Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Informace za rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
 

Datum podání
a č. jednací
Žadatel Předmět žádosti
- stavební záměr
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2019
649/2019
OMEGA project s. r. o. Centrum služeb motoristům – CSM Dolní Měcholupy 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-35i, každý se jmenovitým tepelným příkonem cca 35 kW, NOx 5 a celkovým tepelným příkonem cca 70 kW, čistírna kontaminovaných vod Alfa Active 2,2 eP o objemu 50m3 závazné
stanovisko
9.1.2019
1467/2019
čistírna kontaminovaných vod Alfa Active 2,2 eP o objemu 50m3 Stavební úpravy rodinného domu Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel Brotje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 5 kW , stavební činnost závazné
stanovisko
9.1.2019
1624/2019
FO Minipivovar Dolní Měcholupy minipivovar REZON s produkcí 2000 hl/rok, plynový vyvíječ páry ANFRA s parním výkonem max. 150 kg páry/hod závazné
stanovisko
14.1.2019
2524/2019
FO Proti Proudu parc. č. 2412/2 – novostavba RD Hostivař krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu do 15 kW, stavební činnost závazné
stanovisko
11.1.2019
1924/2019
FO Změna dokončené stavby rodinného domu v Dolních Měcholupech Dolní Měcholupy plynový kotel BUDERUS LOGAMAX Plus GB062 o jmenovitém tepelném příkonu cca 14 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
30.1.2019
5137/2019
FO Vrtaná domovní studna Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
16.1.2019
2731/2019
FO Vrtaná studna Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
16.1.2019
2616/2019
A2L architekti Stavební úpravy rekreačního objektu Hostivař krbová kamna na dřevo závazné
stanovisko
21.1.2019
3497/2019
FARA spol. s r. o. Změna užívání části stavby – využití části galvanovny jako skladový a obchodní prostor Hostivař kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 50 kW, stavební činnost závazné
stanovisko
21.1.2019
3451/2019
FO Proti Proudu parc. č. 2412/24 - odstranění dvougaráže Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
23.1.2019
3864/2019
Inženýrská činnost ve výstavbě Přechod pro pěší – Starodubečská ul. před poštou (č. p. 666) Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
23.1.2019
5018/2019
FO Přístavba rodinného domu Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
24.1.2019
4286/2019
Omicron – K, s. r. o. Rodinný dům Na Plískavě 27, Praha 15 – demolice stávajícího objektu Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
6031/2019
FO Přístavba a stavební úpravy rodinného domu Petrovice plynový kondenzační kotel (např. VAILLANT ECOTEC EXKLUSIVE VU 156/5-7) o jmenovitém tepelném příkonu cca 15 kW, třída x 5, stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
6002/2019
Bytové družstvo Janovská 369, 370, 371 Stavební úpravy stávajícího bytového domu – zateplení konstrukce střešního pláště Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
6.2.2019
6418/2019
Stavebně technická kancelář Mělník Rodinný dům Ideal City Štěrboholy nástěnný plynový kondenzační kotel turbo BAXI Prime 24 Combi o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
5824/2019
FO Připojení pozemku parc. č. 2413/65 na ulici plukovníka Mráze, Praha 15 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
6.2.2019
6354/2019
Projektová kancelář ANY Stavební úpravy STL plynovodů, U Břehu, Hornoměcholupská, Praha 15 – stavba 2019 Hostivař, Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
1.2.2019
5586/2019
Omicron-K, s. r.o. Novostavba bytového domu Na Plískavě 27, Praha 15 - Hostivař Hostivař 2 x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192i, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
7.2.2019
6728/2019
pichlarchitects s. r. o. Stavební úpravy prodejny potravin (hypermarket Albert) v objektu č. p. 1391 – obchodní centrum VIVO Hostivař, Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
12.2.2019
7327/2019
PROFIREVIT s. r. o Oprava vstupních a interiérových prostor domu Rezlerova 305-307 – Petrovice Petrovice stavební činnost závazné
stanovisko
13.2.2019
7609/2019
BOMART spol. s r. o Rekonstrukce badatelny Centrálního archivu v budově OZT Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
25.2.2019
9586/2019
FO Přístavba stávající garáže Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
19.2.2019
8587/2019
Projektový a inženýrský ateliér Změna užívání nebytové jednotky na byt 1+KK v 1. NP bytového domu Neapolská 325, Praha 15 – Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
20.2.2019
8675/2019
FO Stavební úpravy rodinného domu Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
15.2.2019
8075/2019
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Stavba č. 44061 Protipožární nádrž Dubeč Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
4.3.2019
10718/2019
FO Stavební úpravy STL v ul. U Továren a U Pekáren, Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
5.3.2019
10930/2019
Projekty pozemních staveb Přístavba rodinného domu Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
5.3.2019
11138/2019
FO Neveřejná vrtaná studna Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
27.2.2019
10241/2019
KV engineering spol. s r. o. Čistírna kontaminovaných srážkových vod z areálu Kovošrotu Group CZ Dolní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
28.2.2019
10407/2019
FO Galvanovna Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
13.3.2019
12479/2019
PK Flora Rekonstrukce chodníku u OC Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
5.3.2019
11128/2019
FO Stavební úpravy pro provoz dětské skupiny se změnou užívání části stavby v budově Pražská 18/1279, 102 00 Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
25.2.2019
9546/2019
FO Stavební úprava a změna užívání prostoru na pražírnu kávy Hostivař plynový infračervený hořák o jm. tepel. příkonu do 300 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
6.3.2019
11209/2019
FO Vrtaná studna na pozemku s číslem parcely 511/127 Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
28.2.2019
10333/2019
Projekce inženýring, Mejstříkova 614, Praha 4 Hala potisk Hostivař výrobní technologie sítotisku, digitálního potisku a planografie s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t/rok, stavební činnost závazné
stanovisko
4.3.2019
10971/2019
ADR s. r. o. Objekty zahradního domku a garáže rezidence Golf Hostivař Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-35i o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx 5, plynový krb, stavební činnost závazné
stanovisko
11.3.2019
12116/2019
FO Garáž na osobní automobil Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
13.3.2019
12535/2019
FO Dvorní objekt – nástavba, stavební úpravy, zastřešení vstupu, venkovní schodiště Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
13.3.2019
12476/2019
Sportovní projekty s. r. o. Sportovní centrum UK Praha Hostivař – výměna prosklené části obvodového pláště centrální haly Petrovice stavební činnost závazné
stanovisko
10.4.2019
13379/2019
Atelier Poledne Nástavba ZŠ Dubeč č. p. 413, parc. č. 941, 946/1, Dubeč Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14626/2019
FO Úprava vstupního předprostoru areálu Toulcova dvora Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
22.3.2019
14154/2019
Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Rozšíření parkoviště osobních vozů, MČ Praha – Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14626/2019
FO Přístřešek na sběrné nádoby a úprava oplocení Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14669/2019
FO Drogerie TETA, Praha – Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
27.2.2019
8675/2019
EKOSPOL a. s. Výstavba dočasných staveb – objekty pro provoz odstavné plochy pro parkování vozidel Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
20.2.2019
8913/2019
FO Novostavba 2 rodinných domů – RD 1 (SO-01), RD 2 (SO-02) a opěrná zeď na pozemku parc. č. 34, 35, k. ú. Petrovice Petrovice 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172 o jmenovitém tepelném příkonu cca 14 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14533/2019
Atelier Poledne Označení provozovny Bosch  Termotechnika s. r. o., obchodní divize Buderus Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
20.3.2019
13933/2019
FO Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, NTL plynovodní přípojka Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
29.3.2019
15548/2019
FO Novostavba rodinného domu Dolní Měcholupy krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 5 kW , stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14700/2019
FO Kabelová přípojka NN Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
3.4.2019
16467/2019
FO Přístavba a nástavba domu a garáže Hostivař plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW, emisní třída NOx 5 závazné
stanovisko
2.4.2019
16128/2019
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Projekt vodovodní přípojky Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
3.4.2019
17140/2019
FO Rodinný dům L2-145 (Like 145 Horní Měcholupy nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM AQUA COMPLET PANTHER o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW, třída NOx 5, krb na pevná paliva, stavební činnost závazné
stanovisko
5.4.2019
16930/2019
- PROJECT STUDIO Projekt zateplení svislého obvodového pláště Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
4.4.2019
16521/2019
HANEL, spol. s r.o. RVDSL1818_A_AVRNZ153-VRNZ1HR_OK Připojení DSLAM k optické síti Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
10.4.2019
17907/2019
FO Nové napojení objektu z ER/Připojení objektu k distribuční síti PREdistribuce, a. s., na hladině NN Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
10.4.2019
17889/2019
FO Půdní vestavba a stavební úpravy RD Hostivař, parc. č. 623 Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
5.4.2019
16928/2019
– inženýrská činnost ve výstavbě  Stavební úprava komunikace ul. U Transformátoru vč. pěšího propojení na ul. Starodubečskou Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
11.4.2019
18021/2019
Rindfleisch  s. r. o. Změna užívání prostor, potravinářský provoz – bourárna masa Výrobní 5/3, Praha 10 Štěrboholy bourárna masa, stavební činnost závazné
stanovisko
8.4.2019
17162/2019
TVA SERVIS s. r. o. Stavební úpravy čerpací stanice  OMV Praha Švehlova 1376/34, 102 00 Praha 10 Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
12.4.2019
18129/2019
SEG, s. r. o. Praha 15 Hostivař, ul. Rabakovská, Skladová hala, nové kNN Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.4.2019
18602/2019
ENGINEERS CZ. s. r. o. Modernizace osobních výtahů o nosnostech do 1125 kg do stávajících výtahových šachet Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
16.4.2019
18755/2019
FO Dostavba rodinného domu v k. ú. Hostivař na p. č. 111 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.4.2019
19119/2019
FO Úpravy společných prostor 1. NP domu č. p. 323 v Praze – Petrovicích Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
17.4.2019
19177/2019
HABENA spol. s r. o. Zapuštění zdvihací plošiny do podlahy – hala spodního mytí Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.4.2019
17760/2019
CENTRAL GROUP 31, investiční s. r. o. Bytový dům Parmská Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
17.4.2019
18904/2019
ZAVOS s. r. o. Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy, etapa 0002 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
23.4.2019
19443/2019
KD Beta, a. s. ZŠ Dopplerova – zastřešení vstupu Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
25.4.2019
20328/2019
Atelier M.A.A.T., s. r. o. Zřízení nové služebny MP hl. m. Prahy Hostivař plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 10 kW, stavební činnost závazné stanovisko
6.5.2019
21854/2019
FO Zateplení objektu a stavební úpravy v 1. NP rodinného domu Dubeč kondenzační plynový kotel Buderus GB192-25 o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW, emisní třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
13.5.2019
22937/2019
FO Přístavba a úprava podkroví RD Bruner parc. č. 635 v kat. území Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.5.2019
22937/2019
STAVO RD Kelvinova parc. č. 469/5, k. ú. Petrovice Petrovice plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW, třída NOx 5, venkovní krb na dřevo , stavební činnost závazné stanovisko
30.4.2019
21060/2019
KV engineering spol. s r. o. Přemístění a modernizace areálu AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Dolní Měcholupy  stavební činnost, čerpací stanice PHM na motorovou naftu s objemem 40 m3   závazné stanovisko
30.4.2019
21060/2019
KV engineering spol. s r. o. KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Modernizace areálu Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 282/3-5 turbo TEC Plus o jmenovitém tepelném příkonu à cca 30 kW ,plynový kondenzační kotel na PB o jmenovitém tepelném příkonu cca 14 kW , 2 x plynový kondenzační kotel na PB o závazné stanovisko
24.4.2019
20328/2019
INOFEOS, a. s. Přístavba a stavební úpravy Vily u Hostivařského lesoparku Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
20.5.2019
24542/2019
FO Stavební úpravy zahradních staveb Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
20.5.2019
24542/2019
FO Novostavba rodinného domu Dubeč krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu do 10 kW, stavební činnost závazné stanovisko
9.5.2019
22298/2019
FO P + R Hostivař 3 sever Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
20.5.2019
24208/2019
Gymnázium bratří Čapků Stavební úpravy nebytového prostoru v 1. NP objektu čp. 419 – zázemí pošty na prostory teoretického vyučování v oboru kadeřnictví a holičství, Milánská čp. 419, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
22.5.2019
24847/2019
FO Parkoviště v ulici Pod Areálem na pozemku p. č. 370/36, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
22.5.2019
24828/2019
PROJEKTING s. r. o. Rozšíření sítě T-Mobile v ulici Švehlova, Praha 15 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
23.5.2019
25339/2019
FO ČS PHM OMV C2023 Praha, Štěrboholská radiála – sever Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.5.2019
25642/2019
FO Demolice rodinného domu Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
27.5.2019
25642/2019
FO Úprava podest a vstupů na jižním průčelí bytového domu Lessnerova 263-264 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
23.5.2019
25209/2019
RotaGroup s. r. o., EASTGATE PARK PRAGUE – parkovací, odstavná a manipulační plocha Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
31.5.2019
26796/2019
CENTRAL GROUP Háje a. s.   Úprava křižovatky Výstavní x Exnárova Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
28.5.2019
25887/2019
FO RD Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy 2 x krbová vložka na dřevo, stavební činnost závazné stanovisko
29.5.2019
26161/2019
FO Nástavba a stavební úprava rodinného domu Na Vlastní půdě 670/3 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
30.5.2019
26578/2019
FO Novostavba viladomu s kapacitou 12 bytových jednotek, včetně jejich připojení na dopravní a technickou infrastrukturu Štěrboholy plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW závazné stanovisko
3.6.2019       26984/2019 SBF Development Praha spol. s r. o. Remodeling vnitřních prostor 1. NP Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2019       27661/2019 FO Půdní vestavba rodinného domu Hostivař plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 10 kW, stavební činnost závazné stanovisko
7.6.2019       27970/2019 KD Beta, a. s. Rekonstrukce v ZŠ Praha – Petrovice – Rekonstrukce hlavního vstupu Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
10.6.2019       28338/2019 FO Garáž na parc. č. 147,148, k. ú. 732 541 Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
17.6.2019       29062/2019 ZLINPROJEKT a. s. RVDSL1718_A_A_VRND1315_VRND1HR_OK Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.6.2019       30202/2019 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy  - vodní díla, bytové domy F1, F2 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
17.6.2019       30201/2019 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy - Bytové domy F1, F2 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
17.6.2019      29440/2019 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy - Bytové domy F1, F2 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
18.6.2019      29666/2019 Výstavba – inženýring s. r. o. Stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0026 – Kanalizace Lipové náměstí – 2. část Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
19.6.2019      30101/2019 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy  - Vodovod DN400 – řad V1“C Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.6.2019      30101/2019 ATELIER M, s. r. o.  UK-KAM Přestavba objektu č. 5 na kolej – Praha 15, Hostivař, Weilova 1450 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.6.2019      30809/2019 HABENA spol. s r. o. ČSPH OMV, Štěrboholská radiála – SEVER, směr centrum Praha 10, kat. ú. Hostivař – Úpravy technologie stáčení a výdeje PHM Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
21.6.2019      30464/2019 FO Stavební úpravy lodžií ve 3. NP řadového rodinného domu, obměny všech stávajících oken, včetně hlavních vchodových dveří Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.6.2019      30019/2019 PHAR SERVICE, a. s. Místnost přirozených stabilit 0.01c v SO 460 – 1. PP – m. č. 0.01 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
24.6.2019      31114/2019 TOLZA, spol. s r. o. 800 PD EON ČS MOL Štěrboholy OUT, Praha Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
26.6.2019      31168/2019 Projektový a inženýrský ateliér Přístavba a stavební úpravy rodinného domu Azalková č. p. 1223, Praha 15 – Hostivař Hostivař závěsný plynový kondenzační kotel GEMINOX, typ THRs 5-25 DC o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
27.6.2019      31466/2019 ArcEnergo s. r. o. Zdvihací plošina – Blok 3, Studijní středisko Praha Hostivař, Weilova 1448/2c, 102 00 Praha 10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
28.6.2019      31670/2019 FO Ubytovací resort K Jezeru – připojovací komunikace Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
2.7.2019       32123/2019 FO Zakreslení původního stavu (pasport stavby) RD s přístavbou a následná úprava přístavby Dubeč krbová kamna o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, stavební činnost závazné stanovisko
10.7.2019       33562/2019 INOFEOS, a. s. Odstranění stavby čp. 164 v k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
1.7.2019       31900/2019 Pražská plynárenská Plynofikace objektu U Kabelovny parc. č. 713, Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
2.7.2019       33112/2019 LABRON s. r. o. BESIP 2970046 přisvětlení přechodů K Měcholupům  - MHD Nádraží Horní Měcholupy, Praha 15 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
1.7.2019       31863/2019 FO Rodinný dům Praha Hostivař, p. p. č. 819 Hostivař plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 30 kW,stavební činnost závazné stanovisko
17.7.2019       34527/2019 FO Stavební úpravy NTL v ul. Kaznějovská, Dačická a okolí, Praha 15 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
15.7.2019       34113/2019 Inženýrská činnost ve stavebnictví Odstranění stavby Štěrboholy, K Lesíku 172/5 na parc. č. 300, Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
10.7.2019       33470/2019 KORMAK Praha a. s. Praha 11, 15, 22 – Pitkovice – Chodov – RS 3040 – RS Pitkovice, kVN a optotrubka Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
1.7.2019       33470/2019 FO Umístění lokálního udržení srážkových vod v krajině Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.7.2019       34531/2019 FO Přístavba stávajícího rodinného domu Dubeč plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW , stavební činnost závazné stanovisko
1.7.2019       31865/2019 ADR s. r. o. Rezidence GOLF Hostivař – 7. etapa Horní Měcholupy, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
22.7.2019       34966/2019 FO Přístupová pěší komunikace k objektu monobloku č. p. 1472, Průmyslová Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.7.2019       35348/2019 FO Odstranění rozestavěného objektu rodinného domu Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
17.7.2019       34528/2019 FO Přípojka plynu Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
18.7.2019       34802/2019 ZLINPROJEKT a. s. 0447/19 FTTK P-10 Ovesná, OK Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
22.7.2019       35182/2019 MAŠEK ELEKTRO s. r. o. Praha 15 – Štěrboholy, Pod Areálem, č. parc. 348/7, nové kNN Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
17.7.2019       34461/2019 pichlarchitects s. r. o. Viladům K Lesíku Štěrboholy 2 x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192i-35, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 34 kW, třída NOx 5 závazné stanovisko
17.7.2019       34530/2019 FO Odstranění garáže Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
17.7.2019       34486/2019 PROJECT STUDIO Zateplení objektu Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
17.7.2019       34480/2019 Národní knihovna České republiky II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.6.2019      28765/2019 YIT Stavo s. r. o. Bytový dům Milánská Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
30.7.2019       36313/2019 FO Přístupová cesta na parcely č. 446/1, 2 a 3 – část Komunikace a zpevněné plochy Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
22.7.2019       34948/2019 DPU REVIT s. r. o. Zateplení a stavební úpravy objektu Kozmíkova 1101, Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.7.2019       33560/2019 INOFEOS, a. s. Vila u Hostivařského lesoparku Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.7.2019       34083/2019 R 21 Architects s. r. o. Obytný soubor Praga – Komunikace a vodohospodářské stavby Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.6.2019      29122/2019 FO Obytný areál Ovesná Horní Měcholupy 12 kusů plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 192i, závazné stanovisko
1.8.2019      36732/2019 FO BESIP 2970343 Doupovská – MHD Toulcův dvůr, Praha 15, zvýšená plocha křižovatky Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
1.8.2019      37489/2019 FO Rekonstrukce RD Hostivař Hostivař plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10 SET 111 o jmenovitém tepelném příkonu cca 9 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
7.8.2019      37498/2019 FO Stavební úpravy za účelem změny užívání stavby Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
8.8.2019      37647/2019 K6K architekti, s. r. o. Novostavba administrativní budovy Dolní Měcholupy 2 x plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX 50, třída NOx 5, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 49,5 kW, stavební činnost závazné stanovisko
2.8.2019      36901/2019 FO Stavební úpravy spočívající ve stavbě sociálního zázemí a skladů do objektu skleníku č. p. 777 v katastrálním území Horní Měcholupy Horní Měcholupy krb na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 8 kW, stavební čřinnost závazné stanovisko
9.8.2019      37786/2019 FO Půdní vestavba bytového domu – byt a atelier Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
14.8.2019      38351/2019 FO Likvidace studny v Praze – Dubči, Lipové náměstí č. p. 1020 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
12.8.2019      37836/2019 FO Stavební úpravy RD – Praha, Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
21.8.2019      39249/2019 FO Modernizace stávajícího víceúčelového hřiště Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
19.8.2019      38873/2019 INTERPROJEKT ODPADY s. r. o. Zokruhování vodoprávních řadů ul. Edisonova, Morseova, Praha 15 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
23.8.2019      39515/2019 KD Haus s. r. o. Novostavba rodinného domu na č. parc. 88/5 katastrální území Petrovice Petrovice krbová kamna na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 9 kW, stavební činnost závazné stanovisko
26.8.2019      39753/2019 ADR s. r. o. VII. Etapa Rezidence GOLF Hostivař – vodohospodářské řešení Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
28.8.2019      40169/2019 THE CHARNWOOD COMPANY, s. r. o. THE CHARNWOOD COMPANY, s. r. o. Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
3.9.2019     40888/2019 FO Přístavba, stavební úpravy a změna užívání rodinného domu č. p. 406 v ul. Pod Areálem 16, na pozemcích 349/115, 249/260, 349/266 v k. ú. Praha – Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
4.9.2019     41232/2019 Inblok architekti Adaptace stávajících prostor na sídlo firmy BEXAMED Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.9.2019     41232/2019 Sweco Hydroprojekt a. s. 1/1M/67/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Miranova a okolí, Praha 15 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.9.2019     41179/2019 Sweco Hydroprojekt a. s. 1/4/M68/00 Obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, Praha 15 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
18.9.2019     43751/2019 FO Přípojka vodovodu Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
18.9.2019     43752/2019 FO Přípojka vodovodu Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.9.2019     41422/2019 ZLINPROJEKT a. s. WTTx9_NT_A_POKUC_OK Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
10.8.2019     42121/2019 Attl a spol. s. r. o. Továrna na stroje Obchodní hala se showroomem Dolní Měcholupy 2 x plynový ohřívač Powrmatic NV 20/C/1 každý o jmenovitém tepelném příkonu 21,85 kW, závazné stanovisko
13.9.2019     42960/2019 ENGINEERS CZ Modernizace výtahů o nosnostech 400 kg do stávajících výtahových šachet Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
18.9.2019     43753/2019 FO Novostavba zahradního domku Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
13.9.2019     42913/2019 FO Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 145/16, Na Křečku, obec Praha, katastrální území Horní Měcholupy Horní Měcholupy krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 13 kW, stavební činnost závazné stanovisko
16.9.2019     43110/2019 Atelier Poledne – Ing. Lukáš Poledne Stavební úpravy ZŠ Dubeč -  rozšíření jídelny, Starodubečská č. p. 413, parc. č. 941, Dubeč (633330)“ Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
23.9.2019     43338/2019 FO Oplocení a vjezd na pozemky parc. č. 1725/1 a 1725/8 k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
19.9.2019     43971/2019 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 40019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, SO4 – Zrušení stávající tlakové kanalizace ČS1 a ČS2 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
29.8.2019     39696/2019 FO Rozšíření administrativního sídla Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.9.2019     43394/2019 MiaVet s. r. o. Stavební úpravy v části 1. NP rodinného domu čp. 129 – prodejny profi nářadí na veterinární ordinaci, Kutnohorská čp. 129, Praha 10 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
17.9.2019     43394/2019 FO Novostavba rodinného domu Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
16.9.2019     43095/2019 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 40019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, Vypouštěcí místo a přemístění stoky mezi ČOV a novým řadem Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
17.9.2019     43418/2019 Starý a partner s. r. o. AB KOMA RENT – administrativní objekt, Za Zastávkou 373, 111 10 Praha 10 – Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
18.9.2019     43655/2019 KD Beta, a. s. Dobudování chybějící části komunikace pro pěší před ZŠ Dopplerova Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
23.9.2019     44199/2019 Sweco Hydroprojekt a. s. SZNR – Rekonstrukce technologie ČSOV Nepovolená (063), P10, číslo in. akce: 19V8400 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
7.10.2019     46580/2019 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví ČSPH DB 9 Kutnohorská Dolní Měcholupy příjem, skladování a výdej motorové nafty závazné stanovisko
11.10.2019
47699/2019
ZONA architekti, s. r. o.   Polyfunkční dům Hostivař – Pražská Hostivař dva závěsné kondenzační plynové kotle GEMINOX THRs 10 – 50C, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 50 kW závazné stanovisko
4.10.2019     46444/2019 ADR s. r. o. Rezidence GOLF Hostivař – 7. etapa Hostivař, Horní Měcholupy 34 ks plynových kondenzačních kotlů, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW a 34 krbů na dřevo, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 10 kW závazné stanovisko
17.10.2019     48700/2019 Areál PM, a. s., Za Zastávkou 373, Praha 10 Skladová a montážní hala (objekt č. 24) Dolní Měcholupy 12 plynových topidel Karma Beta 5, každé o jmenovitém tepelném příkonu5,6 kW a kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW závazné stanovisko
31.10.2019
50517/2019
Design&Build s. r. o. Stavební úpravy rodinného domu – půdní nástavba a přístavba terasy Hostivař - plynový závěsný kondenzační kotel BAXI PLATINUM HT 33 o jmenovitém tepelném příkonu cca 33 kW závazné stanovisko
8.11.2019
52451/2019
FO Novostavba rodinného domu RD NOVA 101 Dubeč plynový kondenzační kotel Panther Condens 12 KKO-A  o jmenovitém tepelném příkonu cca 15 kW, třída NOx 5, krbová vložka závazné stanovisko
18.11.2019
53974/2019
FO Rodinný dům Aneta - Z - novostavba Štěrboholy plynový kondenzační kotel THERM 18 KDZ o jm. tep. Příkonu cca 19 kW závazné stanovisko
18.11.2019
53779/2019
FO Rodinný dům Hostivař krb na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW závazné stanovisko
14.11.2019
53510/2019
FO Senior House ŽIRAFA Horní Měcholupy 2  plynové kotle, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 49 kW, jeden kus plynového kotle o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW závazné stanovisko
24.10.2019
50051/2019
FO Dostavba a stavební úpravy objektu na parcele č. kat. 1018/2 a novostavba objektu na parcele č. kat. 1018/3, kat. území Hostivař, Praha 10 Hostivař dva nástěnné plynové kondenzační kotle např. Baxi 45 kW, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 45 kW závazné stanovisko
16.12.2019
59023/2019
FO Bytový dům č. p. 710 – nástavba 3. n. p Hostivař 2 x plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 236/3-5 Ecotec plus, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 5 kW, závazné stanovisko
16.12.2019
59317/2019
ADR s. r. o. Národní centrum dlouhodobé péče Hostivař Hostivař, Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel Rendamax R 604 o jmenovitém tepelném příkonu 291 kW závazné stanovisko