Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor sociální péče

Vykonává a zajišťuje činnosti přenesené Statutem hl. m. Prahy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální péče. V rámci jednotlivých oddělení poskytuje komplexní poradenskou činnost v souladu s platnými právními normami.

Vedoucí odboru: Ilona Záhorská (pověřená vedením odboru)
Tel.: 281 003 105
Sekretariát: Zuzana Vencovská
Tel.: 281 003 114


Organizační členění odboru sociální péče koresponduje s cílovou skupinou jednotlivých oddělení.

Žádostí o umístění žadatelů do domu s pečovatelskou službou na Praze 15 jsou přijímány na sekretariátu odboru sociální péče.


Kontakty na zaměstnance jednotlivých oddělení odboru sociální péče:
 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - OSPOD

Vedoucí oddělení
kancelář 105
Ilona Záhorská Tel.: 281 003 105
Sociální pracovník
Kancelář 102 Vlastimila Mahovská Tel.: 281 003 102
Kancelář 103 Jana Jelínková Tel.: 281 003 103
  Mgr. Miroslava Pytlíková Tel.: 281 003 143
Kancelář 104 Bc. Lenka Kalistová Tel.: 281 003 104
  Bc. Michala Vyškovská Tel.: 281 003 144
Kancelář 106 Jaroslav Hlavatý, DiS Tel.: 281 003 106
Kancelář 107 PhDr. Hana Bílková Tel.: 281 003 107
  Jaroslava Rácová Tel.: 281 003 147
Kancelář 115 Hana Uhlířová agenda kurátorka pro mládež
Tel.: 281 003 115

Příslušnost zaměstnanců v rámci správního obvodu podle ulic najdete zde (DOC, 59 kB)
Přehled předpisů, podle kterých oddělení postupuje najdete zde (DOCX, 13 kB)

Více informací najdete zde.

 

Oddělení péče o sociálně potřebné a zdravotně postižené občany - OPSP

Vedoucí oddělení: Bc. Vendula Láničková
(po dobu rodičovské dovolené zastupuje Bc. Soňa Miklová)
 
Referent OSP:    
Kancelář 109 Helena Akrmanová Tel.: 281 003 149
Sociální pracovnice:    
Kancelář 109
Kancelář 111
Bc. Soňa Miklová Tel.: 281 003 109
Tel.: 281 003 131
Kancelář 110 Ing. Pavlína Hypšová Tel.: 281 003 150
Kancelář 110 Andrea Klihavcová Tel.: 281 003 110

Více informací najdete zde.

 

Oddělení sociální prevence - OSP

Vedoucí oddělení:
Kancelář 227
Mgr. Zuzana Krpešová Tel.: 281 003 227
Sociální pracovnice:    
Kancelář 226 Petra Hájková, DiS Tel.: 281 003 226
  Bc. Yvona Lupoměská Tel.: 281 003 226

Více informací najdete zde.