Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Informace za rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
 

Datum podání
a č. jednací
Žadatel Předmět žádosti
- stavební záměr
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2019
649/2019
OMEGA project s. r. o. Centrum služeb motoristům – CSM Dolní Měcholupy 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 192-35i, každý se jmenovitým tepelným příkonem cca 35 kW, NOx 5 a celkovým tepelným příkonem cca 70 kW, čistírna kontaminovaných vod Alfa Active 2,2 eP o objemu 50m3 závazné
stanovisko
9.1.2019
1467/2019
čistírna kontaminovaných vod Alfa Active 2,2 eP o objemu 50m3 Stavební úpravy rodinného domu Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel Brotje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 5 kW , stavební činnost závazné
stanovisko
9.1.2019
1624/2019
FO Minipivovar Dolní Měcholupy minipivovar REZON s produkcí 2000 hl/rok, plynový vyvíječ páry ANFRA s parním výkonem max. 150 kg páry/hod závazné
stanovisko
14.1.2019
2524/2019
FO Proti Proudu parc. č. 2412/2 – novostavba RD Hostivař krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu do 15 kW, stavební činnost závazné
stanovisko
11.1.2019
1924/2019
FO Změna dokončené stavby rodinného domu v Dolních Měcholupech Dolní Měcholupy plynový kotel BUDERUS LOGAMAX Plus GB062 o jmenovitém tepelném příkonu cca 14 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
30.1.2019
5137/2019
FO Vrtaná domovní studna Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
16.1.2019
2731/2019
FO Vrtaná studna Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
16.1.2019
2616/2019
A2L architekti Stavební úpravy rekreačního objektu Hostivař krbová kamna na dřevo závazné
stanovisko
21.1.2019
3497/2019
FARA spol. s r. o. Změna užívání části stavby – využití části galvanovny jako skladový a obchodní prostor Hostivař kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 50 kW, stavební činnost závazné
stanovisko
21.1.2019
3451/2019
FO Proti Proudu parc. č. 2412/24 - odstranění dvougaráže Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
23.1.2019
3864/2019
Inženýrská činnost ve výstavbě Přechod pro pěší – Starodubečská ul. před poštou (č. p. 666) Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
23.1.2019
5018/2019
FO Přístavba rodinného domu Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
24.1.2019
4286/2019
Omicron – K, s. r. o. Rodinný dům Na Plískavě 27, Praha 15 – demolice stávajícího objektu Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
6031/2019
FO Přístavba a stavební úpravy rodinného domu Petrovice plynový kondenzační kotel (např. VAILLANT ECOTEC EXKLUSIVE VU 156/5-7) o jmenovitém tepelném příkonu cca 15 kW, třída x 5, stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
6002/2019
Bytové družstvo Janovská 369, 370, 371 Stavební úpravy stávajícího bytového domu – zateplení konstrukce střešního pláště Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
6.2.2019
6418/2019
Stavebně technická kancelář Mělník Rodinný dům Ideal City Štěrboholy nástěnný plynový kondenzační kotel turbo BAXI Prime 24 Combi o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
4.2.2019
5824/2019
FO Připojení pozemku parc. č. 2413/65 na ulici plukovníka Mráze, Praha 15 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
6.2.2019
6354/2019
Projektová kancelář ANY Stavební úpravy STL plynovodů, U Břehu, Hornoměcholupská, Praha 15 – stavba 2019 Hostivař, Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
1.2.2019
5586/2019
Omicron-K, s. r.o. Novostavba bytového domu Na Plískavě 27, Praha 15 - Hostivař Hostivař 2 x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 192i, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
7.2.2019
6728/2019
pichlarchitects s. r. o. Stavební úpravy prodejny potravin (hypermarket Albert) v objektu č. p. 1391 – obchodní centrum VIVO Hostivař, Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
12.2.2019
7327/2019
PROFIREVIT s. r. o Oprava vstupních a interiérových prostor domu Rezlerova 305-307 – Petrovice Petrovice stavební činnost závazné
stanovisko
13.2.2019
7609/2019
BOMART spol. s r. o Rekonstrukce badatelny Centrálního archivu v budově OZT Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
25.2.2019
9586/2019
FO Přístavba stávající garáže Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
19.2.2019
8587/2019
Projektový a inženýrský ateliér Změna užívání nebytové jednotky na byt 1+KK v 1. NP bytového domu Neapolská 325, Praha 15 – Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
20.2.2019
8675/2019
FO Stavební úpravy rodinného domu Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
15.2.2019
8075/2019
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Stavba č. 44061 Protipožární nádrž Dubeč Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
4.3.2019
10718/2019
FO Stavební úpravy STL v ul. U Továren a U Pekáren, Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
5.3.2019
10930/2019
Projekty pozemních staveb Přístavba rodinného domu Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
5.3.2019
11138/2019
FO Neveřejná vrtaná studna Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
27.2.2019
10241/2019
KV engineering spol. s r. o. Čistírna kontaminovaných srážkových vod z areálu Kovošrotu Group CZ Dolní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
28.2.2019
10407/2019
FO Galvanovna Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
13.3.2019
12479/2019
PK Flora Rekonstrukce chodníku u OC Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
5.3.2019
11128/2019
FO Stavební úpravy pro provoz dětské skupiny se změnou užívání části stavby v budově Pražská 18/1279, 102 00 Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
25.2.2019
9546/2019
FO Stavební úprava a změna užívání prostoru na pražírnu kávy Hostivař plynový infračervený hořák o jm. tepel. příkonu do 300 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
6.3.2019
11209/2019
FO Vrtaná studna na pozemku s číslem parcely 511/127 Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
28.2.2019
10333/2019
Projekce inženýring, Mejstříkova 614, Praha 4 Hala potisk Hostivař výrobní technologie sítotisku, digitálního potisku a planografie s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t/rok, stavební činnost závazné
stanovisko
4.3.2019
10971/2019
ADR s. r. o. Objekty zahradního domku a garáže rezidence Golf Hostivař Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-35i o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx 5, plynový krb, stavební činnost závazné
stanovisko
11.3.2019
12116/2019
FO Garáž na osobní automobil Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
13.3.2019
12535/2019
FO Dvorní objekt – nástavba, stavební úpravy, zastřešení vstupu, venkovní schodiště Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
13.3.2019
12476/2019
Sportovní projekty s. r. o. Sportovní centrum UK Praha Hostivař – výměna prosklené části obvodového pláště centrální haly Petrovice stavební činnost závazné
stanovisko
10.4.2019
13379/2019
Atelier Poledne Nástavba ZŠ Dubeč č. p. 413, parc. č. 941, 946/1, Dubeč Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14626/2019
FO Úprava vstupního předprostoru areálu Toulcova dvora Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
22.3.2019
14154/2019
Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Rozšíření parkoviště osobních vozů, MČ Praha – Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14626/2019
FO Přístřešek na sběrné nádoby a úprava oplocení Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14669/2019
FO Drogerie TETA, Praha – Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
27.2.2019
8675/2019
EKOSPOL a. s. Výstavba dočasných staveb – objekty pro provoz odstavné plochy pro parkování vozidel Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
20.2.2019
8913/2019
FO Novostavba 2 rodinných domů – RD 1 (SO-01), RD 2 (SO-02) a opěrná zeď na pozemku parc. č. 34, 35, k. ú. Petrovice Petrovice 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172 o jmenovitém tepelném příkonu cca 14 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14533/2019
Atelier Poledne Označení provozovny Bosch  Termotechnika s. r. o., obchodní divize Buderus Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
20.3.2019
13933/2019
FO Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, NTL plynovodní přípojka Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
29.3.2019
15548/2019
FO Novostavba rodinného domu Dolní Měcholupy krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu cca 5 kW , stavební činnost závazné
stanovisko
25.3.2019
14700/2019
FO Kabelová přípojka NN Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
3.4.2019
16467/2019
FO Přístavba a nástavba domu a garáže Hostivař plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW, emisní třída NOx 5 závazné
stanovisko
2.4.2019
16128/2019
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Projekt vodovodní přípojky Štěrboholy stavební činnost závazné
stanovisko
3.4.2019
17140/2019
FO Rodinný dům L2-145 (Like 145 Horní Měcholupy nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM AQUA COMPLET PANTHER o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW, třída NOx 5, krb na pevná paliva, stavební činnost závazné
stanovisko
5.4.2019
16930/2019
- PROJECT STUDIO Projekt zateplení svislého obvodového pláště Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
4.4.2019
16521/2019
HANEL, spol. s r.o. RVDSL1818_A_AVRNZ153-VRNZ1HR_OK Připojení DSLAM k optické síti Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
10.4.2019
17907/2019
FO Nové napojení objektu z ER/Připojení objektu k distribuční síti PREdistribuce, a. s., na hladině NN Horní Měcholupy stavební činnost závazné
stanovisko
10.4.2019
17889/2019
FO Půdní vestavba a stavební úpravy RD Hostivař, parc. č. 623 Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
5.4.2019
16928/2019
– inženýrská činnost ve výstavbě  Stavební úprava komunikace ul. U Transformátoru vč. pěšího propojení na ul. Starodubečskou Dubeč stavební činnost závazné
stanovisko
11.4.2019
18021/2019
Rindfleisch  s. r. o. Změna užívání prostor, potravinářský provoz – bourárna masa Výrobní 5/3, Praha 10 Štěrboholy bourárna masa, stavební činnost závazné
stanovisko
8.4.2019
17162/2019
TVA SERVIS s. r. o. Stavební úpravy čerpací stanice  OMV Praha Švehlova 1376/34, 102 00 Praha 10 Hostivař Hostivař stavební činnost závazné
stanovisko
12.4.2019
18129/2019
SEG, s. r. o. Praha 15 Hostivař, ul. Rabakovská, Skladová hala, nové kNN Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.4.2019
18602/2019
ENGINEERS CZ. s. r. o. Modernizace osobních výtahů o nosnostech do 1125 kg do stávajících výtahových šachet Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
16.4.2019
18755/2019
FO Dostavba rodinného domu v k. ú. Hostivař na p. č. 111 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.4.2019
19119/2019
FO Úpravy společných prostor 1. NP domu č. p. 323 v Praze – Petrovicích Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
17.4.2019
19177/2019
HABENA spol. s r. o. Zapuštění zdvihací plošiny do podlahy – hala spodního mytí Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.4.2019
17760/2019
CENTRAL GROUP 31, investiční s. r. o. Bytový dům Parmská Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
17.4.2019
18904/2019
ZAVOS s. r. o. Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy, etapa 0002 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
23.4.2019
19443/2019
KD Beta, a. s. ZŠ Dopplerova – zastřešení vstupu Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
25.4.2019
20328/2019
Atelier M.A.A.T., s. r. o. Zřízení nové služebny MP hl. m. Prahy Hostivař plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 10 kW, stavební činnost závazné stanovisko
6.5.2019
21854/2019
FO Zateplení objektu a stavební úpravy v 1. NP rodinného domu Dubeč kondenzační plynový kotel Buderus GB192-25 o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW, emisní třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
13.5.2019
22937/2019
FO Přístavba a úprava podkroví RD Bruner parc. č. 635 v kat. území Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.5.2019
22937/2019
STAVO RD Kelvinova parc. č. 469/5, k. ú. Petrovice Petrovice plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW, třída NOx 5, venkovní krb na dřevo , stavební činnost závazné stanovisko
30.4.2019
21060/2019
KV engineering spol. s r. o. Přemístění a modernizace areálu AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Dolní Měcholupy  stavební činnost, čerpací stanice PHM na motorovou naftu s objemem 40 m3   závazné stanovisko
30.4.2019
21060/2019
KV engineering spol. s r. o. KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Modernizace areálu Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 282/3-5 turbo TEC Plus o jmenovitém tepelném příkonu à cca 30 kW ,plynový kondenzační kotel na PB o jmenovitém tepelném příkonu cca 14 kW , 2 x plynový kondenzační kotel na PB o závazné stanovisko
24.4.2019
20328/2019
INOFEOS, a. s. Přístavba a stavební úpravy Vily u Hostivařského lesoparku Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
20.5.2019
24542/2019
FO Stavební úpravy zahradních staveb Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
20.5.2019
24542/2019
FO Novostavba rodinného domu Dubeč krbová vložka na dřevo o jmenovitém tepelném příkonu do 10 kW, stavební činnost závazné stanovisko
9.5.2019
22298/2019
FO P + R Hostivař 3 sever Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
20.5.2019
24208/2019
Gymnázium bratří Čapků Stavební úpravy nebytového prostoru v 1. NP objektu čp. 419 – zázemí pošty na prostory teoretického vyučování v oboru kadeřnictví a holičství, Milánská čp. 419, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
22.5.2019
24847/2019
FO Parkoviště v ulici Pod Areálem na pozemku p. č. 370/36, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
22.5.2019
24828/2019
PROJEKTING s. r. o. Rozšíření sítě T-Mobile v ulici Švehlova, Praha 15 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
23.5.2019
25339/2019
FO ČS PHM OMV C2023 Praha, Štěrboholská radiála – sever Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.5.2019
25642/2019
FO Demolice rodinného domu Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
27.5.2019
25642/2019
FO Úprava podest a vstupů na jižním průčelí bytového domu Lessnerova 263-264 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko