Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace pro obce III. a II. typu o povýšení škol na OVM

Obracíme se na Vás v souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, kterou budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci. Tato změna bude mít na školy a školská zařízení pozitivní dopad, protože jim umožní čerpat referenční údaje ze základních registrů, ale především zřídit datovou schránku typu orgánu veřejné moci (dále jen „DS OVM“), jejíž používání je bezplatné.
Pro usnadnění aktivace DS OVM a provedení dalších nezbytných úkonů připravilo Ministerstvo vnitra pro školy a školská zařízení podrobné návody, které naleznete v příloze tohoto dopisu.
Dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění těchto návodů na Vašich webovských stránkách tak, aby informace byla snadno dostupná nejenom zařízením, která jsou Vámi zřizována, ale aby byla k dispozici i dalším obcím ve Vašem správním okrsku. V materiálech jsou uvedeny mailové kontakty na specializovaná poradenská pracoviště, která jsou připravena poskytnout odbornou konzultaci.
Velmi si vážíme Vaší vstřícnosti a spolupráce a věříme, že naším společným úsilím se podaří poskytnout výše uvedené informace všem potřebným adresátům.


                                                                                                                     PhDr. Jan Tretera
                                                                                                                      vedoucí oddělení
                                                                                                          strategických informačních systémů

Autor článku: oit@praha15.cz Školství

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 582,29kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení působnosti OVM v agendách

Velikost souboru: 196,48kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Případ 1 - Škola/školské zařízení má zřízenou DS a je zapsaná v ROS

Velikost souboru: 214,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Případ 2 - Škola/školské zařízení nemá zřízenou DS a je zapsaná v ROS

Velikost souboru: 214,22kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Případ 3 - Škola/školské zařízení má zřízenou DS a není zapsaná v ROS

Velikost souboru: 215,49kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Případ 4 - škola/školské zařízení nemá zřízenou DS a není zapsaná v ROS

Velikost souboru: 215,03kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno