   22.01.2020 doklad ve výrobě  
21.01.2020 doklad ve výrobě   21.01.2020 doklad ve výrobě  
20.01.2020 doklad ve výrobě   20.01.2020 doklad ve výrobě  
16.01.2020 doklad ve výrobě   16.01.2020 doklad ve výrobě  
15.01.2020 doklad ve výrobě   15.01.2020 doklad ve výrobě  
14.01.2020 doklad vyroben 27.01.2020 14.01.2020 doklad vyroben 27.01.2020
13.01.2020 doklad vyroben 27.01.2020 13.01.2020 doklad vyroben 27.01.2020
09.01.2020 doklad vyroben 22.01.2020 09.01.2020 doklad vyroben 22.01.2020
08.01.2020 doklad vyroben 22.01.2020 08.01.2020 doklad vyroben 22.01.2020
07.01.2020 doklad vyroben 20.01.2020 07.01.2020 doklad vyroben 20.01.2020


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.