Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

 

 

Matrika Úřadu městské části Praha 15 oznamuje snoubencům, že má termíny k uzavření manželství v následujících dnech. Začátky obřadů v těchto stanovených dnech jsou v 9:00, 9:45,10:30,11:15 a ve 12:00.


Termíny na rok 2019

 Leden    Červenec  
 pátek 11.01.2019  pátek 12.07.2019
 pátek 25.01.2019  pátek 26.07.2019
 Únor    Srpen  
 pátek 08.02.2019  pátek 09.08.2019
 pátek 22.02.2019  pátek 30.08.2019
 Březen    Září  
 pátek 08.03.2019  pátek 13.09.2019
 pátek 29.03.2019  pátek 27.09.2019
 Duben    Říjen  
 pátek 12.04.2019  pátek 11.10.2019
 pátek 26.04.2019  pátek 25.10.2019
 Květen    Listopad  
 pátek 10.05.2019  pátek 08.11.2019
 pátek 31.05.2019  pátek 29.11.2019
 Červen    Prosinec  
 pátek 14.06.2019  pátek 13.12.2019
 pátek 28.06.2019    

 

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou městské části.
Toto povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč. Upozorňujeme snoubence, že sňatečné obřady, jejichž konání bude povoleno v pátek mimo termíny stanovené radou MČ, povolujeme nejpozději ve 13:00, v sobotu nejpozději ve 12:00.
Obřadní síň se nachází přímo v budově našeho úřadu. Žádosti k uzavření manželství se vyřizují na adrese: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10, oddělení matrik, telefon 281 003 223, 281 003 111.

Rezervace se budou přijímat až od 03.12.2018 (optimálně telefonicky).

13.11.2018                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                                   tajemník

Originál dokumentu najdete zde (PDF, 42 kB)

 

 

Matrika Úřadu městské části Praha 15 oznamuje snoubencům, že má termíny k uzavření manželství v následujících dnech. Začátky obřadů v těchto stanovených dnech jsou v 9:00, 9:45, 10:30, 11:15 a ve 12:00.


Termíny na rok 2020

 Leden    Červenec  
 pátek 10.01.2020  pátek 10.07.2020
 pátek 31.01.2020  pátek 31.07.2020
 Únor    Srpen  
 pátek 14.02.2020  pátek 14.08.2020
 pátek 28.02.2020  pátek 28.08.2020
 Březen    Září  
 pátek 13.03.2020  pátek 11.09.2020
 pátek 27.03.2020  pátek 25.09.2020
 Duben    Říjen  
 pátek 24.04.2020  pátek 09.10.2020
     pátek 30.10.2020
 Květen    Listopad  
 pátek 29.05.2020  pátek 13.11.2020
     pátek 27.11.2020
 Červen    Prosinec  
 pátek 12.06.2020  pátek 11.12.2020
 pátek 26.06.2020    

 

Obřadní síň se nachází přímo v budově našeho úřadu. Žádosti k uzavření manželství se vyřizují na adrese: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10, oddělení matrik, telefon 281 003 223, 281 003 111.


02.10.2019                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                                   tajemník

Originál dokumentu najdete zde (PDF, 37 kB)