Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. za rok 2014

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2014 5963/2014 Zdeněk Doksanský, Labská kotlina, Hradec Králové Výstavba plynové kotelny – Mateřská škola Boloňská 313, par. č. 217/2 k. ú. Horní Měcholupy  Horní Měcholupy náhrada bivalentního zdroje CZT -plynová kotelna o celkovém výkonu 130 kW bude osazena dvěma závěsnými kondenzačními plynovými kotli ZBR 65-2 o výkonu 14,2 – 65 kW Závazné stanovisko
(PDF, 118 kB)
4.1.2014 čj. 5968/2014 Zdeněk Doksanský, Labská kotlina, Hradec Králové Výstavba plynové kotelny – Mateřská škola Parmská 388, Praha 10, par. č.  523/18 k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy náhrada bivalentního zdroje CZT -plynová kotelna o celkovém výkonu 130 kW bude osazena dvěma závěsnými kondenzačními plynovými kotli ZBR 65-2 o výkonu 14,2 – 65 kW Závazné stanovisko
(PDF, 118 kB)
4.1.2014 čj. 5964/2014 Zdeněk Doksanský, Labská kotlina, Hradec Králové Výstavba plynové kotelny – Mateřská škola Parmská 389, Praha 10, par. č.  523/17 k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy náhrada bivalentního zdroje CZT -plynová kotelna o celkovém výkonu 130 kW bude osazena dvěma závěsnými kondenzačními plynovými kotli ZBR 65-2 o výkonu 14,2 – 65 kW Závazné stanovisko
(PDF, 118 kB)
4.1.2014 čj. 5967/2014 Zdeněk Doksanský, Labská kotlina, Hradec Králové Výstavba plynové kotelny – Mateřská škola Milánská 472, Praha 10, par. č.  509/5 k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy náhrada bivalentního zdroje CZT -plynová kotelna o celkovém výkonu 130 kW bude osazena dvěma závěsnými kondenzačními plynovými kotli ZBR 65-2 o výkonu 14,2 – 65 kW Závazné stanovisko
(PDF, 118 kB)
4.1.2014 čj. 5969/2014 Zdeněk Doksanský, Labská kotlina, Hradec Králové Výstavba plynové kotelny – Mateřská škola Milánská 473, Praha 10, par. č.  601/2 k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy náhrada bivalentního zdroje CZT -plynová kotelna o celkovém výkonu 130 kW bude osazena dvěma závěsnými kondenzačními plynovými kotli ZBR 65-2 o výkonu 14,2 – 65 kW Závazné stanovisko
(PDF, 118 kB)
20.1.2014 čj. 74392 Ing. Jaroslav Rybář, Palackého 47, Pelhřimov Přístavba stávající strojírenské provozovny, pozemek parc. č. 2535/46, k. ú. Hostivař Hostivař nástěnné teplovzdušné plynové vytápěcí jednotky LARSEN Alfa ECO 15 o maximálním výkonu 15,5 kW Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
14.1.2014 čj 3455/214 Ing. Tomáš Cedzo, Novostrašnická 13, Praha 10 výstavba krbu v rodinném domě P31, stavební parcela 521/227, poz.par. 521//150 Horní Měcholupy krbu Varia 2Lh-4S včetně komínového tělesa Závazné stanovisko
(PDF, 114 kB)
27.1.2014 čj. 4846/2014 Ing. arch. Tomáš Pavlas, Na Vrážku 503, Z. Třebáň Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 411, 412/1, 412/4, Dubeč krb o výkonu do 16 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
4.2.2014 čj. 7397/2014 Jaroslav Doležal, Inženýrská činnost ve stavebnictví,Na Petřinách 298/6,Praha 6 Polyfunkční hala (včetně přípojek inženýrských sítí a dopravního připojení), pozemek parc. č. 2520/6, 2520/7, k. ú. Hostivař Hostivař 2 plynové kondenzační kotle Veissmann Vitodens 200 W o jmenovitém výkonu 8,8 – 35 kW s účinností 96 % a jmenovitým příkonem 9,16 – 36,45 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
10.2.2014 čj. 7763/2014 PRAKAB Pražská kabelovna, s. r. o., Ke Kablu 278, Praha 10 Trafostanice T2 PRAKAB Pražská kabelovna, s. r. o., Ke Kablu 278, k. ú. Hostivař Hostivař odstranění stavby bývalé rozpínací trafostanice vysokého napětí v areálu PRAKAB Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
14.2.2014 čj. 9117/2014 Eva Tělecká, Netlucká 634, Praha 10 Novostavba rodinného domu včetně vjezdu na pozemek a výměny venkovní části vodovodní přípojky, Mikova 67, pozemek par. č. 1164, 1165, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kotel Geminox Thrs 1-10 C s tepelným příkonem 1,1 – 9,3 kW, třída NOx 5 Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
18.2.2014 čj. 9659/2014 Ing. Zdeněk Janeček, Ke Hřišti 131, Jílové u Prahy Novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí, Netlucká ulice, pozemek parc. č. 1108/4, k. ú. Dubeč Dubeč dva plynové kotle à 15 kW (typ a výrobce nejsou v dokumentaci uvedeny) a dále 2 krby à 6 kW Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
6.3.2014 č.j. 13247/2014 Mgr. Václav Hofmann Novostavba rodinného domu, č.par.696/83 Dolní Měcholupy plyn. kond. kotel Vaillant VU 146/4-7 eco TEC, příkon 2,3-13,9 kW, em. tř.5 Závazné stanovisko
(PDF, 45 kB)
14.3.2014 čj. 22572/2014 Zdeněk Doksanský, Labská kotlina, Hradec Králové Výstavba plynové kotelny – budova úřadu MČ Praha 15 Boloňská 478, par. č. 523/320 k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy náhrada bivalentního zdroje CZT -plynová kotelna o celkovém příkonu 285 kW bude osazena třemi kondenzačními plynovými kotli Junkers ZBR 98-2 o příkonu 95 kW Závazné stanovisko
(PDF, 52 kB)
19.3.2014 čj-14777/2014 KD Beta, a.s. Hanusova31, Praha 4 Novostavba pavilonu ZŠ Petrovice Petrovice etapa výstavby - zdroj prašnosti Závazné stanovisko
(PDF, 45 kB)
17.3.2014 čj. 14917/2014 Alice Štěpánková,U Střediska 9, Praha 10 rekonstrukce RD č.par. 97,98 k.ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy plynový kotel ZSB 22, příkon 20,18 kW a krb Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
4.4.2014 čj. 19286/2014 Stavaři s.r.o, nám.B.Hrozného 21, Lysá nad Labem Soubor rodinných domů "Na Výsluní, Praha 15 - Hostivař, č.par. 2241/2,2239/2, 2239/28" Hostivař krbová kamna do 2 kW Závazné stanovisko
4.4.2014 čj.19314/2014 QN Domov s.r.o., V Olšinách 2, Praha 10 Novostavba polyf.domu, Praha 10,Pražská ul. č.par. 504/13 Hostivař 3x plynový kotel Vaillant 276/4-7 Ecotec plus  s příkonem 25,7 kW Závazné stanovisko
24.4.2014čj. 23226/2014 Martin Dynybil,Ovesná 178, Praha 10 Novostavba RD, č. par. 353, Horní Měcholupy, Praha 10 Horní Měcholupy plynový kotel o výkonu 4,9-12 kW, bez udání typu a výrobce Závazné stanovisko
(PDF, 40 kB)
17.4.2014 čj. 22035/2014 Ing. Petra Moudrá, Dehtáry17, Zeleneč Stavební úpravy RD, Nepovolená 1123/11, Dubeč š.par. 313,314 Dubeč plynový kondenzační TURBO kotel o výkonu 2-17 kW, bez udání typu a výrobce Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
30.4.2014 č.j. 24397/2014 Magdalena Žižková, Čs. tankistů 177/14, Praha 10 Rekonstrukce RD U Továren 551/19, Praha 10, č. par.1294,1295/1,1295/2 Hostivař plynový kotel Vaillant 276/4-7 EcoTEC plusVU 126/3-5  s příkonem do 12 kW,třída Nox 5 Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
7.5.2014 č.j. 25452/2014 Filip Mṻller, Suita s.r.o, Pražská 6/13, Praha 10 Půdní vestavba v domě 6/13, č.par. 232, Praha 10 Hostivař plynový kotel do 24 kW, bez uvedení typu a výrobce Závazné stanovisko
(PDF, 45 kB)
14.5.2014 čj. 26751/2014 Mgr.Marta Vláčilová
Ing. Miroslav Škorpil
Novostavba RD č.par. 349/222 Štěrboholy závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu do 12 kW, bez uvedení typu a výrobce Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
19.5.2014 čj. 27802/2014 Ing. Radovan Bryx Novostavba rod. Dvojdomu, č.p. 439/48 Štěrboholy krbová vložka o výkonu 5 kW Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
21.5.2014 čj.
28307/2014
KD BetaHanusova 31, Praha 4 Přestavba RD K Obecním hájovnám 3, Praha 10 Hostivař plynový kotel Buderus Logamax plus GB 172-24, jm. vákon 24kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
26.5.2014 čj. 29081/2014 YUAR, s.r.o.Na Kozačce 7, Praha 2 RD Lochotínská,č.par. 511/13 Hostivař plynový kotel Veissmann Vitodens 200, výkon 6,5-26 kW Závazné stanovisko
21.5.2014 č.j.
28311/2014
KD Beta, Hanušova 31, Praha 4 Přestavba polyf. objektu Ústřední 388/18, č.par. 361/1, 361/2 Štěrboholy plynový kotel Veissmann Vitodens 222F, jm. příkon 17,4 kW Závazné stanovisko
(PDF, 45 kB)
26.5.2014 čj.
28986/2014
Marek Dihel a Radka Preislerová, Novostavba RD na par. č. 11645/2 Hostivař plynový kotel Protherm Panter Condens 25 KKO, jm. výkon 24 kW, tř. 5 Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
28.5.2014 čj.
29789/2014
Ilona Řezníčková, Praha 4 Novostavba RD na par. č. 1818/339 Hostivař plynový kotel Geminox THRs2-17, jm. výkon do 16,9 kW Závazné stanovisko
(PDF, 45 kB)
21.5.2014  čj. 28052/2014 Tukas a.s.             K Hrušovu 344/6, Praha 10 Areál automobilů Tukas - 2. Etapa - objekty D a E Štěrboholy plyn. kond. kotel Veissmann, jm. výkon 45 kW, plyn kond. kotel bez uvedení typu a výroce o jm. výkonu 246 kW, ČOV REBEKA CB/3 Závazné stanovisko
(PDF, 54 kB)
4.6.2014 čj.
31204/2014
Ing. a Hlubocká      Koněvova 118     Praha 3 Kompostárna Štěrboholy par. Č. 442/2 Štěrboholy kompostárna - kapacita 150 t/r Závazné stanovisko
(PDF, 135 kB)
10.6.2014 čj.
32263/2014
Ian Bryan Architects, s.r.o.,   Plaská 5, Praha 5 Byt. dům Hostivařské nám. č. parc. 212,213,214,215 Hostivař 2 plynové kotle à 49 kW bez uvedení typu a výrobce Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
11.6.2014 čj. 32565/2014 Areál PM a.s.          Za zastávkou 373   Praha 10 Stavební úpravy haly 19, areál PM a.s., par. č. 642/70 Dolní Měcholupy plyn. tepl. jednotka ROBUR B 15, jm. příkon 15 kW, emisní tř. 4 a pl. závesný kotel BAXI DUO TEC COMPACT, jmenovitý příkon 24,6 kW, emisní tř. 5 Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
12.6.2014 čj.
33018/2014
Ing. arch. Jar. Daďa Naardenská672/2, Praha 6 Bytový dům a garáž, parc. č. 1538,1539 Hostivař plynový kondenzační kotel Vaillant VU 246/3-5, výkon 9,2-25,5 kW, emisní třída 5 Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
17.6.2014
čj. 33743
Mgr. A.Jiří Jindřich   Za Křížem, Praha 10 Stavební úpravy rodinného domu, K Průmstavu 1192, Praha 10, č. parc. 197 Dubeč plynový kotel Buderus GB 172 T, příkon 26,6 kW Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
24.6.2014 čj. 34999/2014 Areál PM a.s.          Za zastávkou 373   Praha 10 Stavební úpravy haly A1,A2,A5, areál PM a.s., par. č. 642/44 Dolní Měcholupy lokální plynová topidla à 5 kW bez uvedení typu a výrobce Závazné stanovisko
(PDF, 40 kB)
20.6.2014  čj.34440/2014 Ing. Martina Hejnová   K Novému dvoru 178/3   Praha 4 Ohlášení odstranění stavby a ohlášení stavby na adrese Na Paloučku 141/10, č. par. 493 a 495 Dolní Měcholupy plynový kotel o výkonu 26 kW, typ ani výrobce neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
26.6.2014 čj.
35811/2014
ADR s.r.o. Zuzana Valášková Rezidence Golf Hostivař-II.b. etapa, Horní Měcholupy plynový kotel 24 kW, typ a výrobce neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
25.6.2014 čj. 35483/2014 Pavel Fuksa       Slibná 206/10    Praha 10 Rekonstrukce a nástavba RD Slibná 206/10, Praha 10, č. parcely 373/4 Štěrboholy krb Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
2.7.2014 čj. 37078/2014 Akad. Arch.Dipl.Ing. Roman Květoň, Na Pankráci 1600/82, Praha 4 Stavba RD v ulici U Branek na P 10, č. par. 1302/19 a 2763/11 Hostivař plynový turbokotel o výkonu do 17 kW, typ ani výrobce neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
9.7.2014       č.j. 38190/2014

ADR  s. r. o.           
Zuzana Valášková

Rezidence Golf Hostivař – novostavby rodinných domů RD 33-38, 42-47, 56-61, 64-69, 74-84, II. c. etapa, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel o výkonu 16-24 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
36719/2014 Ing. Martin Dynybil Novostavba RD Horní Měcholupy, parc. č. 353, k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10 Horní Měcholupy plynový kotel turbo PROTHERM Panther Condens 30 KKO s výkonem 4,9 – 12 kW Závazné stanovisko
(PDF, 115 kB)
21.7.2014   č.j. 40175/2014 Ing. Miroslav Pavlík Ruční mytí vozidel, ulice Hornoměcholupská, pozemek parc. č. 538/36, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kotel o výkonu 220 kW a ČOV Rebeka 03 Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
28.7.2014  č.j. 41514/2014 Jakub Bretšnajdr Rozšíření autoservisu o stanici měření emisí u osobních vozidel, Ovesná 294, pozemek parc. č. 538/6, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy svářečka elektrická CO2 Závazné stanovisko
(PDF, 43 kB)
30.7.2014   č.j. 42055/2014 Mgr. A. Jiří Jindřich 3 rodinné domy – Netlucká, pozemek parc. č. 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1143, k. ú. Dubeč Dubeč plynové kotle o výkonu do 30 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
12.8.2014  č.j. 44259/2014 Tukas a.s.            K Hrušovu 344/6, Praha 10 Areál automobilů Tukas
- 2. etapa - objekt A
Štěrboholy 3 plynové kond. kotle VITODENS 22-W Závazné stanovisko
(PDF, 52 kB)
21.8.2014  č.j. 45907/2014 Ing. Eva Patáková
- TERSTAV
Přístřešek nad parkovacím stáním, garáž a pracovna, par. č. 225/8,9,10, Praha 10 Hostivař Hostivař plynový kotel PANTHER 25 KTV turbo, příkon 8,9-24,6 kW Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
15.9.2014   čj. 50615/2014 Zuzana Valášková
ADR s.r.o.
Rezidence Golf Hostivař-II.etapa, změna územního řízení Horní Měcholupy plynový kotel 30 kW Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
15.9.2014
čj. 50433
Iveta Novotná typový fasádní komín a krbová vložka u RD Řepčická 15, Praha 10 Hostivař krbová vložka , typ neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
10.9.2014
čj. 49686
INOVA Praha s.r.o,  Pražská 5
Praha 10
Rekonstrukce, přístavba a nástavba skladové haly,   Pražská 5, Praha 10, č.parc-232/4 Hostivař plynový kotel bez udání technikých parametrů Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
24.9.2014
čj.52533/2014
Jiří a Věra Sejtovi
Praha 10
Stavební úpravy rod. domu Azalková 1218/33, Praha 10 Hostivař plynový kond.kotel Vitodens 200 W, výkon 19 kW, em. tř. 5 Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
29.9.2014
čj.53176/2014
Petr Makarius Změna užívání se stavebními úpravami skladové haly na pneuservis, p.č. 642/103 Dolní Měcholupy plynový stropní infrazářič  FRACCARO PANRAD, výkon 30-40 kW Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
16.10.2014  čj.56959/2014 Jitka Machová Přístavba a stavební úpravy RD v Praze-Dubči, č.par.781 a 782 Dubeč ply.kond.kotel GEMINOX THRs2-17, příkon 2,5-17,4 kW, tř.NOx5 Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
7.10.2014   čj.55049/2014 Iveta Novotná Úprava venkovních ploch a stavba zahradního domku, Řepčická 1255/15, č.par. 2405/9 Hostivař krbová vložka, typ neuveden Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
7.11.2014    čj.56761/2014 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – II. etapa, při ulici Hornoměcholupská, pozemek parc. Horní Měcholupy kondenzační kotel o výkonu 30 kW. Typ a výrobce kotelní techniky není uveden Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
10.11.2014   čj.56959/2014 Jitka Machová Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 485/6, pozemek parc. č. 781, 782 Dubeč plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17, tepelný příkon 2,5 – 17,4 kW, emisní třída NOx5. Krbová kamna Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
3.11.2014   čj.59742/2014 Ing. Filip Šrail Dodatečná instalace komínu s krbovou vložkou, Kryšpínova 574/18, č.par.584/201 Dolní Měcholupy krb na pevné palivo Závazné stanovisko
(PDF, 40 kB)
11.11.2014    čj. 61614/2014 Ing. Kateřina Kuszniruková Rekonstrukce rod. domu Herbenova 11, č.par. 1127, 1128/1, 1128/2 Hostivař kondenz.plynový kotel Therm 17 KDZ, max.t.příkon 16 kW,
emisní třída 5
Závazné stanovisko
(PDF, 44 kB)
30.10.2014   čj. 59382/2014 Ing.arch.Kamila Šindelářová Novostavba RD s garáží, připojení ke komunikaci, Za Pavilonem, č.par. 767, 768 Dubeč krbová kamna na dřevo Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
20.11.2014   čj. 63220/2014 Ing. Miroslav Pavlík Úpravy obchodní jednotky TOP 23 v 1.NP EUROPARK, Nákupní 389/2,3, Praha 10 Štěrboholy pizza pec na dřevo Vesuvio GR 140 Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
11.12.2014  čj.  63916/2014 Lenka Veszelei
a Ivan Veszelei
Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č.  1312, 1313, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW, obdobného typu jako GEMINOX THRS 5-25 STE 150, krb Závazné stanovisko
(PDF, 41 kB)
21.11.2014   čj. 59758/2014 Ing. Josef  Pluhař – P projekt Sklad a prodejna technických a medicinálních plynů, pozemek parc. č. 2634/21, ulice Radiová, k. ú. Hostivař Hostivař 1000 ks tlakových nádob Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
24.11.2014   čj. 59693/2014 Ladislava Ťupová    Rodinný dům, ulice U Viktorky 223/6, pozemek parc. č. 734, 735, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kotel Destila DPL 12 kW- odstranění Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
2.12.2014  čj.  65422/2014 Ing. Libuše Pavelková Novostavba rodinného domu v ulici Lebeděvova, pozemek parc. č. 311/2, k. ú. Petrovice Petrovice nástěnný kondenzační plynový kotel VAILLANT VU 146/5-5 eco TEC plus, výkon do 30 kW, třída NOx 5, krb Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
16.12.2014   čj. 68283/2014 Jana Havlíková Nástavba bytového domu, Dolnoměcholupská 215/4, k. ú. Hostivař Hostivař plynovým závěsným kondenzačním kotlem GEMINOX THRi 10-50C, výkon 48,7 kW, emisní třída 5. Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
18.12.2014 čj. 69043/2014 Alena Pišínová Oprava a stavební úpravy rodinného domu K Lesíku 70, pozemek parc. č. 296, 297/6, Štěrboholy plynový závěsný kotel Protherm Panther 12KOO o výkonu 4-12 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
19.12.2014   čj. 69156/2014 Re-In s.r.o. Rekonstrukce rodinného domu Kaznějovská 43,  pozemek parc. č. 451, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy kondenzační kotel, typ ani výrobce kotelní techniky není  uveden. Jako doplňkový zdroj - krb Závazné stanovisko
(PDF, 42 kB)