Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

Správní úkony nelze hradit platební kartou.
 

Občanské průkazy Cestovní doklady s biometrickými údaji
žádost
podána dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
žádost podána
dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
01.07.2020 doklad ve výrobě   01.07.2020 doklad ve výrobě  
30.06.2020 doklad ve výrobě   30.06.2020 doklad ve výrobě  
29.06.2020 doklad ve výrobě   29.06.2020 doklad ve výrobě  
24.06.2020 doklad ve výrobě   24.06.2020 doklad ve výrobě  
22.06.2020 doklad ve výrobě   22.06.2020 doklad ve výrobě  
18.06.2020 doklad vyroben 01.07.2020 18.06.2020 doklad vyroben 01.07.2020
17.06.2020 doklad vyroben 01.07.2020 17.06.2020 doklad vyroben 01.07.2020
16.06.2020 doklad vyroben 29.06.2020 16.06.2020 doklad vyroben 29.06.2020
15.06.2020 doklad vyroben 29.06.2020 15.06.2020 doklad vyroben 29.06.2020
11.06.2020 doklad vyroben 24.06.2020 11.06.2020 doklad vyroben 24.06.2020
10.06.2020 doklad vyroben 24.06.2020 10.06.2020 doklad vyroben 24.06.2020
09.06.2020 doklad vyroben 22.06.2020 09.06.2020 doklad vyroben 22.06.2020


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.