Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

„Obytný soubor Praga“ - zpřístupnění koordinační situace a vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 9b odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje koordinační situaci a vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, která byla vydána pro navazující územní řízení zn. 37935/2018/OST/JSo ve věci stavby nazvané: „Obytný soubor Praga“  při ul. Pražská, Strašnická a U průseku, v k.ú. Hostivař a Záběhlice.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor stavební

Soubory ke stažení

Stanoviska dotčených orgánů

Velikost souboru: 14,53MB

formát ZIP

Soubor ke stažení Nové okno


Koordinační situace

Velikost souboru: 4,33MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno