Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu od 1.8.2017

Vážení podnikatelé!

Upozorňujeme, že 1.8.2017 nabývá účinnosti Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Plné znění je v částce 89/2016 Sb.

Předpis mění následující zákony: 119/2002 Sb., 133/1985 Sb.,  455/1991 Sb., 634/2004 Sb., 229/2013 Sb. , 206/2015 Sb.

Pokud podnikáte v tomto oboru, upozorňuje vás zvláště na část třetí uvedeného zákona, kde v Čl.V jsou uvedeny změny, týkající se živnostenského zákona ! Je zde i odkaz na změnu příloh.

Ve vašem zájmu doporučujeme těm podnikatelům, kterých se to týka, aby těmto změnám věnovali pozornost!

 

Ing. Petr Třeštík, MPA
Vedoucí živnostenského odboru ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský