Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2017
čj. 00799/2017
FO Stavební úpravy bytového domu v ul. Jakobiho 330, 109 00 Praha – Petrovice Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
6.1.2017   čj.  1181/2017 KORMAK Praha a. s. Zrušení TS 3934 – výměna kabelů VN a NN ve stávající trase“, ulice Holoubkovská Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
3.1.2017   čj.  4228/2017 FO Stavební úpravy, nástavba a přístavba rodinného domu Štěrboholská 187/24, 102 00 Praha 15“, pozemek parc. č. 1510 Hostivař nástěnný kotel Vaillant VU 206/5-5 Ecotec plus o jm. tepelném příkonu cca 21 kW, třída NOx 5, stavební činnost Závazné stanovisko
18.1.2016  čj.  3031/2017 Dessier s. r. o. Opěrná stěna na pozemku parc. č. 75, Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
20.1.2017   čj. 3436/2017 KD Beta, a. s. Doplnění stávajícího oplocení víceúčelového hřiště v Rezlerově ulici Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
18.1.2017   čj. 3262/2017 FO Dostavba a přestavba objektu e. č. 88 na rodinný dům“, ulice Dobropolská Hostivař plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZSRB, krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
5.1.2017   čj. 973/2017 FO Dostavba a stavební úpravy objektu na parcele č. kat. 1018/2 a novostavba administrativního objektu Hostivař dva plynové kotle Buderus G224-50L, stavební činnost Závazné stanovisko
16.1.2017   čj. 2685/2017 FO Stavba altánu na zahradě Toulcova dvora“, Kubatova 23/1 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017   čj. 4273/2017 SUNCAD, s. r. o. Garáž, sklad, Praha 15“, areál STK Auto-Veselý, ulice K Měcholupům Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
26.1.2017   čj. 4526/2017 STAVO Dostavba kanceláří a ubytovny v areálu firmy Půmevek, s. r. o.“, U Hostivařského nádraží 26 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017  čj. 4134/2017 sin spol. s r. o. Sportovní klub Dolní Měcholupy, parc. č. 571, 572/1, 572/2, 572/4, 542/5, 783/3, 784/1, Na Paloučku 223/11 Dolní Měcholupy dva kondenzační plynové kotle např. Junkers SK500-5ZB, stavební činnost Závazné stanovisko
30.1.2017   čj.  4888/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě Rozšíření tělocvičny – sportovní klub bojových umění Hostivař“,  Trhanovské náměstí 179/9, Hostivař plynový kondenzační kotel, stavební činnost Závazné stanovisko
30.1.2017   čj. 4896/2017 FO Kanalizační přípojka pro č. p. 522/2a, ulice U Transformátoru Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
27.1.2017   čj. 4671/2017 FO Přístavba rodinného domu č. p. 482, ulice K Lesíku, Praha 10“, pozemek parc. č. 297/1, 197/8, Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017   čj. 10118/2017 FO Novostavba rodinného domu Hostivař“, pozemek parc. č. 1302/43 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.2.2017   čj. 5411 Smetanová cukrárna a. s. Smetanová cukrárna – změna prodejny na pekárnu“, Kutnohorská 371, pozemek parc. č. 32/1 Dolní Měcholupy dvě plynové rotační pece REVENT 724 G, každá o výkonu 100 kW, Závazné stanovisko
2.2.2017    čj.  5731/2017 FO Rekonstrukce a přístavba rodinného domu“, Netlucká 416/17, pozemek parc. č.  1104, 1105 Dubeč závěsný nástěnný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 2-17C o jmenovitém tepelném příkonu 17,4 kW, emisní třída 5, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6395/2017 FO Novostavba kanalizační přípojky“, pozemky parc. č. 1639, 1640, 1638, Za Drahou 464/9 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6358/2017 atelier VV Plocha pro kuřáky“ areál firmy Phoenix, lékárenský velkoobchod a. s.“, parc. č. 2616/2, K Pérovně 945/7 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6356/2017 atelier VV Hala SO 2 – bezpečnostní vstup do areálu“, Phoenix, lékárenský velkoobchod a. s.“, parc. č. 2616/3 2616/31, K Pérovně 945/7 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj.  6467/2017 FO Novostavba rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 476/3 Petrovice kondenzační pl. kotel, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
31.1.2017    čj. 5294/2017 LILA – architektonický ateliér s. r. o. Bytový a obchodní komplex Hostivař –  bloky F + G - zařízení staveniště Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
9.2.2017   čj. 6830/2017 PROFIREVIT s. r. o. Zařízení staveniště - zřízení nových lodžií a zateplení objektu v ulici Milánská 415-417, Praha 1 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
9.2.2017   čj. 6874/2017 FO Bytový dům Parmská“, vč. technické infrastruktury a zařízení staveniště Horní Měcholupy změna vytápění místo plynových kotlů  je navrženo připojení na centrální zdroj Závazné stanovisko
9.2.2017   čj.  6888/2017 FO Rodinný dům, Dačická ulice, pozemek parc.č. 305/1 Horní Měcholupy stavební činnost,krbová kamna Závazné stanovisko
14.2.2017   čj  7363/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 715-716, Praha – Hostivař“, pozemek parc. č. 2413/21, 1048/6, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
14.2.2017   čj.  7355/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 719-720,  Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
14.2.2017   čj.  7359/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 717-718, Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.3.2017   čj. 11794/2017 FO STL plynovodní přípojka D25, vodovodní přípojka a přípojka elektro na pozemek parc. č. 252 Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
6.3.2017   čj.  11052/2017 PROJEKT STUDIO Oprava lodžií, Nad Přehradou 408, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7834/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě STL plynovodní řad, STL plynová přípojka, vodovodní přípojka a přívod vodovodního potrubí na parcelu č. 139/10 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7844/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě STL plynovodní řad a STL přípojka, vodovodní a kanalizační přípojka, přívod vodovodního a kanalizačního potrubí na parcelu č. 139/1 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
6.2.2017   čj. 6202/2017 Andrle Architekti s. r. o Přístavba rodinného domu, ulice Dačická Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017   čj.  9023/2017 FO Přípojka elektro NN na pozemek parc. č. 85, ulice Lochotínská Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj. 6463/2017 FO Zpevněná plocha  JUBEL“, U Továren 14 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj.  6453/2017 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – VI. etapa“, ulice Hornoměcholupská Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017   čj 9136/2017 FO Změna užívání z RD na BD“, Hostivařská 15/151 Hostivař plynový kotel,stavební činnost Závazné stanovisko
13.2.2017   čj.  7300/2017 Projektová kancelář Novostavba rodinného domu + přípojky inženýrských sítí + oplocení + sjezd“, pozemek parc. č. 524/16 Hostivař krbových kamen na dřevo a dřevěné brikety Haas + Sohn Salerno II o jm. tepelném příkonu cca 4,7 kW Závazné stanovisko
22.2.2017   čj.  8982/2017 FO BBP Boloňská, Praha 15, akce č. 60271 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
20.2.2017   čj.  8578/2017 d plus PČOV Uhříněves – zvětšení zásobního objemu koagulantu Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
1.3.2017   čj.  10363/2017 Atelier PHA Zateplení bytového domu Chudenická 1081, 1082, Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.3.2017   čj.  10395/2017 d plus Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C – 1/4/715/01“, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
15.3.2017    čj.  12928/2017 FO Drobné stavební úpravy skladu zahr. potřeb na ordinaci klinické logopedie v objektu občanské vybavenosti čp. 312, Boloňská Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.3.2017   čj. 11671/2017 ALMAPRO, s. r. o. Rozšíření sítě UPC Praha – Dolní Měcholupy / Za Zahradami Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7761/2017 AutoESA a. s. Rekonstrukce křižovatky Europark“, inženýrské sítě, ulice K Učilišti Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
13.2.2017    čj. 7261/2017 SINEKO Engineering s. r. o. ČOV BC 20, splašková kanalizace, čerpací stanice, výtlačné potrubí a přípojka NN Horní Měcholupy čistírna odpadních vod BIOCLEANER BC20 pro 20 – 25 EO Závazné stanovisko
20.2.2017   čj. 8451/2017 FO Stavební úpravy stávající zahradní chaty Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017    čj.  8824/2017 Architektonická kancelář KŘIVKA s. r. o. Novostavba garáže – Dostál Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
21.2.2017    čj. 8775/2017 FO Novostavba rodinného domu RD NOVA 77 Hostivař stavební činnost, krbová vložka Závazné stanovisko
1.3.2017     čj.  10536/2017 Inženýrská činnost ve stavebnictví Stavební úpravy stávajícího RD č. p. 1071/73, ulice Starodubečská Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
1.32017     čj. 10226/2017 DESSIER spol. s r. o. Demolice stávajícího rodinného domu na parcele p. č. 562, 563/1, k. ú. Dolní Měcholupy“ a „Novostavba rodinného domu REZIDENCE Exclusiv a připojení na stávající přípojky vody, kanalizace, NN a plynu“, Dolní Měcholupy kondenzační plynový kotel BAXI o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
7.3.2017    čj.  11463/2017 Sweco Hydroprojekt a. s. SZNR – rekonstrukce technologie ČSOV Nepovolená (063), P10 číslo investiční akce 19C8400 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
3.4.2017    čj.  17835/2017 sinpps, s. r. o. Rekonstrukce technických objektů rybníka Lítožnice Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
9.3.2017    čj.  12016/2017 PSK TUZAR, s. r. o. Bytový dům U Jezírka“, Na Návsi 20/12 Dolní Měcholupy dva závěsné kondenzační plynové kotle typu Logamax plus GB 162-70, každý se jmenovitým tepelným příkonem do 59,6 kW a emisní třídou NOx 5, Závazné stanovisko
13.3.2017    čj. 12387/2017 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Prodloužení vodovodního řadu DN 200 podél ul. Za Zastávkou, Praha 15 Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.3.2017    čj.  12870/2017 KD Beta, a. s. Polyfunkční dům Petrovice – vestavba 3 bytů v 2. NP“, Edisonova 429 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
15.3.2017    čj.  13065/2017 Inženýrská činnost ve stavebnictví Stavební úpravy objektu k bydlení“, Netlucká 13 Dubeč dva plynové kotle Buderus GB 162 – 45, každý o jm. tepelném příkonu cca 45 kW závazné stanovisko
10.3.2017    čj.  12232/2017 L2o-architects Velín a zabezpečení VD přehrada Hostivař“, pozemek parc. č. 2218/2, 2134/5, Hostivař záložní zdroj el. energie na benzinový pohon Pramac energy generation S12000, objem palivové nádrže 24 l, motor HONDA GX 630, max. výkon (LTP) 10,7 kW/11,9 kVA, kamna na tuhá paliva závazné stanovisko
29.3.2017   čj. 15830/2017 FO Nové oplocení hotelu Kanárek Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.3.2017    čj.  12233/2017 L2o-architects Zázemí úseku 16 – Hostivař (objekt hájovny)“, K Obecním hájovnám 275 Hostivař dva kondenzační plynové kotle Buderus Logamax plus GB závazné stanovisko
9.3.2017    čj.  11998/2017 Štěrboholy Retail Park s.r.o. Retailpark Štěrboholy“ – Dopravní stavby – Komunikace a zpevněné plochy, opěrné stěny Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2017  čj.  15361/2017 Štěrboholy Retail Park s.r.o. Vodní díla – retenční nádrže a odlučovače ropných látek a tuků“ v rámci stavby Retailpark, Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
21.3.2017    čj. 14213/2017 PLÁN PLUS, s.r.o. Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové učebny“, Kutnohorská 36 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
24.3.2017   čj. 14923/2017 FO ZŠ Dubeč – Polytechnická učebna“ – stavební úprava stávajícího skladu pro změnu užívání, Starodubečská 413 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
24.3.2017    čj. 14857/2017 Inženýrské a stavební práce s.r.o Stavební úprava rodinného domu“, Stadická 111 Horní Měcholupy nástěnný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 1 10 75, stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2017    čj.  15445/2017 Nový domov Praha s. r. o. Rodinný dům U Břehu“ – stavební úpravy a přístavba objektu 442/55 + napojení na inženýrské sítě Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.3.2017    čj.  15180/2017 Huť architektury Martin Rajniš spol. s r. o. Přístřešek 30 m2, kostka 13m2“ Trhanovské náměstí 441/7 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
22.3.2017   čj.  14303/2017 ATP  Praha Ubytovna Dolní Měcholupy“, Kutnohorská 59/3, pozemek parc. č. 34/1, Dolní Měcholupy neuvedeno sdělení
31.3.2017   čj.  16134/2017 FO Skladovací a administrativní objekt DEK STAVEBNINY – Praha, ul. Průmyslová“ – rozšíření vstupní části, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.4.2017    čj.  17409/2017 Czech projekt group s.r.o. Novostavba rodinného domu, ulice Kolocova Dubeč krbová vložka na dřevo, stavební činnost závazné stanovisko
4.4.2017   čj. 16728/2017 PROFIREVIT s. r. o. Zařízení staveniště - zřízení nových lodžií a zateplení objektu v ulici Milánská 412-414, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.4.2017   čj. 17059/2017 ADR s.r.o. Sportovní klub Hostivař – rozšíření objektu Golf klubu Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
10.4.2017    čj. 17863/2017 FO Demolice RD Nedokončená 152/10 Štěrboholy demoliční činnost závazné stanovisko
7.4.2017   čj. 17478/2017 FO Kanalizační přípojka“ pro rodinný dům, Trhanovské náměstí 132/10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.3.2017   čj. 15076/2017 KK International, spol. s r. o KOMA Aréna Hostivař“ – výstavby hokejbalového hřiště se zázemím Hostivař 2x plynový kotel Protherm 30KLO-ZP,plynový kotel Viadrus G27ECO,plynový kotel BAXI,plynový kotel ARISTON BS24CF,truhlárna, 2x kamna na dřevo,lakovna,ruční svařovací agregát,hořák - WEISHAUPT WG 20 (35-200 kW závazné stanovisko
13.4.2017   čj. 18656/2017 T.L.S property investment a. s. KOMA Aréna Hostivař“ – výstavby hokejbalového hřiště se zázemím Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
19.4.2017   čj. 19081/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s. Bytový dům Javorová čtvrť II.“ – BD C – Komunikace Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.4.2017   čj. 19083/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s. Bytový dům Javorová čtvrť II.“ – BD C –Dešťová kanalizace a retenční objekty Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
24.4.2017   čj.  19701/2017 FO Odstranění kůlny a části zahradního domku Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.4.2017    čj. 18273/2017 FO Odstranění stávající rekreační chaty Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
13.4.2017    čj. 18689/2017 TERSTAV Rodinný dům s garáží“, ulice U Pavilonu Dubeč kondenzačního plynového kotle GEMINOX THRs 1-10 SET 161 DC, krbová vložka stavební činnost závazné stanovisko
26.4.2017   čj. 20483/2017 LABRON s. r. o BESIP 2970046 U Branek – U Továren, Praha 15, přisvětlení přechodu Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
21.4.2017   čj.  19611/2017   Půdní vestavba stávajícího bytového domu Hostivař kondenzační plynový kotel GEMINOX ZEM 2-17M-50V závazné stanovisko
26.4.2017   čj. 20601/2017 Bytové družstvo Pragostav Oprava jižního parkoviště“, Strašnická 1397/20, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.4.2017   čj. 19678/2017 FO Kopaná studna Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
3.5.2017   čj.  21377/2017 sinpps, s. r. o. Odbahnění Nového a Mysliveckého rybníka Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
4.5.2017   čj.  21780/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s. Javorová čtvrť II. – Dočasná stavba buňkoviště“, pozemek parc. č. 541/1 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
3.5.2017   čj.  21426/2017 FO Přípojka kanalizace - Novostavba velkoprodejny podlahových krytin, podlahářské chemie a doplňků ANVI TRADE Průmyslová Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.5.2017   čj. 22515/2017 FO Rekonstrukce a dostavba dvojdomu Daliborova 462/14 Hostivař změna vytápění vyjádření
3.5.2017   čj.  21499/2017 Rezidence Štěrboholy s. r. o. Bytový dům Štěrboholy Štěrboholy dva nástěnné plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém příkonu do 63 kW závazné stanovisko
19.5.2017   čj. 24703/2017 Vestigo s. r. o. Rákosníčkovo hřiště Sáňkařská Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.5.2017   čj. 24077/2017 FO Stavební úpravy RD Za Hřbitovem Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
12.5.2017   čj. 23281/2017 FORTEL s. r. o. Rozšíření sítě UPC Česká republika, s. r. o. v lokalitě Groš – Herbenova Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
19.5.2017   čj. 24655/2017 FO Novostavba rodinného domu a přípojek inž. sítí“, pozemek parc. č. 524/17 Hostivař krb závazné stanovisko
19.5.2017   čj. 24653/2017 FO Novostavba rodinného domu a přípojek inž. sítí“, pozemek parc. č. 524/18 Hostivař krb, stavební činnost závazné stanovisko
24.5.2017   čj. 25609/2017 FO Fashion Arena Outlet Prague – parkoviště pro zaměstnance Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
24.5.2017   čj. 25928/2017 FARA spol. s r o Objekty pro obchod, služby a administrativu – 2. etapa Hostivař plynový kondenzační kotel Vaillant VU356/5-5 o jm. tep. příkonu cca 35 kW,  plynový kondenzační kotel Vaillant VU256/5-5 o jm. tep. příkonu cca 25 kW, stavební činnost závazné stanovisko
29.5.2017   čj. 26625/2017 FO Půdní vestavba a zateplení rodinného domu Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
2.6.2017   čj. 27512/2017 FORTEL s. r. o. Vybudování sítě společnosti Dial Telecom, a. s., v průmyslovém areálu Za Vodárnou mezi ulicemi V Chotejně a Radiová, Praha 15, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
5.6.2017   čj. 27864/2017 SBF Development Praha spol. s r. o Informační panely OC VIVO“ (2 ks typ 1 „Totemy Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
23.5.2017   čj. 25272/2017 FO Zdroj technologie páry Hostivař nízkoemisní přetlakový hořák na zemní plyn Riello, stavební činnost závazné stanovisko
2.6.2017   čj. 27499/2017 STAVO Rodinný dům Kelvinova, pozemek parc. č. 469/5 Petrovice kondenzační plynový kotel Geminox THRs DC 2, krb, stavební činnost závazné stanovisko
5.6.2017   čj. 27580/2017 FO Demolice objektů areálu Kaplan s. r. o.“, ulice K Jezeru, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
7.6.2017   čj. 28218/2017 FO Rodinný dům VEXTA 104 TREND-Z Horní Měcholupy krb, stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2017   čj.  27946/2017 FO Rekonstrukce víceúčelového objektu“, Kutnohorská 463/8 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
9.6.2017   čj.  28827/2017 FO Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 85 Horní Měcholupy   závazné stanovisko
13.6.2017   čj. 29384/2017 FO BESIP 2970313 Plukovníka Mráze x Tenisová, Praha 15, úprava přechodů Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2017   čj. 29387/2017 FO BESIP 2970312 Plukovníka Mráze x Gercenova, Praha 15, úprava přechodů Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.6.2017   čj.  29006/2017 DIPRO, spol. s r. o. Štěrboholská spojka (A), Praha 15, č. akce 999161 Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2017   čj. 29390/2017 FO Showroom Průmyslová 11/1472 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
5.6.2017   čj.  27869/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s Javorová čtvrť II – bytový dům C“, zařízení staveniště, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
8.6.2017   čj.  28620/2017 FO Novostavba rodinného domu Jaroměřská 224 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.6.2017   čj. 30179/2017 FO Výměna materiálu plotu u rodinného domu v ulici Miranova, pozemek parc. č. 579 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.6.2017   čj. 29862/2017 FO Novostavba objektu pro individuální bydlení Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
28.6.2017   čj.  31783/2017 FO Nová vodovodní a kanalizační přípojka na pozemek parc. č. 441/2, Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
26.6/2017   čj.  31308/2017 FO Novostavba stanice technické kontroly a měření emisí“, Horní Měcholupy   závazné stanovisko
26.6.2017   čj. 31241/2017 FO Přístavba a stavební úpravy garáže na pozemku parc. č. 31 k rodinnému domu čp. 173 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
26.6.2017    čj. 31432/2017 FO Bourací práce na poz. k. č. 51, 52, Mezi Potoky Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
26.6.2017    čj. 31326/2017 Beto-Tech Praha s. r. o Stavba víceúčelové haly“,  parc. č. 538/6, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
21.6.2017   čj. 30639/2017 Arch. Design, s. r. o. Stavební úpravy objektu OC Praha – Mája – Realizace opatření PBŘ“, pozemek parc. č. 491/32, Veronské náměstí 403, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
3.7.2017   čj. 32663/2017 FO Kanalizační přípojka“ pro rodinný dům, Trhanovské náměstí 132/10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.7.2017   čj. 32789/2017 FO Stavební úprava ubytovací jednotky č. 33“, Hostivařská 126/16 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.7.2017    čj. 33008/2017 FO Novostavba rodinného domu Dubeč krb, stavební činnost závazné stanovisko
3.7.2017   čj. 32560/2017 FO Yacht club tři sestry“, pozemek parc. č. 2151/6, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017    čj. 34118/2017 d plus PČOV Uhříněves – Dubeč – aerobní stabilizace, PČOV Uhříněves – externí substrát Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj. 34073/2017 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Bytové domy H1, H2, H3, H4, H5 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj.33659/2017 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Bytové domy H1, H2, H3, H4, H5 infrastruktura a domy Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj. 34069/2017 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Bytové domy H1, H2, H3, H4, H5 infrastruktura a komunikace Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj. 34302/2017 BEHYS, s. r. o. Demolice objektu rodinného domu č. p. 10 a doplňkových staveb na p. p. č. 34 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
20.7.2017    čj. 34930/2017 STAVO Kanalizační a vodovodní přípojka pro parc. č. 469/5 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
21.7.2017   čj.  35091/2017 FO Stavební úpravy a přístavba RD, Ohmova 350 Petrovice 2 závěsné plynové kotle každý se jmenovitým tepelným příkonem do 24 kW závazné stanovisko
26.7.2017   čj. 35804/2017 Sinpps s. r. o K Horkám – úprava odvodnění, Praha 15“, pozemek parc. č. 2701/1 a další Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.7.2017   čj. 35945/2017 BOMART spol. s r. o. Vybudování nových montážních kanálů, zřízení vrat – Hala 2 DOZ Hostivař“, pozemky parc. č. 2642/1, 2645/1 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
28.7.2017    čj. 36083/2017 FO Rekonstrukce rodinného domu, parc. č. 1040 Dubeč plynový kotel a krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
19.7.2017    čj. 34634/2017 FO Stavební úpravy rodinného domu Na Slavíkově 256/18, Praha 10 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
12.7.2017    čj. 33861/2017 ADR s. r. o Rozebíratelná konstrukce sloužící pro umístění elektronické informační tabule provozu vlaků na zastávce Praha – Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
2.8.2017    čj. 36822/2017 FO Přístavba místnosti pro kompresor na pozemku p. č. 2634/15 a p. č. 2634/39 v areálu ČMI OI Praha, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
1.8.2017    čj. 36520/2017 MIKRAT s. r. o. Rodinný dům Uno City“, pozemek parc. č. 871 Dubeč plynový kotel a krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
31.7.2017    čj. 36341/2017 FO Stavební úpravy RD Kutnohorská 45/26, Praha 10 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
4.8.2017    čj. 36960/2017 AVE ELEKTRO – Jelínek s. r. o. Kabelová přípojka 1 kV pro čerpací stanici TRANSCENTRUM, K Pérovně, parc. č. 1683/11 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
1.8.2017    čj. 36745/2017 ZLINPROJEKT a. s. RVDSL1819_A_A_VRSY11358-VRSY1HR_MET Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
7.8.2017    čj. 37239/2017 RotaGroup s. r. o. Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV- bourací práce“ v areálu PHOENIX GROUP – PRAGUE, TWENTY-TWENTY Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
14.8.2017   čj. 38311/2017 FO Novostavba rodinného domu Dubeč krbová vložka, stavební činnost závazné stanovisko
11.8.2017    čj 38075/2017 ZLINPROJEKT a. s. RVDSL1701_A_A_VRSY1738_MET“ – výkop pro umístění nového sdělovacího vedení a přípojkové skříně NN vedení Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
10.8.2017    čj. 37847/2017 FO Odstranění objektu č. p. 1014, Praha – Dubeč“, pozemek parc. č. 1399, 1400, Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
14.8.2017    čj. 38216/2017 Projektová činnost ve výstavbě Novostavba rodinného domu Praha – Dubeč“, pozemek parc. č. 1399, 1400 Dubeč krb, stavební činnost závazné stanovisko
16.8.2017     čj. 38765/2017 FO Demolice domu Dolnoměcholupská č. p. 166/44 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
16.8.2017    čj. 38706/2017 F-ELEKTRO s. r. o. Kabely NN“, Hornoměcholupská, pozemek parc. č. 980 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.8.2017    čj. 38943/2017 FO Bytový dům Hornoměcholupská“, ulice Hornoměcholupská, pozemek parc. č. 523/481, 523/451, 523/480,  523/483, Horní Měcholupy 3x plynový kotel závazné stanovisko
21.8.2017    čj. 39260/2017 Buzola Bus Design, s. r. o. Lakovací a vypalovací kabina COMATI DIAMANT 85 Sb včetně propanového hospodářství“, K Hrušovu 292/4, pozemek parc. č. 378/102 Štěrboholy Lakovací kabina se spotřebou organických rozpouštědel do 0,35 t/r závazné stanovisko
29.8.2017    čj.40530/2017 BETING s. r. o. Novostavba rodinného domu Lochotínská“, pozemek parc. č. 169 Horní Měcholupy závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB 172 – 14 závazné stanovisko
21.8.2017    čj. 39172/2017 FO Stínkovský dvůr Dubeč čtyři kondenzačních plynových kotlů, každý se jmenovitým tepelným příkonem cca 35 kW,jeden kondenzační plynový kotel se jmenovitým tepelným příkonem cca 11 kW závazné stanovisko
21.8.2017    čj. 39378/2017 FO Demolice rodinného domu“, ulice Netlucká 416/17 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
29.8.2017    čj. 40497/2017 FO Novostavba velkoprodejny podlahových krytin, podlahářské chemie a doplňků ANVI TRADE Průmyslová Hostivař dva plynové teplovzdušné kondenzační agregáty typu Rheinland RBW100 o jmenovitém tep. příkonu cca 77 kW,  dva plynové kondenzační kotle Buderus o jmenovitém tep. příkonu cca 80 kW a 65 kW, stavební činnost závazné stanovisko
1.9.2017    čj. 41199/2017 Arch. Design, s. r. o. Stavební úpravy objektu OC Praha – Mája pro pobočku České pošty Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
1.9.2017    čj. 41219/2017 VATEP spol. s. r. o.     Polyfunkční dům Pražská“, pozemek parc. č. 504/46, 2663/12 Hostivař dva plynové kotle o jm. tepelném příkonu 2 x 44 kW závazné stanovisko
30.8.2017  čj.   40643/2017 EBM – Expert Building Management, s. r. o Propojení ulic Nad Přehradou a Pod Vartou Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
30.8.2017   čj. 40639/2017 MILOTA Kladno, spol. s r. o. MŠ Libkovská – nástavba, Libkovská 1069/12 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.9.2017   čj. 41382/2017 ALLGAS-NÁLEVKA Nová STL plynovodní přípojka  P1 PE 32 a odběrní plynové zařízení pro areál čp. 612, U Kabelovny 21 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
9.9.2017   čj.  41951/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s. Úprava křižovatky Výstavní x Exnárova, Praha 11, 15 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
14.9.2017   čj.  43467/2017 FO Demolice rodinného domu č. p. 140, ulice Novoštěrboholská Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
18.9.2017    čj. 43815/2017 RotaGroup , s. r.o. Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV“ v areálu Phoenix lékárenský velkoobchod, s. r. o Hostivař dieselagregát KOHLER-SDMO X 1250C sdělení
20.8.2017    čj.  44712/2017 FO Bourací práce zemědělských objektů, pozemek parc. č. 1014 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
18.9.2017     čj.  43855/2017 KD Beta, a. s. Přemístění skateparku v ZŠ Dopplerova Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
25.9.2017     čj. 45331/2017 RIPS projekt s. r. o ČSOV Kurčatova – vybudování areálové komunikace a dvou garáží, Praha 15 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
27.9.2017    čj.  45785/2017 FO Výstavba nového rodinného domu na pozemku parc. č. 303/1, ulice Dačická, k. ú. Horní Měcholupy Horní Měcholupy kondenzační plynový kotel Viessmann Vitodens 222-W závazné stanovisko
27.9.2017    čj.  45785/2017 FORTEL s. r. o Napojení bytového domu v Kytínské ulici na optickou síť UPC Česká republika, s. r. o., Praha 15 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.9.2017    čj.  45856/2017 FO Novostavba rodinného domu Jaroměřská 224 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
11.10.2017    čj.  48480/2017 LP-SP s. r. o Explantátová laboratoř exotických rostlin in-vitro, služební byty, pozemek parc. č. 523 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
16.102017    čj.  49339/2017 Městská část Praha - Štěrboholy Demolice řadového rodinného domu č. p. 2, parc. č. 39, k. ú. Štěrboholy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
13.10.2017    čj.  49120/2017 KORMAK Praha a. s. Rozšíření sítě NN“, Praha 22, 15 Uhříněves, Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
9.10.2017    čj. 48034/2017 KORMAK Praha a. s. Bečovská, kabely VN k TS 1497“, Praha 22, 15 Uhříněves, Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
9.10.2017    čj.  48037/2017 FIS CZ s. r. o. Přípojka NN a naváděcí systém – Rychlé občerstvení Jižní spojka“, areál čerpací stanice OMV jižní spojka Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.10.2017    čj. 48256/2017 Interprojekt odpady, s. r. o Obnova vodovodního řadu DN 150, ul.  K Horkám, Praha 15 Hostivař stavební činnost závazné stanoviskozávazné stanovisko
10.10.2017    čj.  48245/2017 FO Novostavba rodinného domu Dubeč Dubeč krbová kamna THORMA např. GENT na tuhá paliva o jm. tepelném příkonu cca 5 kW, stavební činnost závazné stanovisko
12.10.2017    čj. 48849/2017 RHM Projekt s. r. o Stavební úpravy, přístavba pekárny a výkupu lahví, prodejna potravin LIDL, ul. Švehlova, Praha 15 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.10.2017    čj.  48884/2017 Bytové družstvo Pragostav Stavba oplocení u bytového domu Sáňkařská 940-943 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
2.10.2017    čj. 46552/2017 Tenisový klub Horní Měcholupy, z. s Výstavba sezónní tenisové přetlakové nafukovací haly“, areál tenisového klubu Hornoměcholupská 564 Horní Měcholupy  nízkoemisní plynový hořák RIELLO BURNERS – Gulliver o max. tep. příkonu do 280 kW závazné stanovisko
13.10.2017    čj.  49115/2017 Atelier Twins, s. r. o. Odstranění objektu Kutnohorská č. p. 125 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
13.10.2017   čj. 49181/2017 FO Odstranění stavby rodinného domu včetně doprovodných staveb“, pozemek parc. 1950 a 1951 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
23.10.2017    čj. 50830/2017 BAU – projekt spol. s r. o Retail park Štěrboholy  - objekty R1, R2, R3 Štěrboholy, D.Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
16.10.2017    čj.  49541/2017 STAVAŘI s. r. o. Soubor rodinných domů Na Výsluní – Doplnění opěrné stěny pozemku p. č. 24 a 25/1, ul. Selská Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
16.10.2017   čj.  49546/2017 Zentiva, k. s. Odstranění komína na parcele č. 702/18“, U Kabelovny 130 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
18.10.2017    čj. 50313/2017 FO Stavební úpravy RD Hostivař Hostivař kondenzační plynový kotel THERM 14 KDZ.A, krb, stavební činnost závazné stanovisko
23.10.2017   čj. 50673/2017 NORDARCH Stavební úpravy a změna užívání krytého překladiště průmyslového zboží, U Továren Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
25.10.2017    čj. 51207/2017 FO Areál POLLUX TRADING a. s. – odstranění části areálové komunikace, zpevněné plochy a zděného objektu“, pozemky parc. č. 542/1, 543/1 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
20.10.2017   čj.  50585/2017 Areál PM a. s. Stavební úpravy a změna v užívání – 2.NP (obj. č. 12)“, Za Zastávkou 373 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
25.10.2017    čj.  51226/2017 FO Odstranění staveb – rodinný dům s přístavbami a kůlnou“, U Košíku Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
30.10.2017    čj. 52085/2017 FO Komunitní centrum v Hostivaři, objekt C – Klubovny - Přístřešek“, farní areál při kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, Domkářská 21/1 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
30.10.2017   čj. 51728/2017 RotaGroup s. r. o. PANATTONI PRAGUE CITY PARK – demolice stávajících objektů a zpevněných ploch“, areál Kovošrot Group CZ, a. s Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
6.11.2017    čj. 53499/2017 FO Novostavba rodinného domu Hostivař kondenzační plynový kotel GEMINOX, typ THRs 2-17C o jmenovitém tepelném příkonu cca 17 kW, třída NOx 5, krbová vložka, stavební činnost závazné stanovisko
16.11.2017    čj. 55775/2017 KD Beta, a. s. Poliklinika Petrovice – změna užívání pronájemní jednotky 32, výroba ortopedických pomůcek“, Ohmova 271 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
8.11.2017    čj. 54241/2017 FO Stavba garáže k rodinnému domu č. p. 649 v Praze Dubči Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
7.11.2017    čj.  53861/2017 FO Přístavba rodinného domu ul. V Nové čtvrti 341/14 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
8.11.2017    čj. 54276/2017 FO Nástavba rodinného domu“, Nad Plynovodem Štěrboholy stavební činnost, plynový kotel závazné stanovisko
8.11.2017    čj. 54264/2017 C.PROJEKT Stavební úpravy RD Hostivař“, Trhanovské náměstí 132/10 Hostivař kondenzač. plyn. kotel např. Vaillant VUI 246/5 eco TEC plus s jm. tepelným příkonem cca 21 kW, krbová vložka, stavební činnost závazné stanovisko
10.11.2017    čj. 54735/2017 Montprojekt, a. s. Praha 15 – Hostivař ul. Rabakovská, Skladová hala, VoTS, kVN“, nové kabelové vedení + nová odběratelská TS Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
9.11.2017    čj. 54414/2017 Projektová kancelář Novostavba rodinného domu + přípojky inženýrských sítí + oplocení + sjezd“, pozemek parc. č. 524/16 Hostivař krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
14.11.2017    čj.  55226/2017 FO Novostavba RD  Praha - Dubeč, č. par. 1101 a 1100 Dubeč kondenzační plynový kotel Junkers ZSBR 16-3 ACERAPUR Comfort o jmenovitém tepelném příkonu do 16 kW, krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
14.11.2017    čj.  55248/2017 FO Rodinný dům, p. č. 54/11, p. č. 54/19 Dolní Měcholupy kondenzační plynový kotel GEMINOX THRs 5-25DC                  o jmenovitém tepelném příkonu do 24 kW, krbová vložka, stavební činnost závazné stanovisko
14.11.2017    čj.  55276/2017 MAŠEK ELEKTRO s. r. o Praha 15 – Hostivař, Jižní spojka 2634/11 – KFC, nové kNN Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
14.11.2017     čj.  55273/2017 PM Group CZ C 675 – Praha 10 – Štěrboholy (in) – Rekonstrukce čerpací stanice“, pozemky parc. č. 1856/43, 1856/45, 1904/1 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
15.11.2017    čj.  55509/2017 D plus, projektová a inženýrská a. s. Sanace AK II VDJ Kozinec, Praha 15 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
14.11.2017   čj.  55177/2017 FO Novostavba skladovacího objektu“, při ulici V Chotejně, pozemky parc. č. 1483/4, 1680/35, 1680/37, 1680/4, 2774/5, 2774/3 a 1681/1 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.11.2017   čj. 55559/2017 Projektová kancelář ATLAS, spol. s r. o. Zateplení fasády panelového domu Rezlerova 297 – 300“ pozemky parc. č. 425/23, 523/22, 425/21, 425/20 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
13.11.2017    čj.  54951/2017 Runtex Company s. r. o. Rodinný dům Na Návsi 18/14 Dolní Měcholupy plynový kotel Vaillant VU 256/5-5 eco TECplus, jmenovitý tepelný příkon do 35 kW, třída NOx 5 a plynový krb, stavební činnost závazné stanovisko
16.11.2017     čj.  55808/2017 FO Stavební úpravy halové budovy AWT Čechofracht a. s.“, K Hrušovu 676/21, Štěrboholy stavební činnost, plynový kotel závazné stanovisko
18.112017    čj. 55976/2017 ENERGOCHEM a. s Stavba č. 11035 – Rekonstrukce nevyvedených chrániček“ na plynovodu DN 500 Hájek – Měcholupy Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
20.11.2017    čj.  56164/2017 Ian Bryan Architects, s. r. o. Bankomat Air Bank“ OC Taškent, Plukovníka Mráze 1182 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.11.2017    čj.  57069/2017 FO Vrtaná studna na pozemku parc. č. 1302/4 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.11.2017    čj.  57066/2017 Ateliér Sféra Garáž k RD Dubeč“, pozemek parc. č. 205 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
15.11.2017    čj.  55439/2017 Pražská plynárenská Stavební úpravy ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti výstupních VTL a STL plynovodů z VTL RS č. 367 Měcholupy“ v lokalitě Golf Hostivař, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
24.11.2017    čj.  57008/2017   TV Dubeč – etapa 0011 – komunikace Dubeč – rekonstrukce komunikace ul. U Lázeňky“, vč. inženýrských sítí, Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
24.11.2017    čj.  57007/2017 FO Stavební úprava chodníku a oplocení u Domu dětí, Sáňkařská ul., Praha 10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
29.11.2017    čj.  57934/2017 REGIONPROJEKT spol. s r. o. Samoobslužné mycí boxy, Pollux Trading Horní Měcholupy kondenzační plynový kotel HeatMaster 35 TCo, max. tepelný příkon 35 kW, emisní třída NOx 5 a bezchemická biologická ČOV Alfa Active 2,2/P závazné stanovisko
30.11.2017    čj. 58248/2017 FO Skladovací a administrativní objekt DEK STAVEBNINY – Praha, ulice Průmyslová – rozšíření prodejního skladu Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
29.11.2017    čj.  58059/2017 FO Dům služeb – stavební úpravy“, pozemky parc. č. 757/2, 757/5, Starodubečská 526/16a Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
27.11.2017    čj. 57437/2017 Stavokonstrukt Liberec s. r. o. Generální oprava opláštění a střešního pláště objektu č. 211, NYCOM a. s., Radiová 1122/1, Praha Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.11.2017    čj. 57404/2017 ZLINPROJEKT a. s RVDSL1819_A_A_VRSY11358-VRSY1HR_MET – změna“ vybudování nového telekomunikačního rozvaděče včetně přípojky, pozemek parc. č. 762, 763, 765 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
21.11.2017    čj. 59397/2017 FO Přístavba rodinného domu“, parc. č. 275/1 a 275/2, Ravennská ulice, k. ú. Horní Měcholupy (aktualizace stanoviska č. j.: 45766/2015/OŽP/VVa Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
6.12.2017    čj. 59125/2017 FO Stavební úpravy č. p. 1332/10, Elišky Junkové Hostivař dva závěsné plynové kotle typu BAXI Luna Platinum+1,32 GA, každý se jmenovitým tepelným příkonem do 33 kW a celkovém tepelném příkonu do 66 kW, emisní třída NOx 5, závazné stanovisko
6.12.2017    čj. 59416/2017 ProtelPro, spol. s r. o Slaboproudá přípojka pro plánovaný areál Panattoni, 0410/17 PH-10, Ke Kablu 289/7, OK SAP 11010-07244 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.12.2017    čj. 59065/2017 Stavokonstrukt Liberec s. r. o. Generální oprava opláštění z „boletických“ panelů a oprava střešního pláště objektu , NYCOM, Radiová 1122/1 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
5.12.2017    čj. 58339/2017 BOHEMIATEL s. r. o. Rozšíření sítě AIM V Hostivaři“, ulice Tesaříkova, Přeštická, Libkovská, Vajdova, Chudenická, Mračnická a Loučimská Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
11.12.2017    čj. 59573/2017 FO Přístavba a stavební úpravy hospodářské budovy na bydlení, novostavba kůlny“, ulice Kutnohorská, pozemky parc. č. 38/7, 38/1 Dolní Měcholupy kondenzační plynový kotel Junkers Cerapur Compact ZWB 21-1 DE o jmenovitém tepelném příkonu do 25 kW, krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
11.12.2017    čj. 59493/2017 FO Europark Praha OC – vnitřní přestavba, stavební úpravy v Mall 1. PP, 1. NP, 2. NP“ (etapy B, C, D), Nákupní 389/2,3, Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
12.12.2017    čj. 59974/2017 PLANPOINT, s. r. o CTY Průmyslová – Návrh nového sjezdu do areálu z ul. Průmyslová Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.12.2017    čj. 60133/2017 DRFG Real Estate s. r.o Areál ProStorage – bourací práce“, V Chotejně 1143/3, pozemek parc. č. 1677/6 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.12.2017    čj. 60438/2017 ABC MANAGEMENT, s. r. o. Polyfunkční dům Hostivař 2 - Pražská“, pozemek parc. č. 504/13 Hostivař 2 plynové kotle o jmenovitém tepelném příkonu do 50 kW a celkovým tepelným příkonem do 100 kW závazné stanovisko
11.12.2017    čj. 60482/2017 ADR s. r. o. Rezidence GOLF Hostivař – objekty 103 a 104“ + přípojky inženýrských sítí, prodloužení STP plynovodu, přeložky kanalizace, vodovodu, NN, křižovatka a komunikace, ulice U Golfu, Hostivař 2x plynový kondenzační kotel Buderus GB 172-24 T150 s jmenovitým tepelným příkonem cca 22 kW, třída NOx,  stavební činnost závazné stanovisko
19.12.2017    čj. 61362/2017 KD Beta, a. s. Poliklinika Petrovice – úprava vstupních prostor a přilehlých nájemních jednotek“, Ohmova 271 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
18.12.2017   čj.  61174/2017 Projekce inženýring, Mejstříkova 614, Praha 4 Hala POTISK“, ulice Sodomkova, Hostivař plynový kotel se jmenovitým tepelným příkonem cca 14 kW a - plynový kotel se jmenovitým tepelným příkonem cca 24 kW, - 3 plynové teplovzdušné jednotky, každá o jmenovitém tepelném příkonu cca 15 kW  závazné stanovisko
20.12.2017   čj.  61763/2017 ATELIER VLTAVA s. r. o., Milady Horákové 397/22, Praha 7 Novostavba viladomu, Praha Hostivař, ulice Miranova, pozemek parc. č. 524/15 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.12.2017   čj. 62185/2017 FO Udržovací práce bytové jednotky č. 4 Neapolská 325 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
22.12.2017   čj. 61991/2017 EURO DEVELOPMENT PRAGUE 22, s. r. o, Ječná, Praha 2 Řadové rodinné domy Štěrboholy II. etapa,  S14-S39, pozemky parc. č. 349/344, 349/345, 370/2, 370/128-172 Štěrboholy 25 plynových kotlů, každý se jmenovitým tepelným příkonem cca 24 kW, stavební činnost závazné stanovisko
27.12.2017   čj. 62387/2018 ADR s. r. o. Libínská 3127/1, Praha 5 Dostavba a stavební úpravy rodinného domu - dostavba Kozinec, Drtikolova 507/14 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko