Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Komunikace OSVČ se správou sociálního zabezpečení

Povinná elektronická komunikace osob samostatně výdělečně činných se správou sociálního zabezpečení, podle zákona č. 470/2011 Sb., (povinnost elektronického podání byla opakovaně posouvána až do konce roku 2014)

se ruší

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

Další možností je dobrovolná elektronická komunikace s ČSSZ, která se v žádném případě neomezuje na zasílání elektronických podání (tiskopisů) prostřednictvím datové schránky. Elektronické podání je možné zaslat i bez jejího použití, pokud bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Zdroj: www.cssz.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský