Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. za rok 2013

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2013 KVprojekt s.r.o. Závazné stanovisko k umístění plynového kotle v objektu rod.domu Dýšinská 246, Praha 10, parc.číslo 128/1,128/2 k.ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy Plyn. Kotel o výkonu 18 kW, emisní třídy 3 a vyšší podle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297 závazné stanovisko
(PDF, 119 kB)
3.1.2013 Ing.Arch. I. Hulanová Žádost o záv.stanovisko k územ. a staveb.řízení k PD "Rekonstrukce a přístavba rodinného domu č.p. 201/13 a stavební úpravy garáže na pozemcích 371/12,371/21 a 371/22 v k.ú. Stěrboholy Štěrboholy Plyn.kondenzační turbo kotel, emisní třídy 3 a vyšší podle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297 závazné
stanovisko

(PDF, 116 kB)
23.1.2013 MUDr. Romana Mikyšková Žádost o stanovisko ke stavebním úpravám RD V Nové Čtvrti 354/12,Praha10,č.p. 1245/1, 1244 k.ú. Hostivař Hostivař Plyn. nízkoemisní  kotel turbo Vaillant VU 126/3-5 ecotecplus závazné stanovisko
(PDF, 148 kB)
23.1.2013 Attl a spol.s.r.o., Žádost o stanovisko pro stavební povolení -Továrna na stroje-nástavba stávajícího JZ křídla objektu Ke Slatinám 117/16, Praha 10, č.p. 477/1,477/2478/2 k.ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy Plyn.kotel Buderus Logamax plus GB 072-14 závazné stanovisko
(PDF 149 kB)
25.1.2013 Ing. Radek Uchytil Ph.D. Žádost o záv stanovisko k novostavbě rod.domu Dubeč č.parcely 1921 k.ú. Dubeč Dubeč krb jako doplňkový zdroj tepla závazné stanovisko
(PDF 150 kB)
7.2.2013 Ing. Luboš Krnáč Žádost o záv.stanovisko k umístění plynového kotle k ohlášení stavby "Přístavba a nástavba rod.domu U Výstavby 252,Praha 10, č.parcely 369" Dolní Měcholupy kondenzační plynový kotel Veissmann Vitodens 333-FS3B o výkonu 3,8-19 kW závazné stanovisko
(PDF 149 kB)
7.2.2013 Ing.arch. Jar.Daďa Žádost o záv.stanovisko k umístění plynového kotle v rámci stavebního řízení "Úpravy byt.domu, ulice Štěrboholská č.25, Praha 10, č.parcely 1538,1539" Hostivař kondenzační kotel Vaillant VU 246/3-5 ecoTEC plus o výkonu 9,2-25,5 Kw závazné stanovisko
(PDF 148 kB)
7.2.2013 Markéta Hanzaliusová Žádost o záv.stanovisko k dodatečnému stav.povolení pro rodinný dům v ulici Novoštěrboholská 44/20, Praha 10 č.parcely 216 Štěrboholy kondenzační plynový kotel Viadrus G 27 závazné stanovisko
(PDF 148 kB)
18.2.2013 ADR s.r.o., Žádost o závazné stanovisko pro územní a stavební řízení na stavbu "Kozinec-čtyřdům" ulice Sudkova Praha 10, č.parcely 622/36,622/157 Horní Měcholupy 4 x závěsný kondenzační kotel Buderus, výkon 14 kW

závazné stanovisko
(PDF, 150 kB)

20.2.2013 CEDE Studio,s.r.o. Žádost o stanovisko pro akci: "půdní vestavba a zateplení stávajícího RD, Dubeč 48/6, Praha 10-Dubeč", č. parcely 1213,1216/2 Dubeč závěsný kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162-35 s výkonem v rozsahu 6,5-35 kW, třída NOX 5 závazné stanovisko
(PDF, 150kB)
27.2.2013 3AS s.r.o. Žádost o stanovisko k akci  "Stavební úpravy a nástavba administrativní budovy s přístavbou prodejní haly"Kutnohorská 181, Praha 10, č.par. 47 Dolní Měcholupy plynový kombinovaný kotel závazné stanovisko
(PDF, 122 kB)
27.2.2013 Jiří Solnař, Projektová činnost ve výstavbě Žádost o stanovisko ke stavbě rodinného domu U Lázeňky, Praha 10, č.par. 462/23 Dubeč plynový kotel závazné stanovisko
(PDF, 149 kB)
28.2.2013 Ing. Luboš Krnáč Žádost o stanovisko pro sloučené územní a stavební řízení na stavbu:"Stavební úpravy,přístavba zahradní stavby s garáží", U výstavby č.252,Praha 10, č.par. 369, 370/1 Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel Veissmann 222-W, výkon 4,8 - 19 kW závazné stanovisko
(PDF, 151 kB)
6.3.2013 T.L.S.property investment a.s. Žádost o závazné stanovisko pro územní  řízení na stavbu "Školní hřiště ZŠ Veronské náměstí" Praha 10, č. par.523/113 Horní Měcholupy Plynový závěsný kotel, výkon do 24 kW závazné stanovisko
(PDF, 155 kB)
7.3.2013 Ing. J. Háková Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Skladově administrativní areál Rabakovská"  č. par. 1676/69 a 1676/70 Hostivař Plynový kotel závazné stanovisko
(PDF, 119kB)
20.3.2013 Ing. Jaroslav Marušák,CONACT, s.r.o. Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Stavební úpravy haly, osazení tří buněk v areáluCTY, U Továren I, č.par. 75/5 Dolní Měcholupy šíření zápachu vyjádření
(PDF, 148 kB)
21.3.2013 Ing.arch.J. Kuthanová Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Rodinný dům-rekonstrukce stávajícího objektu, přístavba a nástavba na pozemku č.p. 333 a 334 k.ú. Dolní Měcholupy, v ul. Československých tankistů č.p. 147, Praha -Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy Plynový kondenzační kotel Geminox THRi 2-17 DC, výkon 2,5 - 17,6 kW , krbová vložka závazné stanovisko
(PDF, 153kB)
4.4.2013 Ing. Jaroslav Rybář. Projekt centrum Nova Žádost o závazné stanovisko ke stavbě"Přístavba stávající strojírenské provozovny na p.p.č.2535/46 k.ú. Hostivař Hostivař nástěnná plynová vytápěcí jednotka LARSEN Alfa ECO  15, výkon do 15,5 kW Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
4.4.2013 pod čj. 19419/2013 Monika Kutičková Žádost o závazné stanovisko pro Rozdělení společné otopné soustavy 2 bytů v rodinném domě Ohmova 409, Praha10-Petrovice Petrovice plynový kotel Buderus GBO72-24 závazné stanovisko (PDF, 39 kB)
9.4.2013 pod čj. 20557/20013 Bc. Milan Bartůněk Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Viladomy Dubeč- Pod lesem"par.č. 1928 Dubeč Plynové kotle o výkonu 70 kW, 3. emisní třída - 6 kusů a dva kusy o výkonu 50kW, 3.emisní třída závazné stanovisko (PDF, 41 kB)
10.4.2013 pod čj.20711/2013 Ing.D. Marvanová Žádost o závazné stanovisko ke stavbě"Přístavba a nástavba RD, Ústřední 190, Praha 10" Štěrboholy Plynový kotel závazné stanovisko (PDF, 46 kB)
17.4.2013pod čj.17365/2013 Ing. J. Sitárová Žádost o závazné stanovisko ke stavbě"Modernizace areálu Hostivař,  U Továren 770/1 b, k. ú. Hostivař" Hostivař VZT ohřívače o výkonu 25 kW v počtu 8 kusů Závazné stanovisko (PDF, 45 kB)
22.4.2013 pod čj. 23293 Kamil Kubánek RIPS Projekt Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "novostavba RD , U Přejezdu, Dubeč č.p.ar. 87/2,87/3,85/16 Dubeč Plynový turbokotel, výkon 25 kW Závazné stanovisko (PDF, 40 kB)
6.5.2013 pod čj. 26042/2013 Ing. arch. R. Palkovský Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Polyfunkční objekt Nedokončená", Nedokončená č. 52, Praha 10 Štěrboholy Plynový kotel- bez určení typu a výrobce Závazné stanovisko (PDF, 47 kB)
15.5.2013 pod čj. 28025/2013 Ing. Petr Vrátný Žádost o stanovisko ke stavbě kovového tříplášťového komínu a krbové vložky- Golf Hostivař, Hornoměcholupská, Praha 10 Horní Měcholupy Krbová vložka Radiante 350 ECO plus Závazné stanovisko (PDF, 46 kB)
16.5.2013 pod čj. 28410/2013 Ing. Pavlík Žádost ke stavbě "Novostavba rodinného domu Stadická", č. par. 24/4, Praha 15 Horní Měcholupy plynový kotek Geminox THRi 2-17, výkon 16,9 kW, emisní tř. 5 Závazné stanovisko (PDF, 39 kB)
16.5.2013 pod čj. 28398/2013 Ing. Z. Vondrová Žádost o závazné stanovisko k územnímu řízení ke stavbě "Sportovní centrum-K Lesoparku" par.č. 2400/2, 2400/3, 2400/4, 2400/7 Hostivař 5x plynový kondenzační kotel bez určení typu a výrobce Závazné stanovisko (PDF, 43 kB)
29.5.2013 pod čj. 31069 Ing. Valášek Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Viladomy Dubeč- Pod lesem"par.č. 1928 Hostivař plynové kotle o výkonu 70 kW, 3. emisní třída - 6 kusů a dva kusy o výkonu 50kW, 3.emisní třída Závazné stanovisko (PDF, 35 kB)
14.6.2013pod čj. 32128/2013 T.L.S.property investment a.s. ˇŽádost ke stavbě "Školní hřiště -ZŠ Veronské nám." Horní Měcholupy závěsný kondenzační plynový kot s výkonem cca 24 kW kW Závazné stanovisko (PDF, 50 kB)
1.7.2013 po čj.37974/2013 Ing. Pavlát, Pod Štěpem 6, Praha 10 ˇŽádost o závaz. stanovisko k ohlášení  stavby "Vytápění stavebně upravovaného rod. domu " v ulici Pod Štěpem 6, Praha 10 Hostivař plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 236/3-5, emisní tř. 5, výkon 23,5 kW Závazné stanovisko (PDF, 45 kB)
8.7.2013 čj. 39302/2013 MČ Dolní Měcholupy Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Rodinný dům " Praha -Hostivař, Mezi Potoky, par. Č. 53, 54 Hostivař kondenzační plynový kotel, typ a výrobce neuveden Závazné stanovisko (PDF, 40 kB)
9.7.2013 čj. 39582/2013 Skarlet Kolací, V Kališti 1673, Praha 10 Žádost o závaz. stanovisko ke  stavbě"Novostavba rod. Dvojdomu" č. par. 1049/2, 1049/3,1049/4 Dubeč plynový nízkoemisní kondenzační kotel Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3, výkon 21,8 kW Závazné stanovisko (PDF, 40 kB)
9.7.2013 čj. 39512/2013 Hana Kašparová-inženýrská činnost ve stavebnictví, Lermontova 9, Praha 6 Žádost o závaz. stanovisko ke  stavbě "Farní centrum u kostela sv. Jakuba Staršího, Edisonova 17, Praha 15-Petrovice Petrovice plynový kondenzační kotel  GEMINOX THRi 5-25C, výkon do 25 kW, emisní tř. 5 Závazné stanovisko (PDF, 48 kB)
18.7.2013 čj. 41214/2013 MČ Dolní Měcholupy Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Mateřská školač.p- 254, rekonstrukce 2.n.p.-severovýchoní křídlo Dolní Měcholupy závěsný plynový kotel Vaillant VU 806/5 ECOTEC PLUS, výkon 82,3 kW, emisní tř. 5 - 2 kusy Závazné stanovisko (PDF, 46 kB)
29.7.2013 čj. 43104/2013 Ing. arch. Jar. Daďa Žádost ke stavbě "Přístavba a úpravy RD č.p. 1065, Praha 10, č. par. 18, 19 Dubeč krbová kamna Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
31.7.2013 čj. 43590/2013 Pavel Borecký Žádost o závazné stanovisko ke stavbě" Novostavba dvojdomu, ul. Dačická, č. par. 371/1,371/4, 371/5 Praha 10" Horní Měcholupy plynový kotel PROTHERM 2 ks Závazné stanovisko
(PDF, 40 kB)
7.8.2013 čj. 44888/2013 Marcela Greplová Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Stavební úpravy a přístavba domu č.p. 143, Praha-Dolní Měcholupy" Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel  GEMINOX max. výkon 24 kW Závazné stanovisko
(PDF, 45 kB)
12.8.2013 čj. 45716/2013 hl.m. Praha  OMI, zastoupený ZAVOS s.r.o. Žádost ke stavbě" Stavba č.41315 Hasičská zbrojnice Praha - Dubeč" Dubeč 2 plynové kotle, výkon po 45 kW, emisní tř. NOx 5 Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
17.9.2013
čj.52897/2013
An. Mareček, Fr. Červeného 50, Praha 10 Žádost ke stavbě "Rekonstrukce RD"p.č. 1247, Praha -Dubeč Dubeč plynový kotel bez uvedení typu, výrobce, výkonu Závazné stanovisko
25.9.2013 čj.54790/2013 PEPESS line a.s., Všenorská 1, Řitka Žádost o závazné stanovisko ke stavbě " Půdní vestavba v objektu Pražská 6/13" v Praze 10 Hostivaři, par. č. 232/3 Hostivař plynový kotel do 24 kW, bez uvedení typu a výrobce, krb Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
2.10.2013 čj.56623/2013 M. Kubíková, Ejpovická 56, Praha 10 Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Nástavba a přístavba RD v ulici Ejpovická" Praha 10, č. par. 427,428, Hostivař 3 plynové kotle Protherm Tiger Condens o příkonu 5,04 kW, 4,22 kW, 6,32 kW Závazné stanovisko
(PDF, 41 kB)
7.10.2013 čj. 57565/2013 Etelier SAEM, s.r.o., Na Mlejnku 6, Praha 4 Žádost o závazné stanovisko ke stavbě"Stavební úpravy objektu Oceán, Hornoměcholupská 528/1, 527/3, k.ú. Hostivař Hostivař plynová kotelna s 2 plynovými kotli typu Vaillant, výkon 120 kW, emisní tř.5 pro objekt SO1 a  plynová kotelna s 2 plynovými kotli typu Vaillant, výkon 120 kW, emisní tř.5 pro objekt SO2 Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
9.10.2013 čj.58145/2013 M. Kreuzer, Milevsko Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Novostavba RD, typová betonová garáž, přípojka vody, kanalizace dešťová,zpevněná plocha"na pozemku č.p. 604, 603, 506 Dubeč Dubeč plynový kotel Junkers Ceraclass ZS 12-2 DH AE o výkonu 12 kW a krbová vložka s teplovodním výměníkem Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
14.10.2013 čj. 59491/2013 Ing. J. Šebl, Ke schodům 18, Praha 4 Žádost o závazné stanovisko ke stavbě"Stavba bytového domu a garáže" č.par. 1538, 1539 Hostivař nástěnný plynový kotel Vaillant VU 246/3-5eco TEC Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
14.10.2013 čj. 59293/2013 Ing. Eva Malinová Perpektivní 2, Praha 10 Žádost o záv. stanovisko ke stavbě "Přístavba a nástavba k RD", Radostná 1, č.par. 302/30, 302/99 Štěrboholy plynový kondenzační kotel, výkon 24 kW, typ a výrobce neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
15.10.2013 čj. 59852/2013 H-vet.s.r.o., Veronské nám.403,Praha 10 Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Veterinární klinika",Lochotínská ul. Praha 10, č.par. 523/699 Horní Měcholupy plynový turbokotel,výkon do 30 kW, typ a výrobce neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
24.10.2013 čj. 62603/2013 Ing. T. Köhler, Pardubice, Ing. L. Köhlerová, Holoubkov Žádost o záv. stanovisko ke stavbě "Novostavba rod. Domu Dubeč", č. par. 228/7 Dubeč Plynový kotel Geminox THRs 1-10, příkon neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 41 kB)
31.10.2013 čj. 63380/2013 VIA NATURA, s.r.o., Varšavská 38, Praha 2 Žádost o záv. Stanoviskoke stavbě "Nástavba a přístavba rodinného domu č.p.106, Na Plískavě 21, Praha 15 Hostivař krbové  vložky Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
13.11.2013 čj.66091/2013 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500 Praha 4 Žádost o záv. stanovisko ke stavbě"Stavební úpravy na VTL RS č. 337 Hostivař Dolní Měcholupy 4 turbokotle o výkonu 4x 25 kW Závazné stanovisko
(PDF, 42 kB)
14.11.2013 čj. 66272/2013 Ing. A Cerhák,Výletní 8,Praha 9 Žádost o záv. Stanovisko ke stavbě" Rekonstrukce hospodářského objektu u RD č.p. 56, Praha 10-Dolní Měcholupy, ul.- Dolnoměcholupská“ č. par. 27, 28 Dolní Měcholupy kamna na dřevo s příkonem 5 kW ,typ a výrobce neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
15.11.2013 čj. 66527/2013 Ing. Ivo Zajíc, Fibichova 1269, Nové Strašecí Žádost o závazné stanovisko ke stavbě "Elecs-novostavba administrativní budovy"par. č. 1427/1,1427/2, 1428, 1429, 1430/1 Praha 10- Hostivař Hostivař kotelna s 2 plynovými kondenzačními kotli o výkonu 2x 60 kW, typ a výrobce neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
18.11.2013 čj. 66645/2013 Jan Meduna,inženýrská činnost Žádost o závazné stanovisko "Nástavba a modernizace bytových domů č.p. 711 a 712", Praha 10-Hostivař, ul. Herbenova Hostivař 12 plynových kotlů o výkonu 6-14 kW, THERMONA THERM PRO 14 TKX.A Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
20.11.2013 čj. 67238 V.Krupička, Nové nám. 4, Praha-Uhřiněves Žádost o záv.stanovisko ke stavbě "Novostavba rodinného domu Praha Dubeč", č.par. 411,412/1,412/4 Dubeč Krb o výkonu 16 kW Závazné stanovisko
20.11.2013 čj. 67459/2013 L.Totůšková, Lipové nám. 2, Praha 10 Žádost o záv. stanovisko ke stavbě "Rodinný dům manželů Totůškových, par.č 5, kat. území Dubeč - Přístavba 1 bytové jednotky na par. č. 6, k.ú. Dubeč Dubeč kondenzační plynový kotel typu Viadrus, výkon 24 kW, krb Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
22.11.2013 čj. 67891/2013 Jiří Solanř, 3AS s.r.o., Roháčova 25, Praha 3 Žádost o záv. Stanovisko ke stavbě "Stavební úprava a nástavba administrativní budovy s přístavbou prodejní haly (schowroomu), Kutnohorská 181, Praha 10, Dolní Měcholupy dvojice kondenzačních plynových kotlů Junkers Ceraclass Excellence ZSC 35-3 MFA, příkon 38,3 kW, emisní tř. 4 Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
27.12.2013 čj. 74311/2013 PSK TUZAR, s.r.o. Ostrovského 11, Praha 5 Žádost o záv. stanovisko ke stavbě "Rodinný dům v Dolních Měcholupech, par. č. 672/119 a 120, k.ú. D. Měcholupy" Dolní Měcholupy plynový závěsný kond. kotel Logamax plus GB 162-25 o výkonu 5,3-24,9 kW, emisní tř. 5 a krb Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)