Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
6.1.2015
čj. 600/2015
Ing. Jitka Sitárová Centrum bydlení pro seniory“, pozemek parc. č. 584/7, 584/25, 584/31, 584/32, 584/51, ulice Kardausova/Kryšpínova, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy dieselagregát o elektrickém výkonu 65kVA  a tepelném příkonu v palivu 168 kW Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
7.1.2015   čj. 1046/2015 Ing. arch. Lucie Svobodová Novostavba rodinného domu, ulice Dubská, pozemek parc. č. 322, 323/1, 323/2, Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPURMODUL ZBS30/150S-3 MA s tepelným příkonem 30 kW, třída NOx5 Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
12.1.2015   čj. 1566/2015 JEKON s.r.o. Výstavba 4 řadových rodinných domů, ulice Stadická, pozemek parc.č. 26, 27, Horní Měcholupy plynové kotle, typ ani výrobce kotelní techniky není v předložené dokumentaci uveden Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
15.1.2015     čj.  2480/2015 JL PROJEKT Novostavba rodinného domu, Za Kovárnou 448/27, pozemek parc. č. 671/90, k. ú, Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy krb o jmenovitém tepelném příkonu do 10 kW Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
20.1.2015  čj. 3356/2015 Ing. Zdeněk Janeček Novostavba rodinného domu,  ulice Netlucká, pozemek parc. č. 1108/4, k. ú. Dubeč Dubeč dva plynové kondenzační kotle GEMINOX THRs 5-25DC Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
22.1.2015  čj.  3827/2015 Radana Šafářová Provozní budova s garáží, pozemek par. č. 98/6, 98/3, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy závěsný plynový kondenzační kotel VITODENS 200-W, výkon 3,2 – 19 kW, emisní třída NOx5. Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
26.1.2015  čj.  4173/2015 ADR s.r.o. Rezidence  Golf Hostivař II.e etapa,  novostavba RD 41,  ulice Hornoměcholupská, pozemek parc. č. 521/177, 521/178, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel o výkonu cca 30 kW, jako doplňkový zdroj je navržen plynový krb. Typ a výrobce navrhovaných zdrojů není  uveden. Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
30.1.2015   čj.   5328/2015 RIPS projekt s. r. o. Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Stavební 11354, pozemek parc. č. 335, 336,  337 k. ú. Dubeč Dubeč plynový kotel v kombinaci s využitím solárního kolektoru, typ a výrobce kotelní techniky není v dokumentaci uveden. Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
16.2.2015    čj. 8207/2015 Ladislava Ťupová Novostavba rodinného domu a garáže, U Viktorky 223/6, pozemek parc. č. 734, 735, Dubeč plynový kondenzační turbo kotel Cerapus Comfort ZSBR 16-3 o výkonu 3,7 – 15,9 kW a solární systém Junkers Solar paket Comfort. Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
16.2.2015   čj.  8166/2015 Martin Dynybil Přístavba rodinného  domu v ulici Na Křečku, pozemek parc. č. 353/2, k. ú. Horní Měcholupy         Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel o výkonu 4,9 – 19,5 kW, typ a výroce kotelní techniky není uveden Závazné stanovisko
(PDF, 40 kB)
24.2.2015   čj.    9833/2015 Michal Váško Přístavba venkovního nerezového komínu, Kryšpínova 575/20, pozemek parc. 548/198 Dolní Měcholupy krbová sestava PATEO 5613-7, jmenovitý výkon 8 kW, palivo dřevo Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
26.2.2015  čj. 10497/2015 Ing. Lada Kotlaříková Rekonstrukce rodinného domu v ulici Hornoměcholupská 24, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel typu Viessmann Vitodens 200
o výkonu 5 – 18 kW.
Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
23.2.2015  čj.  5772/2015 Petr Krejčí Přístavba rodinného domu, Kožlanská 51, pozemek parc. č. 473, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy závěsný plynový kotel PROTHERM Panther 25 KTO turbo, třída NOx3, výkon 8,9 – 24,6 kW Závazné stanovisko
4.3.2015  čj.  11605/2015 Marek Dihel Zasakování přečištěných odpadních vod na pozemku parc. č. 1645/2 – vsakovací drén a osazení ČOV Hostivař ČOV s kapacitou 4 EO, 150 l/den Závazné stanovisko
25.2.2015  čj.10266/2015 Diesel Corporation s. r. o Mobilní zásobník pro skladování motorové nafty, bionafty a LTO, Hostivařská pekárna, s. r. o., Miranova 148/10, pozemek parc. č. 610/1, k. ú. Hostivař Hostivař Mobilní dvouplášťová nádrž FM 5000 l Závazné stanovisko
23.3.2015  čj.  13345/2015 Martin Větrovský Zahradní krb a sklad nářadí V Nížinách 362/6, pozemek parc. č. 154/1, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy zahradní krb Závazné stanovisko
10.3.2015  čj. 12497/2015 PŮMEVEK spol. s r. o Dostavba kanceláří a ubytovny pro zaměstnance v areálu firmy PŮMEVEK spol. s r.o., U Hostivařského nádraží 26, k. ú. Hostivař Hostivař dva plynové kotle typu Wolf NG 31-E-110, každý o tepelném výkonu 59,9 – 110 kW, emisní třída 4 Závazné stanovisko
16.3.2015   čj. 13372/2015 Michaela a Michal Schlangerovi Stavební úpravy rodinného domu č. p. 28, pozemek parc. č. 5, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy krbová vložka s teplovodním výměníkem. Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
24.3.2015   čj. 14798/2015 Irena Jezdínská Rodinný dům SOLO 105, pozemek parc.  č. 671/2, 671/17, k. ú. Dolní Měcholupy  - dodatek č.1 k č. j.: ÚMČ P 15 56418/2014/OŽP/VVa ze dne 14.10.2015 Dolní Měcholupy krb jako doplňkový zdroj vytápění Závazné stanovisko
17.3.2015  čj. 13688/2015 EKOSPOL a.s Obytný soubor EKOCITY Hostivař, U Továren, k. ú. Hostivař – dodatek  č. 1 stanoviska č.j.: ÚMČ P 15 00564/2015/OZP/VVa ze dne 06.01.2015 Hostivař mobilní kontejnerový dieselgenerátor o výkonu minimálně 50 kW Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
26.3.2015   čj. 15267/2015 ArchA projekční ateliér s. r. o. Café bar, herna, pizzerie Formanka,  Horolozecká 868 – změna užívání, k. ú. Hostivař Hostivař pizza pec na dřevo Vesuvio GR 120 se spotřebou dřeva 6 kg/h. Závazné stanovisko
30.3.2015   čj. 15712/2015 JEKON s.r.o. Výstavba 6 ŘRD, ulice Holoubkovská, pozemek parc. č. 14, 15, 523/447, 523/448, k.ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy kondenzační plynový kotel BAXI LUNA PLATINUM bude nahrazen tepelným čerpadlem WPL 10 AC-A10/W35, které není zdrojem znečišťování ovzduší. Závazné stanovisko
11.3.2015   čj.  12796/2015 Miroslav Shejbal Nástavba a zateplení rodinného domu, ulice Čs. tankistů 338/13, pozemek parc. č. 365/1, 365/4, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel, typ ani výrobce kotelní techniky není v předložené dokumentaci uveden, doplňkovým zdrojem vytápění bude krbová vložka Závazné stanovisko
18.3.2015   čj. 13825/2015 ENI Česká republika, s. r. o. Čerpací stanice PHM Agip Praha, při Štěrboholské radiále č. 2, jižní – směr z centra, pozemek parc. č. 1856/35, 1856/40, 156/41, 1856/42, k. ú. Dubeč Dubeč zařízení na dopravu a skladování motorové nafty Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
18.3.2015  čj.  13826/2015 ENI Česká republika, s. r. o. Čerpací stanice PHM Agip Praha, při Štěrboholské radiále č. 1, severní – směr do centra, pozemek parc. č. 1856/43, 1856/45, k. ú. Dubeč Dubeč zařízení na dopravu a skladování motorové nafty Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
17.3.2015   čj.  13688/2015 EKOSPOL a.s. Obytný soubor EKOCITY Hostivař,, U Továren, k. ú. Hostivař – dodatek  č. 1 stanoviska č.j.: ÚMČ P 15 00564/2015/OZP/VVa ze dne 06.01.2015 Hostivař mobilní kontejnerový dieselgenerátor o výkonu minimálně 50 kW Závazné stanovisko
8.4.2015   čj. 17151/2015 Ing. Jiří Zlatohlávek Přestavba hospodářského objektu v areálu Hálův statek, pozemek parc. č. 232/5, 232/6, 234/9, 234/10, 233, k. ú. Hostivař Hostivař 2 plynové stacionární kotle o výkonu Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
9.4.2015   čj. 17415/2015 Jaroslav Malčánek Novostavba polyfunkčního objektu při ulici Pražská, pozemek parc. č. 1761/26, 1740/31, 1740/37, 1740/92, 1761/25, k. ú. Hostivař Hostivař dodržovat a aplikovat účinná opatření k minimalizaci úniku prachových částic do ovzduší. Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
13.4.2015   čj. 18054/2015 Miroslav Baxa Stavební úpravy rodinného  domu Edisonova 11, pozemek parc. č. 76/1, k. ú. Petrovice Hostivař automatický kotlel na dřevěné pelety a kusové dřevo a doplňkový zdroj- krb  Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
15.4.215  čj.  18342/2015 Rudolf Sedlák Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1959, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kondenzační kotel turbo o výkonu cca 24 kW. Typ a výrobce kotelní techniky není v dokumentaci uveden. Závazné stanovisko
(PDF, 46  kB)
23.4.2015       čj. 20611/2015 Architektonický atelier ABV Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 511/12, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy závěsný plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17 SET-120 DC o výkonu 17 kW, třída NOx5 Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
22.4.2015   čj. 19382/2015 Ing. Jitka Sitárová Modernizace areálu Hostivař a. s., U Továren 770 – změna vytápění objektu 1, 10 a 12, k. ú. Hostivař Hostivař kondenzační plynový kotel VU 1206/5-5 o výkonu 123 kW, třída NOx5, který nahradí stávající kotel s nižší účinností a vyššími emisemi Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
28.4.2015   čj. 21311/2015 Ing. Miroslav Pavlík Ruční mytí vozidel – 1. etapa, pozemek parc. č. 538/36 u ulice Hornoměcholupská, Horní Měcholupy plynový kotel o výkonu do 100kW, typ ani výrobce kotelní techniky není uveden,ČOV  REBEKA 3 se sedimentační jímkou SJ o 6 m3 a jímkou na hrubé usazeniny DJ 2000/2200 o objemu 5,86 m3, maximální provozní kapacita  3m3/h Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
29.4.2015   čj. 21854/2015 ADR S. R. O. Novostavba rodinného domu v areálu Rezidence golf Hostivař – II. etapa, RD 39, Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens - 200 W o výkonu 5,2-26 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
29.4.2015   čj. 21585/2015 Ing. arch. Ondřej Vojtíšek Novostavba rodinného domu MONA, ulice Mezi Humny, pozemek parc. č. 671/59, Dolní Měcholupy krb s teplovodním výměníkem o výkonu 4/2 kW. Typ ani výrobce krbu není uveden. Závazné stanovisko
(PDF, 55 kB)
29.4.2015    čj. 21748/2015 Illona Šraibrová Přístavba a stavební úpravy stávajícího rodinného, domu, Daliborova 16, pozemek parc. č. 549, 550, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kotel PROTHERM TIGER 12 KTZ  s maximálním tepelným příkonem 4,3/4,7 kW, třída NOx3. Jako doplňkový zdroj je navržena krbová vložka JOTUL I520 CB. Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
29.4.2015   čj. 21871/2015 Attl a spol. s. r. o. Továrna na stroje Výrobní hala společnosti Attl a spol. s. r. o. Továrna na stroje, Ke Slatinám 117, pozemek parc. č. 477/1, 477/2, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy dvě cirkulační vzduchotechnické jednotky typu SAHARA POWRMATIC NV 10/R/1, topný výkon 2x10 kW Závazné stanovisko
(PDF, 46 kB)
15.5.2015   čj.24488/2015 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař II. etapa, novostavba RD 40, ulice Hornoměcholupská, pozemek parc. č. 521/181, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel o výkonu do 30 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
7.5.2015 čj.  23140/2015 JEKON s.r.o. Změna media z plynu na tepelné čerpadlo vzduch – voda - výstavba 4 řadových rodinných domů, ulice Stadická, pozemek parc.č. 26, 27, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy Původně navržené plynové kotle budou nahrazeny tepelným čerpadle vzduch – voda Závazné stanovisko
(PDF, 44 kB)
20.5.2015 čj. 25299/2015 EUROPROJEKT spol. s r. o.  Samoobslužná automyčka se 4 mycími boxy, Švehlova 1391/32,  pozemek parc. č. 1769/1, k. ú. Hostivař Hostivař Kotel na LTO – Heat Master 60 N, spotřeba LTO 300 l měsíčně, účinnost 93-102%,  alternativní zdroj plynový kotel bez uvederní technických parametrů Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
26.5.2015 čj.    26342/2015 SIN spol. s r.o. Půdní vestavba a nástavba bytového domu, Hostivařská 200/26, pozemek parc. č. 704, Hostivař plynový kondenzační kotel o výkonu do 24 kW, přesný typ a výrobce není uveden Závazné stanovisko
(PDF, 42 kB)
22.5.2015  čj.   25816/2015 I N P O S  - inženýrské a poradenské služby Obytný soubor Štěrboholy – Dolní Měcholupy – I. etapa, řadové rodinné domy 43-100, k. ú. Štěrboholy, Dolní Měcholupy Štěrboholy, Dolní Měcholupy elektrokotel a krb na dřevo Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
11.6.2015  čj.  29933/2015 Petr Vobořil Rekonstrukce a dostavba dvojdomu Daliborova 462/14, pozemek parc. č. 547, 436, 544/1, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 o maximálním výkonu 14,9 kW, emisní třída NOx č. 5 Závazné stanovisko
(PDF, 43 kB)
28.5.2015  čj.     27150/2015 EKOS PRAHA, a. s. Rekonstrukce administrativní budovy na bytový dům, Netlucká 13, pozemek parc. č.. 1141/3, 1141/4, 1151/27, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35 C o jmenovitém výkonu 34,7 kW Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
17.6.2015   čj. 30992/2015 NÁBYTEK SERVIS – TRADE a. s. Dílna na dělení, ohraňování a frézování laminátových dřevotřískových desek v areálu firmy NÁBYTEK  SERVIS  - TRADE a. s., Kutnohorská 359, pozemek par. č. 645/79, Dolní Měcholupy dílna na zpracování deskových materiálů dělením, ohraňováním hran a případným frézováním Závazné stanovisko
(PDF, 41 kB)
17.6.2015  čj.  30515/2015 Jan Roule Výstavba rodinného domu, Pod Areálem, pozemek parc. č. 349/238, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy krbová vložka na kusové dřevo Závazné stanovisko
(PDF, 42 kB)
23.6.2015   čj. 32387/2015 Ing. Ivo Zajíc Novostavba administrativní budovy ELECS Československo s. r. o., ulice K Pérovně, pozemek parc. č. 1425/1, 1425/2, 1427/1, 1427/2, 1428, 1429, 1430/1, 1430/2, k. ú. Hostivař Hostivař 2 teplovodní nízkotlaké kondenzační plynové kotle o výkonu à 45,2 kW Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
24.6.2015   čj.  32653/2015 Mgr. Vladislav Lipovský Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 62, Mikova 62/10, pozemek parc.č. 1156, 1157, k. ú. Dubeč Dubeč závěsný kondenzační kotel na zemní plyn Vaillant VU 206/5-5 ecotec plus, jm. výkon 20,4 kW, účinnost 108%,  krbová vložka Závazné stanovisko
(PDF, 41 kB)
3.7.2015   čj.   34272/2015 Ing. Iva Macounová Stavební úpravy rodinného domu V Nové Hostivaři 351/26, pozemek parc. č. 872 Hostivař stávající plynový kotel turbo Junkers ZW, výkon 24 kW a  nově navržená krbová vložka AQUADOR BLOK 710L, výkon 10 kW Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
7.7.2015  čj. 34433/2015 EURO DEVELOPMENT GROUP, s. r. o. Rodinné řadové domy, pozemek parc. č. 370/21, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy plynový kotel JUNKERS o výkonu 24 kW -13 kusů Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
8.7.2015   čj. 34529/2015 Jan Cvrček Novostavba rodinného domu v Hostivařské ulici, pozemek parc. č. 681, 682/1, 682/2, Hostivař kondenzační plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 172-14 kW, třída NOx5. Doplňkový zdroj tepla s občasným použitím  krb na dřevo Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
3.7.2015   čj.  34210/2015 FARA spol. s r. o. Objekty a skladování pro administrativu v areálu TESLA KARLÍN, a. s., V Chotejně 1307/9, k. ú. Hostivař Hostivař  Pro budovu A je navržen plynový kondenzační kotel VU 656/4-5, výkon 64 kW, pro budovu B kondenzační plynový kotel VU 1206/5-5 o výkonu 112kW, pro budovu C plynový kondenzační kotel VU 466/4-5 o výkonu 44 kW. Navržené kotle splňují třídu  NOx5. Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
17.7.2015   čj.  36522/2015 Tomšů a Klimeš s. r. o. Polyfunkční dům, ulice Pražská, pozemek parc. č. 255/1, 263/8, k. ú. Hostivař Hostivař sestava dvou plynových kotlů,40 kW, typ ani výrobce kotelní techniky není v dokumentaci uveden Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
22.7.2015   čj.  37078/2015 KD Beta, a. s. SK Hostivař – objekt zázemí, pozemek parc. č. 1785/1, 1785/6, 1785/35, 1785/36, Hostivař kondenzační plynové kotle GEMINOX THRs 10-50C, o jmenovitém výkonu 2x 48,7 kW, emisní třída 5 Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
4.8.2015   čj.  39281/2015 Ing. arch. Karel Hašek Nástavba dvou bytů na bytovém domě a parkovací stání Pod Průsekem 24/1175, Hostivař v rámci stavebních prací budou uplatňována opatření k minimalizaci prašnosti Závazné stanovisko
(PDF,  kB)
3.8.2015   čj. 39052/2015 Libor Hnyk Obchodní zóna – ulice Hornoměcholupská, Obchodní centrum Kaufland“, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy fáze realizace stavby Závazné stanovisko
(PDF, 55 kB)
7.8.2015   čj. 39834/2015 ELTRANS, spol. s r. o. Přípojka 1 kV, Průmyslová, pozemek parc. č. 708/3, OMV, ulice Zamenhofova, Štěrboholy práce při realizaci přípojky Závazné stanovisko
(PDF, 48 kB)
7.8.2015   čj. 39835/2015 Ing. Petr Formánek Domovní ČOV EKOCIS pro ČS PHM, pozemek parc. č. 718/141, 718/142, k. ú. Dolní Měcholupy  Dolní Měcholupy mechanicko-biologická ČOV Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
19.8.2015    čj. 41384/2015 GARION s. r. o. Stávající stavba jednopodlažního rodinného domu a samostatné garáže, Nedokončená 55/8, pozemek parc. č. 172 a 173, k. ú. Štěrboholy Dolní Měcholupy, Štěrboholy stavební práce při odstraňování objektu Závazné stanovisko
(PDF, 57 kB)
17.8.2015   čj.  40857/2015 Ing. Tománek Rodinný dům U Tůně 328/2, pozemek parc. č. 53/4, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební práce při odstraňování objektu Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
24.8.2015   čj.  42116/2015 Ing. Erik Ambrus Úprava části komunikace v ulici Ramanova, k. ú. Petrovice Petrovice fáze realizace stavby Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
24.8.2015   čj.  43325/2015 Ing. Erik Ambrus Výstavba 2 rodinných domů, pozemek parc. č. 89/1, 89/7, 93/3, ulice Ramanova, Petrovice teplovzdušná krbová vložka BEF Passive 8, jmenovitý tepelný výkon 5,9 kW, účinnost 83,6 %, palivo dřevo, pelety, Závazné stanovisko
(PDF, 54 kB)
19.8.2015 čj.   41492/2015 JUDr. Jitka Kotábová Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 303/3, 303/1, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel a krbová kamna - technické parametry nespecifikovány Závazné stanovisko
(PDF, 54 kB)
12.8.2015   čj.  40446/2015 ADR s.r.o. Zuzana Valášková Rezidence Golf Hostivař IV. a V. etapa, část G + H, ulice Hornoměcholupská, k. ú. Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy Horní Měcholupy,
Dolní Měcholupy
6x plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
2.9.2015   čj.   43617/2015 FABIONN s. r. o. Rodinný dům, pozemek parc. č. 504/39, ulice Pražská, k. ú. Hostivař Hostivař teplovodní plynový kotel. Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
7.9.2015 čj. 44448/2015 Jaroslav Veselý Budova pro administrativu, K Měcholupům, pozemek parc. č. 536/11, 537/27, Horní Měcholupy kotel na lehký topný olej Buderus Logano G 125 U BE-17 o výkonu 17 kW Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
4.9.2015 čj. 44111/2015 LIDL Česká republika v. o. s. Prodejna potravin LIDL Hornoměcholupská, ulice Hornoměcholupská 576 Horní Měcholupy dva plynové kondenzační kotle Buderus GB 162 o jmenovitém výkonu 80 kW Závazné stanovisko
(PDF, 57 kB)
16.9.2015 čj.
46268/2015
Východočeské elektromontáže, spol. s r. o Kabelová transformační stanice TS 2477 při ulici Boloňská, pozemek parc. č. 523/521, 523/522, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební práce při odstraňování objektu Závazné stanovisko
(PDF, 44 kB)
14.9.2015 čj. 45766/2015 Ing. Jiří Jaroš Přístavba rodinného domu v ulici Ravennská 652, parc. č. 275/1, 275/2, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy krbová kamna Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
16.9.2015 čj. 46432/2015 SPS správa nemovitostí,
s. r. o
Lokalita Pod Valem – vodovod a splašková kanalizace, komunikace, pozemek parc. č. 439/2, 439/60, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 54 kB)
22.9.2015 čj.  47624/2015 Ing. Karel Biskup Rodinný dům, pozemek par. č. 313/3, Lebeděvova 93, k. ú. Petrovice Petrovice plynový kondenzační kotel Vaillant VCC 206/4-5 150 o výkonu 4,3-41 kW a stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 54 kB)
23.9.2015 čj.  47590/2015 Euro Park Praha, a. s. Obytný soubor Štěrboholy – Dolní Měcholupy – I. etapa, objekt D1, D2 a přilehlá infrastruktura, k. ú. Štěrboholy, Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy,
Štěrboholy
stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 52 kB)
23.9.2015   čj.   47587/2015 FINEP Hostivař a. s. Bydlení nad Přehradou I – dům „F“, pozemek parc. č. 601/48, 601/226, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 53 kB)
23.10.2015   čj. 47485/2015 JEKON s.r.o. Budova č. p. 82 na pozemku parc. č. 99/2 a budova č. p. 4 na pozemku parc. č. 100, Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 44 kB)
30.9.2015  čj.  48291/2015 Ing. Jan Kašpar Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1957, k. ú. Dubeč Dubeč krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
7.10.2015   čj.  50040/2015 Ing. Josef  Pluhař – P projekt Sklad a prodejní místo technických a medicinálních plynů, pozemek parc. č. 2634/21, ulice Radiová, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 53 kB)
7.10.2015  čj.  50019/2015 Renata Kohoutová Demolice garáže, pozemek parc. č. 189, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
5.10.2015  čj. 49069/2015 Jaroslav Malčánek Místo pro přecházení vozovky a úprava stávajícího vjezdu při ulici Pražská v rámci akce „Novostavba polyfunkčního objektu“, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
9.10.2015  čj. 50287/2015 Inženýring dopravních staveb, a. s. Ing. Petr Dvořáček Vestavba nového lakovacího boxu do stávajících prostor haly č. 1 v ÚD BUS Hostivař, U Vozovny 6, k. ú. Hostivař, Malešice Hostivař,
Malešice
lakovací box a plynový hořák o tepelném příkonu 661 kW dotčeným orgánem státní správy MHMP
(PDF, 42 kB)
16.10.2015 čj.  51727/2015 d plus projektová a inženýrská a. s. Rekonstrukce ČS Petrovice II, k. ú. Petrovice, Hostivař, Horní Měcholupy Petrovice,
Hostivař
stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 56 kB)
12.10.2015  čj.   50673/2015 MAŠEK ELEKTRO s. r. o. Nové kNN, přeložka kVN, Pod Valem, pozemek parc. č. 439/2, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 51 kB)
20.10.2015   čj. 52320/2015 REGIONPROJEKT spol. s r. o. Samoobslužné mycí boxy v areálu Pollux Trading, a. s., pozemek parc. č. 543/1, Horní Měcholupy plynový kotel o výkonu do 50 kW, ČOV Závazné stanovisko
(PDF, 53 kB)
27.10.2015    čj.  53928/2015 OC Park Hostivař Úprava pizzerie - Obchodní centrum Park Hostivař, Švehlova 1391/32, 2. NP – obchodní jednotka č. 203, k. ú. Hostivař Hostivař pizza pec na dřevo, typ JOY 140, Pavesi TAL Závazné stanovisko
(PDF, 55 kB)
2.11.2015  čj.   54605/2015 Ing. Eva Dvořáková Instalace fasádního třívrstvého komínu, Sudkova 687/2b, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy krbová vložka Bef Flat CP07 Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
21.10.2015  čj.  52580/2015 ELTODO, a. s. Doplnění veřejného osvětlení ulice Pod Průsekem – U Štěpu, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 52 kB)
21.10.2015  čj.  52849/2015 Hana Opavová Výstavba 3 řadových rodinných domů včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 126/6, nástavba na stávající rodinný dům na pozemku parc. č. 126/12, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy 4 kondenzační kombinované plynové kotle o výkonu 24 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 49 kB)
2.11.2015  čj.  54652/2015 PSDS s. r. o Odstranění části vlečky „Kovošrot Group CZ a. s.“, Ke Kablu 289/7, Praha 10 Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 47 kB)
10.11.2015  čj.  56533/2015 Ing. Arch. Tomáš Formánek Stavební úpravy rodinného domu Na Sedlišti 759/10, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 45 kB)
9.11.2015   čj. 56188/2015 sinpps, s. r. o Revitalizace rybníku Lítožnice  - odbahnění, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 44 kB)
23.11.2015    čj. 58463/2015 Dagmar Worschová Obchodní plocha s technickým a administrativním zázemím – venkovní showroom hracích prvků pro dětská hřiště, pozemek parc. č. 647/4, 647/6, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 50 kB)
23.112015  čj. 58537/2015 Marek Dihel Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1645/2, k. ú. Hostivař Hostivař náhrada plynového kotle tep. čerpadlem Závazné stanovisko
(PDF, 39 kB)
23.11.2015  čj.  58383/2015 Trigema Development s. r. o. Revitalizace kotelny na polyfunkční dům, Bolevecká ulice, pozemek parc. č. 509/7, 509/178 k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 56 kB)
18.11.2015   čj. 57663/2015 EKOSPOL a. s. Nové Měcholupy VI, ulice Hornoměcholupská a Milánská, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 55 kB)
25.11.2015  čj. 59309/2015 PROFIREVIT s. r.o. Stavební úpravy panelového domu v ulici Milánská 418 – 419, zřízení nových lodžií Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 52 kB)
25.11.2015   čj. 59308/2015 PROFIREVIT s. r.o. Stavební úpravy panelového domu v ulici Milánská 415 – 417, zřízení nových lodžií Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 52 kB)
25.11.2015   čj. 59310/2015 PROFIREVIT s. r.o. Stavební úpravy panelového domu v ulici Milánská 412 – 414, zřízení nových lodžií Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 52 kB)
24.11.2015   čj.  58844/2015 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Posílení kapacity bezpečnostního přelivu VD Hostivař pro převedení Q10000, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 54 kB)
4.12.2015  čj.  61168/2015 Karel Kindl Úprava části stávajícího zpevněného pozemku na parkovací a odstavnou plochu, pozemek parc. č. 2423/35, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 56 kB)
30.11.2015  čj.  60003/2015 Nový domov Praha s. r. o. Rodinné domy v ulici Záveská, pozemek parc. č. 392/2, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 55 kB)
30.11.2015  čj. 59890/2015 Společenství vlastníků domu Livornská 434-437 Sanace a stavební úpravy předsazených schodišť, Livornská 434 – 347, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 58 kB)
4.12.2015  čj.  61114/2015 Ing. arch. Petra  Bíšková Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1088/2, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 55 kB)
7.12.2015 čj. 61470/2015 Miroslav Koštel Demolice rodinného domu, garáže a skladu, pozemek parc. č. 187/1, 187/2, 186 a novostavba rod. domu Dolní Měcholupy plynový kondezační kotel, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF,  kB)
15.12.2015 čj.  63263/2015 FIS CZ s. r. o. Rychlé občerstvení v areálu čerpací stanice OMV Jižní spojka, pozemek parc. 2634/1, 2634/12 Hostivař Dvě plynové teplovzdušné jednotky Závazné stanovisko
(PDF, 44 kB)
28.12.2015 čj. 65116/2015 FABIONN, s. r. o. Rodinný dům v ulici Pražská, pozemek parc. č. 504/39, k. ú. Hostivař Hostivař závěsný kondenzační plynový kotel GB 172-14, výkon 14 kW, emisní třída NOx 5, stavební činnost Závazné stanovisko
(PDF, 56 kB)