Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Činnost likvidátorů pojistných událostí je od 1.12.2018 živností

Dnem 1.12.2018 nabývá účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Živnost lze ohlásit od 1.12.2018, jedná se o vázanou živnost vedenou v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. Mimo všeobecných podmínek je výkon takovýchto činností vázán na průkaz způsobilosti, v tomto případě střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Přechodná ustavení zaručují stávajícím poskytovatelům služby možnost pokračovat ve výkonu této činnosti, avšak nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 1. března 2019.

Pokud podnikatel požádá o vázanou živnost v tomto období, předloží doklad odbornosti podle živnostenského zákona (stačí maturitní vysvědčení) a oprávnění k výkonu činnosti podle 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, v platném znění, nepodléhá ohlášení správnímu poplatku.

Zákon byl vyhlášen 16. 8. 2018 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 171/2018 Sb. a je účinný od 1. 12. 2018.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský