Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

TISKOVÁ ZPRÁVA: Pražští hygienici jsou na začátek koupací sezóny připraveni

Hygienici v Praze jsou připraveni na začátek koupací sezóny. Ten je stanoven na 30. května. „V této oblasti provádíme státní zdravotní dozor a zároveň vyhodnocujeme kvalitu vody na celkem sedmi koupalištích v Praze,“ popisuje úkoly pražských hygieniků jejich šéf Jan Jarolímek. Průběžné informace pak pravidelně v období cca 30. května – 1. září publikuje na svých internetových stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .

Mimo zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) se hygienici řídí vyhláškou, která stanovuje hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (vyhláška č. 238/2011 Sb.). Samotná četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení po dobu koupací sezóny je stanovena Monitorovacím kalendářem pro koupací sezónu 2018. „Ten je pro provozovatele přírodních koupališť závazný,“ říká Jarolímek s tím, že v Praze bude hygiena dozorovat celkem 5 pražských přírodních koupališť. „Je to koupaliště Lhotka, Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař,“ upřesňuje Jarolímek. HSHMP v metropoli sleduje ještě další lokality, které již však nemají charakter koupališť přírodních. Jde o koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín a betonovou nádrž Divoká Šárka.

HSHMP výsledky rozborů vod ke koupání prováděných provozovateli průběžně sleduje a vyhodnocuje. Nad rámec těchto kontrol je formou supervize, v souladu se zákonem, prováděn vlastní státní zdravotní dozor, spojený s odběry vzorků, zajišťovaný přímo HSHMP.

Zhodnocení sezóny 2017

„Loňský rok byl z našeho pohledu rokem standardním, bez nějakých větších výkyvů,“ shrnuje šéf pražských hygieniků a dodává, že pravidelné informace byly cestou webových stránek www.hygpraha.cz zveřejňovány hygieniky průběžně. Na koupalištích Džbán, v Radotíně a Divoké Šárce se kvalita vody udržovala po celou sezónu na ukazateli jako voda vhodná ke koupání. Zákaz koupání kvůli přemnožení sinic byl naopak vydáván na koupalištích Šeberák a Hostivař. Snížená průhlednost vody se vyskytla na koupališti Motol. Na koupališti Lhotka státní zdravotní dozor, vzhledem k probíhající rekonstrukci, v roce 2017 prováděn nebyl.

První orientační výsledky sezóny 2018

První orientační kontroly spojené s odběry vzorků v letošním roce proběhly na vybraných pražských koupalištích v týdnu od 14. května. Prozatím nejlepší výsledky s ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání) mají rybník Motol a koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín. Koupaliště Džbán je hodnoceno ukazatelem 2 (zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody), kdy jde konkrétně o sníženou průhlednost vody. V případě přírodního koupaliště Hostivař byly výsledky hodnoceny ukazatelem 3 (zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince). Z odebraných vzorků zde vyšlo překročení I. stupně v ukazateli sinice a III. stupně v ukazateli chlorofyl-a. Důsledkem toho došlo i ke snížení průhlednosti pod jeden metr, což může ztížit například záchranu tonoucího. Z hlediska zhoršené kvality vody tak hygienická stanice upozornila veřejnost na to, že se mírně zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů zejména u citlivých jedinců, dětí, těhotných žen. „Pro jistotu zde na Hostivaři po každém koupání v přírodním koupališti doporučujeme důkladné osprchování pitnou vodou,“ uzavírá Jarolímek.


V Praze dne 25. 5. 2018

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Autor článku: oit@praha15.cz Zdravotnictví

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 409,61kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno