Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL zřizovaných MČ Praha 15 pro školní rok 2019/2020

Základní škola ZŠ Křimická ZŠ Nad Přehradou ZŠ Veronské náměstí ZŠ Hostivař ZŠ Hornoměcholupská
Adresa Křimická 314
109 00  Praha 10
Nad Přehradou 469
109 00   Praha 10
Veronské náměstí 391
109 00   Praha 10
Kozinova 1000
102 00   Praha 10
Hornoměcholupská 873
102 00   Praha 10
Webové stránky www.krimicka.cz www.zsnpr.cz www.zsvn.cz www.zshostivar.cz www.hornomep.cz
Termíny 2.4. a 3.4.2019
vždy od
14:00 h - 18:00 h
9.4. a 10.4.2019
vždy od
14:00 h – 18:00 h
3.4. a 4.4. 2019
vždy od
13:00 h – 18:00 h
8.4. a 9.4.2019
vždy od
13:00 h – 17:00 h
8.4. a 9.4.2019
vždy od
14:00 h – 18:00 h


Zápis do 1 tříd je určen dětem, které dosáhnou věk 6 let do 31.8.2019.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých základních škol.

Autor článku: oit@praha15.cz Školství