Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
11.1.2016
čj.  1750/2016
Radana
Rulf Šafránková
Zateplení a rekonstrukce bytového domu Tenisová 961/9, k. ú. Hostivař  Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
19.1.2016  čj.  3393/2016 Petr Havlík Kubatova – náhrada venkovního vedení NN kabelovým vedením kV, pozemek parc.2699/2, 2706/1, 2706/2 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
19.1.2016  čj. 3394/2016 Petr Havlík Selská – náhrada venkovního vedení NN kabelovým vedením kV, pozemek parc. č. 21/1, 2699/1, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
20.1.2016   čj. 3807/2016 PROJEKT STUDIO Opravy dodatečného zateplení domu Gercenova 980, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
22.1.2016   čj.
4196/2016
REGIONPROJEKT spol. s r. o. Samoobslužné mycí boxy v areálu Pollux Trading, a. s., pozemek parc. č. 543/1, Horní Měcholupy plynový kotel Geminox typ THRs 10 - 50 C o výkonu do 50 kW,     ČOV Rebeka Závazné stanovisko
3.2.2016
čj.
6412/2016
Ing. arch. Iveta Svobodová Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu Pod Stanicí 796/33 – 799/39, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.2.2016
čj. 5757/2016
GARION s.r.o. Stavba dvoupodlažního rodinného domu, Nedokončená 55/8, pozemek parc. č. 172, 173, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy plynový kotel Junkers ZBS 22/100SE -3 MA 7,3 – 23,6, stavební činnost Závazné stanovisko
1.2.2016
čj.  5575/2016
Prestige House CZ s r o. Odstranění stavby původního rodinného domu a novostavba rodinného domu, pozemek parc. č.  195, 196, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy krb na dřevo, stavební činnost Závazné stanovisko
3.2.2016
čj. 6457/2016
Bc. Kristýna Prokopová Stavební úpravy rodinného domu v ulici Armádního sboru 137, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy sloužit plynový kondenzační kotel Buderus o výkonu do 50 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
26.2.2016  čj.  10977/2016 Ing. Ondřej Mikula Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Jaroměřská 166, pozemek parc. č. 178, Dolní Měcholupy krbová kamna na dřevo, stavební činnost Závazné stanovisko
5.2.2016   čj.  6912/2016 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 3151 – TV Dubeč, etapa 0025 – chodníkový program, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2016
čj.  7051/2016
Antonín Kavka Novostavba rodinného domu „Valentýn“, pozemek parc. č. 7/1, 7/2, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel GEMINOX THRi10SET111DC o jmenovitém tepelném příkonu 9 kW, emisní třída NOx 5,krbová kamna na dřevo, stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2016   čj. 8465/2016 Nový domov Praha s. r. o. Rodinný dům Na Plískavě, pozemek parc. č. 283/1, 285, 264/1, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
17.2.2016    čj. 9180/2016 Miluška Sedláková Rodinný dům, Dačická ulice, pozemek parc. č. 305/1, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
18.2.2016   čj.   9341/2016 TERMONTA PRAHA a. s. Oprava STV C2 Boloňská – udržovací práce energetického zařízení, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2016   čj.  9864/2016 Alena Píšová Stavební úpravy rodinného domu č. p. 26, U Lípy svobody, k. ú. Dubeč Dubeč kondenzační plynový kotel do 24 kW, emisní třída NOx 5, stavení činnost Závazné stanovisko
22.2.2016  čj.
9934/2016
PROFIREVIT
s. r. o.
Revitalizace panelového domu v ulici Hokejová, č. p. 930/8, 929/6, 928/4 a 927/2, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
29.2.2016  čj. 11055/2016 FARA  s. r. o. Objekty pro obchod, služby a administrativu v areálu Tesla Karlín a. s., V Chotejně 9/1307, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
11.1.2016   čj.  1750/2016 Radana Rulf Šafránková Zateplení a rekonstrukce bytového domu Tenisová 961/9, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
19.1.2016  čj.  3393/2016 Petr Havlík Kubatova – náhrada venkovního vedení NN kabelovým vedením kV, pozemek parc.2699/2, 2706/1, 2706/2 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
19.1.2016  čj. 3394/2016 Petr Havlík Selská – náhrada venkovního vedení NN kabelovým vedením kV, pozemek parc. č. 21/1, 2699/1, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
20.1.2016   čj. 3807/2016 PROJEKT STUDIO Opravy dodatečného zateplení domu Gercenova 980, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
22.1.2016   čj. 4196/2016 REGIONPROJEKT spol. s r. o. Samoobslužné mycí boxy v areálu Pollux Trading, a. s., pozemek parc. č. 543/1, Horní Měcholupy plynový kotel Geminox typ THRs 10 - 50 C o výkonu do 50 kW,     ČOV Rebeka Závazné stanovisko
3.2.2016
čj. 6412/2016
Ing. arch. Iveta Svobodová Revitalizace a snížení energetické náročnosti bytového domu Pod Stanicí 796/33 – 799/39, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.2.2016
čj. 5757/2016
GARION s. r. o. Stavba dvoupodlažního rodinného domu, Nedokončená 55/8, pozemek parc. č. 172, 173, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy plynový kotel Junkers ZBS 22/100SE -3 MA 7,3 – 23,6, stavební činnost Závazné stanovisko
1.2.2016
čj.  5575/2016
Prestige House CZ s r o. Odstranění stavby původního rodinného domu a novostavba rodinného domu, pozemek parc. č.  195, 196, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy krb na dřevo, stavební činnost Závazné stanovisko
3.2.2016
čj. 6457/2016
Bc. Kristýna Prokopová Stavební úpravy rodinného domu v ulici Armádního sboru 137, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy sloužit plynový kondenzační kotel Buderus o výkonu do 50 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
26.2.2016  čj.  10977/2016 Ing. Ondřej Mikula Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Jaroměřská 166, pozemek parc. č. 178, Horní Měcholupy krbová kamna na dřevo, stavební činnost Závazné stanovisko
5.2.2016   čj.  6912/2016 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 3151 – TV Dubeč, etapa 0025 – chodníkový program, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2016
čj.  7051/2016
Antonín Kavka Novostavba rodinného domu „Valentýn“, pozemek parc. č. 7/1, 7/2, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel GEMINOX THRi10SET111DC o jmenovitém tepelném příkonu 9 kW, emisní třída NOx 5,krbová kamna na dřevo, stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2016   čj. 8465/2016 Nový domov Praha s. r. o. Rodinný dům Na Plískavě, pozemek parc. č. 283/1, 285, 264/1, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
17.2.2016    čj. 9180/2016 Miluška Sedláková Rodinný dům, Dačická ulice, pozemek parc. č. 305/1, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
18.2.2016   čj.   9341/2016 TERMONTA PRAHA a. s. Oprava STV C2 Boloňská – udržovací práce energetického zařízení, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2016   čj.  9864/2016 Alena Píšová Stavební úpravy rodinného domu č. p. 26, U Lípy svobody, k. ú. Dubeč Dubeč kondenzační plynový kotel do 24 kW, emisní třída NOx 5, stavení činnost Závazné stanovisko
22.2.2016  čj.
9934/2016
PROFIREVIT
s. r. o.
Revitalizace panelového domu v ulici Hokejová, č. p. 930/8, 929/6, 928/4 a 927/2, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
29.2.2016  čj. 11055/2016 FARA  s. r. o. Objekty pro obchod, služby a administrativu v areálu Tesla Karlín a. s., V Chotejně 9/1307, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
26.2.2016    čj. 10890/2016 Michal Pokorný Novostavba rodinného domu, ulice K Učilišti, pozemek parc. č.107, 108/3, 109/8, Štěrboholy plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2 – 17SET125 Závazné stanovisko
1.3.2016
čj. 11424/2016
Ing. Lukáš Cvrček Sanace uličního oplocení u objektu Kozinova 22/4, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.3.2016
čj.
11506/2016
PLÁN PLUS,
s. r. o.
Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1094, 1095, 1096, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kotel Junkers ZSBR 16-3, krb Závazné stanovisko
2.3.2016    čj. 11808/2016 Ing. Tomáš Volný Hala Dolnoměcholupská – vnitřní vestavba, Dolnoměcholupská 1412/21a, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kondenzační kotel Závazné stanovisko
10.3.2016   čj.   13346/2016 Pavel Arazim Rodinný domek, pozemek parc. č. 143/3, 439/232, k. ú. Štěrboholy – dodatek č. 1 stanoviska č. j.: ÚMČ P15 42539/2015/OŽP/VVa ze dne 08.09.2015 Štěrboholy stavební činnost, krb Závazné stanovisko
3.3.2016  čj.   12057/2016 Tereza Vozobule Demolice stávajícího skladu, přístavba skladu pro rodinný domek a zastřešení terasy Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
16.3.2016 čj.  14302/2016 Ing. Michaela Zelenková Novostavba rodinného domu, napojení rodinného domu na inženýrské sítě a místní komunikaci, pozemek parc. č. 1060/3, k. ú. Dubeč Dubeč krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
18.3.2016     čj.   14702/2016 Růžena Mandová Nástavba a přístavba rodinného domu, Na Plískavě 94/5, pozemek parc. č. 323, 322, Hostivař plynový kotel JUNKERS CERACLASS EXCELLENCE ZSC 24-3 MFA, krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
17.3.2016  čj.  14583/2016 NÁBYTEK SERVIS
- TRADE, a. s.
Přístavba a stavební úpravy skladu za účelem změny užívání na dělírnu materiálu, Kutnohorská 359, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel Protherm Panteher Condens 30KKO-A Závazné stanovisko
9.3.2016   čj.  13095/2016 Jaroslav Malčánek Modernizace areálu Kaplan s. r. o. - etapa I. – inženýrské sítě, ulice K Jezeru, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
24.3.2016   čj. 15915/2016 Ing. Tomáš Hocke Plynovodní přípojka pro č. p. 780/7, ulice Azalková, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
23.3.2016  čj.  15613/2016 ADR s.r.o Rezidence Golf Hostivař II. etapa – RD 41, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost, plyn. kotel Závazné stanovisko
31.3.2016   čj.  16728/2016 Dana Malčánková Rozšíření prostorového krajinného prvku sloužícího jako veřejná parková plocha – odvádění dešťových vod na pozemku parc. č. 1412/1, 1412/2, 1412/3, 1412/8 v k. ú. Uhříněves a 539/14, 539/26, 570/4, 570/6, 547, Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
31.3.2016   čj.  16796/2016 sinpps, s. r. o. Proti Proudu – chodník, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
5.4.2016   čj. 17573/2016 Jan Čikara a Petra Čikarová Přípojka splaškové kanalizace pro pozemek parc. č. 252, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
6.4.2016 čj.
17840/2016
Ing. Libor Čada Demolice rodinného domu Morseova 180, pozemek parc. č. 314/1, 314/2, k. ú. Petrovice Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
7.4.2016 čj.
18157/2016
PLÁN PLUS, s. r. o. Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1094, 1095, 1096 v k. ú. Dubeč Dubeč plynový kotel Junkers ZSBR 16-E, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
13.4.2016 čj.
19093/2016
Golden Gas Technologies s. r. o Rozšíření čerpací stanice pohonných hmot pro motorová vozidla o výdej LPG ulice Průmyslová, pozemek parc.  č. 2577/11 Hostivař čerpací stanice s výdejem LPG v ČS PHM + LPG – KM – PRONA Závazné stanovisko
15.4.2016 čj.
19558/2016
Jindřich Poláček Nástavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 42, pozemek parc. č. 26, k. ú. Hostivař Hostivař plyn. kotel, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
15.4.2016 čj.
19594/2016
JUDr. Eva Nová Doplnění splaškové kanalizace – Doupovská východ, pozemek pac. č. 1818/185 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
11.4.2016 čj. 18677/2016 Libor Hnyk Obchodní zóna Hornoměcholupská“, Obchodní centrum Retail Park OIY Czech s.r.o. Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
18.4.2016 čj. 19901/2016 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – IV. Etapa, 12 rodinných domů G P85-P96, U Golfu, Horní Měcholupy,
Dolní Měcholupy
4x kondenzační kotel o výkonu 24 kW Závazné stanovisko
9.5.2016 čj. 23964/2016 Areál Hostivař III, a. s. Výstavba venkovního tříplášťového nerezového komínu na fasádě objektu P47, pozemek parc. č. 521/137 (Rezidence Golf Hostivař), k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy krbová vložka Závazné stanovisko
18.4.2016 čj. 19846/2016 KD Beta, a. s. SK Hostivař – objekt zázemí, pozemek parc. č. 1785/1, 1785/6, 1785/35, 1785/36, Hostivař dvojice kondenzačních plynových kotlů GEMINOX THRs 10-50C, každý o výkonu 48,7 kW Závazné stanovisko
10.5.2016 čj.
24305/2016
BETING s. r. o. Výstavba rodinného domu, Na Kameni, pozemek parc. č. 337/3, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172-14 o výkonu 14 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
6.5.2016 čj. 23573/2016 Ondřej Hrubý garáž u rodinného domu, Františka Červeného 64/9, pozemek parc. č. 1244, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
5.5.2016 čj. 23397/2016 ADR s. r. o. Úpravy restaurace a recepce za účelem změny užívání, Sportovní klub Hostivař, při ulici U Golfu, pozemek parc. č. 523/17 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
27.4.2016 čj.
21889/2016
Ing. František Příkaský Centrála Toptrans – Praha Hostivař, k. ú. Hostivař Hostivař dieselagregát CATERPILLAR GEH 275 – 2 Závazné stanovisko
2.5.2016 čj.  22367/2016 Martin Kahoun Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 204, k. ú. Hostivař Hostivař nástěnný plynový kondenzační kotel BAXI Luna Platinum+ 1,24 GA o výkonu 2,5 – 24,7 kW Závazné stanovisko
27.4.2016 čj. 21738/2016 RESTIO, spol. s r. o. Výstavba nového objektu zkušebny v areálu firmy WEBER S-GPC, pozemek parc.381/3 Štěrboholy plynový kotel s výkonem do 30 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
25.4.2016 čj. 21296/2016 Pavel Kuška Štěrboholská spojka – soubor staveb, 8. etapa Štěrboholská radiála ZC, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
6.5.2016 čj.
23706/2016
Bc. Martina Kučerová Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 1929, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kotel typu GEMINOX THRs, stavební činnost Závazné stanovisko
9.5.2016 čj. 23769/2016 ELTODO, a. s. Obnova SSZ 0,915 Pražská – přechod u Hostivařského náměstí, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
11.5.2016 čj. 25583/2016 Karel Horčík Rodinný dům manželů Horčíkových – vstupní schodiště na pozemku parc. č. 439/231, Nepravidelná 288/11, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy plynový kondenzační kotel Viadrus G 27/4, stavební činnost Závazné stanovisko
10.5.2016 čj. 24253/2016 Projekting s. r. o. Připojení sitů ringů A79 na optickou síť společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., Pražská, V Chotejně, Švehlova, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
11.05.2016 čj.
24374/2016
Markéta Tománková Novostavba rodinného domu TORONTO  5S+2, pozemek parc. č. 53/1, 53/4, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy krb Závazné stanovisko
11.5.2016 čj. 24686/2016 Martin Jeřábek Stavební úpravy rodinného domu na pozemku parc. č. 480, Starodubečská 1062/66, Dubeč krbová kamna PRITY FG W, plynový kondenzační kotel Buderus Závazné stanovisko
11.5.2016 čj. 24719/2016 VPÚ DEC PRAHA a. s. Štěrboholská spojka – soubor staveb, 9. etapa Štěrboholská radiála DC, č. akce 999 638/9 – zajištění PD a IIČ-II, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
10.5.2016 čj. 24327/2016 Denisa Ondráčková Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 264/2, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kotel Závazné stanovisko
17.5.2016 čj.
25614/2016
Centrum stavebního inženýrství a. s Skladové haly XC a XD v areálu CSI a. s., Pražská 16/810, pozemek parc. č. 370/21 a 370/22, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
27.5.2016 čj.
27644/2016
KORMAK Praha a.s Praha 11, 15, 22 – Pitkovice – Chodov – RS 3040 – RS Pitkovice, kVN a optotrubka, Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
13.6.2016 čj. 30335/2016 Areál Hostivař III, a. s Výstavba venkovního tříplášťového nerezového komínu a krbové vložky na dřevo rodinného domu P21, pozemek parc. č. 521/221 (Rezidence Golf Hostivař), k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy krbová vložka Závazné stanovisko
2.6.2016 čj.  28732/2016 Ing. Dagmar Marvanová    Demolice rampy s příslušenstvím, pozemek parc. č. 2574/1 v areálu PVK a. s., Ke Kablu 971, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
3.6.2016 čj. 28931/2016 Ing. Petr Jančík Novostavba rodinného domu, U Branek, pozemek parc. č. 1302/44, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kondenzační kotel, krbová vložka Závazné stanovisko
7.6.2016 čj.  29450/2016 Ing. Miroslav Pavlík Prodloužení vodovodního řadu DN 200 podél ulice Za Zastávkou, včetně přípojky pro areál v k. ú. Horní Měcholupy, k. ú. Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
13.6.2016 čj.
30400/2016
sinpps s. r. o. PID Milánská (rekonstrukce zastávky MHD), č. akce 2960072/1 a 2960072/2, Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.6.2016 čj. 30879/2016 NÁBYTEK SERVIS – TRADE, a. s. Rozšíření manipulační plochy a oplocení v areálu NÁBYTEK SERVIS TRADE, a. s., Kutnohorská 359, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.6.2016 čj. 29677/2016 Jan a Václav Krejčí Novostavba rodinného pasivního domu s garáží, pozemek parc. č. 446/3, k. ú. Dubeč Dubeč krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
10.6.2016 čj. 30183/2016 Acreo s. r. o. Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č.  1954, 1956, k. ú. Dubeč Dubeč plynový nástěnný kotel BUDERUS, krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
3.6.2016 čj. 28929/2016 Sinpps s. r. o. PID Archimédova (rekonstrukce zastávky MHD), č. akce 2960072/1 a 2960072/2, Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
6.6.2016 čj. 28978/2016 PRAKAB, Pražská kabelovna, s. r. o. Ubytovna č. 1, pozemek parc. č. 2564 v areálu PRAKAB, Pražská kabelovna, s. r. o.,Ke Kablu 278 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
20.5.2016 čj. 26350/2016 Zdeněk Christian Tesárek Rodinný domek Jaroměřská 224, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.6.2016 čj. 32205/2016 Jakub Janda Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 230/1, k. ú. Petrovice Petrovice krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
20.6.2016 čj.
31479/2016
Ing. Martin Dynybil Přístavba rodinného domu, pozemek parc. č. 353/1, Ovesná 187, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy závěsný plynový kondenzační kotel, stav.činnost Závazné stanovisko
17.6.2016 čj.
31445/2016
ELTODO, a. s. Přístavba rodinného domu, pozemek parc. č. 353/1, Ovesná 187, k. ú. Horní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
16.6.2016 čj. 31220/2016 Ing. Sitárová CBS Štěrboholy – chodník, pozemek parc. č. 584/26, 584/51, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.6.2016 čj.
32051/2016
PONTEX spol. s r. o. III. etapa rozšíření odstavných ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 590/6, k. ú. Hostivař, Strašnice, Malešice Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
23.6.2016 čj. 32460/2016 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy, bytové domy G1, G2, G3 a přilehlá infrastruktura (domy, komunikace, vodní díla), k. ú. Štěrboholy, Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy, Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
27.6.2016 čj. 32808/2016 sinpps s. r. o. PID Nedokončená (doplnění zastávky BUS MHD), U Radiály, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
27.6.2016 čj. 32737/2016 ATP Praha Příjezdová areálová komunikace pro modernizaci areálu Kovošrot, Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
7.7.2016 čj. 34300/2016 MAŠEK ELEKTRO s. r. o. Praha 15 – Pod Areálem, pozemek parc. č. 370/23, nové kNN, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
30.6.2016 čj. 33632/2016 ELEKTROŠTIKA, s. r. o. Praha 15 – K Pérovně, VOTS Toptrans u TS 2021, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
27.6.2016 čj.
32974/2016
ADR s. r. o. Stavba pro údržbu sportovních ploch, U Golfu 565, pozemek parc. č. 2747/49, Hostivař plynový kondenzační kotel Buderus GB 112-43 o jm. příkonu cca 43 kW, třída NOx 5 Závazné stanovisko
28.6.2016 čj.
33041/2016
Tomšů a Klimeš s. r. o. Polyfunkční dům, ulice Pražská, pozemek parc. č. 255/1, 263/8, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kotel, výrobce ani typ kotelní techniky není uveden Závazné stanovisko
29.6.2016 čj. 33230/2016 Petr Foitl Výstavba rodinného domu, pozemek parc. č. 349/243, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy plynový kotel Junkers ZBSR 28- 3A , stavební činnost Závazné stanovisko
29.6.2016 čj. 32231/2016 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – objekty 103 a 104 + přípojky inženýrských sítí, U Golfu, pozemek parc. č. 521/2, 521/12, 521/13, 521/39, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel o jm. příkonu cca 26 kW a plynový kondenzační kotel o jm. příkonu cca 19 kW. Závazné stanovisko
29.6.2016 čj. 33240/2016 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – V. etapa, U Golfu, k. ú. Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy šest kondenzačních plynových kotlů o výkonu 24 kW Závazné stanovisko
13.7.2016 čj.
35455/2016
Miroslava Ziková Novostavba rodinného domu, ulice  Miranova, pozemek parc. č. 524/15, k. ú. Hostivař Hostivař  zplyňovací kotel na dřevo, Závazné stanovisko
12.7.2016 čj.
34990/2016
Projekční a inženýrská stavební kancelář Objekt pro provoz a údržbu lesa, pozemek parc. č. 2397, k. ú. Hostivař Hostivař kamna na dřevo jako příležitostný zdroj Závazné stanovisko
27.7.2016 čj.
37242/2016
ZLÍNPROJEKT a. s. RVDSL 1615_A A VRSY654 OK – připojení sdělovacího rozvaděče optickým a el. kabelem Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
28.7.2016 čj. 38011/2016 EBM – Expert Building Management, s. r. o. Revitalizace stávajícího skladového areálu na obchodně administrativní centrum Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.8.2016 čj.  38431/2016 fyzická osoba Změna zdroje tepla – plynová kotelna, Tenisová 956/13, k. ú. Hostivař Hostivař plynová kotelna Závazné stanovisko
27.7.2016 čj.
37594/2016
RHM Projekt spol. s. r. o. Nová prodejna potravin LIDL, LOF 2015, ulice Hornoměcholupská, k. ú. Hostivař, Horní Měcholupy Hostivař, Horní Měcholupy dva plynové kondenzační kotle Závazné stanovisko
9.8.2016 čj. 39378/2016 Areál Hostivař III, a. s. Výstavba venkovního tříplášťového nerezového komínu a krbové vložky na domě P61, pozemek parc. č. 521/121 (Rezidence Golf Hostivař), k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy krbová vložka Závazné stanovisko
2.8.2016 čj.  38661/2016 Inženýrská činnost v investiční výstavbě Kanalizační přípojka pro p. č. 424/44, ulice Starodubečská, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
2.8.2016 čj. 38663/2016 KORMAK Praha a.s. Rozšíření sítě NN, Podlesek, k. ú. Uhříněves, Dubeč, Dolní Měcholupy Dubeč, Dolní Měcholupy, Uhříněves stavební činnost Závazné stanovisko
1.8.2016 čj.  38341/2016 FO Plynoinstalace objektu RD, K Obecním hájovnám 1582/16, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kondenzační kotel Závazné stanovisko
3.8.2016 čj.
39023/2016
FO Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 102 na garáž k rodinnému domu čp. 664, U Statku, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.8.2016 čj.
39493/2016
FO Přípojka splaškové kanalizace k pozemku parc. č. 2581/114. Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
9.8.2013   čj.  39733/2016 Centrum stavebního inženýrství a. s. Objekt zkušebny XB na pozemku parc. č. 370/23  v areálu CSI a. s., Pražská 16/810 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.8.2016   čj.  39764/2016 INPOS Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy při komunikaci Kutnohorská (dopravní řešení SSZ 0,735 a stavební úpravy související s návrhem nové křižovatky na komunikaci Kutnohorská), k. ú. Dolní Měcholupy, Štěrboholy Dolní Měcholupy, Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
11.8.2016   čj.   40294/2016 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027, obnova komunikace ulice Ke Křížkám, Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
15.8.2016   čj.  40700/2016 CENTRAL GROUP Háje a. s. Bytový dům Javorová čtvrť II, BD AB – Retenční objekty, pozemek parc. č. 539/8, 539/9, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.8.2016   čj.  40696/2016 CENTRAL GROUP Háje a. s.  Bytový dům Javorová čtvrť II, BD AB – Komunikace, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
24.8.2016   čj.  42203/2016 LANOS spol. s r.o. Objekty na pozemku parc. č. 37, ulice Výrobní, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební - demoliční činnost Závazné stanovisko
17.8.2016   čj.  41275/2016 FO Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č. p. 617, Herbenova 7, k. ú. Hostivař Hostivař krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
19.8.2016  čj.  41673/2016 FO Přístavba dvojgaráže na pozemku rodinného domu, V Aleji č. p. 106 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.8.2016   čj. 41779/2016 Centrum stavebního inženýrství a. s. Objekt zkušební jednotky v areálu CSI a. s., Pražská 16/810, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.9.2016   čj.  43682/2016 Conrad & Shark Reality, s.r o. Osazení krbové plynové vložky a venkovní klimatizační jednotky domu P13, pozemek parc. č. 521/92 (Rezidence Golf Hostivař), Horní Měcholupy krbová plynová vložka Závazné stanovisko
24.8.2016   čj.  42256/2016 d plus projektová a inženýrská a. s. OVŘ DN 600 VDJ Hostivař – Kyjský uzel, k. ú. Hostivař, Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
24.8.2016   čj.  42247/2016 FORGAS a. s. Stavební úpravy VTL RS č. 362, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
25.8.2016   čj. 42570/2016 FO Objekt na pozemku parc. č. 1683/3 (bývalý areál ČSAD), k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
29.8.2016   čj.  42816/2016 sinpps, s.r.o. Rekonstrukce technických objektů rybníka Lítožnice, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
31.8.2016   čj.  43509/2016 FO Přístupová cesta na pozemky parc. č. 446/1, 446/2, 446/3, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
22.8.2016   čj.  41902/2016 Energo Paha s. r. o. Za Zastávkou – přípojka kNN, k. ú. Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy Horní Měcholupy,
Dolní Měcholupy
stavební činnost Závazné stanovisko
5.9.2016   čj.   42247/2016 DL STUDIO, s. r. o Za Zastávkou – přípojka kNN, k. ú. Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy Dubeč krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
31.8.2016   čj.  43513/2016 FO Výstavba RD A, B, C na pozemku parc. č. 391, Ejpovická ul., Praha 15 – Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel, stavební činnost Závazné stanovisko
6.9.2016   čj.   44271/2016 FO Výstavba rodinného domu, ul. Mezi Humny, Praha 10“, parc. č. 671/1, 671/4, 671/8, 671/95, 671/96, 671/97, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy dva plynové kondenzační kotle o celkovém jm. příkonu cca 60 kW, třída NOx 5, krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
7.9.2016   čj.  44655/2016 Areál PM, a. s Polyfunkční hala (obj. č. 23), pozemek parc. č. 642/72, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy lokální plynová topidla, 20 ks o jm. tepelném příkonu á 5,6 kW a 2ks o jm. tep. příkonu 2 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
7.9.2016   čj. 44707/2016 FO Novostavba RD na pozemku p. č. 1302/7, k. ú. Hostivař, STL plynovodní přípojka a jednotná kanal. přípojka Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.9.2016   čj.  44712/2016 FO Tepelná přípojka a domovní předávací stanice pro bytový dům Záveská 836/6 a 837/8 v Praze – Hostivaři“ Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.9.2016   čj.  45002/2016 FO Změna užívání garáže u rodinného domu a její připojení na vnitřní plynovod, parc.č.170 a 172/1 Dubeč plynový kotel s ohřevem TUV o příkonu cca 24 kW Závazné stanovisko
9.9.2016  čj.  45074/2016 FO Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 79 a novostavba garáže Praha – Horní Měcholupy“, Pod Vartou 79, parc. č. 80, 81/1, 81/2, Horní Měcholupy závěsný plynový kondenzační kotel Protherm Condens 12 MKO o jm. tep. příkonu cca 12 kW, emisní třída NOx 5, krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
13.9.2016   čj.  45619/2016 SOA architekti, s. r.o.  Novostavba rodinného domu manželů Gálových, parc. č. 1060/5, k. ú. Dubeč Dubeč krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
16.9.2016   čj.  46446/2016 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy, etapa 002“, komunikace Dolnoměcholupská Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
16.9.2016   čj.  46392/2016 TOPTRANS EU a. s. Centrála Toptrans - Praha Hostivař, SO 06 - komunikace“, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
16.9.2016   čj.  46718/2016 FO Stavební úpravy rodinného domu a přístavba zádveří, Starodubečská 222, k. ú. Dubeč Dubeč plynový kondenzační kotel Buderus GB 172-24, jm. příkon cca 23 kW Závazné stanovisko
10.10.2016   čj. 50125/2016 Úřad městské části Praha 15 MČ Praha 15 – úprava dětského hřiště na sídlišti Košík“, pozemek parc. č. 1818/139, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
6.10.2016   čj.  49800/2016 ARANEA Network a. s. OMS PODA a. s. – Praha, propojení kolektorů Měcholupy“, k. ú. Horní Měcholupy, Petrovice Horní Měcholupy,
Petrovice
stavební činnost Závazné stanovisko
6.10.2016   čj.  49851/2016 PP 53, a. s. Vnější rozvod elektro“ ulice Za Lázeňkou, pro zařízení staveniště v rámci stavby Viladomy Dubeč, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
12.10.2016  čj.  50759/2016 KD Beta, a. s. Doplnění oplocení ZŠ Dopplerova, pozemek parc. č. 432/72, k. ú. Petrovice Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
27.9.2016  čj. 48157/2016 DESSIER spol. s. r. o. Novostavba rodinného domu CHICO na parcele p. č.  640/2, 641/3 a 641/2 v k. ú. Dubeč Dubeč 2 plynové kondenzačníkotle turbo BAXI PRIME s příkonem cca 24 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
30.9.2016  čj.  48525/2016 FO Přístavba MŠ Dubeč“, Starodubečská 605, pozemek parc. č. 660/1, 660/33, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
29.9.2016  čj.  48337/2016 NORDARCH Výstavba komunikace a dopravního napojení na pozemku p. č. 2535/43 v k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
12.9.2016   čj.  45260/2016 FO Výstavba nového rodinného domu na pozemku parc. č. 303/1, ulice Dačická, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 222-W o jmenovitém tepelném příkonu do cca 25 kW, emisní třída NOx 5, krbová vložka, stavební činnost Závazné stanovisko
3.10.2016   čj.   48724/2016 JEKON s. r. o. Výstavba skupiny RD na pozemku č. 203/1, ulice U Tenisu, Praha 15“, pozemky parc. č. 203/1, 213/7, 203/34, 203/35, 203/7 a 552/1, k. ú. Petrovice Petrovice 6 plynových závěsných kondenzačních kotlů v provedení turbo, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 20 kW, třída NOx 5, stavební činnost Závazné stanovisko
26.9.2016   čj.  47699/2016 FO Novostavba rodinného domu U Svornosti, pozemek parc. č. 282/2, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
7.10.2016   čj.  50058/2016 Rezidence Štěrboholy s. r. o. Bytový dům Štěrboholy“, ulice Pod Areálem, parc. č. 348/7, 370/6, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW (celkem cca 144 kW), třída NOx 5, stavební činnost Závazné stanovisko
5.10.2016   čj. 49374/2016 CENTRAL GROUP Háje a. s. Zařízení staveniště“ pro bytové domy Javorová čtvrť II., k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
26.9.2016   čj.  48368/2016 EBM – Expert Building Management, s. r. o. Datové centrum Hostivař“, K Pérovně, Hostivař 16 nadzemních ocelových dvouplášťových palivových nádrží (nafta),8 podzemních ocelových dvouplášťových palivových nádrží (nafta), stavební činnost Závazné stanovisko
12.10.2016 čj.  50761/2016 KD Beta, a. s. ZŠ Dopplerova 351 – revitalizace atrií – 2 etapa – zastřešení, rampy, mobiliář, zeleň, Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
25.10.2016   čj. 53501/2016 FO Novostavba rodinného domu B“, ulice Hornoměcholupská,  parc.  č. 980, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kotel BAXI LUNA DUO-tec o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW Závazné stanovisko
25.10.2016   čj. 53500/2016 FO Novostavba rodinného domu A“, ulice K Lesoparku,  parc.  č. 977 a 976, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kotel BAXI LUNA DUO-tec o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW Závazné stanovisko
13.10.2016  čj. 51224/2016 FO Revitalizace bytového domu Veronské náměstí 385 – 86, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
1.11.2016   čj.  54437/2016 MAŠEK ELEKTRO s. r. o. Praha 15 – Horní Měcholupy, Stadická č. parc. 26, 27, nové KNN“, (S-140228), k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
26.10.2016   čj. 53684/2016 FO Modernizace obvodového pláště a podest bytového domu Frostova 331-347, Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
25.10.2016   čj. 53456/2016 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 41315 Hasičská zbrojnice, k. ú. Dubeč - aktualizace Dubeč dva závěsné kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 46 kW, stavbní činnost Závazné stanovisko
31.10.2016   čj. 54299/2016 Projekční a inženýrská činnost Vestavby v administrativní budově komerčního areálu PRAGORENT Hostivař“, pozemek parc. č. 2552/1, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
10.10.2016   čj. 50320/2016 FO Novostavba velkoprodejny podlahových krytin, podlahářské chemie a doplňků ANVI TRADE Průmyslová, křižovatka Průmyslová a Rabakovská, k. ú. Hostivař Hostivař dva plynové teplovzdušné kondenzační agregáty o jmenovitém tep. příkonu cca 77 kW, dva plynové kotle o jmenovitém tep. příkonu cca 73 kW Závazné stanovisko
25.10.2016   čj.  53406/2016 FIS CZ s. r. o. Rychlé občerstvení v areálu čerpací stanice OMV Jižní spojka, pozemek parc.2634/11, 2634/12, k. ú. Hostivař Hostivař dvě plynové teplovzdušné jednotky - Monzun 250 s výkonem 24,1 kW a Monzun 350 s výkonem 36,2 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
27.10.2016   čj. 53857/2016 FO Kabelové vedení VN 22kV, Pražská 5/15, pozemek parc. č. 240, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
27.10.2016   čj. 54434/2016 FO Změna dokončené stavby - vestavba trafostanice, Pražská 5/15, pozemek parc. č. 240, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.11.2016   čj. 54436/2016 ZAVOS s. r. o. Demolice stávajícího objektu hasičské zbrojnice a drobných objektů“,  k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
2.11.2016   čj. 54771/2016 KO - KA, s. r. o. NN 3509 – Veronské náměstí akce č. 998“, k. ú. Horní Měcholupy      Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
1.11.2016   čj. 54406/2016 EKOTECHNIK – INŽENÝRING s. r. o Bezbariérová lávka pro pěší – Dubeč“, pozemky parc. č. 1419/1, 1429/2, 1426/4, 1426/1, 1422/1 a 1876/3 , 1420/2, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
3.11.2016   čj.           55067/2016 FO Rekonstrukce rodinného domu“, U Svornosti 164/12, pozemek parc. č. 265, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
3.11.2016    čj. 55106/2016 PROJEKTING s. r. o. Připojení objektu Tenisová 843/2, Praha 10 do optické sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a. s“, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
4.11.2016  čj. 55304/2016 AVS Projekt s. r. o BBP Štěrboholská, akce číslo 60246“, úprava stávajícího přechodu pro chodce, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
4.11.2016   čj. 55220/2016 FO „Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu č. p. 35“, K Učilišti a Výrobní na pozemcích parc. č. 37, 38, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy kondenzační plynový kotel Logamax GB172 – 24, jm. tep. příkon do 21 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
7.11.2016   čj.  55471/2016 Sinpps s. r. o. K Horkám – úprava odvodnění, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
14.11.2016   čj. 56850/2016 DL STUDIO, s. r. o Odstranění stavby e. č. 5014“,  K Hádku, pozemek parc. č. 258, 259/1, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
14.11.2016   čj. 61451/2016 BOHEMIATEL s. r. o. Připojení datového centra Rabakovská do optické sít společnosti T-Mobile Czech Republic a. s“, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
16.11.2016    čj. 57413/2016 Projekční kancelář Stezka pro chodce a cyklisty Kozinovo náměstí – Švehlova – veřejné osvětlení, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
16.11.2016  čj. 57538/2016 FO Změna užívání včetně stavebních úprav části bytu č. 1 v objektu k bydlení na maloprodejnu s průmyslových zbožím širšího sortimentu, Pražská č. p. 7, k. ú. Hostivař Hostivař plynový kondenzační kotel typu např. Geminox THRs 5-25 C o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
14.11.2016    čj. 56877/2016 FO Rodinný dům Uno City“ pozemek parc. č. 52/4, k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy kondenzační plynový kotel typu BAX PRIME, stavební činnost Závazné stanovisko
6.10.2016    čj. 49799/2016 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Úřad městské části Praha – Štěrboholy“, nároží ulic Ústřední a Hrušovská, pozemky parc. č. 480, 364, 365, 474, 479/1, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy plynový závěsný kondenzační turbokotel o celkovém jm. příkonu cca 22 kW, třída NOx 5, stavební činnost Závazné stanovisko
16.11.2016   čj. 57379/2016 FO Stavební úprava střechy/půdní vestavba“, V Rohožníku 15, k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
21.11.2016   čj. 57789/2016 FO Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 169, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kotel v provedení TURBO o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW Závazné stanovisko
21.11.2016   čj. 58042/2016 FO Rodinný dům – nová STL přípojka a úprava měření OPZ, Pod Areálem, pozemek parc. č. 346/8, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
23.11.2016   čj. 58476/2016 FO Polyfunkční dům Praha 10 Petrovice“, pozemek parc. č. 63, při ulici Edisonova Petrovice dva plynové kotle PROTHERM TIGER 24 turbo o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW,  dva plynové kotle PROTHERM TIGER 12 o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW Závazné stanovisko
23.11.2016   čj. 58669/2016 MCT-RR, spol. s. r.o. Přestavba ZŠ Štěrboholy“ U Školy č. p. 285, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
25.11.2016   čj. 59017/2016 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – II.e etapa – RD 41, ulice Hornoměcholupská, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy plynový kotel s max. jm. příkonem do 50 kW,  plynový krb o výkonu 6 kW Závazné stanovisko
28.11.2016   čj. 58992/2016 FO Zahradní domek, p. č. 423 a 424, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
28.11.2016   čj. 59217/2016 GIAFRA s. r. o. Stavba komplexu bytových domů v Kytínské ulici, Praha 15 – Hostivař“, pozemek parc. č. 2423/19 – bytové domy SO 01 a SO 02, SO 05 – horkovodní přípojka, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
28.11.2016   čj. 59419/2016 FO Rozšíření ČS PHM MOL o ČS LPG“, areál ČS PHM MOL, Štěrboholská radiála, pozemky parc. č. 1856/45, 1904/1, k. ú. Dubeč Dubeč čerpací stanice LPG jejíž součástí je jeden skladovací podzemní zásobník o objemu 6,4 m3, jeden výdejní stojan pro výdej LPG a čerpací soustrojí RED JACKET Závazné stanovisko
29.11.2016   čj. 59620/2016 Areál PM, a. s. Polyfunkční hala (obj. č. 23)“ areál PM, a. s., Za Zastávkou 373, pozemek parc.642/75 Dolní Měcholupy karma Beta o výkonu 4 kW a 3 kusy karma Beta  o výkonu 2 kW. Závazné stanovisko
29.11.2016   čj.  59632/2016 Inženýrská činnost v investiční výstavbě BESIP 2970305 Starodubečská – TESCO, Praha 10 přechod pro chodce“ k. ú. Dubeč Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
2.12.2016   čj. 60519/2016 FO Teplovodní přípojka a předávací stanice pro objekty 838 a 839 v ulici Záveská, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
5.12.2016   čj.  60914/2016 LILA – architektonický ateliér, s. r. o.   Bytový a obchodní komplex Hostivař, SO-05: vodovodní řad - 1. etapa a SO-09: kanalizační řad – 1. etapa, k. ú.  Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
5.12.2016   čj.  60755/2016 ATP Praha Odstranění stavby objektu 2 a 3“ v areálu Kovošrot Group CZ a. s., Ke Kablu 289/7 Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
16.12.2016   čj. 53842/2016 LILA – architektonický ateliér, s. r. o. Bytový a obchodní komplex Hostivař“, Bloky F + G + Infrastruktura Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.12.2016   čj. 61510/2016 CENTRAL GROUP Háje a. s Obytný soubor Javorová čtvrť II – bytový dům AB a zařízení staveniště, Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
5.12.2016   čj. 60952/2016 Nový domov Praha s. r. o. Rodinný dům se třemi bytovými jednotkami“, ulice Záveská, pozemek parc. č. 392/1 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.12.2016   čj. 61711/2016 Nový domov Praha s. r. o. Rodinný dům Záveská – L a P“, ulice Záveská, pozemek parc. č. 392/8, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
12.12.2016   čj.  62254/2016 FO Vodovodní přípojka pro bytové domy Ravennská 318, 319 a 320, Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
14.12.2016   čj. 62775/2016 Nový domov Praha s. r. o Kanalizační stoka a vodovodní řad na parc. č. 392/3, ulice Záveská Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
19.12.2016   čj.  63388/2016 ATP Praha Odstranění stavby – budova G v areálu Kovošrot Group CZ“, Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
19.12.2016   čj.   63389/2016 ATP Praha Odstranění stavby – budova č. 4 a 5 v areálu Kovošrot Group CZ“, Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
19.12.2016   čj.  63387/2016 ATP Praha Odstranění stavby – budova F v areálu Kovošrot Group CZ“, Ke Kablu 289/7 Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
7.12.2016   čj.   61580/2016 Inženýrská činnost Skladově administrativní areál Rabakovská, Praha – Hostivař, parc. č. 1676/70“, k. ú. Hostivař Hostivař dva závěsné plynové kotle např. GEMINOX THRi 10-50C, každý se jmenovitým tepelným příkonem do 50 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
7.12.2016   čj.  61575/2016 FO Bytový dům Parmská Horní Měcholupy plynová kotelna s plynovými kotli o celkovém výkonu 558 kW Závazné stanovisko
21.12.2016   čj.  64325/2016 FO Odstranění staveb na pozemku parc. č. 1683/27 – hala HARD, na pozemku parc. č. 1679/3 a 1683/9 trafostanice a kompresorovna a na pozemku parc. č. 1678/4 – spojovací krček, Centrála TOPTRANS EU a. s. Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
22.12.2016   čj.  64421/2016 ARCHITEKTURA&DESIGN, s. r. o. Přestavba hospodářského objektu na polyfunkční dům v areálu Hálův statek“, při ulici Pražská a Kozinova Hostivař dva závěsné plynové kotle typu Vaillant VU 356/5-5 Ecotec Plus, každý se jmenovitým tepelným příkonem do 50 kW, stavební činnost Závazné stanovisko
27.12.2016   čj.  64742/2016 FO Novostavba rodinného domu, p. č. 1302/4, 1302/5, 1302/6, 1302/7, V Nových domcích Hostivař plynový kotel o max. tep. příkonu do 300 kW a plynový krb Závazné stanovisko
15.12.2016    čj.  63070/2016 FO Stavební úpravy a nástavba rodinného domu č. p. 115/1 na poz. č. k. 1288/1 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
22.12.2016    čj.  64529/2016 FO Novostavba RD Praha Morseova Petrovice krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
28.12.2016   čj.  64777/2016 d plus ekonstrukce ČSOV Domkářská, Praha 15“ – příjezdová komunikace + elektropřípojka Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
23.12.2016   čj.  64632/2016 FO Demolice rodinného domu Na Návsi č. p. 20 Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
23.12.2016   čj.  64640/2016 FO Novostavba bytového domu Hornoměcholupská, ulice Hornoměcholupská, pozemek parc. č. 523/481, 523/451, 523/48, 523/483 Horní Měcholupy tři plynové kondenzační kotlů, každý se jmenovitým tepelným příkonem do 120 kW Závazné stanovisko